Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató az új távmunkahelyek létrehozására kiírt FMM-IHM pályázatról 2002. november 7.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató az új távmunkahelyek létrehozására kiírt FMM-IHM pályázatról 2002. november 7."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató az új távmunkahelyek létrehozására kiírt FMM-IHM pályázatról 2002. november 7.

2 A pályázat célkitűzéseiről (1) Teljesíteni a kormány “Esélyt a jövőnek” programját, létrehozni 1000 új távmunkahelyet. a pályázat a munkaadókat célozza meg, a gazdasági érdekeltségét kívánja ösztönözni, megteremteni. A pályázat vezér-motívuma a hátrányos helyzetűek esélyegyenlősége, a társadalmi integráció és a foglalkoztatási esélyek javítása.

3 A pályázat célkitűzéseiről (2) A pályázat kísérleti program keretében kívánja felkelteni a figyelmet a távmunkára. Ez megalapozhatja a távmunka dinamikus és tömeges elterjedését. Tanulságai ösztönzést adhatnak a kormányzati program megalapozásához, elősegíthetik a gazdasági érdekeltséggel harmonizáló szabályozó rendszer kimunkálását (adórendszer, társadalombiztosítás, az atipikus munkavégzés törvényi specifikus szabályozása)

4 A pályázat célkitűzéseiről (3) A kísérleti program javíthatja olyan társadalmi rétegek esélyegyenlőségét, akik önhibájukon kívül abszolút és relatív hátrányban vannak. A pályázat tartalmi üzenete, hogy kormányzati segítséggel érdemben növelni lehet a vállalkozások, non-profit és állami szervezetek, önkormányzatok mozgásterét. A pályázat abban is kísérleti, hogy két minisztérium közös együttműködésére, szándékaira épít.

5 Mi a támogatás lényege? Az IHM az infokommunikációs infrastruktúra bizto- sításához 500 eFt támogatást nyújthat munkahe- lyenként (számítógép, kiegészítő eszközök, speciális eszközök, szoftverek, Internet szolgáltatás) a telefon- költséget viszont nem támogatja. 2 éves foglalkoztatás után az eszközök a munka- adóké! Az FMM pedig munkahely-teremtést segítő bértá- mogatásra és a távmunkavégzést megalapozó általános és specifikus képzésre szintén 500 eFt támogatást nyújt munkahelyenként.

6 Kik pályázhatnak? A munkaadók! Jogi személyek (vállalkozások,non profit szerve- zetek, központi és önkormányzati költségvetési intézmények) Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok Egyéni vállalkozók Társpályázók

7 Mi a távmunka? A munka szervezésének és működtetésének olyan formája, ahol információs technológiát használnak, a foglalkoztatás munkaszerződés / munkaviszony keretében valósul meg és a munkavégzés a munka- adó szokásos telephelyétől távol, állandó helyen történik. Most az otthon végzett távmunkát, a teleházakban, telecenterekben, call-centerekben végzett távmun- kát preferáljuk.

8 Milyen támogatásra lehet pályázni? Infokommunikációs eszközökre, 2 évre (IHM) internetszolgáltatás igénybevételére, 1 évre (IHM) munkahelyteremtést segítő bértámogatásra, közterhekkel, max. 6 hónapra, 50 eFt/fő (FMM) képzési támogatás 2 típusára, azaz általános vagy távmunka specifikus képzésre + közlekedési támogatásra 30-30 Ft/fő (FMM)

9 Kik legyenek a foglalkoztatottak? Fogyatékkal élők, megváltozott munkaképessé- gűek romák 45 éven felüliek gyermeküket egyedül nevelők, ill. fogyatékkal élő vagy idős személyt ellátók hátrányos helyzetű térségben élők

10 A pályázó kitől kérhet segítséget? A területileg illetékes munkaügyi központtól munkaerő-közvetítés kérhető A Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Budapest, 1097 Gyáli út 33-35 igazgató: Dr. Bihary Pál Távmunka Programiroda (távmunkás adatbázisból) Paál Kálmán irodavezető: 06 30 9929 085, 280-6939, 280 6423 fax paalk@bmik.hupaalk@bmik.hu www.bmik.huwww.bmik.hu

11 A pályázat elbírálásának szempontjai Két miniszter által felkért 9 tagú Bíráló Bizottság értékel és döntés-előkészítést végez előny ha a preferált munkavállalói kört célozza hosszabb távra szóló és fejleszthető, több munka- vállaló foglalkoztatásra irányul a pályázó önerőből is további távmunkahelyeket kíván létrehozni az ötlet, módszer korszerűsége

12 Mettől-meddig lehet pályázni és hogyan? November 1-től december 15-ig folyamatosan beadhatók a pályázatok meg kell felelni az előírt formai követelményeknek, amelyet a honlapokról letölthető pályázati útmutató részletesen tartalmaz vannak kizáró tényezők

13 A részletek hol érhetők el? Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium honlapján: www.fmm.gov.hu Informatikai és Hírközlési Minisztérium honlapján: www.ihm.gov.hu Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ honlapján: www. bmik.hu


Letölteni ppt "Tájékoztató az új távmunkahelyek létrehozására kiírt FMM-IHM pályázatról 2002. november 7."

Hasonló előadás


Google Hirdetések