Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdaságfejlesztési politika – II. NFT (2007-13) Eszes Gábor GKM Miniszteri Kabinet Nyíregyháza, 2006. december 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdaságfejlesztési politika – II. NFT (2007-13) Eszes Gábor GKM Miniszteri Kabinet Nyíregyháza, 2006. december 14."— Előadás másolata:

1 Gazdaságfejlesztési politika – II. NFT (2007-13) Eszes Gábor GKM Miniszteri Kabinet Nyíregyháza, 2006. december 14.

2 A Gazdaságfejlesztési OP helye II. Nemzeti Fejlesztési Terv (UMFT):  Gazdaságfejlesztési OP (GOP) –760 mrd Ft  Közlekedésfejlesztési OP (KözOP)  Társadalmi Megújulás OP (TÁMOP)  Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP)  Környezet és energia OP (KEOP)  Konvergencia régiók OP (6 db)  Közép-magyarországi régió OP (KMROP)  Államreform fejlesztés: KM OP, KK OP

3 Gazdaságfejlesztésre szánt keretek az UMFT-ben ÚMFT teljes keret GOP KMROP ROP-ok Összesen 730 8.000 120 145 ~ 1000 milliárd Ft + Egyéb OP-k gazdaságfejlesztési hatásai Ebből:

4 A fejlesztéspolitikai termékkínálatról…. Vissza nem térítendő támogatások Pénzügyi instrumentumok –Mikrohitel –Tőke (magvető, kockázati) –Hitelgarancia

5 Gazdaságfejlesztési OP prioritásai Prioritások: K+F és innováció a versenyképességért A vállalkozások (kiemelten KKV-k) komplex fejlesztése A modern üzleti környezet erősítése Jeremie típusú pénzügyi eszközök Prioritásokban elszámolható költségként kezelt területek: Infokommunikációs technológia és szolgáltatások fejlesztés Vállalati humánerőforrás fejlesztése (üzleti, piacfejlesztési tanácsadás)

6 1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért Piacorientált K+F támogatása és a kutatási-technológiai együttműködések ösztönzése Piacorientált kutatás-fejlesztési és technológiai együttműködések fejlesztése Kutatási központok fejlesztése, megerősítése Az innovációs, technológiai parkok fejlesztése Innovációs és technológiai parkok A vállalatok önálló innovációs és k+f tevékenységének ösztönzése Vállalati K+F és innováció ösztönzése Vállalati K+F tevékenység/divízió kialakításának támogatása Technológia-intenzív start-up vállalkozások segítése

7 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten KKV-k) komplex fejlesztése Vállalkozások technológiai korszerűsítése Vállalkozások technológiai korszerűsítése; Elmaradott térségek munkalehetőség beruházásai Vállalati szervezet-fejlesztés, korszerű folyamatmenedzsment ösztönzése Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszereke Vállalati menedzsment rendszerek (váll. ir. rdsz) E- kereskedelem, e-szolgáltatások,

8 3. prioritás: A modern üzleti környezet erősítése  Korszerű infokommunikációs infrastruktúra (szélessáv)  Telephelyfejlesztés  Ipari parkok,  Logisztika központok – Kiemelten intermodális és regionális  Vállalkozások részére üzleti, információs és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása (ITD-H, egyéb vállalkozásfejlesztési intézmények) 4. prioritás: JEREMIE típusú pénzügyi eszközök  Mikrofinanszírozás  Garanciaeszközök  Tőkepiac fejlesztése

9 3. prioritás: 3.2.2. Logisztikai központok fejlesztése Várható keretösszeg: mintegy 30 mrd Ft (2007-13) Támogatási összeg: 50-500mFt (Regionális log. közp.: max 150 mFt) Támogatási intenzitás: max: 50% (pályázati kiírásban ettől el lehet térni) Támogatható tevékenységek: Intermodális, regionális logisztikai központok komplex szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó : –Telephelyfejlesztés (Ingatlan, közmű építése, bővítése, korszerűsítése) –Technológiai fejlesztés (műszaki és egyéb eszköz, berendezés beszerzése, -IT is) –Immateriális javak beszerzése –Piacra jutás támogatása (piaci megjelenés,piackutatás, marketing eszközök) beszerzése; A fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó HRfejlesztés (tanácsadás, képzés); Vállalati folyamatmenedzsment támogatása (Vállalatirányítási rendszerek); Minőség és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása; Online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása;

10 A KözOP cél- és prioritás struktúrája Átfogó stratégiai célokSpecifikus célokPrioritás tengelyekBeavatkozások / prioritások Elérhetőség javítása a versenyképesség növelése és a társadalmi-területi kohézió erősítése céljából Az ország jobb bekapcsolása az európai gazdasági vérkeringésbe és a fejlődő piacok adta lehetőségek jobb kihasználása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével Az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása TEN vasút, TEN közút, TEN folyami, (+ kapcsolódó intelligens rendszerek) Régiók (belső és egymás közötti) elérhetőségének javítása a társadalmi és területi kohézió erősítése érdekében Térségi elérhetőség javítása 115 kN fejlesztés, nagyyárosokhoz vezető utak, A közlekedés intermodalitásának fejlesztése, a vállalkozások versenyképességének segítése és a régiók alternatív megközelíthetősége céljából Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Közlekedési módok közötti váltás elősegítése, logisztikai központok, ipari parkok bekapcsolása a fő közlekedési (közút, vasút, légi és vízi közlekedés) hálózatba A közösségi közlekedés fejlesztése A közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztése Városi és elővárosi közösségi közle- kedés fejlesztése kötöttpályás városi és elővárosi közlekedési infrastruktúra, intermodális csomópontok

11 Hogyan egészítik ki a ROP-ok a KözOP fejlesztéseit? PrioritásokKözOP beavatkozásokRegionális OP (konvergencia célkitűzés) beavatkozások (ERFA forrás csak) Az ország nemzetközi elérhetőségének javítása TEN vasút, TEN közút, TEN folyami, (+ kapcsolódó intelligens rendszerek) nincs beavatkozás Térségi elérhetőség javítása1-2-3 számjegyű főutak fejlesztése (TEN hálózatra ráhordó és összekötő utak, 115 kN fejlesztések);  4-5 számjegyű közutak fejlesztése;  regionális közlekedési szövetségek kialakítása Különböző közlekedési módok összekapcsolása és gazdasági központok közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése repülőterekhez vezető utak, kikötő fejlesztések, ipari parkok, logisztikai központok külső közlekedési kapcsolatai a fő közlekedési hálózathoz,  személykikötők, helyi jelentőségű logisztikai központok közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése kötöttpályás városi és elővárosi közlekedési hálózatok fejlesztése (metró, villamos, elővárosi vasút + utóbbihoz kapcsolódó P+R és B+R parkolók)  elővárosi vasútra közúti ráhordó infrastruktúra fejlesztése, egyéb nem kötöttpályás fejlesztések (közút, kerékpárút, gyalogos közlekedés);  városi és agglomerációs közlekedési szövetségek

12 Hogyan segíti a KözOP a logisztikai szolgáltató központok fejlődését? a KözOP az országos jelentőségű logisztikai központok fő közlekedési hálózatba való bekapcsolását ill. az összekötő közlekedési infrastruktúra fejlesztését támogatja a telekhatárig a 3. prioritásnak része ez az intézkedés tartalma: bekötő utak építése, felújítása, iparvágányok kiépítése (ez telekhatáron belül is), kikötői kapcsolatok fejlesztése a támogatások forrása az Európai Regionális Fejlesztési Alap a térségi, helyi jelentőségű logisztikai központok közlekedési infrastruktúra fejlesztései a ROP-ból kaphatnak támogatást

13 A KözOP forrásai alaponként (mrd Ft) Forrás EU támogatás NemzetiÖsszesen Kohéziós Alap 1 1902101 400 ERFA25144295 Összesen1 4412541 695 Plusz TA26

14 A KözOP forrásai prioritásonként (mrd Ft) PrioritásokAlapForrás Az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetősége KA947 Térségi elérhetőségERFA256 Városi, elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése KA453 Különféle közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok bekapcsolása a fő közlekedési hálózatokba ERFA39 Technikai Segítségnyújtás26

15 Indikatív ágazati felosztás (mrd Ft) Vasúti fejlesztések 470* Közúti fejlesztések 733 Víziút fejlesztés20 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági centrumok bekapcsolása a fő közlekedési hálózatokba 39 Közösségi közlekedés fejlesztés 453

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM Miniszteri Kabinet 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. Tel.: 374-2965 E-mail: gabor.eszes@gkm.gov.hu


Letölteni ppt "Gazdaságfejlesztési politika – II. NFT (2007-13) Eszes Gábor GKM Miniszteri Kabinet Nyíregyháza, 2006. december 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések