Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKKÉPZÉSI SZAKMAI NAPOK Farkas Olga ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK ÉS GAZDASÁG Kutatástól a felhasználásig Szakképzés és gazdaság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKKÉPZÉSI SZAKMAI NAPOK Farkas Olga ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK ÉS GAZDASÁG Kutatástól a felhasználásig Szakképzés és gazdaság."— Előadás másolata:

1 SZAKKÉPZÉSI SZAKMAI NAPOK Farkas Olga ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK ÉS GAZDASÁG Kutatástól a felhasználásig Szakképzés és gazdaság

2 Az „Elektronikus mintavételi keretrendszer kifejlesztése és megvalósítása a demokratikus állampolgárságra képzés és a társadalmi-gazdasági eredményesség közötti szakképzésbeli összefüggés vizsgálata” című projekt, FKA-KT-48/2007 2008. január és június.

3 FEJLESZTÉSI CÉL ÉS LOGIKA SZAKMAI PARTNEREK PILOT PROJEKT A SZAKKÉPZÉSI KÖZPONTBAN KITERJESZTÉS TELJESÍTÉS SZÁMOKBAN EREDMÉNYEK JELENTŐSÉGE

4 FEJLESZTÉSI CÉL ÉS LOGIKA Cél: informatikai fejlesztés konkrét kutatási program végrehajtásán keresztül Kutatási program célja: fiatalok társadalmi és gazdasági tudatosságának és kompetenciájának növelése Célcsoport: 14-18 éves szakközépiskolások és 18-25 év közötti szakképzésben tanuló fiatal felnőttek Aktualitás: 202/2007 NAT módosítása európai dimenziókban

5 Fejlesztési megközelítések - elméleti modell gyakorlati alkalmazása - gyakorlati igényre, szükségletekre reagálás - fiziológiai szempontot érvényesítő - policy tevékenységek - jogszabály módosítás, - finanszírozási konstrukciók, stb.

6 Az alkalmazott fejlesztési logika – A teljes folyamatot átfogja a kutatástól a felhasználásig, Kutatók, tananyagfejlesztők, képzők, hallgatók és felhasználók közreműködésével - tanulók nézeteinek feltárása, - fejlesztendő területek meghatározása, - adekvát fejlesztőprogram, - tesztelés és a program javítása, - kiterjesztés.

7 A projekt alapelvei - Partnerség, - megfelelés, - szinergia és - gyakorlatorientáltság.

8 SZAKMAI PARTNEREK Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottság, Dél-alföldi Pedagógiai Modernizációs Alapítvány, SZTE JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ, Dél-Alföldi Oktatási Hivatal, Kutatásban résztvevő szakközépiskolák.

9 Munka közben Team megbeszélés, Szeged, 2008. április 11.

10 Pilot projekt – a fejlesztési logika próbája Miért éppen itt? SZTE JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ – a cél szempontjából innovatív folyamatok: 2006 fókuszcsoportos vizsgálat: munkaerőpiac orientált szemlélet feltárása, 2005- KOMPASZ folyamat elindítása, európai képzési kultúrában gyakorlat.

11

12 Feszített munkatempó 2008. február és május között Teljes-körű adatfelvétel, 1110 fő, 2008. február 4-14. Eredmények alapján fejlesztési területek meghatározása Eredmények megismertetése és vitája a hallgatók körében, 2008. március, Állampolgári tudatosság – felelős jövőépítés tanórai fejlesztőprogram kialakítása, 2008. április, Tesztelés, 2008. május, A tesztelés eredményeinek megvitatása a hallgatók körében, 2008. május.

13 Pilot projekt időben eltolódó záróakkordja - az eredmények intézményesülése a Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központban Ősztől újonnan beemelt kurzus az Állampolgári kompetenciák a felsőfokú szakképzésben. A tartalomban az állampolgárságra képzés dimenziói komplexen jelennek meg (társadalmi, gazdasági, kulturális, politikai és jogi dimenziók).

14 Adatfelvétel eredményeinek megismerése és megvitatása hallgatók körében, Szeged, 2008. március 31.

15 Az első mérési pont eredményeivel adekvát fejlesztési irányok Állampolgári tudatosság – felelős jövőépítés tanórai fejlesztőprogram fókuszai - választás lényege a működő demokráciában, - anyagi és szociális jólét a jövőkép tükrében, - szervezeti élethez fűződő társas kapcsolatok - konfliktuskezelés. Cél: elmozdulás a jelen helyzettől.

16 A fejlesztő program szemlélete és módszerei Személyes érintettség és közös érdek tudatosítását elősegítő tevékenységek, Igény és érdeklődés felkeltését, Motivációs alap kiépítését elősegítő hiteles és ösztönző légkörteremtés. Nagy pedagógiai és pszichológiai iskolák bevált módszerei, módszerkombinációi, Csoportmunka nyílt, plenáris vitával,

17 Tananyagtesztelés, Szeged, 2008. május 5.

18 A fejlesztő tanóra jóságának kritériumai: inspiráció és elfogadás Ezeken a kérdéseken eddig nem igazán gondolkodtam, de érdekes. Új átgondolnivalót kíván… Tetszett, hogy elvárás volt az egymásra figyelés, egymás végighallgatása, a közös véleményformálás, és a nyilvánosság… Együtt többet tehetünk a jövőért, egymásért és magunkért…

19 A tesztelés eredményeinek megismerése és vitája a hallgatók körében

20 2008. április 28.

21 A fejlesztési logika kiterjesztése I. Második mérési pont Szegedi szakközépiskolák és felsőfokú szakképzést nyújtó intézmények, 2008. március 10-21., 1423 fő,.

22 Kutatásban résztvevő szegedi szakközépiskolák Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Déri Miksa Ipari Szakközépiskola, Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola, Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola, Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, Szegedi Móravárosi Szakközép- és Szakiskola, Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola, Vedres István Építőipari Szakközépiskola, Szeged Városi Kollégium.

23 A második mérési pont eredményeivel adekvát fejlesztési irányok - Szolgáltatásokban való állami szerepvállalás lehetőségei és korlátai - tudatosítás, -vállalkozóképesség - fejlesztés, -öngondoskodás szemléletű megközelítés, -az állampolgári kompetencia részvételi formáihoz fűződő önfejlődés motívumai, -Politikai szocializáció – felelősség.

24 A többszintű fejlesztő programcsomag elemei Állampolgári tudatosság – felelős jövőépítés, tanóra, homogén (45 perc), Demokrácia és partnerség, társadalmi célú, interaktív műhelyfoglalkozás, heterogén (4x45), Program a képzők képzéséhez (2x45), Állampolgári kompetenciák, kurzus (15 óra kontaktórákkal), Állampolgári kompetenciák az iskolavezetési gyakorlatban, továbbképzés (30 óra).

25 EseményAlkalmak száma Közreműködők száma I. II. III. kutatási szakasz összesen 3 3877 Belső rendezvények és záró-konferencia 7228 Társad. célú napok 9190 Tanóra tesztelés 12309 304604

26 Harmadik mérési pont - elektronikus mintavételi keretrendszer használatba vétele Településméret és iskolafenntartók szerint országosan reprezentatív e-vizsgálat a hazai szakközépiskolák 9. és 11. évfolyamain, 2008. június 11., 1344 fővel.

27 Fejlesztési logika kiterjesztése II. A harmadik mérési pont eredményeivel adekvát, általános érvényű fejlesztési irányok meghatározása 2008. június 16-30.

28 Szakmai jelentőség – eredmények fenntartása -A figyelem ráirányult az állampolgári aktivitás jelentőségére a helyi, a regionális, a területi, a nemzeti és az európai közösségben, -a holtpontról elmozdult a társadalmi és gazdasági tudatosság, kompetencia növelésének a kérdése, -rendelkezésre áll az állampolgári kompetenciák fejlődését támogató programcsomag és -további tudományos kutatásra alkalmas, költségtakarékos informatikai eszköz.

29 Helyi vonatkozású előny A projekteredmények helyi hozadéka, hogy szorosabbá vált a szakmai kapcsolat Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, az SZTE JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központja és a kutatásban résztvevő szegedi szakközépiskolák között, amely kölcsönösen előnyös a felek számára. A kutatást a Munkaerő-piaci Alap terhére az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta.

30 Köszönöm, hogy meghallgatta az előadást! Farkas Olga, elnök Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Állampolgári Kompetenciák Munkabizottság http://www.jgypk.u-szeged.hu/~folgahttp://www.jgypk.u-szeged.hu/~folga/


Letölteni ppt "SZAKKÉPZÉSI SZAKMAI NAPOK Farkas Olga ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK ÉS GAZDASÁG Kutatástól a felhasználásig Szakképzés és gazdaság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések