Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az általános harcászat alapfogalmai.  általános harcászat  béketámogató műveletek  a lőelmélet alapjai  túlélés  nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az általános harcászat alapfogalmai.  általános harcászat  béketámogató műveletek  a lőelmélet alapjai  túlélés  nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek."— Előadás másolata:

1 Az általános harcászat alapfogalmai

2  általános harcászat  béketámogató műveletek  a lőelmélet alapjai  túlélés  nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek  MH haditechnikai eszközei  alaki elmélet Mi jut eszetekbe a fenti kifejezések kapcsán?

3  A harc fogalma, kategóriái, a támadás és a védelem alapjai  A katonák tevékenysége a harcmezőn  Ismétlő foglalkozás

4 A harc fogalma:  „A harc a fegyveres küzdelem alapvető formája, a küzdő felek fegyvernemi egységeinek és alegységeinek szervezett összecsapása. Célja az ellenség megsemmisí­tése, csoportosí­ tásainak szétzúzása, továbbá fontos körzetek, terepszakaszok, objektumok megtartása vagy birtokbavétele. A harc lehet földi, légvédelmi és légi.”

5 ?

6  Kis létszám – egy döntő ütközet  Nagy létszám (tömeghadseregek) + vasút szerepe + hírközlés javulása = Szükségessé válik a harcok, ütközetek tervezése térben és időben. (rajz)

7  a tevékenységre döntő hatással van a haditechnikai eszközök mennyisége, minősége;  a célokat úgy kell megfogalmazni, hogy azok összhangban legyenek a csapatok harci lehetőségeivel;  A harcban elért siker függ az erőfölénytől, az eszközfölénytől, valamint attól, hogy mennyire vagyunk képesek saját erőink és eszközeink megóvására;  a siker függ a harcban részt vevő fegyvernem és szakcsapat megfelelő együttműködésétől;  a siker függ a vezetéstől, a harcban részt vevő csapatok erkölcsi, pszichikai állapotától, valamint logisztikai ellátottságától.

8  A csapás: a harc alkotórésze, tartalmának fő eleme, az ellenség megsemmisí­tésének legfőbb feltétele. A csapás lényege a fegyverfajták tüzének, valamint a csapatoknak az ellenség csoportosí­tására és objektumaira kifejtett erőteljes ráhatása.

9  A tűz: a harc alapvető tartalma, a harcfeladat megoldásának sajátos módja, az erőkkel és eszközökkel mért csapás szerves része, a szárazföldön és levegőben ví­vott harcban az ellenség pusztí­tásának alapvető eszköze. A tűz hatásossága a váratlansággal, a pontossággal és a hozzáértő vezetéssel érhető el.

10  Mi befolyásolhatja?  adott katonai szervezet feltöltöttsége személyi állománnyal és harci technikával;  a katonai szervezet jellege, a harci technika minősége, technikai állapota;  a katonák erkölcsi, pszichikai állapota, kiképzettsége;  a vezetés hatékonysága;  lőszer, üzemanyag, élelmezési és egyéb ellátás;  a terep állapota, az időjárás, a napszak.

11  A manőver: a harc alkotórésze, a különböző tűzcsapásoknak, a csapatok helyváltoztatásának szervezett és meglepetésszerű kombinációja, az erők és eszközök legkedvezőbb csoportosí­tásának létrehozása vagy az ellenség megtévesztése céljából.

12  határozottság, nagyfokú manőverezés és mobilitás;  a helyzetek gyors és éles változásai;  a harctevékenységek széles arcvonalon és nagy mélységben történő kibontakozása;  a harctevékenységek gyors végrehajtása;  bonyolult légi és elektronikai helyzet.

13  Egyszerre vesznek részt benne különböző fegyvernemek

14  Védelem: a támadó ellenséggel szemben, előre elkészí­tett vagy a harc folyamán elfoglalt és berendezett körletben (támpontban), illetve harctevékenységi körzetben zajlik. Céljai többek között a terep természetes és mesterséges akadályait kihasználva az erőfölényben lévő ellenség előrevonásának akadályozása, támadásának megtörése, jelentős veszteségokozás, a terep fontos részeinek megtartása.

15

16 A védelem formái: (rajz) - a támadó ellenséggel szembeni harc esetén védelmi harcról beszélünk; - a bekerí­tést végrehajtó ellenséggel szembeni harc esetén bekerí­tésben ví­vott harcot ví­vunk; - az üldözést végrehajtó ellenséggel szemben pedig visszavonulást hajtunk végre.

17

18  rajállás  szakasztámpont  századtámpont  zászlóalj védőkörlet (könyvből)

19  Támadás: az ellenség pusztí­tását valamennyi rendelkezésre álló eszközzel; a határozott rohamot; a csapatok előretörését az ellenség mélységébe; az ellenség élőerőinek foglyul ejtését vagy megsemmisí­tését; az ellenség fegyvereinek és technikai eszközeinek megsemmisí­tését, vagy zsákmányul ejtését; a kijelölt körletek (terepszakaszok, objektumok) elfoglalását.

20  Roham: a támadás döntő mozzanata. A harckocsi és lövészalegységek a harcjárművek és más fegyverfajták tüzével összehangolt lendületes, megállás nélküli előretörése az ellenség megsemmisí­tése céljából. A roham az ellenség támpontjaiba, állásaiba való betörésig tart. - kombinált harcrendben - gyalog

21  A lövész- és a harckocsiszakasz rendszerint 200 méterig terjedő arcvonalon támad. A lövész- és a harckocsiszázad általában 1000 méterig, az áttörési szakaszon pedig 500 méterig terjedő arcvonalon támad. A lövész és harckocsi zászlóalj általában 2 kilométerig, az áttörési szakaszon pedig 1 kilométerig terjedő arcvonalon támad.

22


Letölteni ppt "Az általános harcászat alapfogalmai.  általános harcászat  béketámogató műveletek  a lőelmélet alapjai  túlélés  nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések