Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Problémák, eredmények, távlatok (mérlegen az elmúlt félév) Kaposi József főigazgató OFI összmunkatársi értekezlet 2011. május 31.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Problémák, eredmények, távlatok (mérlegen az elmúlt félév) Kaposi József főigazgató OFI összmunkatársi értekezlet 2011. május 31."— Előadás másolata:

1 Problémák, eredmények, távlatok (mérlegen az elmúlt félév) Kaposi József főigazgató OFI összmunkatársi értekezlet 2011. május 31.

2 A tájékoztató témái 1.Kiinduló helyzet 2.Szervezeti – személyi kérdések 3.Gazdálkodási – pénzügyi helyzet 4.Infrastrukturális viszonyok 5.Kiemelt feladatok, prioritások Tájékoztató Bevezetés 1. Kiinduló helyzet 2. Szervezeti- személyi kérdések 3. Gazdálkodási- pénzügyi helyzet 4. Infrastrukturális viszonyok 5. Kiemelt feladatok 2

3 Kiinduló helyzet.3 Projektek Vezetők Gazdaság Feladatok Elhelyezés 1. Kiinduló helyzet 2. Szervezeti- személyi kérdések 3. Gazdálkodási- pénzügyi helyzet 4. Infrastrukturális viszonyok 5. Kiemelt feladatok

4 Szervezeti-személyi kérdések 4 Bevezetés 1. Kiinduló helyzet 2. Szervezeti- személyi kérdések 3. Gazdálkodási- pénzügyi helyzet 4. Infrastrukturális viszonyok 5. Kiemelt feladatok ProblémákEredmények Intézeten belüli megbízott vezetőkVezetői álláspályázatok kiírása, elbírálása Támogató középvezetők Az Intézet feladatait nem tükröző struktúra, létszámleépítés Szervezeti átalakítás, Ideiglenes SzMSz Döntési mechanizmusok, jogok – kötelességek Szabályzatok IratkezelésIktatórendszer Prioritások: erőforrások eredményes és hatékony felhasználása, szinergiák kihasználása, új SzMSz jóváhagyása Veszélyek: elhúzódó külső döntési mechanizmus, új szervezeti egység kiépítése (NTP) Távlatok: partneri együttműködés, egyéni-közös szakmai kompetenciafejlesztés, minőségfejlesztés és minőségi garanciák alkalmazása

5 Gazdálkodási – pénzügyi helyzet 5 Bevezetés 1. Kiinduló helyzet 2. Szervezeti – személyi kérdések 3. Gazdálkodási- pénzügyi helyzet 4. Infrastrukturális viszonyok 5. Kiemelt feladatok ProblémákEredmények Gazdasági főigazgató-helyettesFőigazgató-helyettesi pályázat Zárolás – költségelvonásIntézkedési terv jóváhagyása Alapköltségvetés és projektek aránya Új megrendelések !? Belső költségvetés hiánya, költséghatékonyság Beszerzési folyamat szabályozása Prioritások: erőforrások eredményes és hatékony felhasználása, átvilágítás - költségelemzés, belső szabályzatok Veszélyek: elhúzódó döntési mechanizmus, további költségvetési csökkentés Távlatok: egyedi döntések csökkentése, átlátható és működő belső szabályozási rend, belső költségvetési terv

6 Infrastrukturális viszonyok 6 Bevezetés 1. Kiinduló helyzet 2. Szervezeti- személyi kérdések 3. Gazdálkodási- pénzügyi helyzet 4. Infrastrukturális viszonyok 5. Kiemelt feladatok ProblémákEredmények Székhely, telephelyekKöltözés, Abonyi utca OPKM helyzete (norvég projekt) Minimális karbantartás Informatikai rendszer, telefonCsatlakozás a kormányzati gerincre, TIOP !? HonlapKiadói Iroda Prioritások: a szükséges új irodák átvétele, informatikai rendszer működésének áttekintése, megújuló honlap Veszélyek: a szükséges anyagi források hiánya Távlatok: korszerű munkafeltételek, az oktatásban megjelenő jó gyakorlatok, kutatási eredmények gyors és szakszerű disszeminációja

7 Kiemelt feladatok 7 Bevezetés 1. Kiinduló helyzet 2. Szervezeti- személyi kérdések 3. Gazdálkodási- pénzügyi helyzet 4. Infrastrukturális viszonyok 5. Kiemelt feladatok ProblémákEredmények Alapfeladatok hiányaNAT, Jelentés a felsőoktatásról Az Intézet nem súlyának és hagyományainak megfelelően vesz részt a hazai és nemzetközi kutatásokban ! ? Új munkatervi tervezésEgyéni munkatervek, normajegyzék, munkaidő- kimutatás EU-s projektek, Szabálytalansági eljárás 4.1.3. sikeres befejezése Prioritások: a NAT és az EU-s projektek sikeres befejezése, forrásbevonás Veszélyek: a szabálytalansági eljárás lezáratlansága Távlatok: tudományos normák alkalmazása, együttműködés, integráció (belső-külső, hazai, nemzetközi), szinergiák kihasználása

8 Országos Tudományos Diákköri Tanács, Arany János Programiroda, Alternatív vitarendezés (MPA projekt), Vizsgacentrum 8 Tájékoztató 1. Kiinduló helyzet 2. Szervezeti- személyi kérdések 3. Gazdálkodási- pénzügyi helyzet 4. Infrastrukturális viszonyok 5. Kiemelt feladatok ProblémákEredmények Hosszú, esetenként bizonytalan kimenetelű adminisztratív, jogi, pénzügyi ügyintézés Stabil, jól tervezhető működés, a terület szakmai fejlesztése, „jó gyakorlatok” disszeminációja, adatbázisépítés A közeljövőbeli, ill. a távlati finanszírozás bizonytalansága (pl. AJP) Jól működő hálózatok, kapcsolati tőke (OTDT, AJP) A fejlesztést igénylő területek azonosítását követően a szükséges fejlesztések elvégzése Növekvő vizsgáztatási (szakképesítési) kereslet (modulrendszerű vizsgáztatás, Europass) Meg nem valósított projektelemek (kutatás, szolgáltatás) A projekt eredményeinek fenntarthatósága A projekt szakmai tevékenységeinek áttervezése (Alternatív…) Prioritások:Az adott feladatrendszer és a meglévő kapcsolati háló stabil működtetése Veszélyek:Kiégés, mentális amortizáció; hitelvesztés a külső partnerek körében; a külső oktatási hálózatok (feltételezhető) átalakulásának következményei Távlatok:OFI-n belüli szinergia: az adatbázisok, monitoring jelentések, indikátorok intézeti kutatása (közoktatás, felsőoktatás, felnőttoktatás)

9 Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központ 9 Tájékoztató 1.A központ integritása 2.Informális munkaterv Eredmények A központ szakmai és emberi integritása az elmúlt hónapok irracionális körülményei között is megmaradt Az elmúlt időszakban – az informálisan működő belső munkatervünk szerint haladva – minden vállalt feladatunkat (például a Jelentés kötet nyersanyagának megírását) sikeresen teljesítettük.

10 Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központ 10 Tájékoztató 1.A munkavégzés adminisztratív feltételei 2.A munkatársak munkaideje Problémák A munkavégzés adminisztratív feltétel- rendszere és intézményesülni látszó belső ügyrendje az ésszerű és hatékony feladatmegoldás gátjává vált A központ munkatársainak éves munkaidő- kerete és feladatok megoldásához szükséges idő diszkrepanciája

11 Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központ 11 Tájékoztató 1.A munka színvonala 2.A Jelentés kötetek 3.Felsőoktatási kiadvány Prioritások Magas szakmai színvonalú tevékenység végzése A Jelentés kötet kiadása A Jelentés kötet angol nyelvű változatának kiadása Adatok és tények a magyar felsőoktatásról angol nyelvű változatának kiadása

12 Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központ 12 Tájékoztató 1.A érdekek 2.A tempó 3.A környezet Veszélyek Az érdekek fel nem ismerése A lassú haladás Az irracionális környezet

13 Szervezeti-személyi kérdések 13 Fejlesztési és Innovációs Központ 1. Szervezeti- személyi kérdések 2. Infrastrukturális viszonyok 3. 2011. év feladatai 4. Az NKI feladatai ProblémákEredmények A központ szűk adminisztrációs kapacitása A szervezeti egység (FIK) kohéziójának erősödése, az új szervezeti egység (NKI) eredményes szakmai integrációjának előkészítése A K+F típusú feladatok elvégzést segítő szervezeti egységek közötti kommunikációs problémák A KEK és a FIK közötti együttműködés erősödése A központ új feladatkörének kialakulatlansága A munkatársak feladatvállalása, a problémák közös megoldására való egyre erősödő hajlandóság Prioritások: az adminisztrációs kapacitás bővítése, az NKI sikeres integrációja Távlatok: A szervezetek közötti együttműködés erősítése, a központ kutatási-fejlesztési profiljának körvonalazása, amely az éves és a középtávú munkatervek alapját képezhetik

14 Infrastrukturális viszonyok 14 Fejlesztési és Innovációs Központ 1. Szervezeti- személyi kérdések 2. Infrastrukturális viszonyok 3. 2011. feladatai 4. Az NKI feladatai ProblémákEredmények Folyamatos munka közben történő költözés, elhelyezkedés A szobák viszonylagos kényelme, tágassága, az elhelyezkedés viszonylagos gyorsasága Irattár, raktár, működő fénymásolók hiánya A munkatársak közötti kooperáció az elhelyezkedésben és berendezkedésben Prioritások: A hiányzó infrastruktúra pótlása, a munkakörülmények javítása Veszélyek: Távlatok:

15 2011. év feladatai 15 Fejlesztési és Innovációs Központ 1. Szervezeti- személyi kérdések 2. Infrastrukturális viszonyok 3. 2011. év feladatai 4. Az NKI feladatai ProblémákEredmények A TÁMOP 3.1.1. lemaradásaiA munkatársak gyors alkalmazkodása, elszántságuk a sikeres befejezésre Munkatervi tervezési bizonytalanságok A 2011-es központi és egyéni munkaterv elkészítése Részvétel nemzetközi programokban (ENSI hálózat, Support hálózat) Részvétel kiemelt K+F programokban (NAT, szakiskolai kerettanterv, TÁRS-program, érettségi kutatás) Veszélyek: „Ad hoc jellegű” K+F feladatok tervezése és feladatkijelölés Távlatok: Szervezetiegység-specifikus középtávú K+F koncepció kidolgozása, valamint a hazai és nemzetközi szakmai közéletben való részvétel erősítése

16 Az NKI feladatai 16 Fejlesztési és Innovációs Központ 1. Szervezeti- személyi kérdések 2. Infrastrukturális viszonyok 3. 2011. év feladatai 4. Az NKI feladatai A nemzetiségi népismeret érettségi vizsga követelményeinek nyelvterületenkénti felülvizsgálata. Nemzetiségi (nyelvterületenkénti) nyelvi és népismereti országos tanulmányi versenyekkel összefüggő tartalmi és szervezési feladatok. Az országos nemzetiségi óvodai-iskolai szaktanácsadói hálózat kiépítésének előkészítése kisebbségi nyelvterületenként a nemzetiségi intézményekbe eljuttatott kérdőívek elemzésének eredményei alapján. A nemzetiségi tantárgyak (nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv, nemzetiségi népismeret) érettségi vizsgáinak tartalmi fejlesztésével összefüggő feladatok ellátása nyelvterületenként. Nemzetiségi nyelvi-módszertani füzetek koncepciójának elkészítése a nemzetiségi óvodai szakmai nap (kerekasztal-beszélgetés) tapasztalatai alapján.

17

18 Szervezeti-személyi kérdések 18 Fejlesztési és Innovációs Központ Tájékoztató 1. Kiinduló helyzet 2. Szervezeti- személyi kérdések 3. Gazdálkodási- pénzügyi helyzet 4. Infrastruktu-rális viszonyok 5. Kiemelt feladatok ProblémákEredmények Szűk adminisztrációs kapacitás2011-es munkaterv elkészítése A K+F típusú feladatokkal kapcsolatos adminisztrációs problémák Részvétel kiemelt K+F programokban (NAT, szakiskolai kerettanterv, TÁRS- program, érettségi) TÁMOP 3.1.1. pillér és témavezetés Részvétel nemzetközi programokban (ENSI hálózat, Support Hálózat) Prioritások: Veszélyek: „Ad hoc jellegű” K+F tervezés és feladatkijelölés Távlatok: Szervezetiegység-specifikus középtávú K+F koncepció kidolgozása


Letölteni ppt "Problémák, eredmények, távlatok (mérlegen az elmúlt félév) Kaposi József főigazgató OFI összmunkatársi értekezlet 2011. május 31."

Hasonló előadás


Google Hirdetések