Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

E-learning tartalom fejlesztésének módszertani buktatói

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "E-learning tartalom fejlesztésének módszertani buktatói"— Előadás másolata:

1 E-learning tartalom fejlesztésének módszertani buktatói
Budapest, 2013 dr. Nagy Tamás

2 E-learning és előzményei Oktatói szerepek változása
Az előadás tartalma E-learning és előzményei Oktatói szerepek változása E-learning tartalmak szerkezete Cél Követelmény Tanulási tevékenység Tartalom Önellenőrzés 2

3 Miért kell az e-learninggel foglalkozni
Változások a felsőoktatásban: elitképzés helyett/mellett tömegképzés A gazdaság elvárásai: szakemberek képzése (nem általában értelmiség) A felvett hallgatók különbségei A képzési formák eltérései, eltérő igényei A szakmai tartalmak gyors változása A tananyagfejlesztés támogatásának változása: jellemzően e-tartalmakat támogatnak a pályázatok A fejlesztők, szerzők pedagógiai – módszertani tudása 3

4 E-learning egy speciális tanulási és tanítási tevékenység
Képesek vagyunk-e szakszerű, hatékony e-learning képzést szervezni, megfelelő tartalmakat fejleszteni? Felkészítettük-e az oktatókat erre a tevékenységre? Felkészítettük-e a hallgatókat az ilyen tanulásra? Rendelkezünk-e megfelelő elektronikus háttérrel (LMS)? 4

5 E-learning, belended learning fejlesztés
Nem öncél. Egyetemi célok megvalósítása: levelező képzés átalakítása duális képzés működtetése nappali képzés támogatása oktatók és hallgatók közötti kapcsolattartás támogatása hallgatók közötti együttműködés támogatása oktatók oktatás-módszertani felkészítése felkészítés az új típusú tanári szerepekre számonkérések (egy részének) automatizálása tantárgyak kezelése, szervezése,… tananyagtartalmak felülvizsgálata, átalakítása, e-learning tartalmak fejlesztése 5

6 Tanítási-tanulási folyamat klasszikus rendszermodellje
Mennyire képes alkalmazkodni a hallgatók és a gazdaság elvárásaihoz? Milyen hallgatókat feltételez? Felkészítjük az oktatót a hagyományos szerepre? A tanítás-tanulás rendszerszemléletű modellje (Báthory, 1992.) Mennyire tudatos a klasszikus megoldás? Mennyi pedagógiai hozzáadott érték jelenik meg? 6

7 Tanári szerepek megváltozása
Mennyire képes alkalmazkodni a hallgatók és a gazdaság elvárásaihoz? Milyen hallgatókat feltételez? …az oktató módszertani kultúrájának annál fontosabb a szerepe, minél hátrányosabb helyzetű, gyengébb tudású, alacsonyabb motiváltságú hallgatókat kell felkészíteni… 7

8 Tanítási-tanulási folyamat támogatása
e-learning tartalmakkal, megoldásokkal Itt elsősorban a tartalom fejlesztő kompetenciákkal foglalkozunk 8

9 Milyen legyen egy e-learning tananyag szerkezete a felsőoktatásban?
A lecke szerkezete: Cél Követelmény Időszükséglet Kulcsfogalom Tartalom Tanulási tevékenység Szöveg Kép Videó Animáció Feladat… Önellenőrzés Ezeket kell a szerzőnek jól elkészíteni. Képes rá? „A tanár a tananyagban van!” Módszertani szempontból ezek próbálják helyettesíteni a tanárt. A leckében szükséges számban ismétlődnek… A cél az önálló tanulás. Milyen hibák jelennek meg a fejlesztés során? 9

10 Célok A tudomány nem egyenlő (azonos) a tananyaggal.
A cél egy elérendő állapotot határoz meg. A célok orientálnak és korlátoznak. Célok határozzák meg az e-learning, blended-learning, stb. megoldások szervezési és megvalósítási módszereit. (pl: Nappali képzéshez blended-learning tartalmak, duális mérnökképzéshez e-learning tartalmak) Célok határolják be a tantárgyhoz (kurzus) készülő e-tananyag tartalmát, terjedelmét, jelzik az elvárt szerkezetét, ellenőrzési megoldásait. (pl: Célmeghatározásban szereplő tartalmi utalások behatárolják a tananyagba beépítendő tudáselemek halmazát, mélységét. A taxonómia elemek jelezik az elvárt tudás jellegét.) A tudomány nem egyenlő (azonos) a tananyaggal. Időkorlátos folyamat, eljussunk valahova, siker, hatékonyság, eredmény 10

11 Oktatási célok osztályozása
Bloom taxonómiája: kognitív, affektív, pszichomotoros Értelmi: ismeret, megértés, alkalmazás, analízis, szintézis, értékelés Ismeret szintje: az emlékezésre, felismerésre, felidézésre építő tények, információk, fogalmak, törvények, szabályok, elméletek, rendszerek „ismerete”. Megértés szintje: összefüggések értelmezését, saját szavakkal történő leírást jelent (összefoglalás készítése, rendezése, tételhez példák keresése, szabályok saját szavakkal való leírása, bizonyos jelenségek definiálása) Alkalmazás szintje: a probléma felismerése, a megoldás keresése és a megoldás végrehajtása (terminológiák, szimbólumok használata, feladatok megoldása) stb. Ismeri a szerző? 11

12 A tartalom fejlesztését támogató célok
Célok elemzése A tartalom fejlesztését támogató célok Az oktatót „orientáló” cél Az új, legkorszerűbb acélfajták megismerése. Az oktatót „korlátozó” cél Az új, legkorszerűbb acélfajták szerkezetének, tulajdonságainak, fejlesztési technológiáinak, a szilárdságnövelés és könnyű megmunkálhatóság elvi alapjainak megismerése. A hallgató megismerje a műanyagok jellemzőit. A hallgató megismerje a műanyagok felépítését, osztályozási lehetőségeit (típusait), előállítási technológiáit és a molekulaszerkezetének jellemzőit. Miből álljon egy cél: tartalom és taxonómiai elem. Mi legyen és milyen szintű legyen a tartalom? Túl bő, túl szűk…Egy kockába gyömöszöljük a lényeget 12

13 A hallgatót motiváló célok
Célok elemzése A hallgatót motiváló célok Az új, legkorszerűbb acélfajták megismerése azért fontos mert így: képes lesz a karosszériák különböző részeihez a megfelelő acélfajtákat kiválasztani, meg tudja tervezni az alkalmazott acélokhoz az alkalmas, hatékony megmunkálási technológiát. A műanyagok megismerése azért szükséges, mert ennek a tudásnak a segítségével: a jelölések ismeretében képes lesz tájékozódni a műanyagtípusok között, képes lesz választani a jármű részegységéhez megfelelő műanyagtípust, meg tudja választani a műanyag alkatrész gyártástechnológiáját. Miért kell, célszerű, fontos megtanulni a tartalmat? Motiváció fontos tanulást támogató tényező!! Miért kell megtanulnom ezt? Miért jó ez nekem? 13

14 (részcélok, pontosított követelmények)
Miért nem elegendő a célok megadása? A célok általános jellege szükségessé teszi egy olyan elvárás-rendszer megalkotását: amely az elsajátítási folyamat összes lényeges elemét (tartalom, hallgatói tevékenység, teljesítési szint, stb.) hordozza, és „közérthető mondat” formában közvetíti. A követelmények jelzik a cél eléréséhez vezető út főbb pontjait. A követelmények segítik az értékelés optimalizálását (is). Az értékelés akkor lesz objektív, ha a tartalmat önállóan értékelhető egységekre bontjuk. Konkrét tartalom így nehezen fejleszthető, nehezen tanulható, nehezen ellenőrízhető…teljesség, érthetőség 14

15 (részcélok, pontosított követelmények)
A követelmények meghatározó elemei: a tartalom (fogalom, kép, ábra, képlet, művelet, stb.); az elvárt hallgatói tevékenység vagy cselekvés (leír, felsorol, kiválaszt, kiszámít, lerajzol, ellenőriz, minősít, stb.) azaz mi a „termék”; az elvárt tudásszint (hibátlanul, 5 db-ot, 1% pontossággal, az összes elemet, stb.); az alkalmazható segédeszközök köre (segédeszköz nélkül, műszaki táblázat alapján, szabadkézzel, milliméterpapíron, Word szövegszerkesztővel, stb.). Mindenki nézze meg a KKK-kat például B és M szinten 15

16 (részcélok, pontosított követelmények)
A követelmények: legyenek minden érdekelt számára nyilvánosak (oktató, hallgató); értelmezésük ne igényeljen pedagógiai felkészültséget; feddjék le a teljes tartalmi- és tevékenység struktúrát; támogassák a szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati feladatok szerkesztését; támogassák a hallgatói tudás részletes minősítését. Az önellenőrzés alapvetően arra szolgál, hogy a hallgató meg tudja becsülni: megfelel-e az elvárásoknak, milyen hiányosságai vannak. Azaz tanulástámogatás. Mert önálló tanulás a cél 16

17 (részcélok, pontosított követelmények)
Leggyakoribb hibák: nincs tartalma a követelménynek (általános elvárás) nem cselekvő igéket használ (ismerje, tudja: de hogyan?) formailag elkészíti, de nem használja a fejlesztésben (legyen) nem veszi figyelembe az ellenőrzési eljárások tervezésénél (kudarc). Kiszámítható volt, lehet rá készülni 17

18 (részcélok, pontosított követelmények)
Az új, legkorszerűbb acélfajták szerkezetének, tulajdonságainak, fejlesztési technológiáinak, a szilárdságnövelés és könnyű megmunkálhatóság elvi alapjainak megismerése. Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: felsorolni az acélokkal szemben támasztott követelményeket, a nagy szilárdságú acélok jelentőségét a járműkarosszériákban, Nem mérhető egyértelműen, mert két teljesen különböző tartalmat, szintet hordoz (mikor tekintjük teljesítettnek a követelményt, ha az egyiket, másikat, milyen szinten, mindkettőt teljesítette?) felsorolni az acélokkal szemben támasztott x db követelményt definiálni / saját szavaival megfogalmazni a nagy szilárdságú acélok jelentőségét a járműkarosszériákban Nem kell mindent tudni! Tanulási szakaszban, leckeszinten ez támogat 18

19 (részcélok, pontosított követelmények)
Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha: Ismeri a szerkezeti anyagok felosztását. De hogyan? Mit jelent az ismeret: felismerés és felidézés… Milyen módon, részletességgel? Elmond, leír, felrajzol? Fel tudja rajzolni a szerkezeti anyagok felosztását szemléltető ábrát. Fel tudja sorolni a szerkezeti anyagok tanult csoportjait. Felsorolásból ki tudja választani a szerkezeti anyagok tanult csoportjainak a megnevezését. Nem válasz a tanulási szakaszban: Mindent tudni kell!? Tanulás: tény » fogalom » összefüggés… Mi sem tudunk mindent…Tipikus géprajz, gépelemek probléma mit kell: felismerni, rajzolni, szerkeszteni, tervezni, stb. 19

20 követelmény » tanulási tevékenység » tartalom » ellenőrzés
Tanulási tevékenységek A követelmények teljesítéséhez szükséges: érthető, teljesíthető elvárások (követelmények megfogalmazása) a szükséges és elégséges mennyiségű és mélységű tartalom kijelölése azoknak a tanulási módszereknek, megoldásoknak a meghatározása, amelyek jellemzően segíthetik a követelmények teljesítését (a hallgatónak önállóan kell tanulnia) Tanulási tevékenységek: mit kell megtanulni (tartalom kijelölése) milyen módszerekkel lehet megtanulni (tanulási módszer) minden lényeges tartalmi egységre a következő folyamatnak kell teljesülnie: követelmény » tanulási tevékenység » tartalom » ellenőrzés 20

21 Tanulási tevékenységek Tipikus megoldások (hibák)
Nincs tanulási tevékenység. Minden tanulási egységnél azonos információk: Olvassa el, jegyezze meg… Rajzolja le… Számítsa ki… Indítsa el a videót Lehetséges megoldások (száma végtelen): Keressen példát környezetében… Hasonlítsa össze… Jelölje be a függvényen, olvassa le… Végezzen keresést az interneten… …értelmezze a kapott eredményt… „Lapozzon” vissza a … leckéhez… Indítsa el a videót, figyelje meg…, gyűjtse ki… A követelmény a tartalom elején, most tanul, mit tegyen ez egy dilemma… segítsük a tanulást… nincs kihez fordulni….önálló tanulás…tanulási egység 21

22 követelmény » tanulási tevékenység » tartalom összefüggése
Tanulási tevékenységek Tipikus megoldások (hibák) Nincs tanulási tevékenység Követelmények Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: felsorolni acélok esetében a szilárdságnövelés három (3) elvi lehetőségét …. 1. A KORSZERŰ ACÉLOK FEJLESZTÉSÉNEK ELMÉLETI ALAPJAI Tanulási tevékenység: Gyűjtse ki/írja le füzetébe/jegyezze meg az acélok szilárdságát növelő három megoldás nevét! Szilárdságnövelő módszerek ötvözetlen acéloknál Az acélok szilárdságnövelése alapvetően a kémiai összetétel, a diszlokációs szerkezet és a szövetszerkezet célszerű változtatásával érhető el. követelmény » tanulási tevékenység » tartalom összefüggése A követelmény a tartalom elején, most tanul, mit tegyen ez egy dilemma… segítsük a tanulást… nincs kihez fordulni….önálló tanulás…tanulási egység 22

23 Tipikus megoldások (hibák)
Tartalom Tipikus megoldások (hibák) Túl sok a tartalom (1 kredit x óra hallgatói munka, akkor…), lásd tervezett tanulási dő Az oktató nem definiálja az új fogalmakat (neki ismert, természetes) Nincs magyarázat, kifejtés Nincs szemléltetés Nem megfelelő típusú a szemléltetés Nem megfelelő a szerkezet, sorrend (induktív út – új tartalom: konkréttól az általánoshoz) Nem megfelelő a tördelés Nem konzekvens a különféle jelölések alkalmazása (felsorolás, kiemelés, szín) Stb. Támogatni a tanulást, mert a számonkérés ilyen lesz (lexikális, ténytudásnál), itt a terjedelem kevéssé probléma (nem növeli az árat) 23

24 Tartalom A lényeg kiemelése hiányzik A lényeg kiemelése hiányzik
Követelmények Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: felsorolni acélok esetében a szilárdságnövelés három (3) elvi lehetőségét …. 1. A KORSZERŰ ACÉLOK FEJLESZTÉSÉNEK ELMÉLETI ALAPJAI Tanulási tevékenység: Gyűjtse ki/írja le füzetébe/jegyezze meg az acélok szilárdságát növelő három megoldás nevét! A lényeg kiemelése hiányzik Követelmények Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: felsorolni acélok esetében a szilárdságnövelés három (3) elvi lehetőségét …. 1. A KORSZERŰ ACÉLOK FEJLESZTÉSÉNEK ELMÉLETI ALAPJAI Tanulási tevékenység: Gyűjtse ki/írja le füzetébe/jegyezze meg az acélok szilárdságát növelő három megoldás nevét! Szilárdságnövelő módszerek ötvözetlen acéloknál Támogatni a tanulást, mert a számonkérés ilyen lesz (lexikális, ténytudásnál), itt a terjedelem kevéssé probléma (nem növeli az árat) 24

25 Tartalom Cél, követelmény, tanulási tevékenység, tartalom
Követelmények Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: felsorolni acélok esetében a szilárdságnövelés három (3) elvi lehetőségét …. A KORSZERŰ ACÉLOK FEJLESZTÉSÉNEK ELMÉLETI ALAPJAI Tanulási tevékenység: Gyűjtse ki/írja le füzetébe/jegyezze meg az acélok szilárdságát növelő három megoldás nevét! Szilárdságnövelő módszerek ötvözetlen acéloknál Az acélok szilárdságnövelése alapvetően: a kémiai összetétel, a diszlokációs szerkezet, a szövetszerkezet, célszerű változtatásával érhető el. Ezért készült így a tartalom, ezt kell megtanulni, így kell megtanulni, így kell teljesíteni 25

26 Szemléltetés hiányzik
Tartalom Szemléltetés hiányzik Ezért készült így a tartalom, ezt kell megtanulni, így kell megtanulni, így kell teljesíteni 26

27 Szemléltetés típusa, sorrendje
Tartalom Szemléltetés típusa, sorrendje Kézi laminálás Ezért készült így a tartalom, ezt kell megtanulni, így kell megtanulni, így kell teljesíteni Videó felvétel a technológiáról megfigyelési szempontokkal. 27

28 Tipikus megoldások (hibák)
Önellenőrzés Tipikus megoldások (hibák) Nincs önellenőrzés Csak nyíltvégű, esszétípusú kérdések (lásd a felsőoktatás vizsgáit) Nincs kapcsolat a követelmény-tartalom és önellenőrzés között (van/nincs) A kérdés típusa „hibás” (adott követelményhez-tartalomhoz megfelelő kérdés kiválasztása – felismerés és felidézés) Túl sok vagy kevés kérdés Nem az LMS rendszernek, e-tartalom szerkesztőnek megfelelő kérdéstípusok készítése (amit a rendszer ismer - átalakítás) Nincs tutori információ (minimum a modulzáró kérdések megoldásáról kapjon információt a tutor) Stb. Támogatni a tanulást, mert a számonkérés ilyen lesz (lexikális, ténytudásnál), itt a terjedelem kevéssé probléma (nem növeli az árat) 28

29 Kérdés típusa helytelen
Önellenőrzés Kérdés típusa helytelen Cél, követelmény, tanulási tevékenység, tartalom, önellenőrzés Követelmények Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: felsorolni acélok esetében a szilárdságnövelés három (3) elvi lehetőségét …. A KORSZERŰ ACÉLOK FEJLESZTÉSÉNEK ELMÉLETI ALAPJAI Tanulási tevékenység: Gyűjtse ki/írja le füzetébe/jegyezze meg az acélok szilárdságát növelő három megoldás nevét! ….. Szilárdságnövelő módszerek ötvözetlen acéloknál Az acélok szilárdságnövelése alapvetően: a kémiai összetétel, a diszlokációs szerkezet, a szövetszerkezet, célszerű változtatásával érhető el. Fejből kell tudni – felidézés (nem vizsgáljuk miért így – ezt mondja a követelmény!) Tanulási fázis leckeszinten…más a modul és a kurzus vége!!! Tény-fogalom-összefüggés Kérdés típus megválasztása (zárt-nyílt – felismer-felidéz) Válassza ki az acélok szilárdságát növelő megoldásokat! Soronként döntse el, hogy melyik növeli és melyik nem növeli a szilárdságot! kémiai összetétel növeli/nem növeli diszlokációs szerkezet növeli/nem növeli szövetszerkezet növeli/nem növeli … növeli/nem növeli 29

30 Önellenőrzés Cél, követelmény, tanulási tevékenység, tartalom, önellenőrzés Követelmények Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: felsorolni acélok esetében a szilárdságnövelés három (3) elvi lehetőségét …. A KORSZERŰ ACÉLOK FEJLESZTÉSÉNEK ELMÉLETI ALAPJAI Tanulási tevékenység: Gyűjtse ki/írja le füzetébe/jegyezze meg az acélok szilárdságát növelő három megoldás nevét! ….. Szilárdságnövelő módszerek ötvözetlen acéloknál Az acélok szilárdságnövelése alapvetően: a kémiai összetétel, a diszlokációs szerkezet, a szövetszerkezet, célszerű változtatásával érhető el. Nem csak így lehet, de önellenőrzésnek megfelel! Nyíltvégű kérdés (sorolja fel) Sorolja fel/írja le a füzetébe a szilárdságnövelés három (3) tanult elvi lehetőségét! Megoldás: kémiai összetétel, diszlokációs szerkezet, szövetszerkezet 30

31 Gyakran nem is ismerik/ismerjük ezeket (mert nem tanultuk).
Összefoglalás Az e-learning tartalmak fejlesztése sok eltérő jellegű tudást, képességet, tapasztalatot feltételez. Gyakran nem is ismerik/ismerjük ezeket (mert nem tanultuk). Ezért szükséges a szerzők/oktatók számára támogatást nyújtani: szerző, módszertanos, digitalizáló. Ezért célszerű a szerzőknek módszertani felkészítést nyújtani. Szombaton A1/B1 tutoriál során erre mutatunk egy rövidített példát. 31

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket !
dr. Nagy Tamás 32

33 Eredeti tartalom – cél, követelmény…
Tankönyv átalakítása Eredeti tartalom – cél, követelmény… Tankönyv, jegyzet átalakítása (ez a nehezebb), mert van egy „kész” tartalom … 1./ Tartalom behatárolása (külső elvárások, tantárgyi kapcsolatok) 2./ Célok, követelmények, tanulási idő meghatározása 3./ Felbontás (kurzus, modul, lecke) Vágni kell, de néha hozzá is kellene tenni 4./ Tanulási/tartalmi egységekre bontás 5./ Tartalom módszertani átalakítása: szöveg, kép, videó, feladat, önellenőrzés tanulási tevékenységek tervezése modulzárok, vizsgakérdések összeállítása

34 Eredeti tartalom – cél, követelmény…
Tankönyv átalakítása Eredeti tartalom – cél, követelmény… 34

35 Tanulási tevékenység beépítése
Tankönyv átalakítása Tanulási tevékenység beépítése 35

36 Tankönyv átalakítása Multimédia (kép, videó) beépítése

37 Tankönyv átalakítása Önellenőrző kérdések 37


Letölteni ppt "E-learning tartalom fejlesztésének módszertani buktatói"

Hasonló előadás


Google Hirdetések