Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános katonai ismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános katonai ismeretek"— Előadás másolata:

1 Általános katonai ismeretek
Az általános harcászat alapfogalmai

2 Az általános katonai ismeretek hét területe
általános harcászat béketámogató műveletek a lőelmélet alapjai túlélés nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek MH haditechnikai eszközei alaki elmélet Mi jut eszetekbe a fenti kifejezések kapcsán?

3 Témakörök A harc fogalma, kategóriái, a támadás és a védelem alapjai
A katonák tevékenysége a harcmezőn Ismétlő foglalkozás

4 A harc fogalma, kategóriái, a támadás és a védelem alapjai
„A harc a fegyveres küzdelem alapvető formája, a küzdő felek fegyvernemi egységeinek és alegységeinek szervezett összecsapása. Célja az ellenség megsemmisí­tése, csoportosí­ tásainak szétzúzása, továbbá fontos körzetek, terepszakaszok, objektumok megtartása vagy birtokbavétele. A harc lehet földi, légvédelmi és légi.”

5 ?

6 A harc szerepének és jellegének változása
Kis létszám – egy döntő ütközet Nagy létszám (tömeghadseregek) + vasút szerepe + hírközlés javulása = Szükségessé válik a harcok, ütközetek tervezése térben és időben. (rajz)

7 A harc általános törvényszerűségei
a tevékenységre döntő hatással van a haditechnikai eszközök mennyisége, minősége; a célokat úgy kell megfogalmazni, hogy azok összhangban legyenek a csapatok harci lehetőségeivel; A harcban elért siker függ az erőfölénytől, az eszközfölénytől, valamint attól, hogy mennyire vagyunk képesek saját erőink és eszközeink megóvására; a siker függ a harcban részt vevő fegyvernem és szakcsapat megfelelő együttműködésétől; a siker függ a vezetéstől, a harcban részt vevő csapatok erkölcsi, pszichikai állapotától, valamint logisztikai ellátottságától.

8 A harchoz kapcsolódó fogalmak
A csapás: a harc alkotórésze, tartalmának fő eleme, az ellenség megsemmisí­tésének legfőbb feltétele. A csapás lényege a fegyverfajták tüzének, valamint a csapatoknak az ellenség csoportosí­tására és objektumaira kifejtett erőteljes ráhatása.

9 A harchoz kapcsolódó fogalmak
A tűz: a harc alapvető tartalma, a harcfeladat megoldásának sajátos módja, az erőkkel és eszközökkel mért csapás szerves része, a szárazföldön és levegőben ví­vott harcban az ellenség pusztí­tásának alapvető eszköze. A tűz hatásossága a váratlansággal, a pontossággal és a hozzáértő vezetéssel érhető el.

10 A harci lehetőségek Mi befolyásolhatja?
adott katonai szervezet feltöltöttsége személyi állománnyal és harci technikával; a katonai szervezet jellege, a harci technika minősége, technikai állapota; a katonák erkölcsi, pszichikai állapota, kiképzettsége; a vezetés hatékonysága; lőszer, üzemanyag, élelmezési és egyéb ellátás; a terep állapota, az időjárás, a napszak.

11 A harchoz kapcsolódó fogalmak
A manőver: a harc alkotórésze, a különböző tűzcsapásoknak, a csapatok helyváltoztatásának szervezett és meglepetésszerű kombinációja, az erők és eszközök legkedvezőbb csoportosí­tásának létrehozása vagy az ellenség megtévesztése céljából.

12 Az összfegyvernemi harc jellemzői
határozottság, nagyfokú manőverezés és mobilitás; a helyzetek gyors és éles változásai; a harctevékenységek széles arcvonalon és nagy mélységben történő kibontakozása; a harctevékenységek gyors végrehajtása; bonyolult légi és elektronikai helyzet.

13 Az összfegyvernemi harc
Egyszerre vesznek részt benne különböző fegyvernemek

14 A harchoz kapcsolódó fogalmak
Védelem: a támadó ellenséggel szemben, előre elkészí­tett vagy a harc folyamán elfoglalt és berendezett körletben (támpontban), illetve harctevékenységi körzetben zajlik.    Céljai többek között a terep természetes és mesterséges akadályait kihasználva az erőfölényben lévő ellenség előrevonásának akadályozása, támadásának megtörése, jelentős veszteségokozás, a terep fontos részeinek megtartása.

15 A harchoz kapcsolódó fogalmak

16 A harchoz kapcsolódó fogalmak
A védelem formái: (rajz) - a támadó ellenséggel szembeni harc esetén védelmi harcról beszélünk; - a bekerí­tést végrehajtó ellenséggel szembeni harc esetén bekerí­tésben ví­vott harcot ví­vunk; - az üldözést végrehajtó ellenséggel szemben pedig visszavonulást hajtunk végre.

17 A harchoz kapcsolódó fogalmak

18 A védelmi harc méretei rajállás szakasztámpont századtámpont
zászlóalj védőkörlet (könyvből)

19 A harchoz kapcsolódó fogalmak
Támadás: • az ellenség pusztí­tását valamennyi rendelkezésre álló eszközzel; • a határozott rohamot; • a csapatok előretörését az ellenség mélységébe; • az ellenség élőerőinek foglyul ejtését vagy megsemmisí­tését; • az ellenség fegyvereinek és technikai eszközeinek megsemmisí­tését, vagy zsákmányul ejtését; • a kijelölt körletek (terepszakaszok, objektumok) elfoglalását.

20 A harchoz kapcsolódó fogalmak
Roham: a támadás döntő mozzanata. A harckocsi és lövészalegységek a harcjárművek és más fegyverfajták tüzével összehangolt lendületes, megállás nélküli előretörése az ellenség megsemmisí­tése céljából. A roham az ellenség támpontjaiba, állásaiba való betörésig tart.    - kombinált harcrendben - gyalog

21 A támadás mérete A lövész- és a harckocsiszakasz rendszerint 200 méterig terjedő arcvonalon támad.  A lövész- és a harckocsiszázad általában méterig, az áttörési szakaszon pedig 500 méterig terjedő arcvonalon támad.    A lövész és harckocsi zászlóalj általában 2 kilométerig, az áttörési szakaszon pedig 1 kilométerig terjedő arcvonalon támad.

22 Van kérdés?


Letölteni ppt "Általános katonai ismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések