Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagyné dr. Réz Ilona ELTE GYOSZI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagyné dr. Réz Ilona ELTE GYOSZI"— Előadás másolata:

1 Nagyné dr. Réz Ilona ELTE GYOSZI rezili@barczi.elte.hu
Új mérőeszközök hitelesítése a gyógypedagógiai pszichodiagnosztika szolgálatában, tapasztalatok, távlatok Nagyné dr. Réz Ilona ELTE GYOSZI

2 Tartalom 1. Saját élmény 2. Új mérőeszközök hitelesítésének előzményei
A hitelesítési folyamat Mit nyertünk Szakmai következmények Gazdasági következtetések További igények Újabb tervek Összefoglalás

3 1. Saját élmény Egy cseppnek lenni, de tengerben.. Id. Angyal

4 2. Új mérőeszközök hitelesítésének előzményei
A WISCIV standardizálási programja egy aktuális társadalmi problémához kapcsolódott, amelyen belül az iskolai szelekció során, az intellektuális képességek minősítési folyamatában felmerült a korszerszerűbb, országos szinten egységesen alkalmazható intelligenciavizsgálat bevezetésének igénye. Kapcsolódás az NFT-hez illetve a HEFOP B. -hez

5 3. A hitelesítési folyamat
A teszt standardizálásának programja 2004 és 2007 között zajlott 1000 fős mintán Tervezés (munkacsoport kiválasztás, munka és ütemterv) Szervezés (Irányítás, szakemberek kiválasztása, kiképzése, a munka koordinálása, ellenőrzése, rögzítése) Megvalósítás ( engedélyek beszerzése, szerződéskötések, fordítás, adatfelvételi és rögzítői, pszichológiai, gyógypedagógiai, szociológiai , matematikai statiszikai szakértői és tudományos munka) - Országos intézményhálózatot mozgató maroknyi csapat munkájaként, jelentős anyagi támogatással valósult meg

6 4. Mit nyertünk? A WISCIV gyermek-intelligenciateszt mai hazai és nemzetközi elvárásoknak megfelelő pszichodiagnosztikai eljárás Korszerű és jogtiszta, amely nem csak az eddigieknél átfogóbban képes közelíti az intellektuális képességeket, hanem olyan pszichés funkciók, képességek feltárásának diagnosztikus eszköze, amelyek kompatibilisek a korszerű iskolai tudás elsajátításának szempontjából vizsgált kognitív képességekkel Széles felhasználói, szakértő kör A standardizálról szóló részletes elemző tanulmánykötet a nyomdában van. A további tapasztalatokról, kapcsolódó gondolatokról szólnak a jelen műhelymunka további előadásai

7 5. Szakmai következmények (A)
A kognitív képességek szélesebb spektrumú feltárásának elősegítése alapján javul a differenciált megítélés, megismerés esélye. Az egyéni képességek figyelembe vételének nagyobb lesz a lehetősége már az iskolába kerüléskor is, ezáltal csökkenhet a lemorzsolódás mértéke, amennyiben a képességek sokoldalú feltárása segíti az egyénre szabott képességfejlesztés megalapozását. A standardizálás során olyan adatbázis alakult ki a 6 – 16 éves magyar gyermekek jelenkori kognitív képességeiről, amelyek további feldolgozása bővíti a fejlődés- nevelés- és oktatáslélektani szaktudást. A teszt bevezetésének további hozama lehet, hogy elindulhat több olyan vizsgálat, amelyhez az összehasonlítási alapot az elkészült standard képezi.

8 6. Szakmai következmények (B)
Javítja a pedagógiai-pszichológiai szolgáltatások (pl. szakértői és rehabilitációs munka) működésének feltételeit, minőségét. A standardizált teszthasználat biztonságossá teszi a használatára felkészült kompetens szakemberek közreműködését az alkalmazott területeken. A standardizálásban részvevő szakértői munkacsoport tagjai kiképzett szakértői az eljárás használatának, a további képzés avatott szakemberei, amely az eljárás országos terjesztésének fontos feltétele. Fellendülhet több új képességvizsgáló eljárás bevezetése, standardizálása, amelyre a minőségét folyamatosan fejleszteni tudó, protokolláris alapon működő pedagógiai, pszichológiai gyakorlatnak nagy szüksége van.

9 7. Gazdasági jellegű következtetések
A stadardizálás, majd az alkalmazás bevezetésének költségigénye nagy. ( Nem lehet figyelmen kívül hagyni a közoktatási feladatok tervezésében sem) Eljárások megvétele külföldről Használati jog, Forgalmazási , kiadási jog A tesztek eszközeinek kutatási céllal történő megvétele Standardizálás költségei A megújított teszt és kézikönyv (ek), kiegészítők megvétele A tesztértékeléshez szükséges űrlapok, tesztlapok folyamatos beszerzése A tesztek karban tartása, megújítása Saját diagnosztikai eszközök előállítása

10 8. További igények…. A standardizálási folyamat a jogtiszta teszthasználat megszerzésére irányuló törekvés tanulságaként megvilágította, hogy a nemzetközi gyakorlathoz alkalmazkodóan a minőségi követelményeknek való megfelelés, a diagnosztikus eszközök, módszerek megújítási folyamatának megvalósulása egyelőre az anyagi, szakmai és szakmaetikai támogatások ellenére is meglehetősen akadályozott hazánkban. Hiányzik egy olyan egységes rendszerszerű működés, amely megkönnyítené, lerövidítené, gazdaságosabbá tenné a külföldről beszerezhető diagnosztikus eszközökhöz való hozzájutást, illetve ezek hitelesített használatba vételét Magyarországon. Szükséges lenne tehát egy olyan kutató, fejlesztő, szolgáltató központ működtetésére is, amely irányítója, szervezője, végzője lehetne a tesztfejlesztő és adaptációs kutatásoknak, nyomon követné a felmerülő szükségleteket az új és megújítandó eljárások terén, és folyamatosan segítené a hazai gyakorlat számára az elérhetőséget.

11 9. Újabb tervek Elkészült a további gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai eljárások standardizálásának programja amely tartalmazza : a korai felismerés segítő korszerű fejlődési teszt, az óvodás- és iskoláskor előtti korosztály átfogó képességvizsgálatára irányuló teszt, az adaptív viselkedés megismerését segítő skála, a tanulási zavarok felismerésérését segítő neuropszichológiai tesztbattéria A nyelvi fejlődés és zavarainak feltárását segítő teszt hazai adaptációjának előkészítő munkálatait.

12 10. Összefoglalás Az új eljárás adaptálása több szempontból szükségszerű volt A WISC-IV gyermek-intelligencia teszt ma már a (gyógyógypedagógiai) -pszichodiagnosztikai gyakorlat része A diagnosztikai eljárások korszerűsítésének folyamata nem állhat meg A további támogatás folyamatban van Szükség lenne egy kutató, fejlesztő, szolgáltató intézmény hatékony működésére

13 Köszönöm a megtisztelő figyelmet !


Letölteni ppt "Nagyné dr. Réz Ilona ELTE GYOSZI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések