Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közreműködő szervezetek szerepe a közbeszerzési döntési mechanizmusban Dr. Nyikos Györgyi vezérigazgató-helyettes VÁTI Kht.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közreműködő szervezetek szerepe a közbeszerzési döntési mechanizmusban Dr. Nyikos Györgyi vezérigazgató-helyettes VÁTI Kht."— Előadás másolata:

1 A közreműködő szervezetek szerepe a közbeszerzési döntési mechanizmusban Dr. Nyikos Györgyi vezérigazgató-helyettes VÁTI Kht.

2 Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht EU programvégrehajtás (Phare, NFT ROP, UMFT ROP/ÁROP/EKOP) Határon átnyúló programok (Interreg, ETE/ENPI) Területfejlesztési stratégiai tervezés, területrendezés Területi információs rendszer és tervtár

3 Az ÚMFT operatív programjai Gazdaságfejlesztés OPERFA Közlekedés OPKA, ERFA Elektronikus közig. OP Államreform OP ERFA ESZA Társadalmi infrastruktúra OP Társadalmi megújulás OP ERFA ESZA Környezet és energia OPKA, ERFA Konvergencia Régiók OP-i (6 db) Közép-magyarországi OPERFA Végrehajtás OPERFA

4 Szabálytalanság fogalma 1083/2006/EK rendelete: „szabálytalanság”: a közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági megvalósító cselekedetéből vagy mulasztásából adódó bármiféle megsértése, amely az Európai Unió általános költségvetését az általános költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti. 281/2006 (XII.23.) Kormány rendelet: „szabálytalanság”: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1083/2006/EK rendelet 2. cikk 7. pontjában foglaltak, továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek.

5 SA Munkacsoport jelentése a szabálytalanságok feltárásáról, beszámolási rendszeréről és nyomon követéséről folytatott párhuzamos ellenőrzésről Leggyakoribb szabálytalanságok: - - nem elszámolható költségek miatti követelések - - kérelmet alátámasztó dokumentáció hiánya - - hibás vagy hiányos támogatási kérelem - - megkövetelt bizonylat hiánya - - projekt nem szabályoknak megfelelő végrehajtása - - más szabálytalanság Rendszerbeli hibaként azonosított: - - közbeszerzési eljárások nem megfelelő alkalmazása (FIN, H, NL, PL) - - csak csődöt jelentik szabálytalanságként (D, NL)

6 Egyéb ajánlatkérők - a t á mogat á sb ó l megval ó s í tott k ö zbeszerz é s aj á nlatk é rői A Kbt. személyi hatálya Kivéve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget ! közösségi nemzeti egyszerű hazai és EU vagy csak EU forrásból többségi támogatás (ált) kizárólag hazai forrásból többségi támogatás építési beruházáshoz hazai és/vagy EU forrásból többségi támogatás (ált) építési beruházáshoz hazai és/vagy EU forrásból többségi támogatás

7 Szabálytalanság-kezelés 1. Szabálytalanság gyanújának észlelése – szabálytalanság felelős értesítése 2. Szabálytalanság felelős előkészítése alapján szervezet vezetője dönt a gyanú megalapozottságáról A gyanú megalapozatlan: nem indít eljárást 3. Megalapozott a gyanú: EMIR-ben rögzítés és szabálytalanság kivizsgálása, döntés-előkészítő javaslat Hiba: megszüntetése iránt intézkedés 4. Szervezet vezetője dönt Szabálytalansági eljárás lezárása Közbeszerzési jogorvoslati eljárás megindítása intézkedés Döntőbizottság elmarasztaló döntése 5. Érintettek értesítése a lezárásról Döntőbizottság nemleges döntése

8 VÁTI szabálytalansági eljárásai - 2004-2006 programok - Projektek 2007 I. félév végéig 539 db, 107,899 Mrd támogatás Szabálytalansági gyanú nem merült fel (406 db) Szabálytalansági gyanú (133 db) Közbeszerzési témájú (77 db) Nem közbeszerzési témájú (56 db) KDB-hoz fordulás (37 db) megalapozatlan gyanú (39 db) Btk - rendőrség (1 db) eljárás megtagadása (23 db) jogsértés megállapítása (10 db) nem jogsértés (4 db)

9 Köszönöm a figyelmet! VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. Tel: +36-1-224-3107 Fax: +36-1-224-3105 www.vati.hugynyikos@vati.hu www.vati.hugynyikos@vati.hu


Letölteni ppt "A közreműködő szervezetek szerepe a közbeszerzési döntési mechanizmusban Dr. Nyikos Györgyi vezérigazgató-helyettes VÁTI Kht."

Hasonló előadás


Google Hirdetések