Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Kolumbusz nem akkor volt boldog, amikor fölfedezte Amerikát, hanem akkor amikor kereste…” (Dosztojevszkij)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Kolumbusz nem akkor volt boldog, amikor fölfedezte Amerikát, hanem akkor amikor kereste…” (Dosztojevszkij)"— Előadás másolata:

1

2 „Kolumbusz nem akkor volt boldog, amikor fölfedezte Amerikát, hanem akkor amikor kereste…” (Dosztojevszkij)

3 ÉvJelentkezők száma (fő) Felvette k száma (fő) Bekerülési arány (%) 200514982710257468,5% 20061325279382870,8% 20071089878162474,9% 2008969888092283,4% 20091272989430174,0 % A felsőoktatásba jelentkezettek és felvettek száma 2005-09

4 Osztály A felsőoktatásb a sikeresen felvételizők száma Felsőoktatási intézménybe nem jelentkezők száma A felsőoktatásba eredménytelenül felvételizők száma Az adott osztályban a felvételi %-os arány a 12.A23 fő-4 fő85,1 % 13.B29 fő1fő2 fő90,6 % 13.C29 fő-1fő96,6 % Továbbtanulás 2009

5 Jellemző továbbtanulási irányok 1.Pannon Egyetem – Gazdaságtudomány i Kar11 fő 2.Budapesti Műszaki Egyetem - G épészmérnöki Kar6fő 3. ELTE – Természettudományi Kar6 fő 4.Semmelweis Orvostudományi Egyetem – Á ltalános O rvos 6fő 5.Budapesti Corvinus Egyetem – Gazdaságtudományi Kar 5 fő 6.ELTE – Bölcsészettudományi Kar5 fő 7.Pécsi Tudományegyetem – Természettudományi Kar 5 fő 8.Pannon Egyetem – Bölcsészettudományi Kar4 fő 9.Pannon Egyetem – Műszaki Informatikai Kar3 fő

6 Tanulóink több mint 90%-a legalább egy közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával hagyja el a gimnáziumot (38% - 13%) Immár több esztendeje végzőseink több mint 90%-a bejut elsőre valamilyen felsőoktatási intézménybe 2008-ban iskolánk Tehetséggondozó középiskola címet nyert el 2009-ben a gimnázium kiváló érettségi vizsgahely kitüntető címet kapott Az elmúlt 3 esztendőben mindig volt az OKTV döntő dobogósai között vetésis diák Kiemelkedő sporteredményességünknek köszönhetően minden évben az ország 10 legeredményesebb iskolája között szerepelünk (jelenlegi tanévben 5.helyezés) Amire büszkék vagyunk

7 Kimeneti követelmények  Kétszintű érettségi,a középszintű érettségi a felsőfokon elvárt  5 vizsgatárgy – 4 kötelező, 1 választott  Felvételi során 480 pont az elérhető (100 pont vitt, 100 pont érettségi eredmény alapján, 200 az egyetemek által kért felvételi tárgyak közép vagy emelt szintű eredménye alapján, 80 jutalom pont lehet)  Emeltszintű érettségiért 2X40 pluszpont lehetősége – maximum 80pont szerezhető emelt érettségi révén  60%-ra megírt Emeltszintű nyelvi érettségi illetve középfokú nyelvvizsga 35 plusz pont –felsőfokú nyelvvizsga illetve két tanítási nyelvű érettségi 50 plusz pont – maximum 50 pont szerezhető nyelvvizsgával  Nincs speciális tárgy, minden középiskolában tanult tárgyból érettségi tehető  A gimnázium 7 tantárgyból emelt szintű vizsgahely

8 Nevelési program  Emberközpontú – (nem azonos a diákközpontúsággal)  Értékközvetítő - „Európai polgár” program  alapértékek:  szeretet - másik tisztelete, becsülete, partnerség  felelősség - önmagunkért, másokért  tolerancia - együttműködés légköre  szabadság - demokratikusan működő iskola

9 Egészséges életmódra nevelés  Jó tárgyi feltételek – tornacsarnok, tornaterem, konditerem  Plusz testnevelés óra – heti 3 óra  9.évfolyamon úszásoktatás  Sportfoglalkozások lehetősége délután (tollaslabda 2x2ó, női kézilabda, kosárlabda 2X2ó, szertorna 3X2ó, röplabda 2x2ó,labdarúgás 2x1ó, testépítés)  Sí-tábor – tanáraink képzett síoktatók

10 Értelmi képesség fejlesztése  Tanulási képesség fejlesztése - tanulásmódszertan 9 évf.  Kommunikációs képesség fejlesztése  Kommunikáció – 9 évf.  idegen nyelvű kommunikáció fejlesztése - Külföldi kapcsolatok  Szakköri munka  Olasz szakkör  Színjátszó kör, (francia nyelvű is)  Énekkar  Filmklub,fotó szakkör  Teljesítményelv – cél a továbbtanulás  Fejlesztő értékelés  Tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése  A 9-10. évfolyamon felzárkóztatás  Bukott tanulók segítése

11 Szociális értékrend fejlesztése  Osztályfőnöki munka – két osztályfőnök  Óraszervezési törekvések – projektpedagógia (osztálykirándulások, témahét)  Tánc és dráma – társastánc a 9. évfolyamon  Ökoiskola  SAKK program  Ünnepeink – közös megtartása  Adventi koncert  Szalagavató bál  Ifjúságvédelem  hátrányos helyzetű diákok alapítványi támogatása  iskolapszichológus

12 01 - Öt éves francia két tanítási nyelvű képzés 02 - Öt éves spanyol két tanítási nyelvű képzés 03-04 Angol- vagy német- emelt nyelvi osztály előkészítő évvel 05 - Biológia emelt szintű képzés nyelvi előkészítő évvel 06-07 - Általános képzés német-angol nyelvi előkészítő évvel A 2010/11-es tanévben induló képzéseink

13 Helyi tanterv  A képzés 3 szakaszú  9. év nyelvi előkészítés  10-11. évfolyam általános műveltséget megszilárdító  12-13. évfolyam továbbtanulásra felkészítő  Emelt érettségi előkészítők 2-ill 3 óra –emelt és alapóra ugyanazzal a tanárral  Emeltszintű érettségire felkészítés (matematika, magyar, történelem, angol, német, biológia, kémia, fizika) Nyelvi előkészítő évfolyam  I degen nyelv ek magas óraszámú tanítása – heti 12 óra  Informatika oktatása – 6 óra – 4 ECDL modul  Képesség fejlesztés  Tanulásmódszertan heti 1 óra (csoportbontás)  Társastánc tanítás  Kommunikáció heti 1 óra (csoportbontás)  Év végi belső vizsga idegen nyelvből

14 Francia két tanítási nyelv  Óraszám: 19-6-6 (4+2)-(4+2) a második nyelv 5 óra szabadon választott  4 évben külföldi utazás lehetősége: Loire régió, Savoya, Párizs  Anyanyelvi lektorok (belga, francia)  Kötelező két tannyelvű érettségi – felsőfokú nyelvvizsgát ér  Saumur 11-12. évfolyam – 3 hónap külföldi tanulás lehetősége, félévente 5 fő  Továbbtanulás:  Gazdaságtudományi karok  Jogi Karok  Külkereskedelem – francia nyelvű képzései is  Saumur – BTS képzés – Angiers egyetem

15 Spanyol két tanítási nyelv  Óraszám: 19-6-6 (4+2)-(4+2) a második választható  3 évben tervezett külföldi utazás  1 anyanyelvi lektor  Két tannyelvű érettségi  Spanyol nyelven oktatott tantárgyak: földrajz, történelem, célnyelvi civilizáció, társadalomismeret  Spanyol Nagykövetség által támogatott tevékenységek: - Kiemelkedő tanulók ösztöndíja - Európai iskolák spanyol nyelvű színjátszó fesztiválja - Könyvtárfejlesztés – tankönyvtámogatás - 9. évfolyamon anyagi támogatás a spanyol úthoz

16  Óraszám: 12-5-5-(2+3)-(2+3) A 2. nyelv 5-5-5-5  Csoportbontás  A második nyelv szabadon választható  Külföldi utazás lehetősége (Groningen, Amstetten, Hannover)  Célnyelvi civilizáció idegen nyelven  A képzés azoknak ajánljuk akik olyan helyen szeretnének továbbtanulni ahol 2 középfokú nyelvvizsga a diploma feltétele Emelt nyelvi osztály

17  Nyelvi előkészítő évfolyam- angol és német nyelven  Tehetséggondozó tanterven alapuló képzés  Óraszám: biológia: 2-2-4-(2+2)-(2+2)  3 év után váltás lehetősége  Emelt érettségi felkészítés  Terepgyakorlat (Bakony, Kis-Balaton)  Két középfokú nyelvvizsga lehetősége  A képzést ajánljuk azoknak akik orvosi karon, környezettudományi karon, bölcsészkaron, pszichológiai szakon képzelik el jövőjüket Biológia emelt szintű képzés

18 Általános képzés  Cél: 1 nyelvből középfokú nyelvvizsga letétele  Óraszám: 2X6-5-5-5-5 2. nyelv: 3-3-3-3  Párosítás: Német – angol  Alaptárgyak plusz óra: magyar, történelem, matematika  Külföldi utazás lehetősége (Groningen)  A képzést azoknak ajánljuk, akiknek még nincs kialakult elképzelésük a majdani továbbtanulás irányáról

19 Felvételi rendszer Francia-magyar és Spanyol- magyar két tanítási nyelvű osztály Biológia osztály Angol illetve német emelt nyelvi csoport Általános képzés Hozott pontok 5 tantárgyból 7. év- végi és 8. félévi összege (irodalom, nyelvtan átlaga, matematika, történelem, biológia, első idegen nyelv) Max 50 pont felvételi összpontszám 20%-a Max 50 pont felvételi összpontszám 20%-a Max 50 pont felvételi összpontszám 20%-a Max 50 pont felvételi összpontszám 20%-a Tehetséggondozó felvételi vizsga magyar nyelvből Felvételi összpontszám 20%-a -50 pont Felvételi összpontszám 20%-a – 50 pont Felvételi összpontszám 20%-a – 50 pont Felvételi összpontszám 40%-a – 100 pont Tehetséggondozó felvételi vizsga matematikából Felvételi összpontszám 40%-a -100 pont Felvételi összpontszám 40%-a – 100 pont felvételi összpontszám 40%-a – 100 pont Felvételi összpontszám 40%-a – 100 pont Szóbeli felvételi Magyar nyelvtan felvételi összpontszám 20%-a Biológia felvételi összpontszám 20%-a Angol nyelv illetve német nyelv felvételi összpontszám 20%-a -

20 Felvételi kedvezmény Mentesség: A jogszabály nem teszi lehetővé a tanulmányi versenyekért járó mentesség biztosítását. Kedvezmény:  Az iskola a korosztályos atlétikai diákolimpián egyéni 1-6 helyezést elérő tanulók esetében a 8. félévi testnevelés osztályzatot többletpontként a felvételi összpontszámba beszámítja.  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30§ (9) bekezdésében meghatározott esetekben a tanulóknak az írásbeli vizsgára történő jelentkezéssel együtt be kell nyújtania a felvételi vizsgával kapcsolatos kérését az iskola igazgatójához. A kérvényhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a tanuló általános iskolájának az iskolai tanulmányok során a számonkéréssel kapcsolatos külön eljárási rendről szóló határozatát. Az intézmény igazgatója, a tanuló általános iskolájának igazgatója, valamint a szakmai munkaközösség-vezető véleményének figyelembe vételével dönt a felvételi eljárásban alkalmazható felmentésről, segédeszközökről, hosszabb felkészülési időről. A döntésről a jelentkezőt és gondviselőjét a felvételi vizsgák megkezdése előtt legalább 15 nappal értesíti.

21 Felvételi eljárás  Központi írásbeli felvételi – Jelentkezési határidő: 200 9. december 1 1.  Az írásbeli felvételi időpontja: 20 10. január 3 0. 10.00 óra (A 2009. január 2 3 - a i központi írásbeli felvételi alapján iskolánk NEM vesz fel tanulót!)  A pótló írásbeli felvételi időpontja: 20 10. február 0 4. 14.00 óra  A felvételi dolgozatok megtekintése és az értékelő lapok átvétele: 20 10. február 8. 8.00 – 16.00 óra között  Javítással kapcsolatos észrevétel tehető írásban 20 10. február 09. 16.00 óráig  Iskolai jelentkezés: - iskolánként 1 jelentkezési lap, több profil megjelölésének lehetősége - 2 adatlap – általános iskola és a Felvételi Központ számára  Jelentkezési határidő: 20 10. február 19.

22  Szóbeli felvételi időpontok - 2010. február 23 és 25. között délután egyéni ütemezés szerint  A szóbeli felvételi tárgy - A két tanítási nyelvű képzésekre – magyar nyelvtan - A biológia képzésre – biológia - Az emelt nyelvi képzésekre – angol vagy német nyelv - Az általános képzésre – nincs szóbeli felvételi

23  Az ideiglenes felvételi rangsorrend kifüggesztésre kerül az előtérben, illetve olvasható lesz az interneten (www.vetesi.hu) 20 10. március 0 3 -án.  Felvételi adatlap módosítási lehetősége: 20 10. március 1 8 - 19.  Végleges felvételi jegyzék megküldése az O H -t ó l: 20 10. április 19 -ig  Végeredmény: Kiértesítés 20 10. április 2 6 -ig a felvételről vagy elutasításról a szülőknek és az általános iskoláknak.


Letölteni ppt "„Kolumbusz nem akkor volt boldog, amikor fölfedezte Amerikát, hanem akkor amikor kereste…” (Dosztojevszkij)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések