Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Digitális Középiskola, mint a hatékony blended oktatás alapja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Digitális Középiskola, mint a hatékony blended oktatás alapja"— Előadás másolata:

1 A Digitális Középiskola, mint a hatékony blended oktatás alapja

2 Bevezetés A Digitális Középiskola gimnázium, esti képzés, mely az e-learning technológiát alkalmazza számítógépen, interneten keresztül. Az oktatásszervező, az oktató és a diák között zajló oktatási folyamatokat képes a digitális hálózati platformon támogatni. A hátrányos helyzetű kistérségekben élő,elsősorban roma hallgatók

3 Cél A hátrányos helyzetűek iskolázottságának növelése.
A képzéshez a szakmai és tárgyi feltételek megteremtése lakókörnyezetükben. Kiépítse a hazai internetes online középfokú távoktatás modelljét. Kialakítsa intézményi alapjait.

4 Oktatási módszertan Digitális Középiskola

5 Oktatási módszertan Az online oktatás előnyei
A digitális tananyag multimédiás és interaktív elemei hatékony tudásátadást valósítanak meg. A személyes jelenlétet igénylő tanórák száma kiegészül az egyéni digitális tanórákkal. Tanulóközösség kialakulását teszi lehetővé

6 Megvalósítás Az iskola működtetői
Földes Ferenc Gimnázium Miskolci Egyetem konzorciuma INNOCENTER Kht. A GKM, illetve jogelődje az IHM, és az OKM támogatásával

7 Megvalósítás Az oktatás technikai háttere
Tananyagfejlesztés Oktatási portál Számítógépek, internet kapcsolat

8 Megvalósítás Oktatási rend
Az éves tananyag 5 modulra van osztva, A 0. modulban a 9. évfolyamon a számítógépes kommunikáció tanítása és gyakoroltatása történik a 10. és 11. évfolyamon informatika 1.-5. modulban az évfolyamok tantárgyai szerepelnek 12. évfolyamon az érettségi előkészítő a modulban

9 Megvalósítás Oktatási rend
● Online oktatás ● Offline oktatás ● Online tanulás ● Offline tanulás Jelenléti tanulás

10 Megvalósítás Tanulási folyamat
A tananyagot mindenki az előre elkészült ütemezés szerint tanulja Előre lehet haladni gyorsabban, mint a megadott ütemezés Ha valamilyen okból lemaradt a tanulásban halasztást kell kérni, melyet a tanulmányi osztály engedélyez

11 Megvalósítás Strukturális eltérések
Mindenki egyéni időbeosztásának megfelelően ütemezheti a tanulást A szaktanárok a konzultációkon találkoznak tanítványaikkal A tananyag elérésének módja a tanuló egyéni lehetőségeitől függ

12 Megvalósítás Regionális Központ
A program szakmai irányítója A tanulók a Regionális Központ tanulói Feladatai: Szakmai felügyelet és irányítás Az oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése A tanítás ütemezése TO működtetése

13 Kistérségi Oktatási Központ
A tanulók lakóhelyének közelében, lehetőleg középiskolában kell kialakítani Feladata: A tanítás, vizsgáztatás Tanügyi dokumentumok kezelése Internet-hozzáférés biztosítása, mentorálás Adatszolgáltatás

14 Megvalósítás Tanári szerepkörök
Oktatásszervezési Tagozatvezető Koordinátor Osztályfőnök,csoportvezető Tanítási Digitális szaktanár (tantárgygondozó) Konzultációs tanár Mentor/teremfelügyelő

15 Jelenléti oktatás Hagyományos tantermi órák a KOK-ban
A KOK szaktanárai tartják A digitális tanár által megadott ütemezésben folynak Feladat: A tananyag áttekintése Lényegkiemelés Kérdések megválaszolása Számonkérések teljesítése

16 Megvalósítás Oktatási technológia
Az oktatási portálnak ki kell szolgálnia: Az oktatási tartalmak megjelenését A kommunikációt A tanügyi nyilvántartások vezetését

17 Megvalósítás A modulok megjelenése

18 Megvalósítás A 10. évf. IV. modul

19 Megvalósítás Digitális oktatási segédanyagok
A segédanyagokat a Földes Ferenc Gimnázium szaktanárai fejlesztették ki. Lehetővé teszi az önálló tanulást a feladatütemezések segítségével. Minden tantárgy oktatási segédanyaga azonos szisztéma szerint épül fel. Leckékre, azon belül fejezetekre van osztva, melyek kötelező és gyakorló feladatokat tartalmaznak.

20 Megvalósítás Digitális oktatási segédanyagok

21 Megvalósítás Fizika 10. évfolyam oktatási segédanyag

22 Megvalósítás Digitális oktatási segédanyagok

23 Megvalósítás Digitális oktatási segédanyagok

24 Megvalósítás Digitális oktatási segédanyagok

25 Megvalósítás Digitális oktatási anyagok
A SULINET Digitális Tudásbázis programjának keretében kifejlesztett digitális oktatási anyagokat a Digitális Középiskola rendszerében is alkalmazzuk

26 Megvalósítás Digitális oktatási anyagok

27 Megvalósítás A Kistérségi Oktatási Központok területi elhelyezkedése

28 Megvalósítás Kommunikáció
Minden hallgató egyedi azonosítóval és jelszóval tudja használni az Oktatási Portált. A segédanyag a oldalon található A hallgatók -ben tudják feltenni kérdéseiket a tantárgygondozóknak A vizsga is részben online

29 Megvalósítás A kommunikáció

30 Megvalósítás Email küldése a szaktanárnak

31 Megvalósítás Fórum

32 Megvalósítás Tanulási folyamat (halasztás kérése)

33 Megvalósítás Online eredmények értékelése

34 Megvalósítás Tantárgyi eredmények értékelése

35 Megvalósítás Tanulói eredmény

36 Megvalósítás Tanulói jelenlétek kimutatása

37 Megvalósítás Tanulói jelenlétek kimutatása

38 Eredmények Érettségi vizsga Beiskolázás

39 Továbbfejlesztési lehetőségek
Területi kiterjesztés Általános iskolai oktatás Szakképzés Országhatáron túli kiterjesztés

40 Törvénymódosítás Törvény részlet KT 131. § részlet
(5) Ha a tananyagot elektronikus adathordozóra történő rögzítés céljára feldolgozzák, és a rögzített tananyag közvetítésére, az elsajátított ismeretek számonkérésére, a pedagógus és a tanuló közötti rendszeres kapcsolattartásra távközlési eszköz beiktatásával kerül sor, az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat a következő eltérésekkel kell alkalmazni: a) a kerettantervben meg kell határozni a távközlési eszközön való kapcsolattartás rendjét, a távközlési eszköz közbeiktatásával szervezett tanórai foglalkozások rendjét, a konzultációs tanórai foglalkozások rendjét, b) az oktatás munkarendje esti, levelező, illetve más sajátos munkarend lehet, figyelembe véve a közvetlen konzultációs tanórai foglalkozásokat és a távközlési eszköz útján megtartott olyan tanórai foglalkozásokat, amelyeken - a kerettantervben meghatározott módon - részt kell vennie a pedagógusnak és a tanulónak, feltéve, hogy a tanulói teljesítmény vagy részvétel központi nyilvántartása és ellenőrzése megoldott, c) a tanuló félévkor és év végén osztályozó vizsgán ad számot tudásáról. Az osztályozó vizsga vizsgabizottság előtt folyik, amelynek elnökét a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal jelöli ki az Országos vizsgáztatási névjegyzékről.

41 Hozzáférés Azonosító: vendeg Jelszó: sajto

42 Köszönöm szíves figyelmüket. Péterné Czakó Edit E-mail:czako
Köszönöm szíves figyelmüket! Péterné Czakó Edit


Letölteni ppt "A Digitális Középiskola, mint a hatékony blended oktatás alapja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések