Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyílt nap Vetési Albert Gimnázium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyílt nap Vetési Albert Gimnázium"— Előadás másolata:

1 Nyílt nap Vetési Albert Gimnázium
„Kolumbusz nem akkor volt boldog, amikor fölfedezte Amerikát, hanem akkor amikor kereste…” (Dosztojevszkij)

2 Jelentkezők száma (fő)
A felsőoktatásba jelentkezettek és felvettek száma Év Jelentkezők száma (fő) Felvettek száma (fő) Bekerülési arány (%) 2005 149827 102574 68,5% 2006 132527 93828 70,8% 2007 108987 81624 74,9% 2008 96988 80922 83,4% 2009 127298 94301 74,0 %

3 Továbbtanulás 2009 12.A 23 fő - 4 fő 85,1 % 13.B 29 fő 1fő 2 fő 90,6 %
Osztály A felsőoktatásba sikeresen felvételizők száma Felsőoktatási intézménybe nem jelentkezők száma A felsőoktatásba eredménytelenül felvételizők száma Az adott osztályban a felvételi %-os arány a 12.A 23 fő - 4 fő 85,1 % 13.B 29 fő 1fő 2 fő 90,6 % 13.C 96,6 %

4 Jellemző továbbtanulási irányok
1. Pannon Egyetem – Gazdaságtudományi Kar 11 fő 2. Budapesti Műszaki Egyetem - Gépészmérnöki Kar 6fő 3. ELTE – Természettudományi Kar 6 fő 4. Semmelweis Orvostudományi Egyetem – Általános Orvos 5. Budapesti Corvinus Egyetem – Gazdaságtudományi Kar 5 fő 6. ELTE – Bölcsészettudományi Kar 7. Pécsi Tudományegyetem – Természettudományi Kar 8. Pannon Egyetem – Bölcsészettudományi Kar 4 fő 9. Pannon Egyetem – Műszaki Informatikai Kar 3 fő

5 Amire büszkék vagyunk Tanulóink több mint 90%-a legalább egy közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával hagyja el a gimnáziumot (38% - 13%) Immár több esztendeje végzőseink több mint 90%-a bejut elsőre valamilyen felsőoktatási intézménybe 2008-ban iskolánk Tehetséggondozó középiskola címet nyert el 2009-ben a gimnázium kiváló érettségi vizsgahely kitüntető címet kapott Az elmúlt 3 esztendőben mindig volt az OKTV döntő dobogósai között vetésis diák Kiemelkedő sporteredményességünknek köszönhetően minden évben az ország 10 legeredményesebb iskolája között szerepelünk (jelenlegi tanévben 5.helyezés)

6 Kimeneti követelmények
Kétszintű érettségi,a középszintű érettségi a felsőfokon elvárt 5 vizsgatárgy – 4 kötelező, 1 választott Felvételi során 480 pont az elérhető (100 pont vitt, 100 pont érettségi eredmény alapján, 200 az egyetemek által kért felvételi tárgyak közép vagy emelt szintű eredménye alapján, 80 jutalom pont lehet) Emeltszintű érettségiért 2X40 pluszpont lehetősége – maximum 80pont szerezhető emelt érettségi révén 60%-ra megírt Emeltszintű nyelvi érettségi illetve középfokú nyelvvizsga 35 plusz pont –felsőfokú nyelvvizsga illetve két tanítási nyelvű érettségi 50 plusz pont – maximum 50 pont szerezhető nyelvvizsgával Nincs speciális tárgy, minden középiskolában tanult tárgyból érettségi tehető A gimnázium 7 tantárgyból emelt szintű vizsgahely

7 Nevelési program Emberközpontú – (nem azonos a diákközpontúsággal)
Értékközvetítő - „Európai polgár” program alapértékek: szeretet - másik tisztelete, becsülete, partnerség felelősség - önmagunkért, másokért tolerancia - együttműködés légköre szabadság - demokratikusan működő iskola

8 Egészséges életmódra nevelés
Jó tárgyi feltételek – tornacsarnok, tornaterem, konditerem Plusz testnevelés óra – heti 3 óra 9.évfolyamon úszásoktatás Sportfoglalkozások lehetősége délután (tollaslabda 2x2ó, női kézilabda, kosárlabda 2X2ó, szertorna 3X2ó, röplabda 2x2ó,labdarúgás 2x1ó, testépítés) Sí-tábor – tanáraink képzett síoktatók

9 Értelmi képesség fejlesztése
Tanulási képesség fejlesztése - tanulásmódszertan 9 évf. Kommunikációs képesség fejlesztése Kommunikáció – 9 évf. idegen nyelvű kommunikáció fejlesztése - Külföldi kapcsolatok Szakköri munka Olasz szakkör Színjátszó kör, (francia nyelvű is) Énekkar Filmklub,fotó szakkör Teljesítményelv – cél a továbbtanulás Fejlesztő értékelés Tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése A évfolyamon felzárkóztatás Bukott tanulók segítése

10 Szociális értékrend fejlesztése
Osztályfőnöki munka – két osztályfőnök Óraszervezési törekvések – projektpedagógia (osztálykirándulások, témahét) Tánc és dráma – társastánc a 9. évfolyamon Ökoiskola SAKK program Ünnepeink – közös megtartása Adventi koncert Szalagavató bál Ifjúságvédelem hátrányos helyzetű diákok alapítványi támogatása iskolapszichológus

11 A 2010/11-es tanévben induló képzéseink
01 - Öt éves francia két tanítási nyelvű képzés 02 - Öt éves spanyol két tanítási nyelvű képzés 03-04 Angol- vagy német- emelt nyelvi osztály előkészítő évvel 05 - Biológia emelt szintű képzés nyelvi előkészítő évvel Általános képzés német-angol nyelvi előkészítő évvel

12 Nyelvi előkészítő évfolyam
Helyi tanterv A képzés 3 szakaszú 9. év nyelvi előkészítés évfolyam általános műveltséget megszilárdító évfolyam továbbtanulásra felkészítő Emelt érettségi előkészítők 2-ill 3 óra –emelt és alapóra ugyanazzal a tanárral Emeltszintű érettségire felkészítés (matematika, magyar, történelem, angol, német, biológia, kémia, fizika) Nyelvi előkészítő évfolyam Idegen nyelvek magas óraszámú tanítása – heti 12 óra Informatika oktatása – 6 óra – 4 ECDL modul Képesség fejlesztés Tanulásmódszertan heti 1 óra (csoportbontás) Társastánc tanítás Kommunikáció heti 1 óra (csoportbontás) Év végi belső vizsga idegen nyelvből

13 Francia két tanítási nyelv
Óraszám: (4+2)-(4+2) a második nyelv 5 óra szabadon választott 4 évben külföldi utazás lehetősége: Loire régió, Savoya, Párizs Anyanyelvi lektorok (belga, francia) Kötelező két tannyelvű érettségi – felsőfokú nyelvvizsgát ér Saumur évfolyam – 3 hónap külföldi tanulás lehetősége, félévente 5 fő Továbbtanulás: Gazdaságtudományi karok Jogi Karok Külkereskedelem – francia nyelvű képzései is Saumur – BTS képzés – Angiers egyetem

14 Spanyol két tanítási nyelv
Óraszám: (4+2)-(4+2) a második választható 3 évben tervezett külföldi utazás 1 anyanyelvi lektor Két tannyelvű érettségi Spanyol nyelven oktatott tantárgyak: földrajz, történelem, célnyelvi civilizáció, társadalomismeret Spanyol Nagykövetség által támogatott tevékenységek: Kiemelkedő tanulók ösztöndíja Európai iskolák spanyol nyelvű színjátszó fesztiválja Könyvtárfejlesztés – tankönyvtámogatás 9. évfolyamon anyagi támogatás a spanyol úthoz

15 Emelt nyelvi osztály Óraszám: 12-5-5-(2+3)-(2+3) A 2. nyelv 5-5-5-5
Csoportbontás A második nyelv szabadon választható Külföldi utazás lehetősége (Groningen, Amstetten, Hannover) Célnyelvi civilizáció idegen nyelven A képzés azoknak ajánljuk akik olyan helyen szeretnének továbbtanulni ahol 2 középfokú nyelvvizsga a diploma feltétele

16 Biológia emelt szintű képzés
Nyelvi előkészítő évfolyam- angol és német nyelven Tehetséggondozó tanterven alapuló képzés Óraszám: biológia: (2+2)-(2+2) 3 év után váltás lehetősége Emelt érettségi felkészítés Terepgyakorlat (Bakony, Kis-Balaton) Két középfokú nyelvvizsga lehetősége A képzést ajánljuk azoknak akik orvosi karon, környezettudományi karon, bölcsészkaron, pszichológiai szakon képzelik el jövőjüket

17 Általános képzés Cél: 1 nyelvből középfokú nyelvvizsga letétele
Óraszám: 2X nyelv: Párosítás: Német – angol Alaptárgyak plusz óra: magyar, történelem, matematika Külföldi utazás lehetősége (Groningen) A képzést azoknak ajánljuk, akiknek még nincs kialakult elképzelésük a majdani továbbtanulás irányáról

18 Felvételi rendszer Francia-magyar és Spanyol-magyar két tanítási nyelvű osztály Biológia osztály Angol illetve német emelt nyelvi csoport Általános képzés Hozott pontok 5 tantárgyból 7. év- végi és 8. félévi összege (irodalom, nyelvtan átlaga, matematika, történelem, biológia, első idegen nyelv) Max 50 pont felvételi összpontszám 20%-a felvételi összpontszám Tehetséggondozó felvételi vizsga magyar nyelvből Felvételi összpontszám 20%-a -50 pont 20%-a – 50 pont 40%-a – 100 pont Tehetséggondozó felvételi vizsga matematikából 40%-a -100 pont Szóbeli felvételi Magyar nyelvtan felvételi összpontszám Biológia Angol nyelv illetve német nyelv -

19 Felvételi kedvezmény Mentesség:
A jogszabály nem teszi lehetővé a tanulmányi versenyekért járó mentesség biztosítását. Kedvezmény: Az iskola a korosztályos atlétikai diákolimpián egyéni 1-6 helyezést elérő tanulók esetében a 8. félévi testnevelés osztályzatot többletpontként a felvételi összpontszámba beszámítja. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 30§ (9) bekezdésében meghatározott esetekben a tanulóknak az írásbeli vizsgára történő jelentkezéssel együtt be kell nyújtania a felvételi vizsgával kapcsolatos kérését az iskola igazgatójához. A kérvényhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a tanuló általános iskolájának az iskolai tanulmányok során a számonkéréssel kapcsolatos külön eljárási rendről szóló határozatát. Az intézmény igazgatója, a tanuló általános iskolájának igazgatója, valamint a szakmai munkaközösség-vezető véleményének figyelembe vételével dönt a felvételi eljárásban alkalmazható felmentésről, segédeszközökről, hosszabb felkészülési időről. A döntésről a jelentkezőt és gondviselőjét a felvételi vizsgák megkezdése előtt legalább 15 nappal értesíti.

20 Felvételi eljárás Központi írásbeli felvételi – Jelentkezési határidő: december 11. Az írásbeli felvételi időpontja: január óra (A január 23-ai központi írásbeli felvételi alapján iskolánk NEM vesz fel tanulót!) A pótló írásbeli felvételi időpontja: február óra A felvételi dolgozatok megtekintése és az értékelő lapok átvétele: 2010. február – óra között Javítással kapcsolatos észrevétel tehető írásban február 09. 16.00 óráig Iskolai jelentkezés: - iskolánként 1 jelentkezési lap, több profil megjelölésének lehetősége - 2 adatlap – általános iskola és a Felvételi Központ számára Jelentkezési határidő: február 19.

21 egyéni ütemezés szerint
Szóbeli felvételi időpontok február 23 és 25. között délután egyéni ütemezés szerint A szóbeli felvételi tárgy - A két tanítási nyelvű képzésekre – magyar nyelvtan - A biológia képzésre – biológia - Az emelt nyelvi képzésekre – angol vagy német nyelv Az általános képzésre – nincs szóbeli felvételi

22 Az ideiglenes felvételi rangsorrend kifüggesztésre kerül az előtérben,
illetve olvasható lesz az interneten ( 2010. március 03-án. Felvételi adatlap módosítási lehetősége: március Végleges felvételi jegyzék megküldése az OH-tól: április 19-ig Végeredmény: Kiértesítés április 26-ig a felvételről vagy elutasításról a szülőknek és az általános iskoláknak.


Letölteni ppt "Nyílt nap Vetési Albert Gimnázium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések