Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

E-learning tartalom fejlesztésének módszertani buktatói Budapest, 2013 dr. Nagy Tamás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "E-learning tartalom fejlesztésének módszertani buktatói Budapest, 2013 dr. Nagy Tamás."— Előadás másolata:

1 E-learning tartalom fejlesztésének módszertani buktatói Budapest, 2013 dr. Nagy Tamás

2 2 Az előadás tartalma E-learning és előzményei Oktatói szerepek változása E-learning tartalmak szerkezete Cél Követelmény Tanulási tevékenység Tartalom Önellenőrzés

3 3 Miért kell az e-learninggel foglalkozni Változások a felsőoktatásban: elitképzés helyett/mellett tömegképzés A gazdaság elvárásai: szakemberek képzése (nem általában értelmiség) A felvett hallgatók különbségei A képzési formák eltérései, eltérő igényei A szakmai tartalmak gyors változása A tananyagfejlesztés támogatásának változása: jellemzően e-tartalmakat támogatnak a pályázatok A fejlesztők, szerzők pedagógiai – módszertani tudása

4 4 E-learning E-learning egy speciális tanulási és tanítási tevékenység Képesek vagyunk-e szakszerű, hatékony e-learning képzést szervezni, megfelelő tartalmakat fejleszteni? Felkészítettük-e az oktatókat erre a tevékenységre? Felkészítettük-e a hallgatókat az ilyen tanulásra? Rendelkezünk-e megfelelő elektronikus háttérrel (LMS)?

5 5 E-learning, belended learning fejlesztés Nem öncél. Egyetemi célok megvalósítása: levelező képzés átalakítása duális képzés működtetése nappali képzés támogatása oktatók és hallgatók közötti kapcsolattartás támogatása hallgatók közötti együttműködés támogatása oktatók oktatás-módszertani felkészítése felkészítés az új típusú tanári szerepekre számonkérések (egy részének) automatizálása tantárgyak kezelése, szervezése,… tananyagtartalmak felülvizsgálata, átalakítása, e-learning tartalmak fejlesztése

6 6 Tanítási-tanulási folyamat klasszikus rendszermodellje A tanítás-tanulás rendszerszemléletű modellje (Báthory, 1992.) Mennyire tudatos a klasszikus megoldás? Mennyi pedagógiai hozzáadott érték jelenik meg?

7 7 Tanári szerepek megváltozása …az oktató módszertani kultúrájának annál fontosabb a szerepe, minél hátrányosabb helyzetű, gyengébb tudású, alacsonyabb motiváltságú hallgatókat kell felkészíteni…

8 8 Tanítási-tanulási folyamat támogatása e-learning tartalmakkal, megoldásokkal

9 9 Milyen legyen egy e-learning tananyag szerkezete a felsőoktatásban? A lecke szerkezete: Cél Követelmény Időszükséglet Kulcsfogalom Tartalom Tanulási tevékenység Szöveg Kép Videó Animáció Feladat… Önellenőrzés „A tanár a tananyagban van!” Módszertani szempontból ezek próbálják helyettesíteni a tanárt. A leckében szükséges számban ismétlődnek… A cél az önálló tanulás. Milyen hibák jelennek meg a fejlesztés során?

10 10 Célok A cél egy elérendő állapotot határoz meg. A célok orientálnak és korlátoznak. Célok határozzák meg az e-learning, blended-learning, stb. megoldások szervezési és megvalósítási módszereit. (pl: Nappali képzéshez blended-learning tartalmak, duális mérnökképzéshez e-learning tartalmak ) Célok határolják be a tantárgyhoz (kurzus) készülő e-tananyag tartalmát, terjedelmét, jelzik az elvárt szerkezetét, ellenőrzési megoldásait. (pl: Célmeghatározásban szereplő tartalmi utalások behatárolják a tananyagba beépítendő tudáselemek halmazát, mélységét. A taxonómia elemek jelezik az elvárt tudás jellegét.) A tudomány nem egyenlő (azonos) a tananyaggal.

11 11 Oktatási célok osztályozása Bloom taxonómiája: kognitív, affektív, pszichomotoros Értelmi: ismeret, megértés, alkalmazás, analízis, szintézis, értékelés Ismeret szintje: az emlékezésre, felismerésre, felidézésre építő tények, információk, fogalmak, törvények, szabályok, elméletek, rendszerek „ismerete”. Megértés szintje: összefüggések értelmezését, saját szavakkal történő leírást jelent (összefoglalás készítése, rendezése, tételhez példák keresése, szabályok saját szavakkal való leírása, bizonyos jelenségek definiálása) Alkalmazás szintje: a probléma felismerése, a megoldás keresése és a megoldás végrehajtása (terminológiák, szimbólumok használata, feladatok megoldása) stb.

12 12 Célok elemzése A tartalom fejlesztését támogató célok Az oktatót „orientáló” cél Az új, legkorszerűbb acélfajták megismerése. Az oktatót „korlátozó” cél Az új, legkorszerűbb acélfajták szerkezetének, tulajdonságainak, fejlesztési technológiáinak, a szilárdságnövelés és könnyű megmunkálhatóság elvi alapjainak megismerése. Az oktatót „orientáló” cél A hallgató megismerje a műanyagok jellemzőit. Az oktatót „korlátozó” cél A hallgató megismerje a műanyagok felépítését, osztályozási lehetőségeit (típusait), előállítási technológiáit és a molekulaszerkezetének jellemzőit. Miből álljon egy cél: tartalom és taxonómiai elem. Mi legyen és milyen szintű legyen a tartalom?

13 13 Célok elemzése A hallgatót motiváló célok Az új, legkorszerűbb acélfajták megismerése azért fontos mert így: képes lesz a karosszériák különböző részeihez a megfelelő acélfajtákat kiválasztani, meg tudja tervezni az alkalmazott acélokhoz az alkalmas, hatékony megmunkálási technológiát. A műanyagok megismerése azért szükséges, mert ennek a tudásnak a segítségével: a jelölések ismeretében képes lesz tájékozódni a műanyagtípusok között, képes lesz választani a jármű részegységéhez megfelelő műanyagtípust, meg tudja választani a műanyag alkatrész gyártástechnológiáját. Miért kell, célszerű, fontos megtanulni a tartalmat? Motiváció fontos tanulást támogató tényező!!

14 14 Követelmények (részcélok, pontosított követelmények) Miért nem elegendő a célok megadása? A célok általános jellege szükségessé teszi egy olyan elvárás- rendszer megalkotását: amely az elsajátítási folyamat összes lényeges elemét (tartalom, hallgatói tevékenység, teljesítési szint, stb.) hordozza, és „közérthető mondat” formában közvetíti. A követelmények jelzik a cél eléréséhez vezető út főbb pontjait. A követelmények segítik az értékelés optimalizálását (is). Az értékelés akkor lesz objektív, ha a tartalmat önállóan értékelhető egységekre bontjuk.

15 15 Követelmények (részcélok, pontosított követelmények) A követelmények meghatározó elemei: a tartalom (fogalom, kép, ábra, képlet, művelet, stb.); az elvárt hallgatói tevékenység vagy cselekvés (leír, felsorol, kiválaszt, kiszámít, lerajzol, ellenőriz, minősít, stb.) azaz mi a „termék”; az elvárt tudásszint (hibátlanul, 5 db-ot, 1% pontossággal, az összes elemet, stb.); az alkalmazható segédeszközök köre (segédeszköz nélkül, műszaki táblázat alapján, szabadkézzel, milliméterpapíron, Word szövegszerkesztővel, stb.).

16 16 Követelmények (részcélok, pontosított követelmények) A követelmények: legyenek minden érdekelt számára nyilvánosak (oktató, hallgató); értelmezésük ne igényeljen pedagógiai felkészültséget; feddjék le a teljes tartalmi- és tevékenység struktúrát; támogassák a szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati feladatok szerkesztését; támogassák a hallgatói tudás részletes minősítését. Az önellenőrzés alapvetően arra szolgál, hogy a hallgató meg tudja becsülni: megfelel-e az elvárásoknak, milyen hiányosságai vannak. Azaz tanulástámogatás.

17 17 Követelmények (részcélok, pontosított követelmények) Leggyakoribb hibák: nincs tartalma a követelménynek (általános elvárás) nem cselekvő igéket használ (ismerje, tudja: de hogyan?) formailag elkészíti, de nem használja a fejlesztésben (legyen) nem veszi figyelembe az ellenőrzési eljárások tervezésénél (kudarc).

18 18 Követelmények (részcélok, pontosított követelmények) Cél: Az új, legkorszerűbb acélfajták szerkezetének, tulajdonságainak, fejlesztési technológiáinak, a szilárdságnövelés és könnyű megmunkálhatóság elvi alapjainak megismerése. Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: felsorolni az acélokkal szemben támasztott követelményeket, a nagy szilárdságú acélok jelentőségét a járműkarosszériákban, Nem mérhető egyértelműen, mert két teljesen különböző tartalmat, szintet hordoz (mikor tekintjük teljesítettnek a követelményt, ha az egyiket, másikat, milyen szinten, mindkettőt teljesítette?) Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: felsorolni az acélokkal szemben támasztott x db követelményt definiálni / saját szavaival megfogalmazni a nagy szilárdságú acélok jelentőségét a járműkarosszériákban Nem kell mindent tudni!

19 19 Követelmények (részcélok, pontosított követelmények) Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha: Ismeri a szerkezeti anyagok felosztását. De hogyan? Mit jelent az ismeret: felismerés és felidézés… Milyen módon, részletességgel? Elmond, leír, felrajzol? Fel tudja rajzolni a szerkezeti anyagok felosztását szemléltető ábrát. Fel tudja sorolni a szerkezeti anyagok tanult csoportjait. Felsorolásból ki tudja választani a szerkezeti anyagok tanult csoportjainak a megnevezését. Nem válasz a tanulási szakaszban: Mindent tudni kell!? Tanulás: tény » fogalom » összefüggés…

20 20 Tanulási tevékenységek A követelmények teljesítéséhez szükséges: érthető, teljesíthető elvárások (követelmények megfogalmazása) a szükséges és elégséges mennyiségű és mélységű tartalom kijelölése azoknak a tanulási módszereknek, megoldásoknak a meghatározása, amelyek jellemzően segíthetik a követelmények teljesítését (a hallgatónak önállóan kell tanulnia) Tanulási tevékenységek: mit kell megtanulni (tartalom kijelölése) milyen módszerekkel lehet megtanulni (tanulási módszer) minden lényeges tartalmi egységre a következő folyamatnak kell teljesülnie: követelmény » tanulási tevékenység » tartalom » ellenőrzés

21 21 Tanulási tevékenységek Tipikus megoldások (hibák) Nincs tanulási tevékenység. Minden tanulási egységnél azonos információk: Olvassa el, jegyezze meg… Rajzolja le… Számítsa ki… Indítsa el a videót Lehetséges megoldások (száma végtelen): Keressen példát környezetében… Hasonlítsa össze… Jelölje be a függvényen, olvassa le… Végezzen keresést az interneten… …értelmezze a kapott eredményt… „Lapozzon” vissza a … leckéhez… Indítsa el a videót, figyelje meg…, gyűjtse ki…

22 22 Tanulási tevékenységek Tipikus megoldások (hibák) Nincs tanulási tevékenység … Követelmények Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: felsorolni acélok esetében a szilárdságnövelés három (3) elvi lehetőségét …. 1. A KORSZERŰ ACÉLOK FEJLESZTÉSÉNEK ELMÉLETI ALAPJAI Tanulási tevékenység: Gyűjtse ki/írja le füzetébe/jegyezze meg az acélok szilárdságát növelő három megoldás nevét! Szilárdságnövelő módszerek ötvözetlen acéloknál Az acélok szilárdságnövelése alapvetően a kémiai összetétel, a diszlokációs szerkezet és a szövetszerkezet célszerű változtatásával érhető el. követelmény » tanulási tevékenység » tartalom összefüggése

23 23 Tartalom Tipikus megoldások (hibák) Túl sok a tartalom (1 kredit x óra hallgatói munka, akkor…), lásd tervezett tanulási dő Az oktató nem definiálja az új fogalmakat (neki ismert, természetes) Nincs magyarázat, kifejtés Nincs szemléltetés Nem megfelelő típusú a szemléltetés Nem megfelelő a szerkezet, sorrend (induktív út – új tartalom: konkréttól az általánoshoz) Nem megfelelő a tördelés Nem konzekvens a különféle jelölések alkalmazása (felsorolás, kiemelés, szín) Stb.

24 24 Tartalom A lényeg kiemelése hiányzik … Követelmények Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: felsorolni acélok esetében a szilárdságnövelés három (3) elvi lehetőségét …. 1. A KORSZERŰ ACÉLOK FEJLESZTÉSÉNEK ELMÉLETI ALAPJAI Tanulási tevékenység: Gyűjtse ki/írja le füzetébe/jegyezze meg az acélok szilárdságát növelő három megoldás nevét! Szilárdságnövelő módszerek ötvözetlen acéloknál A lényeg kiemelése hiányzik … Követelmények Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: felsorolni acélok esetében a szilárdságnövelés három (3) elvi lehetőségét …. 1. A KORSZERŰ ACÉLOK FEJLESZTÉSÉNEK ELMÉLETI ALAPJAI Tanulási tevékenység: Gyűjtse ki/írja le füzetébe/jegyezze meg az acélok szilárdságát növelő három megoldás nevét!

25 25 Tartalom Cél, követelmény, tanulási tevékenység, tartalom Követelmények Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: felsorolni acélok esetében a szilárdságnövelés három (3) elvi lehetőségét …. 1.A KORSZERŰ ACÉLOK FEJLESZTÉSÉNEK ELMÉLETI ALAPJAI Tanulási tevékenység: Gyűjtse ki/írja le füzetébe/jegyezze meg az acélok szilárdságát növelő három megoldás nevét! Szilárdságnövelő módszerek ötvözetlen acéloknál Az acélok szilárdságnövelése alapvetően: a kémiai összetétel, a diszlokációs szerkezet, a szövetszerkezet, célszerű változtatásával érhető el.

26 26 Tartalom Szemléltetés hiányzik

27 27 Tartalom Szemléltetés típusa, sorrendje Videó felvétel a technológiáról megfigyelési szempontokkal. Kézi laminálás

28 28 Önellenőrzés Tipikus megoldások (hibák) Nincs önellenőrzés Csak nyíltvégű, esszétípusú kérdések (lásd a felsőoktatás vizsgáit) Nincs kapcsolat a követelmény-tartalom és önellenőrzés között (van/nincs) A kérdés típusa „hibás” (adott követelményhez-tartalomhoz megfelelő kérdés kiválasztása – felismerés és felidézés) Túl sok vagy kevés kérdés Nem az LMS rendszernek, e-tartalom szerkesztőnek megfelelő kérdéstípusok készítése (amit a rendszer ismer - átalakítás) Nincs tutori információ (minimum a modulzáró kérdések megoldásáról kapjon információt a tutor) Stb.

29 29 Önellenőrzés Kérdés típusa helytelen Cél, követelmény, tanulási tevékenység, tartalom, önellenőrzés Követelmények Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: felsorolni acélok esetében a szilárdságnövelés három (3) elvi lehetőségét …. 1.A KORSZERŰ ACÉLOK FEJLESZTÉSÉNEK ELMÉLETI ALAPJAI Tanulási tevékenység: Gyűjtse ki/írja le füzetébe/jegyezze meg az acélok szilárdságát növelő három megoldás nevét! ….. Szilárdságnövelő módszerek ötvözetlen acéloknál Az acélok szilárdságnövelése alapvetően: a kémiai összetétel, a diszlokációs szerkezet, a szövetszerkezet, célszerű változtatásával érhető el. Kérdés típus megválasztása (zárt-nyílt – felismer-felidéz) Válassza ki az acélok szilárdságát növelő megoldásokat! Soronként döntse el, hogy melyik növeli és melyik nem növeli a szilárdságot! kémiai összetétel növeli/nem növeli diszlokációs szerkezet növeli/nem növeli szövetszerkezetnöveli/nem növeli …növeli/nem növeli

30 30 Önellenőrzés Cél, követelmény, tanulási tevékenység, tartalom, önellenőrzés Követelmények Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: felsorolni acélok esetében a szilárdságnövelés három (3) elvi lehetőségét …. 1.A KORSZERŰ ACÉLOK FEJLESZTÉSÉNEK ELMÉLETI ALAPJAI Tanulási tevékenység: Gyűjtse ki/írja le füzetébe/jegyezze meg az acélok szilárdságát növelő három megoldás nevét! ….. Szilárdságnövelő módszerek ötvözetlen acéloknál Az acélok szilárdságnövelése alapvetően: a kémiai összetétel, a diszlokációs szerkezet, a szövetszerkezet, célszerű változtatásával érhető el. Nyíltvégű kérdés (sorolja fel) Sorolja fel/írja le a füzetébe a szilárdságnövelés három (3) tanult elvi lehetőségét! Megoldás: kémiai összetétel, diszlokációs szerkezet, szövetszerkezet

31 31 Az e-learning tartalmak fejlesztése sok eltérő jellegű tudást, képességet, tapasztalatot feltételez. Gyakran nem is ismerik/ismerjük ezeket (mert nem tanultuk). Ezért szükséges a szerzők/oktatók számára támogatást nyújtani: szerző, módszertanos, digitalizáló. Ezért célszerű a szerzőknek módszertani felkészítést nyújtani. Szombaton A1/B1 tutoriál során erre mutatunk egy rövidített példát. Összefoglalás

32 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET ! dr. Nagy Tamás nagytomi@sze.hu tutor-nt@sze.hu 32

33 Tankönyv átalakítása Eredeti tartalom – cél, követelmény… Tankönyv, jegyzet átalakítása (ez a nehezebb), mert van egy „kész” tartalom … 1./ Tartalom behatárolása (külső elvárások, tantárgyi kapcsolatok) 2./ Célok, követelmények, tanulási idő meghatározása 3./ Felbontás (kurzus, modul, lecke) 4./ Tanulási/tartalmi egységekre bontás 5./ Tartalom módszertani átalakítása: szöveg, kép, videó, feladat, önellenőrzés tanulási tevékenységek tervezése modulzárok, vizsgakérdések összeállítása

34 34 Tankönyv átalakítása Eredeti tartalom – cél, követelmény…

35 35 Tankönyv átalakítása Tanulási tevékenység beépítése

36 Tankönyv átalakítása Multimédia (kép, videó) beépítése

37 37 Tankönyv átalakítása Önellenőrző kérdések


Letölteni ppt "E-learning tartalom fejlesztésének módszertani buktatói Budapest, 2013 dr. Nagy Tamás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések