Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A feladatok szerepe Kaposi József.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A feladatok szerepe Kaposi József."— Előadás másolata:

1 A feladatok szerepe Kaposi József

2 Felhasznált irodalom Bábosik István: A feladat mint személyiségfejlesztő tényező ÚPSZ 2006/4. Einhorn Ágnes: Fejlesztés vagy vizsgatréning? Tanulmányok az érettségiről ( szerk. Bánkuti Zsuzsa és Lukács Judit) OFI 2008. Halász Gábor: A kompetencia, kihívások és értelmezések – A kompetencia (szerk. Demeter Kinga )OKI 2006. Horváth Zsuzsa-Lukács Judit: Kevesebb kudarc, több önbizalom– A kompetencia (szerk. Demeter Kinga )OKI 2006. F. Dárdai Ágnes: A problémaorientált történelemtanítás koncepciója a német szakdidaktikában ÚPSZ 2007/11. Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: A tanári munka minőségének meghatározó szerepe (Közgazdasági Szemle, ápr.)

3 Az előadás fő kérdései Melyek a hatékony pedagógia alapelvei?
Mi a feladatok szerepe a tudás megszerzésében, a tanulási folyamatban ? Melyek a jellemző feladattípusok, mik a funkciójuk és mi a jellemzőjük?

4 A hatékony tanítás alapelvei
1. A puszta információ továbbítás (alacsonyabb rendű gondolkodási sémák) helyett inkább az információ-feldolgozó képesség („magasabb rendű gondolkodási sémák”) fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt. 2. Uniformizált oktatási gyakorlat helyett jobb eredményeket lehet személyre szabott oktatási gyakorlattal elérni. 3. A diákokat csoportos munkára, együttműködésre kell ösztönözni. 4. Az oktatás folyamatának szerves részét képező, „autentikus” értékelési rendszert kell működtetni.

5 Fejlesztési célok Feladatok Pedagógusok Életszerű nyitott
problémahelyzetek Igazodás a különböző tanulási helyzetekhez Módszerek gazdag választéka

6 A feladatok szerepe …..az új oktatási formákban a fejlesztőhatások végső forrásai nem a különböző tevékenység-formák, hanem a feladatok, melyek legtöbb-ször összetett, kognitív, affektív vagy pszicho-motoros feladatszériákból (lépésekből) épülnek fel (Bábosik 2006). …a feladatmegoldás egyre kevésbé csak az értelmi, intellektuális megismerést, fejlesztést szolgálja, hanem az érzelmi-akarati tényezők révén is komoly szerepe van a személyiség fejlesztésében.

7 Feladatok fejlesztő funkciói
Normaközvetítés Beidegző (szokásformáló) funkció Kortársi interakciókat szabályozó irányító funkció Készségfejlesztő funkció Képességfejlesztő funkció

8 Feladattípusok Intellektuális feladatok Szociális feladatok
ismeretfeldolgozó gyakorló ismeretalkalmazó Szociális feladatok kooperációs kommunikatív szociomorális Manuális feladatok manuális gyakorló manuális alkalmazó

9 Alkotó feladatok szaktárgyi-tudományos tervező-konstruáló szervező
irodalmi alkotó médiajellegű alkotó színjátszás képzőművészeti jellegű manuális alkotó zenei alkotó és előadói feladatok

10 Tananyag-feldolgozás
A feladatok funkciói Tananyag-feldolgozás Mérés, értékelés Fejlesztő Gyakorló Mérő Vizsga

11 Feladatok főbb jellemzői
Mérő vizsga Fejlesztő gyakorló Szakértelem Kompetencia Műveltség Tevékenységek Standardizáció EQ IQ

12 Feladattípusok- megbízhatóság
ZÁRT NYITOTT feleletválasztás, igaz / hamis, hozzárendelések kiegészítések rövid válasz szövegalkotás

13 A feladatok megváltozott szerepe
Hagyományos felfogás szerint: a tanári magyarázat kiegészítését és a tanulói tudás ellenőrzését szolgálják. Új felfogás szerint: a tanulói tananyag-feldolgozás meghatározó eszközei, valamint a tanórák hatékonyságát (mérés) és a tanulói teljesítmények eredményességét (vizsga) mutatják.

14 A feladat mint „próbálkozás”, mint heurisztikus tanulás
feladatmegoldás Modellalkotás Érzelmi-, értelmi intelligencia

15 Az eredményes feladatmegoldás lépései
Probléma megértése, összefüggések keresése Hipotézis megfogalmazása (információ kritikus kezelése!) Probléma reprezentálása (pl. vita: érvek-ellenérvek) - a megoldás A megoldás vizsgálata (összevetés a hipotézissel) A megoldás közvetítése

16 Összegzés A tanulás többé már nem a tudomány által kidolgozott és a tanár által közölt ismeretek megértése lett, hanem aktív tanulói részvétel az információk megszerzésében és feldolgozásában. A tanulói tevékenységek a feladatmegoldásban öltenek testet, hiszen az ismeretforrásokkal való (pl.: szöveg, kép, ábra) tananyag-feldolgozás előtérbe kerülése a tanulók aktív, csoportos vagy egyéni feladatmegoldó munkáját várja el.


Letölteni ppt "A feladatok szerepe Kaposi József."

Hasonló előadás


Google Hirdetések