Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Balti és Fekete tengeri térség közlekedési kapcsolatának fejlesztése, tervezett útvonala, kapcsolódása a kelet nyugati korridorokhoz KIÚT javaslat Balti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Balti és Fekete tengeri térség közlekedési kapcsolatának fejlesztése, tervezett útvonala, kapcsolódása a kelet nyugati korridorokhoz KIÚT javaslat Balti."— Előadás másolata:

1 Balti és Fekete tengeri térség közlekedési kapcsolatának fejlesztése, tervezett útvonala, kapcsolódása a kelet nyugati korridorokhoz KIÚT javaslat Balti tenger Fekete tenger Berg Tamás osztályvezető KKK Hálózatfejlesztési és Döntés-előkészítési Osztály „A Balti és Fekete tengeri térség közlekedési kapcsolatának fejlesztése” c. konferencia Kishinyov (Moldávia), április 1

2 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK)
AKA Zrt. M6 Duna Zrt. Műszaki Igazgatóság Hálózatfejlesztési és Döntés-előkészítési Osztály Az új közlekedési adminisztrációs rendszer A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kezdeményezésére 2007-ben került sor a közúti közlekedésért felelős integrált intézményrendszer kialakítására, a korábban is létező intézmények átszervezésére, a finanszírozási forrástól és közlekedési szakágtól független, feladatorientált szervezetek létrehozására. Ennek eredményeképpen a közlekedés fejlesztésével kapcsolatos koordinációs és szabályozási feladatok, a hazai útvagyon egységes kezelése, a teljes állami törzsvagyonhoz tartozó közút és gyorsforgalmi úthálózat finanszírozása a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ feladata lett. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központon belül ezzel egyidejűleg kialakított Közlekedés­fejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet feladata az Európai Uniós támogatások felhasználásának elősegítése, az ehhez szükséges intézményi együttműködés kialakítása, a kapcsolódó feladatok egyesítése. A KIKSZ feladatai közé tartozik az Irányító Hatósági feladatokat ellátó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség melletti egységes Közreműködői Szervezet létrehozása és a jelenlegi intézményi rendszerbe történő integrálása is. A gyorsforgalmi úthálózat kivételével a hazai közúthálózat kezelése egységesen a Magyar Közút Kht. feladata lett. A cég tevékenységi körébe az üzemeltetés és karbantartás, valamint a felújítási feladatok pályáztatása és kivitelezőknek való kiadása, valamint a közútkezeléssel összefüggő adatszolgáltatás és nyilvántartás biztosítása tartozik. 2 Az autópályákat kezelő Állami Autópálya Kezelő Zrt. feladata a gyorsforgalmi utak üzemeltetése, karbantartása, valamint a felújítási feladatok vállalkozóknak való kiadása. Az ÁAK Zrt. feladata továbbá a gyorsforgalmi és közúthálózat egyes elemein üzemelő matricás díjfizetési rendszer üzemeltetése, mely magában foglalja a matricák előállítását és értékesítését, a díjak bizományoskénti beszedését – az Útpénztár javára – valamint az úthasználati jogosultság ellenőrzését. Egységes beruházói, megrendelői, és ebből adódóan ajánlatkérői intézményként működik a teljes közlekedési infrastruktúra hálózatán a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Feladata a tervezés, előkészítés, közbeszereztetés, a megrendelői jogkör komplex gyakorlása. Az integrált közlekedési adminisztrációs rendszer tagjai a rendszer szerkezetéből adódóan együttesen felelnek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek sikeres bonyolításáért, és a források felelős felhasználásáért, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ szerepe azonban különleges, hiszen az Útpénztár kezelésével, a KIKSZ-en keresztül és a koordinációs feladatok széleskörű teljesítésével a hazai közlekedési infrastruktúra fejlesztésének központja.

3 Az előadásban érintett témák
A Balti és a Fekete tenger közötti észak–déli irányú közúti kapcsolatokról kis történeti kitekintéssel KIÚT Térségfejlesztési Egyesületnek az Európai Unió keleti és északi határai mellett a Balti és Fekete tengerek között húzódó tengely javaslata, kapcsolódási lehetőségei a kelet nyugati korridorokhoz

4 Egy ókorban, a Balti és Adriai tengerek között kiépült út: a Borostyánkő út
A Borostyánkőút kiindulópontja egy porosz város: Kaup volt. Az út Aquileia-nál érte el az Adriai-tenger partját. 4 Szombathely, Romkert

5 A London-Isztambul (Cape Town, Bombay) vonal terve az Északi és Fekete tenger között
Sopron London Isztambul A Touring Clubok Nemzetközi Szövetsége kezdeményezi a London-Isztambul-(Bombay)-(Fokváros) út kialakítását. Kiépülnek a magyarországi szakaszok (a mai 85, 10 és 5 sz. főutak). Bombay Cape Town 1930-as évek

6 Európa (E) utak hálózata
1. E utak hálózata (ENSZ AGR 1970) E55 E75 E30 E65 E30 E40 E50 E40 E60 E50 1960-as évek E70 E55 E utak 10, 20, 30, 40, 50, 60, számmal nyugat-keleti irányúak (pld. E60) 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 számmal észak-dél irányúak (pld. E75) E60 E65 E70 E45 E75

7 Az eredeti hálózat mára UNICE Transport Division
A TEM törzshálózat ma: Jelmagyarázat TEM törzshálózat TEM egyéb kapcsolat Trans –European North South Motorway (TEM ) Network 2. TEM hálózat 1994 Az eredeti hálózat mára jelentősen kibővült UNICE Transport Division

8 Pán-Európai gyorsforgalmi hálózat, a „Krétai folyosók”
Az un. „Krétai folyosók” Kréta 1994.III. 9 folyosó 4. Helsinki folyosók 1997 ? Az un. „Helsinki folyosók” Helsinki 1997.VII. ? ? 3. Krétai folyosók 1994 ? 10 folyosó Johannes Bröcker

9 Észak – dél irányú gyorsforgalmi kapcsolatok a TINA hálózaton
5.TINA folyosók ? ? In the picture the different international motorway networks can be found , what I collected. The first map signs the old TEM corridors in the seventyes. The second one in the left hand corner upper showes the Crete corridors from the nineteen-ninety-three. The following map illustrates the Helsinki corridors and last but not liest the TEN-T network takes place in the left hand side corner above. A hálózat hiányos az Európai Uniós országok keleti és északi határai mellett észak déli irányú kapcsolatokban 9 9

10 úthálózata a TEN-T hálózat
A 27 Európai Unios ország jelenlegi gyorsforgalmi úthálózata a TEN-T hálózat 6. A TEN-T hálózat ? ? ? A hiány változatlanul fennáll a TEN-T hálózaton is a keleti és északi határok mentén 10 10

11 Megváltozott az európai térszerkezet
Erősödnek a meglévő Ny-K irányú tengelyeket metsző É-D irányú új tengelyekre vonatkozó kezdeményezések, jóllehet fontos Ny-K irányú tengelyek sem készültek el teljes hosszúságban (pld Helsinki V. folyosó szakaszai) Az európai gazdaság és piac fokozatos keletre tolódásával korábban értelemszerűen a nyugat-keleti irány vált meghatározóvá, hiszen a nyugati fejlett országok elsősorban a keleti régiókban látták kiteljesedni működő tőkéjük letelepedését. Az Unió kibővítése óta egyre erősödnek a meglévő tengelyeket metsző, észak-déli irányú új tengelyek kiépítését szorgalmazó kezdeményezések is. Ezek az egész Közép-Kelet Európát átszelő új közúti folyosók a Balti-tenger térségét kötik össze az Adriai-tenger / Fekete-tenger térségével, gazdaságilag különböző fejlettségű területeket felfűzve. A nemzetközi hálózatok újragondolásával, áttervezésével, kiegészítésével ezek mindinkább sürgető igényként jelentkeznek. A kibővült Európa szempontjából vizsgálva a kérdést, az észak-déli folyosók egy része a mai Unió területére esik, más részük pedig Unión kívüli országokat érint. A továbbiakban a Magyarországot is érintő észak-déli tengelyek részletesebb kifejtésére kerül sor, érintve az országhatárunkon túlnyúló kapcsolatokra tett javaslatokat is.

12 deklaráció rögzítette a kiépítés szükségességét
A CETC hálózat A CETC-t (Central European Transport Corridor) Irányító Bizottságot 2004-ben hozták létre, azóta számos deklaráció rögzítette a kiépítés szükségességét Thomas Lanz A CETC-nek van folytatása ….Az Adriatic- Ionian autópálya 12

13 A Helsinki folyosórendszer
hiányossága ? 13

14 Magyar javaslat a Helsinki V/C és VI.
folyosók összekötésére Budapest (M0 gyűrű tehermentesítésével ? The connection corridor V/C and VI is missing. This pic above on the right hand side signals the Hungarian proposal. Advantages of this solution are the following: Budapest Molnár László elnök-igazgató és a FŐMTERV kezdeményezése a Helsinki V/C és VI folyosó összekötésre, Budapest (M0 gyűrű) tehermentesítésére 14 14

15 Kapcsolódás az V. Helsinki folyosóhoz
Új nemzetközi folyosó Lengyelország irányából az V. folyosó felé (Lancuti egyezmény, az un „Via Carpatia” vonal) 2006-ban négy ország Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország miniszteri szintű deklarációban fogalmazta meg, hogy 2010-ben a Kaunas-Debrecen között kijelölt gyorsforgalmi utat javasolja 2010-ben felvenni a TEN-T hálózatba („VIA CARPATIA”) Az első gondolat Kaunas Kapcsolódás az V. Helsinki folyosóhoz Miskolc Lancut Budapest Debrecen Új gyorsforgalmi út Litvánia-Lengyelország-Szlovákia-Magyarország között „Via Carpatia” Kaunas – Białystok – Lublin – Rzeszów – Prešov – Košice – Miskolc – Debrecen útvonalon 15 Projekt vezetője: Lengyelország

16 A „Lancuti” vonal javasolt kiterjesztése Románia felé
Rzeszow Szakértői megbeszélések: 2007. december Kassa 2008. január Bukarest 2008. április Debrecen Szlovákia és Magyarország területén a „Lancuti” gyorsforgalmi út a már kijelölt TEN-T vonalat használja fel Presov Kosice Magyar javaslat a „Lancuti” tengely továbbvezetésére Románia felé a TEN-T hálózat részét képező elemek pld.„Erdélyi autópálya” felhasználásával Miskolc Debrecen Oradea Cluj Napoca Sibiu Jelmagyarázat TEN-T vonal „Lancuti vonal Románia állást foglalt a „Lancuti” vonalhoz történő csatlakozás tekintetében Constanta Bucuresti 16

17 Románia javaslata a „Lancuti” vonal
(Via Carpatia) tovább fejlesztésére R O M A N I A Ministry of Transport

18 A TEN-T hálózat jövőbeni bővítésére adott javaslat a „Palacio jelentés”
A PALACIO riportban megfogalmazott 5 fő tengely: (közöttük vannak az un tengeri autópályák (kék) És egy észak-afrikai gyorsforgalmi vonal is (zöld vonal) Javaslat: e horizontális hálózati elemek kiegészítése észak-dél irányú gyorsforgalmi úti kapcsolatokkal, A

19 Egy lehetséges maghálózat a TEN Connect tanulmányból, közút

20 Az előadásban érintett témák
A Balti és a Fekete tenger közötti észak–déli irányú közúti kapcsolatokról kis történeti kitekintéssel KIÚT Térségfejlesztési Egyesületnek az Európai Unió keleti és északi határai mellett a Balti és Fekete tengerek között húzódó tengely javaslata, kapcsolódási lehetőségei a kelet nyugati korridorokhoz

21 A Balti- és Fekete-tengeri térség kapcsolatainak fejlesztése
A 2007 évi nyíregyházi konferencia plakátja További két nemzetközi konferencia: Királyhelmec Nagybánya A tervezésre javasolt útvonal Kaunas- - Bialystok – Lublin - Rzeszów – Eperjes - Kassa – Miskolc – Nyíregyháza útvonaltól keletre, ahhoz kapcsolódóan, Rzeszów – Mihajlovce – Kralovsky Chlmec – Záhony – Csengersima – Szatmárnémeti – Nagybánya – Suceava – Kishinyov – Odessa, Szatmárnémeti elágazással Kolozsvár – Bukarest – Konstanca, Bukarest elágazással Szófia – Várna irányában A nagybányai konferencia

22 A Balti és Fekete tengeri régiók közötti kapcsolatok fejlesztése
Tallinn A Balti és Fekete tengeri régiók közötti kapcsolatok fejlesztése A tovább tervezésre javasolt útvonal a TEN-T hálózat térképén: Tallinn – Riga – Kaunas – Lublin – Rzeszow – Presov –Mihajlovce – Velké Kapusany – Kralovsky Chlmec – Záhony – Csengersima – Satu Mare – Baia Mare – Suceava – Botosani - Chisinau – Odessa. Záhony Odessa A korábbi javaslat kibővült a Tallinn-Riga-Kaunas északi iránnyal

23 A 2007-ben Nyíregyházán javasolt gyorsforgalmi vonal a Fekete tenger felé
Rzsesow Kaunas és Kosice között a vonal megegyezik a „Lancuti” gyorsforgalmi út nyomvonalával R4 Michalovce Presov D1 Kralovsky Chlmec Kosice Suceava Odessa Záhony Kishinyov Miskolc Satu Mare Debrecen Baia Mare Oradea Tirgu Mures Cluj Napoca Brasov Jelmagyarázat: „Lancuti vonal/TEN-T vonal KIÚT Egyesület javaslata További Romániai Kapcsolati lehetőség Bucuresti Constanta

24 Helsinki I, II, III, V, IX folyosókhoz
Kapcsolódás a Helsinki folyosórendszerhez Kapcsolódás a Helsinki I, II, III, V, IX folyosókhoz

25 V5 H3 A Balti és Fekete tengerek közötti kapcsolat Molnár László Aurél
által javasolt horizontális és vertikális gyorsforgalmi folyosó rendszerében H3

26 Gyorsforgalmi út fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében
Kelet-Szlovákia és Észak-Románia kapcsolata M3 autópálya Nyíregyháza – Vásárosnamény Környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, eng. terv Hossza kb. 46 km M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – országhatár Tanulmányterv elkészült Hossza kb. 50 km M300 (M34) gyorsforgalmi út M300 Vásárosnamény-Záhony,) M300 ( M34 ) gyorsforgalmi út Környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik Hossza kb. 40 km szakasz: Nyíregyháza – 49 sz. főút 2x2 sávos autópálya, hossza: 26 km 2. szakasz: 49 sz. főút – Vásárosnamény között I. ütemben 2x1 sávos autóút, hossza: 20 km M3 autópálya Vásárosnamény-országhatár 147/2006. (VII. 19.) Korm. rendelet M3 autópálya határmetszéspont meghatározásra került Beregdaróc térségében pontok között, hossza 15-20 km NIF Zrt.

27 M3 autópálya Nyíregyháza – Vásárosnamény közötti szakasza
Az ajánlati felhívás tervezett megjelentetése negyedik negyedév Kivitelezés várható megkezdése: M3 Az új kapcsolat része 1. ütemben 2x1 sávok M49 Tervezett PPP beruházás M3 Teljes hossz: 46 km NIF Zrt.

28 M3 autópálya - országhatár
M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - országhatár Ütemezett kiépítés: M3 ap. – Ököritófülpös kb. 30 km Ököritófülpös – országhatár kb. 20 km] Északi vonalak: Öntözött, drainezett területek, elkerülhetetlen Natura 2000 területek Szamos vésztározó Ököritófülpös Javasolt nyomvonal A határmetszéspontra vonatkozóan még nincs kétoldalú megállapodás. NIF Zrt.

29 Tanulmánytervi vizsgálat eredménye a Záhony térségi gyorsforgalmi úti
kapcsolatokra M340 C D A közös magyar- szlovák-ukrán hármas határhídi változat gazdaságosan nem megoldható (sárga vonal) M34 29

30 Tervbe vett fejlesztések
D1 D1 A szlovák D1 autópálya és a magyar M34/M340 gyorsforgalmi utak között javasolt összeköttetés D1 R4 ? M34 M340 M3 Jelmagyarázat: Tervbe vett fejlesztések M3 M3 M49

31 magyarországi 4 sz. főutak között Javasolt továbbvezetés
I. ütemű kapcsolati lehetőség egy új Tisza hídon keresztül a szlovákiai 553 és a magyarországi 4 sz. főutak között Előnyök: Egy esetleges havária esetén a szlovák–ukrán forgalom Záhonyon keresztül, míg a magyar-ukrán forgalom Salamonovo érintésével érheti el Csap térségét Új közvetlen kapcsolat EU országok között a keleti határok mentén Összeköttetés a magyar és szlovák oldali nagy logisztikai központok között Közös magyar-szlován-ukrán tender tevékenység lehetősége a hármas határ térségi Tisza hidak megépítésére Ukrajna Szlovákia M34 Jelmagyarázat: M34/M340 nyomvonalak M34 alternatív változat Javasolt továbbvezetés a D1 autópálya felé M340 Magyar- ország

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Hotel Codru Chisinau Köszönöm megtisztelő figyelmüket! KKK Hálózatfejlesztési és Döntés-előkészítési Osztály Tel.: Fax: 32


Letölteni ppt "Balti és Fekete tengeri térség közlekedési kapcsolatának fejlesztése, tervezett útvonala, kapcsolódása a kelet nyugati korridorokhoz KIÚT javaslat Balti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések