Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áfa-törvény jövő évi változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áfa-törvény jövő évi változásai"— Előadás másolata:

1 Áfa-törvény jövő évi változásai
Adótanácsadók Egyesülete november 23.

2 Importhoz kapcsolódó szabályok
Közösségen kívül közösségi árun végzett szolgáltatások (Passzív feldolgozás kezelése, áfa-tv. 27.§) Termékimport címén adóköteles Adóalap ez esetben csak a „hozzáadott érték” és nem a visszahozott áru értéke Import esetén átváltási árfolyam a vámjogszabályok szerinti árfolyam

3 Import áfa-mentesség EU=vámúnió – vámkezeltetés tetszőleges tagállamban elvégeztethető Áfa bevétel a rendeltetési hely szerinti tagállamot illeti Ha az import rendeltetési hely szerinti tagállama eltér a vámkezeltetés tagállamától, import további feltételek fennállása esetén adómentes Adómentes Közösségen belüli értékesítés, az importáló hajtsa azt végre.

4 Ideiglenes kivitel mentessége
Ideiglenesen kivitt és visszahozott termék importja adómentes, feltéve hogy Kivitelt kérő adóalany részére Változatlan állapotban érkezik Vámmentesség vonatkozik rá Pl: kiállítandó termék, szállítással külföldre kerülő raklapok, garanciális kötelezettség keretében történő javítás

5 Közvetett vámjogi képviselet
Közvetett vámjogi képviselő az import áfa fizetésére kötelezett Import áfa megfizetésének módja minden esetben a képviselő státuszához igazodik Megszűnik annak az előírása, hogy a képviselő köteles az áfát a megbízóra áthárítani A további szabályok a megbízó levonási jogának alakulásától függően alakulnak

6 Közvetett vámjogi képviselet
Megbízó az adott termék importjára teljes levonási joggal rendelkezne közvetlen import esetén Írásban nyilatkozik erről a képviselő részére a megbízással egyidejűleg nem gyakorolhat levonási jogot arra nézve, amire nyilatkozott Képviselő a nyilatkozat birtokában kéri a vámkezeltetést, és levonhatja az általa megfizetett áfát Egyetemleges felelősség terheli a megbízót és a képviselőt További kötelezettség nincs

7 Közvetett vámjogi képviselet
Megbízónak az adott termék importjára vonatkozóan nincs levonási joga, vagy csak részben vonhatná le az import áfát Nem nyilatkozhat a képviselő felé Képviselő megfizeti az import áfát, de nem helyezheti levonásba, nyilatkozik arról, hogy kötelezettségét teljesítette A felek az áfa-rendszeren kívül elszámolnak egymással Amennyiben a megbízónak részleges levonási joga van, akkor a képviselő nyilatkozata birtokában gyakorolhatja a levonási jogát Amennyiben nincs levonási joga, akkor nincs mit levonásba helyezni

8 Államháztartási arányosítások
2006. január 1-jétől megszűnik az államháztartási támogatások miatti arányosítási kötelezettség A december 31-ét követő beszerzések esetében kell először alkalmazni A megszűnéssel kapcsolatban nem alkalmazható az áfa-tv. 39.§-a szerinti korrekciós szabály Spanyol ítélet támogatás ügyben

9 Hulladék kereskedelem
Különösen érzékeny szektor, fiktív adóalanyiság, áfa bevétel kiesés Adócsalás elkerülésére több tagállam is fordított adózást vezetett be Derogációt kértünk a fordított adózásra (27. cikk) Meghatározott hulladék körre (áfa-tv. 10. számú melléklete) Fordított adózás: az adófizetésre kötelezett a terméket beszerző és nem a terméket értékesítő adóalany Nem adóalanynak történő értékesítés esetén marad a „rendes” adózás

10 Hulladék kereskedelem
A terméket értékesítő ezeknél nem tüntethet fel áthárított adót a számlán Fel kell tüntetnie, hogy az adó fizetésére kötelezett a beszerző Megszűnik a különbözet szerinti adózás a hulladékra vonatkozóan (a lehetőség is nem csak a kötelezettség) Visszatérítésnél a megfizetettségi szabály: a nettó érték megfizetése

11 Vevői készlet Áfa-tv. 7/A.§-a alapján nem minősül Közösségen belüli beszerzésnek a vevői készlet céljára történő termékmozgatás feltétel: vevő vagy bizományos Közösségen belüli beszerzésként kezelje a vevői készletből a terméklehívást A „reciprocitási” feltétel egyes tagállamok viszonyában nem kezelhető, így megszűnik Visszamenőleges hatály: a dec. 31-ét követő adófizetési kötelezettségekre alkalmazható Mindkét eset elfogadható: a vevői készletet fenntartó adóalany bejelentkezik Mo-n és az is, ha nem (de feltételnek meg kell felelnie)

12 EK szervek mentessége 2005. évi XXVII. törvény (EK nyújtott kiváltságok és mentességek) 2004. május 1-jét követő adókötelezettségekre kell alkalmazni EK hivatalos célú termékbeszerzés és szolgáltatás igénybevétel adómentesítése Vásárláskori mentesség és visszatérítéssel történő mentesítés Vásárláskori mentesség (29/A.§ g)-h)) Termék igazoltan elhagyja Mo területét vagy szolgáltatás esetén az EK szerv székhelye nem Mo-n van

13 Lízinggel kapcsolatos szabályok
Egyértelművé tette a június 24-től hatályba lépett szabályokat A lakóingatlan pénzügyi lízingben történő átadására választható az adófizetési kötelezettség (bérbeadás és értékesítés egyaránt) A kamatrész továbbra is adómentes marad Amennyiben a lízingbeadó adófizetési kötelezettséget választott, úgy nem vonatkozik rá a lakóingatlan beszerzésére vonatkozó levonási tilalom

14 Motorkerékpárok beszerzése
A motorkerékpárok egy köre után is regisztrációs adót kell fizetni Új közlekedési eszköznek minősülő Közösségen belüli beszerzés esetén belföldön áfa fizetési kötelezettség is keletkezik Így célszerű volt ezekben az esetekben az áfa beszedését a vámhatósághoz telepíteni, akárcsak az új személygépkocsik esetén azon beszerzői körben, akik nem áfa alanyok vagy olyan áfa alanyok, akik alapvetően nem jogosultak az áfa levonására (alanyi adómentes, kizárólag tárgyi adómentes, mezőgazdasági különleges jogállást választott)

15 Megfizetettségi szabály
PHARE, ISPA és SAPARD forrásból történő finanszírozás esetén, annak erejéig a megfizetettség „teljesül” Csatlakozással előcsatlakozási alapok „átváltottak” ISPA projektként indult Kohéziós Alap esetén, a Kohéziós, illetve Strukturális Alapból történő finanszírozás esetén sem kell vizsgálni az ellenérték megfizetettségét

16 Áfa-raktárak A raktárakból kitárolás történhet a Közösségen belülre és a Közösségen kívülre egyaránt A Közösségen kívülre kiviteli célú EV-vel történik a kitárolás, a kiléptetést a vámhatóság igazolja (zárt rendszer) A belföldre vagy Közösség másik tagállamába a kitárolás adóköteles, de „nem ellenőrzött” 2006. január 1-jétől a kitárolás a vámhatóság szúrópróbaszerű vagy tételes ellenőrzése mellett történhet meg, ha az a Közösségen belülre történik

17 Adómérték változások 2005. évi XCVII. törvény – október 1-jétől a normál adómérték 20% Átmeneti szabályok (üzemanyagon kívüli termékek, szolgáltatások esetén a december 31-ét követő adófizetési kötelezettség esetén alkalmazandó először Folyamatos szolgáltatás számlálóleolvasás útján történik, a 20% olyan időszakra lehet először alkalmazni, mely teljes egészében dec. 31-ét követi (villamos energia) Folyamatos szolgáltatás nem számlálóleolvasás útján történik, akkor az időszakot időarányosan kell megosztani (telefon)

18 Adómérték változások 16.§ (11) szolgáltatás, az az időszak adózhat 20%-os adómértékkel, mely teljes egészében 2006-ra esik Helyesbítő, stornó számla „teljesítési időpontja” megegyezik az eredeti számláéval, azt az adómértéket kell alkalmazni, mely az eredeti számlában feltüntetett teljesítési időpontban érvényben volt Ellenérték esetén adófizetési kötelezettség keletkezése pénzösszeg átvételének, jóváírásának a napja Áfa-tv. 28.§ (4) az adófizetési kötelezettség keletkezésekor érvényes adómértéket kell alkalmazni

19 Előleg elszámolása Ft + áfa értékű bútor vásárlás, Ft előleg 2005-ben, teljesítés 2006-ban. 2005-ben adóalap Ft, fizetendő adó Ft 2006-ban fizetendő adó ( )*0,2=9.600 Ft Számla: Ft Ft áfa- ( Ft áfa)= Ft Ft áfa

20 Előleg elszámolása Bútor vásárlás értéke bruttó Ft, 2005-ben előleg Ft, teljesítés 2006-ban 2005-ben adóalap Ft, fizetendő adó Ft, 2006-ban adót is tartalmazó különbözet: Ft= Ft Fizetendő adó: Ft*16,67%= Ft Számla: Ft Ft áfa-( Ft+8.000Ft áfa)=49.998Ft Ft áfa

21 Adómérték változások Napilap, kotta – január 1-jétől 5%
Folyóirat – jövő évi előfizetés már 2005-ös előleg esetén is 5%, nem előfizetéses értékesítés jan. 1-től június 30-ig 15%, azt követően 5% Tárgyi adómentes tevékenysége közvetítése (csak a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások közvetítése marad adómentes) Pénztárgépek átállítása – március 31-ig

22 Hatályon kívül helyezések
Jövedéki adóraktárból történő kitárolás Saját részre nyújtott szolgáltatások adóztatása Tényleges használat, élvezet elve (telekommunikációs szolgáltatások)


Letölteni ppt "Áfa-törvény jövő évi változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések