Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fekete Balázs vezető szakértő GS1 Magyarország Kht.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fekete Balázs vezető szakértő GS1 Magyarország Kht."— Előadás másolata:

1 Termékdíjas adatszolgáltatási kötelezettség és ezek teljesítése elektronikus úton 2008-ban
Fekete Balázs vezető szakértő GS1 Magyarország Kht. Budapest, január 30.

2 Tartalom 1. A GS1 Magyarországról röviden
2. Jogszabályi háttér és termékdíj-kötelezettségek 2008-ban 3. Adatszolgáltatási kötelezettségek 4. Kötelezettek, termékdíjköteles termékek és belőlük képződő hulladékok azonosítása 5. A GS1 szabványok szerepe és alkalmazási köre 6. Termékdíjas adatszolgáltatási kötelezettségek rendje, adatáramlások, elektronikus adatszolgáltatás 2008-tól

3 Tartalom 1. A GS1 Magyarországról röviden

4 Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
A GS1 Magyarország szakértői tevékenysége a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás területén Informatikai fejlesztések (eKT Rendszer, Göngyöleg-RTI katalógus) Tanulmányok (KvVM, GKM, KSH) Kiadványok (Környezetvédelmi termékdíj: 2003, , 2006) Publikációk (GS1 Világa, Hulladéksors, Saldo Periodika) Nemzetközi „Waste Management” projekt Oktatás

5 A GS1 Magyarország partnerei

6 Tartalom 2. Jogszabályi háttér és termékdíj-kötelezettségek 2008-ban

7 Környezetvédelmi termékdíj - célkitűzések
a környezetszennyezés megelőzése, csökkentése, ösztönzés a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra a környezeti veszélyeztetések, károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi források teremtése az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által az ország, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítésének elősegítése

8 A termékdíj-törvény módosítása 2008-tól
„Egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény” „A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény” „A vámhatóság az általa adott azonosító szám (a továbbiakban: VPID szám) és a Globális Szervezet Azonosító Szám (a továbbiakban: GLN szám) alapján az ügyfelet nyilvántartásba veszi és nyilvántartja.”

9 A végrehajtási rendeletek módosítása 2008-tól
„53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről” „324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet” „10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról” „102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet”

10 Termékdíj és hulladékkezelés: „Kettős kötelezettség – egy cél”
Art. Vámtv. Ket. KÖTELEZETTSÉGEK 1995. évi LVI. törvény (Kt.) 53/2003. Korm. rendelet (Ktkr.) 10/1995. KTM rendelet (Ktr.) TERMÉKDÍJ 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) Csomagolás (94/2002. Kr.) Elektromos berendezések (264/2004. Kr.) Elemek, akkumulátorok (109/2005. Kr.) Gépjárművek (267/2004. Kr.) Veszélyes hulladék (98/2001. Kr.) Hulladékolajok (4/2001. KöM r.) HULLADÉKKEZELÉS TERMÉKDÍJFIZETÉSI és az ehhez kapcsolódó ADATSZOLGÁLTATÁSI kötelezettségek HULLADÉKKEZELÉSI és éves szintű ADATSZOLGÁLTATÁSI kötelezettségek termékdíj alóli mentesség

11 Termékdíjköteles TERMÉKEK és hulladékkezelés 2008-ban
Hulladékkezelés és termékdíj kapcsolata VISSZAIGÉNYLÉSI LEHETŐSÉG HULLADÉKKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉG! a) Egyéb kőolajtermék b) Gumiabroncs MENTESSÉG MENTESSÉG HULLADÉKKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉG! c) Hűtőberendezés, hűtőközeg MENTESSÉG HULLADÉKKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉG! d) Csomagolás e) Akkumulátor MENTESSÉG HULLADÉKKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉG! g) Reklámhordozó papír NINCS MENTESSÉG! MENTESSÉG HULLADÉKKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉG! h) Elektromos berendezések

12 A termékdíj-fizetésre KÖTELEZETTEK
I. Belföldi előállítású termékdíjköteles termék esetén első belföldi forgalomba hozó (gumiabroncs, csomagolás és kereskedelmi csomagolás, hűtőközeg, akkumulátor) saját célú felhasználó (az összes termékdíjköteles termékkörnél) első belföldi forgalomba hozó első vevője (egyéb kőolajtermék, reklámhordozó papír, kereskedelmi csomagolás) II. Közösségből behozott termékdíjköteles termék esetén első belföldi forgalomba hozó (az összes termékdíjköteles termékkörnél) saját célú felhasználó (az összes termékdíjköteles termékkörnél) első belföldi forgalomba hozó első vevője (kereskedelmi csomagolás) III. Importált termékdíjköteles termék esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós, vámszabad terület üz. (az összes termékdíjköt. termékkörnél) első belföldi forgalomba hozó első vevője (kereskedelmi csomagolás)

13 A termékdíj-fizetési kötelezettség KELETKEZÉSE
Belföldi előállítású termékdíjköteles termék és II. Közösségből behozott termékdíjköteles termék esetén Az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján III. Importált termékdíjköteles termék esetén Szabad forgalomba bocsátás alkalmával a vámalakiságok elvégzésekor, … vámhatósági intézkedések céljából benyújtott vámáru-nyilatkozat vagy kérelem elfogadásának napján

14 A termékdíj-fizetési kötelezettség TELJESÍTÉSE
Belföldi előállítású termékdíjköteles termék és Közösségből behozott termékdíjköteles termék esetén ÖNBEVALLÁS: Havi vagy negyedéves bevallás és befizetés a VÁMHATÓSÁG felé a Kt. és az Art. szerint III. Importált termékdíjköteles termék esetén A termékdíjat a vámjogszabályok szerint a VÁMHATÓSÁG veti ki

15 A termékdíj-kötelezettségek összefoglalva 2008-ban
I. BEFIZETÉSI kötelezettség a VPOP felé II. ADATSZOLGÁLTATÁSI kötelezettségek 1. Bejelentési kötelezettség a VPOP felé 2. Bevallási kötelezettség a VPOP felé (belföld, EU) 3. Adatszolgáltatás a VPOP felé (import, EV okmány mell.) III. NYILVÁNTARTÁSI kötelezettségek (A termékdíjfizetési kötelezettség előírása, könyvelése, alátámasztása a belső, analitikus és szintetikus nyilvántartásokban) IV. A termékdíj SZÁMLÁN (VAGY A SZÁMLA MELLÉKLETÉBEN) VALÓ FELTÜNTETÉSI kötelezettsége

16 A szabályozás hatósági és szervezeti háttere
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Jogalkotás, szakirányítás, ellenőrzés (területi szervek) VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG Végrehajtás, ellenőrzés GS1 MAGYARORSZÁG KHT. Globális szabványok, szervezet- és termékazonosítás (GLN, GTIN) eKT Global Systems Kft. Informatikai rendszerek fejlesztése, szakmai tanácsadás

17 Tartalom 3. Adatszolgáltatási kötelezettségek

18 Kötelező termékdíjas és egyéb adatszolgáltatások
Hulladékkezelés Hulladék nyilvántartás és adatszolgáltatás 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 10/1995. KTM rend. 164/2003. Korm. rend. Termékdíj-fizetési kötelezettséggel kapcsolatos adatszolgáltatások a VÁMHATÓSÁG felé Hulladékkezeléssel kapcsolatos adatszolgáltatások a KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG (OKTVF) felé Hulladék keletkezéssel és kezeléssel kapcsolatos nyilvántartás és adatszolgáltatás a KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG (OKTVF) felé Termékdíj-fizetésre kötelezettek A kiemelt termékekre vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettek Hulladék termelők, hulladék kezelők

19 Termékdíjas adatszolgáltatások és címzettjeik 2007-ben
BEJELENTÉS, BESZÁMOLÓ BEVALLÁS, ADATSZOLG. MENTESSÉGI KÉRELEM VISSZA- IGÉNYLÉS HULLADÉK- HASZNOSÍTÓI SZOLG. APEH VPOP KvVM OKTVF EEB, CSOM EEB, CSOM OKTVf kenőolaj

20 Adatszolgáltatások és címzettjeik 2008-ban
BEJELENTÉS BESZÁMOLÓ BEVALLÁS, ADATSZOLG. MENTESSÉGI KÉRELEM VISSZA- IGÉNYLÉS HULLADÉK- HASZNOSÍTÓI SZOLG. APEH VPOP KvVM OKTVF EEB, CSOM EEB, CSOM OKTVf kenőolaj

21 KT08 nyomtatványcsomag: bejelentések
Bejelentő lapok: KT08-BJ1 Bejelentőlap a termékdíj fizetési kötelezettség keletkezéséről KT08-BJ2 Nyilvántartásba vételi adatok újrahasználható termékdíjköteles termék vagy termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentéséhez KT08-BJ3 Bejelentés láncügyletről KT08-BJ4 Képviselő alapadatai KT08-BJ5 Hasznosítás mentességi feltétel teljesítéséhez alkalmazott hulladékkezelők bejelentése

22 KT08 nyomtatványcsomag: bevallás
Bevallás lapok: KT08-B01 Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíj bevallás KT08-B02 Csomagolás és kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj bevallás KT08-B03 Hűtőberendezés és hűtőközegek környezetvédelmi termékdíj bevallás KT08-B04 Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj bevallás KT08-B05 Egyéb kőolajtermék környezetvédelmi termékdíj bevallás KT08-B06 Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíj bevallás KT08-B07 Elektromos és elektronikai termékek környezetvédelmi termékdíj bevallás KT08-HAS Bevallás a mentességhez kötődő hulladékkezelési tevékenységről KT08-ÁTV Bevallás a termékdíj fizetési kötelezettség átvállalásról KT08-UHA Bevallás az újrahasználható csomagolások visszagyűjtéséről KT08-UHB Bevallás a kereskedelmi csomagolások termékdíj mentességéhez kötődő forgalmazási és beszerzési tevékenységekről KT08-HKS Hasznosítás koordináló szervezetek bevallása az átvállalt mennyiségekről KT08-ÖNP Önellenőrzési lap

23 KT08 nyomtatványcsomag: kérelmek
Kérelem lapok: KT08-KE1 Átvezetési és kiutalási kérelem KT08-KE2 Gazdasági társaság mérséklésre irányuló kérelme KT08-KE3 Gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelme KT08-KE4 Egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási kérelem KT08-KE5 Bevallás másolati kérelem KT08-KNY Nyilatkozat a köztartozásokról KT08-P01 Pótlap a KE2 és KE3 lapokhoz KT08-P02 Pótlap a KE2 és KE3 lapokhoz KT08-P03 Pótlap a KE3 lapokhoz KT08-VIS Visszaigénylés lap

24 Tartalom 4. Kötelezettek, termékdíjköteles termékek és belőlük
képződő hulladékok azonosítása

25 gyártó / behozó - kötelezett
A termékdíjas szabályozásban érintett szervezetek, termékek és hulladékok azonosítása 2008-ban VPID NEMZETI KÜJ/KTJ NEMZETI KÜJ/KTJ NEMZETI ADÓSZÁM NEMZETI KSH törzsszám NEMZETI ADÓSZÁM NEMZETI székhely / telephely azonosítás székhely / telephely azonosítás gyártó / behozó - kötelezett S Z E R V E Z E T kezelő / hasznosító S Z E R V E Z E T GLN GLOBÁLIS SZ GLN GLOBÁLIS GTIN GLOBÁLIS HULLADÉKKÁ VÁLÓ T E R M É K A KEZELT / HASZNOSÍTOTT H U L L A D É K egyedi termék azonosítás BELSŐ KÓDOK h BELSŐ KÓDOK analitikus és szintetikus nyilvántartáshoz analitikus és szintetikus nyilvántartáshoz VTSZ KT kód HKT kód EWC kód ÚJRAHASZNÁHATÓ TERMÉKEK BESOROLÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ KOMBINÁLT NOMENKLATÚRÁJA EURÓPAI HULLADÉK KATALÓGUS (EU) Nemzetközi kódok: GLN, GTIN, VTSZ, EWC, A és h arányszámok (kék-sárga) A magyar szabályozás kódjai: VPID, KÜJ, KT kód, HKT kód (piros keretben) Az adott szervezet (kötelezett) belső kódjai, szerződései (narancssárga)

26 Tartalom 5. A GS1 szabványok szerepe és alkalmazási köre

27 GLN szám (globális szervezet / hely azonosító)

28 GLN szám regisztráció: www.gs1hu.org

29 Online GLN szám regisztráció

30 GLN szám keresése, ellenőrzése

31 GTIN szám (globális áru azonosító)

32 A GTIN szám használata Újrahasználható termékdíjköteles termékek bejelentésekor (KT08 BJ2): újrahasználható termékdíjköteles termék azonosítása Mentességi kérelem benyújtásakor: egyszer használható és újrahasználható kereskedelmi csomagolások azonosítása Kenőolaj hasznosítása esetén történő termékdíj-visszaigényléskor: termékdíjköteles kenőolaj azonosítása Hulladékhasznosítói szolgáltatások, negyedéves beszámoló: hasznosításból keletkező termék azonosítása

33 Újrahasználható csomagolási összetevők GTIN számai
A kötelezett által kiadott GTIN számok EGYEDI újrahasználható csomagolóeszközök esetén: 1 5 9 9 8 8 5 9 5 9 9 6 6 8 Pl. speciális, márkázott rekesz Központi (a GS1 Magyarország Kht. által kiadott) GTIN számok SZABVÁNYOS újrahasználható csomagolóeszközök esetén: 2 5 9 9 6 6 6 6 3 5 3 Pl. EUR raklap, 12x1L-es üdítős rekesz, rajnai palack Központi (a GS1 Magyarország Kht. által kiadott) GTIN számok EGYEDI újrahasználható csomagolóeszközök esetén: 5 9 9 6 6 9 9 5 9 7 3 Pl. márkázott üveg palack, márkázott KEG hordó

34 Tartalom 6. Termékdíjas adatszolgáltatási kötelezettségek rendje,
adatáramlások, elektronikus adatszolgáltatás 2008-tól

35 VP honlapja: http://www.vam.gov.hu
Teendők az adatszolgáltatásokhoz VP honlapja: Tájékoztató a környezetvédelmi termékdíjhoz kapcsolódó egyes feladatokról (pdf) 1) VPID szám igénylése: 2) GLN szám igénylése: 3) ABEV keretprogram és KT08 nyomtatványcsomag: 4) Ügyfélkapu regisztráció: 5) Egységes Ügyfél Címtár (EÜC) regisztráció: 6) Bejelentkezés a vámhatósághoz: KT08 főlap és BJ1 lap 7) További bejelentések: KT08 főlap és BJ2-BJ5 lapok 8) Bevallás a vámhatóság felé: a Kt. és az Art. szerint

36 A termékdíj-fizetési kötelezettség bevallása 2008-tól
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Termékdíjas informatikai rendszer Környezetgazdasági főosztály BEVALLÁS Elektronikus úton és formában (XML) Államigazgatási Modul K v V M P O Ü G Y F É L K A P U Bevallások fogadása (ügyfél rendszer) Összesített adatbázis Területi szervek: Főfelügyelőség, felügyelőségek ÜGYFÉL (KÖTELEZETT) BEVALLÁS Elektronikus forma- nyomtatvány ABEV (KT-08) VÁM ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG BEVALLÁS nyomtatványon GS1 Magyarország VPID GLN szám (szervezet) Termékdíjas BEVALLÁSOK adatai GTIN szám (termék) GLN KvVM által rögzített adatok (jóváhagyások, engedélyek) VPOP: adatexport és adatimport (XML) Nyomtatványon beérkezett adatszolgáltatások rögzítése VPOP által rögzített adatok az Államigazgatási Modulban Jogosultságtól függő rálátás az eKT adatbázisára Rálátás a szervezet (GLN) és termék (GTIN) adatbázisra

37 Koordináló sz. saját rendszere Koordináló sz. saját rendszere
I. Kötelezett és koordináló szervezet kapcsolata kliens szoftver használata nélkül adatfeltöltés Koordináló sz. saját rendszere 1. Koordináló szervezeti hozzáférés saját adattárolással, eKT koord modul használata és konverter nélkül Koordináló szervezet 1 Hgt. szerinti adatszolgáltatás Adóbevallás és bejelentés KvVM inf. rendszer KvVM Adatfeltöltés a koordináló szervezet által publikált formátumban (pl.: xls) Hgt. szerinti adatszolgáltatás Adóbevallás beküldése adatfeltöltés Kötelezett ABEV VPOP Adóbevallás és bejelentés Adóbevallás beküldése Ügyfélkapu eKT VPOP rendszer adatszolgáltatás Hgt. szerinti Adatfeltöltés a koordináló szervezet által publikált formátumban (pl: xml) beküldése Adóbevallás adatfeltöltés Koordináló sz. saját rendszere 1. Koordináló szervezeti hozzáférés saját adattárolással, eKT koord modul használata és konverter nélkül Koordináló szervezet 2 GS1 Mo. Kht. GS1 Mo. inf. rendszer Adóbevallás és bejelentés

38 II. Kliens szoftver használata koordináló szervezeti modullal
adatfeltöltés Koordináló szervezet 1 2. Koordináló szervezeti hozzáférés saját adattárolású eKT koord modullal eKT koord modul Hgt. szerinti adatszolgáltatás Adóbevallás és bejelentés KvVM inf. rendszer KvVM adatfeltöltés Hgt. szerinti adatszolgáltatás Adóbevallás beküldése adatfeltöltés Kötelezett eKT Kliens VPOP eKT VPOP rendszer Adóbevallás és bejelentés Csak 1x kell 1 helyre elküldeni Adóbevallás beküldése Ügyfélkapu adatszolgáltatás Hgt. szerinti adatfeltöltés Adóbevallás beküldése GS1 Mo. Kht. GS1 Mo. inf. rendszer adatfeltöltés Koordináló szervezet 2 3. Koordináló szervezeti hozzáférés központi adattárolású eKT koord modullal Külső adatpark Adóbevallás és bejelentés eKT koord modul

39 Kapcsolat – GS1 Magyarország Kht.
Telefon: Fax: Web:

40 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Fekete Balázs GS1 Magyarország Kht.
vezető szakértő GS1 Magyarország Kht. Budapest, január 30.


Letölteni ppt "Fekete Balázs vezető szakértő GS1 Magyarország Kht."

Hasonló előadás


Google Hirdetések