Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VII. Nevelési Kongresszus – Budapest, 2008. augusztus 25-28. A vezetés szerepe a tanítási-tanulási folyamat eredményességének növelésében www.illyes-bors.sulinet.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VII. Nevelési Kongresszus – Budapest, 2008. augusztus 25-28. A vezetés szerepe a tanítási-tanulási folyamat eredményességének növelésében www.illyes-bors.sulinet.hu."— Előadás másolata:

1 VII. Nevelési Kongresszus – Budapest, 2008. augusztus 25-28. A vezetés szerepe a tanítási-tanulási folyamat eredményességének növelésében www.illyes-bors.sulinet.hu

2 Rész és egész - egyén és szervezet Helyzetkép –Szabályozói láncreakció –Kompetencia körkép Tölgyerdők a Hortobágy területén –Rendszerjellemzők – szükséges feltételek –Egyén (rész) vagy szervezet (egész) Fejlesztés – támadáspont? –Egyén – értékelők, mentorok –Csoport – témafelelősök, középvezetők –Szervezet - iskolavezetés

3 Intézményi autonómia, mint 1. sz. feltétel Minek a feltétele? Önálló döntéshozatal és cselekvés + felelősségvállalás Az elvárt (szükséges) kompetencia és a rendelkezésre álló kompetencia különbsége: kompetencia deficit (melyik szinten ismert, melyik mérhető, skálázható?) Támadáspont: egyén, csoport, szervezet Döntésre és kivitelezésre való képesség → szervezeti autonómia (döntés és megvalósítás + felelősség a következményekért) + PDCA

4 K1 K2 K3 K4 K5 LK1 LK2 Igazgató Igazgató- helyettes Gazdasági vezető

5 A középvezető menedzsel egy évfolyamot felügyel egy tantárgycsoportot témagazdája egy átfogó területnek (pl. szakképzés, osztályfőnöki munka, érettségi). 5 óra/hét kedvezmény + vezetői pótlék igazgatóhelyettesi titulus egy ciklusra kap megbízást (hosszabbítható) bárki pályázhat – az igazgató dönt saját területén mindenben dönt ill. belátása szerint – előkészít és javasol

6 A „listás” középvezető 1, max. 2 évre kap meghívást a vezetésbe az adott tanév valamely kiemelt témájának felelőse pl. az ún. „kis” tárgyak (ének, rajz, filozófia, média, etika, stb.) képviselete, érdekérvényesítése volt a feladata mind tantervi, mind tervezői-fejlesztői, mind napi operatív szinten Teljesjogú tagja az iskolavezetésnek órakedvezménye, pótléka nincs évi 2 alkalommal kiemelt teljesítményprémium

7 Tantestületi adatok Tanulólétszám: 600 fő Tantestület: 60 fő A legszűkebb iskolavezetés: 9 fő Munkaközösségvezető: 10 fő Osztályfőnök: 21 fő Tagozatvezető: 1 fő „Mezei” tanár: 21 fő (van-e mérhető önfejlesztés?) Segítők: iskolapszichológus, szociálpedagógus, szabadidő szervező, oktatástechnológus.

8 Intézményi autonómia, mint 1. sz. feltétel Mitől fut végig a „hatás” a szervezeten? Jogdelegálás és kompetencia-elvárás „megemelése” minden szinten + érzékenyítés –Az elsőszámú igazgatóhelyettes (a munkáltatói jogok kivételével) igazgatói, –a középvezetők lényegében igazgató helyettesi, –a tantárgyfelelősök és osztályfőnökök közel középvezetői jogokkal vannak felruházva. Természetesen ennek megfelelőek a kompetencia- elvárások is velük szemben. Output indikátor: van-e mérhető (önfenntartó) önfejlesztési igény a végeken? Hagyományos és kompetencia elvű vezetés

9 Kompetencia elvű vezetés – az Illyésben Nagyfokú autonómia és felelősség –Intézményi –Csoport –Egyéni szinten Minden szint felértékelése jogdelegálásban és elvárt kompetenciákban egyaránt Nagyon kiterjedt, ugyanakkor világos hatáskörmeghatározás, feladatelkülönítés Bizalom, bizalom, bizalom

10 Kompetencia elvű vezetés – az Illyésben Autonómia a (külső-belső) kapcsolatrendszer alakításában is (pl. új of. koncepció) Tehermentesítés a bürokrácia, az adminisztráció alól (e. napló, pályázati gazdaságis, ofő. szervezések kiváltása, stb.) Pedagógiai-szakmai segítség, legitimitás és háttér nyújtása (közösségek) Biztonság, stabilitás nyújtása Személyes fejlődési, továbbképzési igények kielégítése

11 Kompetencia elvű vezetés – az Illyésben A fejlesztő értékelés meghatározó része az önértékelés A környezetből származó bizonytalanság maximális csökkentése Kiszámíthatóság, tervezhetőség Közös nyelv

12 Szervezetfejlődési stádiumok Átmenet – hagyományos → kompetencia alapú vezetés A világosan, konkrétan megfogalmazott cél után: szintek szerinti tervezés –szervezet, csoportok, egyének, kapcsolatok hatásvizsgálatok források biztosítása párhuzamos menedzselés –megőrzendő működés + változás –nem csak a változási folyamat tartalma, hanem maga a változási folyamat is fontos! átmeneti működtetés a megújult szervezet működtetése

13 Egymástól való tanulás – szükséges feltétel (kötelező) Az iskolai gyakorlatból teljesen hiányzik a kölcsönös óralátogatás, óramegbeszélés. Semmilyen mintát nem látunk, sokszor ugyanazt és ugyanúgy csináljuk, mint ezelőtt 20 évvel. Pedagógus kompetenciákat fejleszteni egészen biztosan nem lehet magányosan, egymástól való tanulás nélkül. –A megvalósulásban érdekelt: a pedagógus, a szervezet –A megtervezésért felelős: tantárgyfelelős, osztályfőnök –Operatív megvalósítás: órarendkészítő –Az iskolakultúrába való beépülés: a vezetés felelőssége.

14 Értékelés a kimeneti eredmények alapján Továbbtanulási mutatók Kompetenciamérések eredményei Érettségi eredmények

15 Továbbtanulási mutatók A szelektív iskolarendszer hatását (ok és okozat) „alig” szűri A szakiskolákat nem méri a rendszer Plafonhatás (a „legjobbak” nem javulhatnak) Az egyetemek, főiskolák differenciálatlansága A külföldön továbbtanulókat nem kezeli A szakközépiskolásokat együtt kezeli a gimnazistákkal (nem továbbtanulni akarók)

16 Érettségi eredmények Valós tudást mér (van tétje) Többmóduszú eloszlások (jegyhatárok) – megbízhatóság (emelt szint – populáció lefedettség) Nincsenek szocioökonómiai jellemzők Szakiskolák kimaradnak

17 Kompetencia mérések (a közeljövő csúcsragadozója) Nagy minták évfolyamonként (4., 6., 8., 10.), ugyanakkor mintavétel (20 fő/iskola) Nincs tétje (valós tudást mér?) Szakiskolákat is méri Objektív javítás (normál eloszlás) Saját társadalmi háttérmutatók Mit mér pl. 10.-ben? (ált. isk. vagy kp. isk.) Elvárható érték

18 Köszönöm figyelmüket! www.illyes-bors.sulinet.hu

19 Az ELTE-s kompetencia lista Személyiségfejlesztés Közösségek alakulásának segítése Szaktudományi, szaktárgyi, tantervi tudás integrálása Pedagógiai folyamatok tervezése Tanulási folyamatok szervezése, irányítása Pedagógiai folyamatok értékelése Szakmai együttműködés és kommunikáció Elkötelezettség a szakmai fejlődésért Elkötelezettség a saját intézmény iránt

20 „Pedagógiai folyamatok tervezése” egyetemgyakorló félév gyakornoki évek pálya ismeretekkialakításelmélyítés frissítés attitűdök-kialakításmegerősítésmegújulás, frissítés Képessé- gek -kialakításelmélyítés

21 A tudás mely rétegét mérjük, értékeljük? Gondolkodási képességek (induktív, deduktív, korrelatív gondolkodás) Megértés, alkalmazások (a tudás elmélyültsége, megalapozottsága, újszerű helyzetekben való alkalmazni tudása) Tantárgyi tesztek (év végén, az elsajátított tudást mérik, a megszokott kontextusban) Tantárgyi osztályzatok (iskolai tradíciók, kultúra, jelentős különbségek, stb.)

22 A tudás mely rétegét mérjük, értékeljük? Mit preferál(nak) a központi magtanterv ? a kerettantervek? a kompetencia mérések (4., 6., 8., 10. évf.)? az érettségi? a fenntartói értékelések? a helyi tantervek? –belső vizsgarendszerek?


Letölteni ppt "VII. Nevelési Kongresszus – Budapest, 2008. augusztus 25-28. A vezetés szerepe a tanítási-tanulási folyamat eredményességének növelésében www.illyes-bors.sulinet.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések