Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A feladatok szerepe Kaposi József. Felhasznált irodalom  Bábosik István: A feladat mint személyiségfejlesztő tényező ÚPSZ 2006/4.  Einhorn Ágnes: Fejlesztés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A feladatok szerepe Kaposi József. Felhasznált irodalom  Bábosik István: A feladat mint személyiségfejlesztő tényező ÚPSZ 2006/4.  Einhorn Ágnes: Fejlesztés."— Előadás másolata:

1 A feladatok szerepe Kaposi József

2 Felhasznált irodalom  Bábosik István: A feladat mint személyiségfejlesztő tényező ÚPSZ 2006/4.  Einhorn Ágnes: Fejlesztés vagy vizsgatréning? Tanulmányok az érettségiről ( szerk. Bánkuti Zsuzsa és Lukács Judit) OFI 2008.  Halász Gábor: A kompetencia, kihívások és értelmezések – A kompetencia (szerk. Demeter Kinga )OKI 2006.  Horváth Zsuzsa-Lukács Judit: Kevesebb kudarc, több önbizalom– A kompetencia (szerk. Demeter Kinga )OKI 2006.  F. Dárdai Ágnes: A problémaorientált történelemtanítás koncepciója a német szakdidaktikában ÚPSZ 2007/11.  Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: A tanári munka minőségének meghatározó szerepe (Közgazdasági Szemle, 2005. ápr.)

3 Az előadás fő kérdései  Melyek a hatékony pedagógia alapelvei?  Mi a feladatok szerepe a tudás megszerzésében, a tanulási folyamatban ?  Melyek a jellemző feladattípusok, mik a funkciójuk és mi a jellemzőjük ?

4 A hatékony tanítás alapelvei 1. A puszta információ továbbítás (alacsonyabb rendű gondolkodási sémák) helyett inkább az információ- feldolgozó képesség („magasabb rendű gondolkodási sémák”) fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt. 2. Uniformizált oktatási gyakorlat helyett jobb eredményeket lehet személyre szabott oktatási gyakorlattal elérni. 3. A diákokat csoportos munkára, együttműködésre kell ösztönözni. 3. A diákokat csoportos munkára, együttműködésre kell ösztönözni. 4. Az oktatás folyamatának szerves részét képező, „autentikus” értékelési rendszert kell működtetni. 4. Az oktatás folyamatának szerves részét képező, „autentikus” értékelési rendszert kell működtetni.

5 Fejlesztési célok FeladatokPedagógusok FeladatokPedagógusok Életszerű nyitott problémahelyzetek Igazodás a különböző tanulási helyzetekhez Módszerek gazdag választéka

6 A feladatok szerepe  …..az új oktatási formákban a fejlesztőhatások végső forrásai nem a különböző tevékenység- formák, hanem a feladatok, melyek legtöbb- ször összetett, kognitív, affektív vagy pszicho- motoros feladatszériákból (lépésekből) épülnek fel (Bábosik 2006).  …a feladatmegoldás egyre kevésbé csak az értelmi, intellektuális megismerést, fejlesztést szolgálja, hanem az érzelmi-akarati tényezők révén is komoly szerepe van a személyiség fejlesztésében.

7 Feladatok fejlesztő funkciói  Normaközvetítés  Beidegző (szokásformáló) funkció  Kortársi interakciókat szabályozó irányító funkció  Készségfejlesztő funkció  Képességfejlesztő funkció

8 Feladattípusok  Intellektuális feladatok ismeretfeldolgozógyakorlóismeretalkalmazó  Szociális feladatok kooperációskommunikatívszociomorális  Manuális feladatok manuális gyakorló manuális alkalmazó

9  Alkotó feladatok szaktárgyi-tudományostervező-konstruálószervező irodalmi alkotó médiajellegű alkotó színjátszás képzőművészeti jellegű manuális alkotó zenei alkotó és előadói feladatok

10 A feladatok funkciói Tananyag- feldolgozás Mérés, értékelés Fejlesztő Gyakorló Mérő Vizsga

11 Feladatok főbb jellemzői Fejlesztő gyakorló Mérő vizsga Szakértelem Kompetencia Műveltség Standardizáció Tevékenységek EQ IQ

12 Feladattípusok- megbízhatóság  feleletválasztás, igaz / hamis, hozzárendelések  kiegészítések  rövid válasz  szövegalkotás ZÁRTNYITOTT

13 A feladatok megváltozott szerepe  Hagyományos felfogás szerint: a tanári magyarázat kiegészítését és a tanulói tudás ellenőrzését szolgálják.  Új felfogás szerint: a tanulói tananyag- feldolgozás meghatározó eszközei, valamint a tanórák hatékonyságát (mérés) és a tanulói teljesítmények eredményességét (vizsga) mutatják.

14 A feladat mint „próbálkozás”, mint heurisztikus tanulás feladatmegoldásModellalkotás Érzelmi-, értelmi intelligencia

15 Az eredményes feladatmegoldás lépései  Probléma megértése, összefüggések keresése  Hipotézis megfogalmazása (információ kritikus kezelése!)  Probléma reprezentálása (pl. vita: érvek-ellenérvek) - a megoldás  A megoldás vizsgálata (összevetés a hipotézissel)  A megoldás közvetítése

16 Összegzés Összegzés  A tanulás többé már nem a tudomány által kidolgozott és a tanár által közölt ismeretek megértése lett, hanem aktív tanulói részvétel az információk megszerzésében és feldolgozásában.  A tanulói tevékenységek a feladatmegoldásban öltenek testet, hiszen az ismeretforrásokkal való (pl.: szöveg, kép, ábra) tananyag-feldolgozás előtérbe kerülése a tanulók aktív, csoportos vagy egyéni feladatmegoldó munkáját várja el.


Letölteni ppt "A feladatok szerepe Kaposi József. Felhasznált irodalom  Bábosik István: A feladat mint személyiségfejlesztő tényező ÚPSZ 2006/4.  Einhorn Ágnes: Fejlesztés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések