Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program Комплексная Программа экономического развития региона Захонь Kálnoki Kis Sándor Шандор Калноки Киш.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program Комплексная Программа экономического развития региона Захонь Kálnoki Kis Sándor Шандор Калноки Киш."— Előadás másolata:

1 Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program Комплексная Программа экономического развития региона Захонь Kálnoki Kis Sándor Шандор Калноки Киш 2009. Szeptember 9. 9 сентября 2009 г.

2 A közvetlenül érintett térség Непосредственно затронутый регион

3 Stratégiai célok Стратегические цели
Záhony: Stratégiai pont az új Európában Stratégiai célok Стратегические цели Átrakás Перегрузка - vasút (széles)-vasút (normál) kétirányú kapcsolat (igény: konténerterminál) - соединение железной дороги (широкой и нормальной колеи) (потребность: контейнерный терминал) - vasút (széles)-közúti kapcsolat (igény: RoLa terminál) - соединение железной дороги широкой колеи и автодорог (потребность: терминал RoLa) Áruelosztó központok létrehozása Создание центров распределения Keletről-nyugati irányú nyersanyag, illetve félkész áru feldolgozás Обработка сырьевих материалов и полуфабрикатов, поставляемых в направлении восток-запад Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet

4 ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK Подготовительные действия
A térség területrendezési felkészítése a befektetések fogadására Подготовка благоустройства территории региона для приёма инвестиций A közvetlenül érintett 16 település közös – a fejlesztések területrendezési alapját biztosító – térszerkezeti tervének elkészítése a meglévő szerkezeti és szabályozási tervek alapján Подготовка совместного плана территориальной структуры непосредственно затронутых 16 населенных пунктов на основе имеющихся структурных и регулирующих проектов в целях создания основы для территориального развития

5 ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK Подготовительные действия
Feladata a területi adottságok lehetőségek feltárására, az egységes infrastruktúra rendszer alapjainak meghatározása, a potenciális fejlesztési területek tulajdonviszonyainak tisztázása, ezzel kínálati piac megteremtésére a befektetők részére Целью подготовки является идентификация территориальных условий и возможностей, определение основ единой системы инфраструктуры, выяснение вопросов имущественных отношений, предназначенных для благоустройства территорий, параллельно с созданием рынка предложений для нвесторов

6

7 Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program fő elemei Основные элементы комплексной программы экономического развития региона Захонь Ipari és logisztikai területek létrehozása Создание промышленных и логистических территорий 2. A gazdaságot és logisztikát segítő infrastruktúra fejlesztése Усовершенствование инфраструктуры, необходимой для развития экономики и логистики 3. A térségben működő kis- és közép vállalkozások támogatása Дотация предприятий малого и среднего бизнеса, действующих в регионе 4. A gazdasági és logisztikai tevékenységet segítő közép- és felsőfokú képzés és az átképzés fejlesztése Развитие среднего и высшего образования, переквалификации в целях помощи развития экономической деятельности и деятельности в области логистики 5. Komplex marketing és gazdaság-, valamint közlekedés-diplomáciai program Комплексная программа маркетинга, экономики и транспортной дипломатии

8

9 Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program fő elemei Основные элементы комплексной программы экономического развития региона Захонь Fényeslitke-Komoró térségében intermodális ipari és logisztikai terület létrehozása Создание общедоступной интермодальной территории промышленности и логистики в районе Фенешлитке-Коморо A konkrét befektetői szándékok realizálása érdekében szükséges egy 160 ha-os ipari és logisztikai terület előkészítése – 4,5 milliárd Ft В интересах реализации конкретных инвестиционных намерений необходимо начать подготовку промышленной и логистической территории на 160 га

10 Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program fő elemei Основные элементы комплексной программы экономического развития региона Захонь 2. A térség belső közlekedési infrastruktúrájának az ipari és logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése Согласованное развитие внутренней транспортной инфраструктуры региона с промышленными и логистическими инвестициями 2.1 A szükséges vasúti infrastruktúra fejlesztése (100-as fővonalon kívül), elsősorban a térség belső széles és normál nyomtávú hálózatának ütemes felújítása. A 150 km széles vágányból 432 km – a gerinc – 20,5 milliárd Ft Развитие ж/д инфраструктуры (кроме магистрали №100), в первую очередь реконструкция внутренней сети региона в соответствии с выполнением равномерного плана реконструкции по колее 1435 и 1520 мм 2.2 A térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari és logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése: állami utak, illetve önkormányzati utak felújításával, településeket elkerülő utakkal – 30 km – 8 milliárd Ft Развитие внутренней автодорожной инфраструктуры региона при гармонизации с капитпловложениями в промышленность и логистику: государственные пути и пути органов местного самоуправления

11

12 Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program fő elemei Основные элементы комплексной программы экономического развития региона Захонь 3. A térségben működő kis- és közép vállalkozások támogatása Дотация предприятий малого и среднего бизнеса, действующих в регионе 3.1 Intermodális logisztikai kapacitás fejlesztése /Magyar-ukrán-orosz vasúti tárgyalások/ Развитие интермодальных логистических мощностей (венгерско-российско-украинские ж/д переговоры) 3.2 Betelepülő tőkeerős cégek térségi, beszállítói kapcsolatának elősegítése Помощь крупным инвесторам в налаживании связи с подрядчиками в регионе

13 Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program fő elemei Основные элементы комплексной программы экономического развития региона Захонь 3. A térségben működő kis- és közép vállalkozások támogatása Дотация предприятий малого и среднего бизнеса, действующих в регионе 3.3 Kapcsolódó logisztikai klaszterben résztvevő vállalkozások és informatika fejlesztése Развитие примыкающего кластера логистики и информатики 3.4 Gazdasági tanácsadó szolgáltató tevékenység fejlesztése Развитие консалтинговой деятельности по экономике

14 Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program fő elemei Основные элементы комплексной программы экономического развития региона Захонь 4. A gazdasági és logisztikai tevékenységet segítő közép- és felsőfokú képzés és az átképzés fejlesztése Развитие среднего и высшего образования, переквалификации в целях помощи экономической и логистической деятельности 4.1 Felsőfokú szak- és továbbképzés fejlesztése, a nyíregyházi felsőfokú képzés infrastrukturális és szellemi fejlesztése esetleg kisvárdai kihelyezett tagozattal Развитие высшего образования и повышение квалификации путем развития инфраструктуры высшего образования в Ниредьхазе, и возможности открытия его отделения в Кишварде

15 Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program fő elemei Основные элементы комплексной программы экономического развития региона Захонь 4. A gazdasági és logisztikai tevékenységet segítő közép- és felsőfokú képzés és az átképzés fejlesztése Развитие среднего и высшего образования, переквалификации в целях помощи экономической и логистической деятельности 4.2 Középfokú szakképzés fejlesztése a kisvárdai és záhonyi középfokú intézményekre alapozva Развитие среднего профессионального образования на основе среднеобразовательных заведений Захони и Кишварды. 4.3 Átképzési programok Программы переквалификации

16 Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program fő elemei Основные элементы комплексной программы экономического развития региона Захонь 5. Nemzetközi marketing, valamint gazdasági és közlekedés-diplomáciai program Международная программа маркетинга, экономики и транспортной дипломатии 5.1 A gazdasági és közlekedési diplomácia eszközeivel a Távol-kelet, Oroszország, Ukrajna – Dél- és Délnyugat-Európa közötti áruforgalom lehetséges terelése az EU V. (Trieszt-Ljubljana-Budapest-Záhony/Csap-Kijev) közlekedési korridorra. Возможный перевод грузопотоков по направлению Дальний Восток-Россия-Украина-Южная и Юго-Западная Европа на 5-ый транс-европейский транспортный коридор (Триест-Любляна-Будапешт-Захонь/Чоп-Киев) с помощью средств экономической и транспортной дипломатии

17 Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program fő elemei Основные элементы комплексной программы экономического развития региона Захонь 5. Nemzetközi marketing, valamint gazdasági és közlekedés-diplomáciai program Международная программа маркетинга, экономики и транспортной дипломации 5.2 Az előző pontban említett cél megvalósulását elősegítő marketing program, konferenciák, kiállítások. Осуществление маркетинговой программы, проведение конференций, выставок, неодходимых для осуществления целей предыдущего пункта 5.3 Kezdeményezés az érintett vasúttársaságok célra orientált, a versenyképesség kölcsönös érdeken alapuló növelése érdekében történő együttműködésére. (magyar-ukrán-orosz vasúti tárgyalások) Инициирование сотрудничества между соответствущими железными дорогами для целенаправленного увеличения конкурентноспособности, основывающейся на взаимных интересах (венгерско-российско-украинские ж/д переговоры)

18 Határon átnyúló együttműködési lehetőségek Возможности трансграничного сотрудничества
Ukrán-magyar közös konténer terminál fejlesztés / Развитие украинско-венгерского совместного контейнерного терминала Ro-La fuvarozás beindítása a Bátyui terminálról / Запуск транспортировки Ro-La на терминале Батево Nyomtávváltós személyszállítási feltételek megteremtése / Создание условий для перевозки пассажиров поездами, изменяющими ширину между колесными парами Határon átnyúló közös ipari-logisztikai terület megvalósítása / Осуществление трансграничной совместной промышленно-логистической территории A Záhony-Csap széles és az Eperjeske-Bátyu normál vasúti kapcsolat helyreállítása / Восстановление соединения широкой колеи Захонь-Чоп и нормальной колеи Эперйешке-Батево

19 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Спасибо за внимание!


Letölteni ppt "Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program Комплексная Программа экономического развития региона Захонь Kálnoki Kis Sándor Шандор Калноки Киш."

Hasonló előadás


Google Hirdetések