Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új társadalomtörténeti interdiszciplína: a gyermekkor története.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új társadalomtörténeti interdiszciplína: a gyermekkor története."— Előadás másolata:

1 Új társadalomtörténeti interdiszciplína: a gyermekkor története

2 2 Az előzmények Új, multidiszciplináris szemléletmód érvényesülése a történettudományban: az „Annales” c. francia folyóirat (1929) köré szerveződő történészek képviselik először. Gazdasági, társadalom- és kultúrtörténeti orientáció. Új, multidiszciplináris szemléletmód érvényesülése a történettudományban: az „Annales” c. francia folyóirat (1929) köré szerveződő történészek képviselik először. Gazdasági, társadalom- és kultúrtörténeti orientáció. Új tudományágak születése: a hétköznapi élet története, mikrohistória, mentalitástörténet, pszichohistória, családtörténet, gyermekkortörténet stb. Új tudományágak születése: a hétköznapi élet története, mikrohistória, mentalitástörténet, pszichohistória, családtörténet, gyermekkortörténet stb. Alapművek jelennek meg, melyek az új gondolkodásmód (paradigma) kialakulását segítették: Alapművek jelennek meg, melyek az új gondolkodásmód (paradigma) kialakulását segítették:

3 3 Alapművek 1.Egy „elveszett” könyv: Norbert Elias: A civilizáció folyamata (1939). (Magyarul: Gondolat, Bp., 1987) Bemutatja a történeti folyamatot, amely az emberi szükségletek ösztönszerű kielégítésétől a szükségletek feletti racionális-társadalmi kontrollhoz vezet. 2. Egy „vasárnapi történész” hevesen vitatott könyve: Philippe Aričs: „L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime” (1960) (Magyarul: a Gyermek, család, halál c. kötetben. Gondolat, Bp., 1987.)

4 4 Ariès legfontosabb tézisei 1. A középkori társadalmak embere nem rendelkezett egyértelűen körülírható gyermekkor-fogalommal. A gyermekkor mint elkülönített életszakasz fogalma a 17-18. században alakult ki. 1. A középkori társadalmak embere nem rendelkezett egyértelűen körülírható gyermekkor-fogalommal. A gyermekkor mint elkülönített életszakasz fogalma a 17-18. században alakult ki. 2. Ettől kezdve a gyermek korábbi korlátlan szabadsága megszűnt. A család és az iskola egyre hevesebben törekedett a gyermek nevelés útján való formálására. 2. Ettől kezdve a gyermek korábbi korlátlan szabadsága megszűnt. A család és az iskola egyre hevesebben törekedett a gyermek nevelés útján való formálására.

5 5 Ariès: követői Edward Shorter (1975) még tovább megy: A gyöngédség és a szeretetteljes kötődés a gyermekhez csak a mai s normális szülő gyermek kapcsolat jellemzője. Korábban (egészen a 20. századig) hagyományosan hétköznapi jelenség volt az anyai szeretet hiánya. A szeretteljes gondoskodás hiánya kiugróan magas gyermekhalandóságot eredményezett a középkorban. Edward Shorter (1975) még tovább megy: A gyöngédség és a szeretetteljes kötődés a gyermekhez csak a mai s normális szülő gyermek kapcsolat jellemzője. Korábban (egészen a 20. századig) hagyományosan hétköznapi jelenség volt az anyai szeretet hiánya. A szeretteljes gondoskodás hiánya kiugróan magas gyermekhalandóságot eredményezett a középkorban.

6 6 Történészek, akik korrigálták vagy teljesen elvetették Ariès téziseit: Barbara Hanawalt (1980): A családon belüli viselkedést mindig a biológiai szükségletek határozzák meg. Barbara Hanawalt (1980): A családon belüli viselkedést mindig a biológiai szükségletek határozzák meg. Linda Pollock (1983): A gyöngédség és a szeretet az anya és gyermeke között öröktől fogva létező, genetikusan meghatározott jelenség. Linda Pollock (1983): A gyöngédség és a szeretet az anya és gyermeke között öröktől fogva létező, genetikusan meghatározott jelenség.

7 7 Történészek, akik korrigálták vagy teljesen elvetették Ariès téziseit: Shulamith Shahar (1990): A középkori anya-gyermek kapcsolat sokkal összetettebb volt, mint azt Ariès feltételezte. Shulamith Shahar (1990): A középkori anya-gyermek kapcsolat sokkal összetettebb volt, mint azt Ariès feltételezte. Emmanuel Le Roy Ladurie (1994): Egy 14. század elején létezett dél-francia falu, Montaillou hétköznapi életének aprólékos vizsgálata alapján állítja, hogy az erős emocionális kötődés anya és gyermeke között a középkorban is létezett. Emmanuel Le Roy Ladurie (1994): Egy 14. század elején létezett dél-francia falu, Montaillou hétköznapi életének aprólékos vizsgálata alapján állítja, hogy az erős emocionális kötődés anya és gyermeke között a középkorban is létezett. Mathias Beer (1990): A szülők a középkorban is érdeklődtek gyermekeik fejlődése iránt. Ezt igazolják azok az 1400 és 1500 között Nürnberg térségében írott magánlevelek, amelyek a családon belüli érzelmi kötődésről árulkodnak. Mathias Beer (1990): A szülők a középkorban is érdeklődtek gyermekeik fejlődése iránt. Ezt igazolják azok az 1400 és 1500 között Nürnberg térségében írott magánlevelek, amelyek a családon belüli érzelmi kötődésről árulkodnak.

8 8 A gyermekkor evolúciós elmélete: Lloyd deMause (1974) amerikai pszichológus„pszihogenetikus” modelljében szándéka szerint kritizálja Ariès elméletét. Lloyd deMause (1974) amerikai pszichológus„pszihogenetikus” modelljében szándéka szerint kritizálja Ariès elméletét. De Mause szerint Aires téved, amikor azt feltételezi, hogy a középkori gyerekek parttalan szabadságban éltek. A kitevés és a gyerekgyilkosság jellemezte e korszak gyermekellenességét. De Mause szerint Aires téved, amikor azt feltételezi, hogy a középkori gyerekek parttalan szabadságban éltek. A kitevés és a gyerekgyilkosság jellemezte e korszak gyermekellenességét. „A gyermekkor története rémálom, amelyből most kezdünk felébredni. Minél inkább visszamegyünk a történelmi korokban, annál több jelét találjuk a gyerekek elhanyagolásának,... és annál nagyobb a valószínűsége, hogy a gyerekeket megölték, kitették, kínozták, vagy szexuálisan bántalmazták.” (de Mause, 1977, 12. ) A gyerekkor története tehát a szülők és a gyerekek fokozatos közeledésének a története. „A gyermekkor története rémálom, amelyből most kezdünk felébredni. Minél inkább visszamegyünk a történelmi korokban, annál több jelét találjuk a gyerekek elhanyagolásának,... és annál nagyobb a valószínűsége, hogy a gyerekeket megölték, kitették, kínozták, vagy szexuálisan bántalmazták.” (de Mause, 1977, 12. ) A gyerekkor története tehát a szülők és a gyerekek fokozatos közeledésének a története.

9 9 De Mause evolúciós elmélete Három alapvető viszonyulási forma létezett a történelem során a felnőttek és a gyermekek között: Három alapvető viszonyulási forma létezett a történelem során a felnőttek és a gyermekek között: 1. Projektív (kivetítő) kapcsolat (projective reaction): Félelmek, szorongások kivetítése a gyerekre („az ördögi gyermek”). 1. Projektív (kivetítő) kapcsolat (projective reaction): Félelmek, szorongások kivetítése a gyerekre („az ördögi gyermek”). 2. Fordított kapcsolat (reversal reaction): A gyerek mint a szülők be nem váltott reményeinek, ki nem elégített érzelmi szükségleteinek „pótszere”. 2. Fordított kapcsolat (reversal reaction): A gyerek mint a szülők be nem váltott reményeinek, ki nem elégített érzelmi szükségleteinek „pótszere”. 3. Empatikus kapcsolat (emphatic reaction): A gyermekkor felfedezése. A szülők megkísérlik beleélni magukat a gyerek lelki állapotaiba. 3. Empatikus kapcsolat (emphatic reaction): A gyermekkor felfedezése. A szülők megkísérlik beleélni magukat a gyerek lelki állapotaiba.

10 10 A gyerekkor evolúciós elmélete:

11 11 1. Gyermekgyilkosság (az antikvitástól kb. Kr. u. 4. századig): A gyerekség „mitikus” felfogása. A gyerekség „mitikus” felfogása. Gyermekgyilkosság Gyermekgyilkosság A szülő gyermekét okolja minden bajáért, minden áron meg akar tőle szabadulni. Vagy: szakrális gyermekáldozat a közösség megmentéséért. (Pl. Karthágóban Kr. e. 210-ben az istenek engesztelésére 200 nemesi születésű gyereket áldoztak fel.) A szülő gyermekét okolja minden bajáért, minden áron meg akar tőle szabadulni. Vagy: szakrális gyermekáldozat a közösség megmentéséért. (Pl. Karthágóban Kr. e. 210-ben az istenek engesztelésére 200 nemesi születésű gyereket áldoztak fel.)

12 12 2. Kitevés (4-13. század): Példa: a leányanyák sorsukra hagyják, vagy kolostor elé helyezik gyermeküket. Példa: a leányanyák sorsukra hagyják, vagy kolostor elé helyezik gyermeküket.

13 13 Kitevés (folytatás) „Eltávolítás” mint burkolt kitevés: a csecsemőket szoptatós dajkára bízzák, később gazdag családokhoz küldik őket szolgálni. „Eltávolítás” mint burkolt kitevés: a csecsemőket szoptatós dajkára bízzák, később gazdag családokhoz küldik őket szolgálni. Görög (5. sz.), itáliai (15. sz.) és angol (16. sz.) csecsemő szoros pólyában

14 14 3. Ambivalencia (14-17. sz.) A szülő már feladatának érzi, hogy gyermekét testileg-lelkileg formálja. Ugyanakkor a távolságtartás és a kötődés váltakozó attitűdjei jellemzik a gyermekhez fűződő kapcsolatát. A szülő már feladatának érzi, hogy gyermekét testileg-lelkileg formálja. Ugyanakkor a távolságtartás és a kötődés váltakozó attitűdjei jellemzik a gyermekhez fűződő kapcsolatát. Erzsébet-korabeli angol család étkezés közben (16-17. sz.) (A gyermekek kiszolgálják a felnőtteket)

15 15 4. Intrúzió (behatolás, birtokbavétel) (18. sz.): A szülők közelebb férkőznek gyermekeik lelkéhez, hogy hatalmukba kerítsék („fojtogató szeretet”). A szülők közelebb férkőznek gyermekeik lelkéhez, hogy hatalmukba kerítsék („fojtogató szeretet”). A „nevelés évszázada”: egyre hevesebb nevelői törekvések. A „nevelés évszázada”: egyre hevesebb nevelői törekvések. A helyes testtartásra szoktatás egyik eszköze. (Német rajz a 19. századból.) A gyerek testi és lelki formálásának igénye!

16 16 5. Szocializáció (19-20. sz. közepe) Legfontosabb a társadalomba való beillesztés, a normáknak való megfelelés. Legfontosabb a társadalomba való beillesztés, a normáknak való megfelelés. Oskar Pletsch: Nevelőintézet (Ironikus hangvétel, felnőtt állampolgárok nevelése)

17 17 6. Támogatás, empátia (1950-) Gyermekközpontú nevelés. A gyermekek tudják, mire van szükségük fejlődésük egy-egy szakaszában. Gyermekközpontú nevelés. A gyermekek tudják, mire van szükségük fejlődésük egy-egy szakaszában. A szülők belehelyezkednek gyermekük lelki állapotába. A szülők belehelyezkednek gyermekük lelki állapotába. Mary Cassatt: Az anyai csók (1896) (Empatikus, szeretetteljes viszony)

18 18 Újabb szakaszok 7. Változó gyerekkor (kb. 1960-tól) 7. Változó gyerekkor (kb. 1960-tól) Fogyasztó gyerekek: A gyerek mint a konzum-, szabadidő- és szórakoztatóipar céltáblája. Fogyasztó gyerekek: A gyerek mint a konzum-, szabadidő- és szórakoztatóipar céltáblája. 8. Elveszett gyerekkor (kb. 1980-tól) 8. Elveszett gyerekkor (kb. 1980-tól) A gyerekkor krízise: A gyerekkor eltűnése, a család összeomlása, a médiák pusztító hatása. (Hansmann, 1995, 126. p.) A gyerekkor krízise: A gyerekkor eltűnése, a család összeomlása, a médiák pusztító hatása. (Hansmann, 1995, 126. p.)

19 19 Ellenérvek de Mause-zal szemben Klaus Arnold (1980): Értelmetlen hit a nem létező fejlődésben. Kifejezi a megérthetetlen megragadására irányuló naiv törekvést, amely „használati utasítást” keres egy egyre inkább áttekinthetetlenné váló időszakban. Klaus Arnold (1980): Értelmetlen hit a nem létező fejlődésben. Kifejezi a megérthetetlen megragadására irányuló naiv törekvést, amely „használati utasítást” keres egy egyre inkább áttekinthetetlenné váló időszakban. Az ellenvetések érthetők, de Mause durván leegyszerűsíti a gyerekség történetének összetett folyamatát. Fejlődésmodellje mégis nagy mértékben elősegítette a gyerekkor történetére vonatkozó elméletek kialakítását. Az ellenvetések érthetők, de Mause durván leegyszerűsíti a gyerekség történetének összetett folyamatát. Fejlődésmodellje mégis nagy mértékben elősegítette a gyerekkor történetére vonatkozó elméletek kialakítását.


Letölteni ppt "Új társadalomtörténeti interdiszciplína: a gyermekkor története."

Hasonló előadás


Google Hirdetések