Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 1 Društvo davčnih svetovalcev Slovenije A szlovén adórendszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 1 Društvo davčnih svetovalcev Slovenije A szlovén adórendszer."— Előadás másolata:

1 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 1 Društvo davčnih svetovalcev Slovenije A szlovén adórendszer 1.rész Jövedelemadó és vállalkozások adózása von Mag.Aleksander Golob

2 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 2 2004/05-ös adóreform Szlovéniában A 2004/2005-ös adóreform célja - Közelítés az EU adójogrendszeréhez A munka adóztatásának tehermentesítése A tőke magasabb adóztatás alá esik (pl. kamatadó) 2004. első fázis: 2004. május 1-től közelítés az EU adójogrendszeréhez (EU irányelvek) 2005. második fázis: 2005. január 1-től az adóreform teljeskörű hatálya (jövedelemadó, társasági adó, ÁFA)

3 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 3 Društvo davčnih svetovalcev Slovenije Jövedelemadó 2005. január 1-től

4 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 4 Korlátlan adókötelesség Korlátlan adókötelezettség belföldiek számára A természetes személy adózása Lakóhely vagy tartózkodási hely szerint (több mint 183 nap Szlovéniában) A világban megszerzett bevételekre vonatkozó adókötelezettség Szlovéniában A bevétel negatív meghatározása (minden adózás alá esik, amit nem határoztak meg adómentesnek)

5 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 5 Kettős adóztatásról szóló megállapodások Szlovéniának sok, az OECD-minta szerinti kettős adóztatásról szóló szerződés van, amelyekben az adóztatás joga megoszlik (mintegy 50 országgal) Ezen szerződések egy részét Jugoszláviától vette át. A jövedelemadóról szóló törvény a kettős adóztatás elkerülését egyoldalúan is szabályozza, amennyiben nem áll fenn kettős adóztatás elkerülésére szolgáló szerződés.

6 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 6 Adóköteles bevételek = + Bérből származó bevételek + Üzemi bevételek (tevékenység, vagy egyes ügyletek) + Bevételek a mező- és erdőgazdaságból + Vagyonból származó bevételek (vagyontárgy bérbeadása, vagyonjogok átruházása, kamatok, osztalékok, nyitott beruházási alapok adózása) + Tőkebevételek (nyereség)(Ingatlanok és részesedések) + más bevételek (negatív meghatározás) Jövedelemadó - adóköteles bevételek

7 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 7 Veszteségkiegyenlítés és - átvitel Veszteségkiegyenlítés: A pozitív és negatív bevételek különbözete csak a tőkejövedelemből származó bevételekre nézve adóköteles Veszteségátvitel: Az üzemi bevételekből származó veszteségek időben korlátozottak, 5 évre lehet őket továbbvinni.

8 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 8 Jövedelemtarifa 2005 Adószámítás Bevétel €-banAdókulcs-határérték Bis 5.417 16% 5.417 - 10.584 33% 10.584 - 21.417 38% 21.417 - 43.042 42% 43.042-től 50% A fenti tarifák alapján kiszámított adóból az alábbi éves adóösszegeket kell levonásba helyezni :  Minden belföldinél általában: 2.466 €  A kedvezmény speciálisan érvényes nevelés alatt álló gyerekekre, fogyatékosokra, időskorúakra (a 65. életévtől), stb.  Az adóalap 2%-a meghatározott ráfordításokra  egyebek

9 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 9 Jövedelemadó tarifa 2005 Bevétel €-banJövedelemadó 5.417-ig16 % 5.417 - 10.584867 € + 33% 5.417 € fölött 10.584 - 21.4172.572 € + 38% 10.584 € fölött 21.417 - 43.0426.688 € + 42% 21.417 € fölött 43.042 fölött15.770 € + 50% 43.042 € fölött

10 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 10 Jövedelemadó Bérből származó jövedelem Mindaz a bevétel, amelyre a természetes személy munkaadójától munkából eredően szert tesz (ideértve a különböző kedvezményeket, mint pl. a cégautó magánhasználatát, mobiltelefon-használat, stb.) Igazgatók és cégvezetők számára is Nyugdíjak is

11 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 11 Jövedelemadó Bérmellékköltségek és társadalombiztosítás: Társadalombiztosítás: munkaadói rész: 16,1%, munkavállalói rész: 22,1%, összesen: 38,2% A társadalombiztosítási járulék felső határa nincs meghatározva A társadalombiztosítási járulék összege a jövedelemadózásnál levonható Rendkívüli adó a bérkifizetéseknél (brutto) 0 % 687 €-ig 3,8%687 € - 1.667 € 7,8 %1.667 € - 3.125 € 14,8%3.125 fölött

12 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 12 Jövedelemadó Jövedelemadó - Üzemi bevételek Az adóalap a vállalkozói adóztatás előírásai szerint kerül meghatározásra 3,9 mio. alatt SIT(16.250 €) a normatív költségek elszámolása a bevételek 25 %-ának erejéig megengedett. A beruházási kedvezmények a beruházás értékének 30 %-áig vehetők igénybe (2006. február 1. után 20 %) Nem vonatkozik ez szgk.-ra. Különleges kedvezményeket élveznek a diákok, újságírók és a kultúra területén az önálló tevékenységet végzők.

13 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 13 Jövedelemadó Jövedelemadó - Vagyontárgyak bevételei Vagyontárgy bérbeadása: Nincsennek beruházási kedvezmények A karbantartási költségek leírhatók vagy a jövedelem 20 %-ig elszámolható a normatív költségek Vagyonértékű jog átruházása (licenciák, know-how…) A normatív költségek a bevétel 10 %-ig elszámolhatók

14 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 14 Jövedelemadó Jövedelemadó - Vagyontárgyak bevételei Kamatok: 300.000 SIT = 1.250 € beleolvad a jövedelemadóba (nincs végadózás) 50%-ig ; de rendelkezésre áll egy átmeneti időszak (2005-ben a kifizetett kamatok 10%-a kerül át a kövedelemadóba, 2006 - 25%, 2007 - 40%, 2008- 75% und ab 2009 - 100%) 10 évre nem adóznak a bankbetétek a nemzeti lakásépítési program alapján 10 év fölött nem adóznak az életbiztosítások

15 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 15 Jövedelemadó Jövedelemadó - Vagyontárgyak bevételei Osztalék: Mindaz, ami valamely részesedés alapján kerül kifizetésre A jövedelemadó alapja Szlovéniában a kifizetett osztalék 65 %-a Nyílt beruházsi alapok adózása: Az alap bevételei értékesítés vagy kifizetés esetén átruházódnak a tulajdonosra (kamatok, osztalékok, tőkenyereségek, mások, ezek a tulajdonosnál megfelelően kerülnek adóztatásra)

16 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 16 Jövedelemadó Jövedelemadó - Tőke bevételei (nyeresége) Spekulációs adóztatás Az ingatlanok 10 év után adómentesek A részesedések 3 év után adómentesek 60 millió SIT fölötti részesedésekre speciális szabályok vonatkoznak = 250.000 € (mérleg szerinti érték), a 200 millió SIT-es (= 833.333 €) mérlegértékű társaságban nincs határidő (mindig adózik).

17 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 17 Jövedelemadó Jövedelemadó – Járulék és adókivetés Az éves bevallás leadási határideje a következő év március 31-e Egyes bevételek kifizetésekor előlegfizetést kell teljesíteni Nem belföldiek esetében ezek az előlegfizetések végadózásnak is tekinthetők Az éves adó meghatározása adókivetéssel történik

18 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 18 Društvo davčnih svetovalcev Slovenije Vállalati adóztatás

19 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 19 Vállalati adóztatás - áttekintés Jövedelemadó  Természetes személyek  A csúcsadókulcs változatlanul 50% (43.042 €-tól) Társasági adó  Jogi személyek részére (tőketársaságok – mint kft, rt, stb.)  25% társasági adó  Természetes személyek részére történő kifizetésnél 25 %-os előlegfizetést kell teljesíteni, a kifizetés 65 %-a a jövedelemadóba kerül át (50 %-ig)

20 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 20 Társasági adó (KöSt) 1 Belföldi: A személy székhelye Szlovéniában van A cégirányítás helye Szlovéniában van Mindenki más nem belföldinek számít Fióktelep: Alapítása határozattal történi (cégbírósági bejegyzés) Adóköteles a Szlovéniában megszerzett nyereség után Társ.adó – fizetni köteles a Szlovéniában szerzett nyereség után ( 25%)

21 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 21 Társasági adó (KöSt) 1 A tőketársaságok osztaléka Szlovéniában adómentes: Nincs adókötelesség két adóbelföldi közötti osztalékkifizetéskor, amennyiben a jogosult tőketársaság részesedése legalább 25 %-os, a részesedés időtartama legalább 2 év, és mindkét tulajdonos belföldi. Ezek az osztalékok nem képezik az adóalap részét. Legalább 25 %-os részesedéssel rendelkező EU- tőketársaságoknak történő osztalékkifizetés esetén 2 év részesedés és EU adóalanyiság esetén nincs adólevonás a kifizetéskor. EU-külföldiek részére történő osztalékfizetés esetén: 25% vagy DBA

22 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 22 Társasági adó Az osztalékfizetés terhei Szlovéniában2005 Adóköteles nyereség100,00 25% társasági adó25,00 Társasági adó szerinti nyereség75,00 Jövedelemadó (max. 50%, a kifizetett osztalék 65%-ra = 32,5 %) 24,375 Adózás utáni nyereség osztalékfizetés esetén 50,625 Adóteher összesen49,375

23 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 23 A vállalati adózás alapelvei Az adózás időszaka a naptári év vagy más időszak Transzferár rendelkezések kapcsolat személyek részére (25% részesedés (nem közvetetten is) Thincap szabályok a kapcsolat személyekre Idegen tőke/saját tőke több mint 4:1 (2005= 8:1) Adóveszteségátvitel legfeljebb 5 évre (amennyiben a tulajdonosi viszonyok változása 25%-nál csekélyebb)

24 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 24 Vállalati adóztatás Alapelvek, Leírási tilalmak Vállalatok nyereségmegállapítása adózási szempontból: Alapelv: A kereskedelmi mérleg nyereségadatain nyugszik Jelentős eltérés a mérlegtől: -Azokat a költségeket ismeri el, amelyek a bevétel megszerzéséhez szükségesek -Hosszútávú elhatárolások: A csökkentések adózásilag nem leírhatók -Nem ismeri el a törvény a hitelkamatokat, amelyek olyan személyektől származnak, akik olyan országból származnak, amelyben a nyereség nominális adóztatása 12,5 % alatt van -Bizonyos berendezések minimális használati ideje meghatározott: (pl. szkg. 8 év; üzemi épület 20 év)

25 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 25 Vállalati adóztatás Általános kedvezmények Társasági adó -kedvezmények: -10% + 10% beruházási kedvezmény szlovéniai beruházásokra (a beruházás 3 évig nem eladható és a beruházás évének nyereségét 3 évig nem lehet elosztani.) -Csekély értékű javak (beruházásoknál 500 € értékig) azonnal leírhatók -Tanulók és tudományos doktorok – 12 hónapos kedvezmény, a kifizetett bér 30 %-a -Rokkantak kedvezménye a bér 50-70%-a -A bruttó bér max. 24% kerülhet a kiegészítő nyugdíjbiztosítóhoz (max. 2.291 € havonta) -A bevétel 0,3 %-a lehet adomány

26 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 26 Vállalati adóztatás 0%-os adókulcs 0 %-os adó alá esnek a következő személyek: - Speciális törvény alapján működő beruházási Alapok, amelyek szeptember 30-ig a nyereség legalább 90 %-át szétosztják - Speciális törvényi rendelkezés alapján működő nyug- díjalapok (azok a biztosítók is, amelyek nyugdíjtervvel rendelkeznek) – de csak a nyugdíjterv erejéig

27 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 27 Vállalati adóztatás Csoportos adózás KöSt 2005-től – tőketársaságok csoportos adóztatása: Előfeltétel: 100 %-os közvetlen részesedés Az adóhatóság hozzájárulása Az tagok adóéve megegyezik a naptári évvel Csak szlovéniai illetékességűekre érvényes (nem 0%-os adókulccsal történő adóztatás) Az alárendelt tagnak szerződéssel kell rendelkeznie az anyavállalattal, amely szabályozza a leány által az anyának teljesített nyereségkifizetést és amely szerint az anyának fedeznie kell a leány által okozott esetleges veszteséget, mindkét rendelkezés 3 évre érvényes A csoporton belüli önálló tőketársaságok nyereség- és veszteség- kiegyenlítése Minimális időbeli kötöttség: 3 év

28 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 28 Vállalatok összeolvadása és szétválása Az EU irányelvek értelmében adósemlegesnek nyilvánulnak az EU-ban: Tevékenység átruházása Részesedések váltása Átalakítás Összeolvadás Szétválás csak az adóhatóság jóváhagyásával

29 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 29 Levonási adó A következő kifizetések során kell levonási adót (forrásadót) fizetni: osztalékok kamatok Vagyonértékű jogok Licencia-díjak szabadalmak lízing Kivételt képeznek a kapcsolt személyek közötti kifizetések Adókulcs 25% vagy kettős adóztatásról szóló egyezmény

30 Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 30 Društvo davčnih svetovalcev Slovenije Köszönjük a figyelmüket!


Letölteni ppt "Das slowenische Steuersystem Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung Mag.Aleksander Golob 1 Društvo davčnih svetovalcev Slovenije A szlovén adórendszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések