Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Közös Agrárpolitika reformja 2014-2020 Potori Norbert Budaörs, 2011. november 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Közös Agrárpolitika reformja 2014-2020 Potori Norbert Budaörs, 2011. november 24."— Előadás másolata:

1 A Közös Agrárpolitika reformja 2014-2020 Potori Norbert Budaörs, 2011. november 24.

2 Termelékenység Versenyképesség Fenntarthatóság Korai évek Krízis évei MacSharry- reform Agenda 2000 Fischler- reform Health Check 2008 Élelmezés- biztonság Javuló hatékonyság Piac- stabilizáció Termelés ösztönzése Túltermelés Növekvő finanszírozási igény Nemzetközi nyomás Szerkezeti intézkedések Csökkenő készletek Környezeti kérdések Jövedelem- stabilizáció Költségvetési stabilizáció Folytatódó reformok Verseny- képesség Vidékfejlesztés Piac- orientáció Fogyasztó- központúság Vidékfejlesztés Környezet- védelem Egyszerűsítés WTO- kompatibilitás 2003. évi reformok megerősítése Új kihívások Kockázatok kezelése Közös Agrárpolitika fejlődése

3 A források névértéke a 2013. évi szinten marad P1 (közvetlen és piaci támogatások) P2 (vidékfejlesztés) Összesen Egyéb forrás Élelmezésbiztonsági és fenntarthatósági K+FÉlelmezésbiztonsági és fenntarthatósági K+F Élelmiszerbiztonság erősítéseÉlelmiszerbiztonság erősítése Élelmiszersegély a leginkább rászorulóknakÉlelmiszersegély a leginkább rászorulóknak Sürgősségi tartalék piaci beavatkozásokraSürgősségi tartalék piaci beavatkozásokra Nemzetközi kereskedelmi megállapodások hatásainak mérséklésére (Európai Globalizációs Alap)Nemzetközi kereskedelmi megállapodások hatásainak mérséklésére (Európai Globalizációs Alap)Összesen Összes uniós költségvetési forrás 317,2 Mrd EUR 101,2 Mrd EUR 418,4 Mrd EUR 5,1 Mrd EUR 2,5 Mrd EUR 2,8 Mrd EUR 3,9 Mrd EUR max. 2,8 Mrd EUR 17,1 Mrd EUR 435,5 Mrd EUR Közös Agrárpolitika költségvetése (2014-2020) Forrás: Európai Bizottság

4 KAPkiadásainak alakulása folyó áron (1980-2020) KAP kiadásainak alakulása folyó áron (1980-2020) Megjegyzések: 2011 = költségvetés; 2012 = költségvetés-tervezet; 2013 = EMGA felső határérték + P2 előirányzat vidékfejlesztés 2013-ban önkéntes modulációval (Egyesült Királyság) 0 10 20 30 40 50 60 70 198019811982198319841985198619871988198919901991 1992 19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009 2010201120122013201420152016 2017201820192020 Export visszatérítésEgyéb piaci intézkedésekTermeléshez kötött tám.Termeléshez nem kötött tám. Piaci intézkedésekKözvetlen kifizetésekVidékfejlesztés EU-10 EU-12 EU-15EU-25EU-27 Mrd EUR Forrás: Európai Bizottság

5 * 73/2009/EK tanácsi rendeletben lefektetett összes KK a potenciálisan támogatható terület (2009) alapján számolva ** KK a tervezet II. mellékletében lefektetett 2019. évi támogatási keretek és a potenciálisan támogatható terület (2009) alapján számolva Jelenlegi kifizetési szint és az EU-27 átlagának 90%-a közötti különbség csökkentése egyharmaddal 2020-ig Közvetlen támogatások újraelosztása Forrás: Európai Bizottság Magyarország P1 forrásai 2013: 1,319 Mrd EUR 2014: 1,298 Mrd EUR 2015: 1,297 Mrd EUR 2016: 1,296 Mrd EUR 2017: 1,295 Mrd EUR

6 Alaptámogatás P1 források maradéka3%-a nemzeti tartalék Zöld komponens P1 források 30%-a Kedvezőtlen természeti adottságú területek támogatása P1 források max. 5%-a /opcionális Termeléshez kapcsolt támogatások P1 források max. 5%-a vagy 10%-a /opcionális Fiatal gazdálkodók kiegészítő támogatása P1 források max. 2%-a Kistermelők átalánytámogatása P1 források max. 10%-a Első pillér forrásainak megbontása  A tagállamok a 2014-2019 közötti időszakra megállapított P1 támogatásaik legfeljebb 10%-át átcsoportosíthatják P2 forrásaikhoz  A tagállamok, amelyek P1 támogatásai továbbra sem érik el az EU-27 átlagának 90%-át, a 2015-2020 közötti időszakra megállapított P2 támogatásaik legfeljebb 5%-ával megnövelhetik P1 forrásaikat Kereszt-megfeleltetés Nincs kereszt-megfeleltetés

7 Támogatási jogosultságok  Alaptámogatás jogosultságokkal aktiválható, az aktiválás feltétele az egyéb közvetlen támogatásoknak (kivéve kistermelők átalánytámogatása) támogatásoknak (kivéve kistermelők átalánytámogatása)  Jogosultságok alapja a 2014. május 15-ig bejelentett, jogosult hektárok száma jogosult földterületjogosult földterület  amelyen elsősorban mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, illetve  amely 2008-ban még támogatásra jogosult volt, de azon bizonyos környezetvédelmi okokból kifolyólag mezőgazdasági tevékenységet már nem folytatnak, ezért a jogosultság a jelenleg hatályos jogszabályok szerint megszűnt  támogatási jogosultságokat tehát elvileg a jelenleginél nagyobb területre is kioszthatnak a rendszer bevezetésekor az új támogatási jogosultságok forgalomképesek lesznek, de csak „aktív gazdálkodókra” ruházhatók át, ugyanakkor szabadon örökölhetőkaz új támogatási jogosultságok forgalomképesek lesznek, de csak „aktív gazdálkodókra” ruházhatók át, ugyanakkor szabadon örökölhetők  Kistermelők átalánytámogatása szintén jogosultságokkal aktiválható legkésőbb 2014. október 15-ig igényelhetőlegkésőbb 2014. október 15-ig igényelhető kistermelők átalánytámogatási jogosultsága nem átruházható, csak örökölhetőkistermelők átalánytámogatási jogosultsága nem átruházható, csak örökölhető  A rendszer bevezetésekor Magyarországon támogatási jogosultságot kaphat minden gazdálkodó, aki gazdálkodó, aki 2011-ben az egyszerűsített kifizetési rendszerben (SAPS) területalapú támogatást igényelt, illetve ha nem igényelt, kizárólag olyan földterülettel rendelkezett, amely 2003. június 30- án nem minősült kultúrállapotban tartott terültnek2011-ben az egyszerűsített kifizetési rendszerben (SAPS) területalapú támogatást igényelt, illetve ha nem igényelt, kizárólag olyan földterülettel rendelkezett, amely 2003. június 30- án nem minősült kultúrállapotban tartott terültnek

8 Aktív gazdálkodó és fiatal gazda  Aktív gazdálkodó az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely összes nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének legalább 5%-ával egyenlő közvetlen támogatásban részesült az előző pénzügyi évadban vagyösszes nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének legalább 5%-ával egyenlő közvetlen támogatásban részesült az előző pénzügyi évadban vagy mezőgazdasági földterületein a tagállam által meghatározott alaptevékenységeket elvégzimezőgazdasági földterületein a tagállam által meghatározott alaptevékenységeket elvégzi  az első kitétel csak az 5000 eurót meghaladó összegű közvetlen támogatásra jogosult gazdálkodókra vonatkozik  Fiatal gazdálkodó 40 évesnél nem idősebb és40 évesnél nem idősebb és gazdaságát az igénylést megelőző öt esztendőnél nem korábban indította elgazdaságát az igénylést megelőző öt esztendőnél nem korábban indította el  Fiatal gazdálkodó támogatása kiegészíti az alaptámogatástkiegészíti az alaptámogatást összege legfeljebb az adott tagállamban a támogatási jogosultságok hektárra vetített átlagának 25%-a lehetösszege legfeljebb az adott tagállamban a támogatási jogosultságok hektárra vetített átlagának 25%-a lehet legfeljebb 25 hektárra (azon tagállamokban, ahol a gazdaságok átlagmérete a 25 hektárt meghaladja, legfeljebb az átlagnak megfelelő területre) vehető fellegfeljebb 25 hektárra (azon tagállamokban, ahol a gazdaságok átlagmérete a 25 hektárt meghaladja, legfeljebb az átlagnak megfelelő területre) vehető fel legfeljebb 5 évig folyósítható (a jogosultság időtartama a gazdaság elindítása és a fiatal gazdálkodók támogatásának igénylése között eltelt évek számával csökken)legfeljebb 5 évig folyósítható (a jogosultság időtartama a gazdaság elindítása és a fiatal gazdálkodók támogatásának igénylése között eltelt évek számával csökken)  Fiatal gazdálkodókat a második pillérből legfeljebb 70 ezer euróval lehet támogatni

9 Zöld komponens kifizetésének feltételei 1.Ha a gazdaság szántóterülete meghaladja a három hektárt, azon – ha a földhasználó termelő tevékenységet folytat (kivéve a gyepgazdálkodást és az időszakosan vízzel borított kultúrákat) – legalább 3 különböző növényt kell vetni, amelyek egyenként a terület több mint 5%-át foglalják el, de egyikük részaránya sem lehet nagyobb 70%-nál 2.A gazdaság által az új támogatási rendszerre történő áttérés évében bejelentett állandó gyepterületet meg kell őrizni, az a 2014. évi bázisidőszakhoz képest legfeljebb 5%-kal csökkenhet 3.A gazdaság által használt, alaptámogatásra jogosult terület legalább 7%-át (nem számolva az állandó gyepterülettel) ökológiai célokra (pl. tájvédelem, teraszok kialakítása, védőzónák létesítése, erdősítés vagy területpihentetés) kell hasznosítani  Amennyiben e feltételek nem teljesülnek, akkor az igénylő az alaptámogatást sem veheti fel, vagyis az alaptámogatás lehívásához nem csak a kereszt-megfeleltetés rendelkezéseit kell betartani… a jogszabálytervezetből ez olvasható ki

10 Termeléshez kapcsolt támogatások és kereszt-megfeleltetés  Magyarország közvetlen támogatási forrásaik legfeljebb 10%-ig termeléshez kapcsolt támogatásokat nyújthat olyan mezőgazdasági tevékenységek ösztönzésére, támogatásokat nyújthat olyan mezőgazdasági tevékenységek ösztönzésére, amelyek bizonyos térségekben fontos gazdasági, környezetvédelmi vagy szociális amelyek bizonyos térségekben fontos gazdasági, környezetvédelmi vagy szociális szerepet töltenek be (pl. gabonafélék, olaj- és fehérjenövények, hüvelyesek és rizs) szerepet töltenek be (pl. gabonafélék, olaj- és fehérjenövények, hüvelyesek és rizs) esély a 73/2009/EK tanácsi rendelet 68. cikkelye szerint nyújtott támogatások átmentéséreesély a 73/2009/EK tanácsi rendelet 68. cikkelye szerint nyújtott támogatások átmentésére termeléshez kapcsolt támogatások legfeljebb a termelés szinten tartását szolgálhatjáktermeléshez kapcsolt támogatások legfeljebb a termelés szinten tartását szolgálhatják  Alaptámogatás feltétele a kereszt-megfeleltetés rendelkezéseinek betartása gazdálkodási követelmények számát 18-ról 13-ra csökkentikgazdálkodási követelmények számát 18-ról 13-ra csökkentik helyes mezőgazdasági és környezeti állapot előírásainak számát 15-ről 8-ra csökkentikhelyes mezőgazdasági és környezeti állapot előírásainak számát 15-ről 8-ra csökkentik víz-keretirányelv és a növényvédő szerek fenntartható használatának irányelve megjelenik a kereszt-megfeleltetés rendelkezései közöttvíz-keretirányelv és a növényvédő szerek fenntartható használatának irányelve megjelenik a kereszt-megfeleltetés rendelkezései között

11 Közvetlen támogatások korlátozása (capping)  Elvonás mértéke 150 ezer és 200 ezer euró között 20%-a150 ezer és 200 ezer euró között 20%-a 200 ezer és 250 ezer euró között 40%-a200 ezer és 250 ezer euró között 40%-a 250 ezer és 300 ezer euró között 70%-a250 ezer és 300 ezer euró között 70%-a 300 ezer euró felett 100%-a300 ezer euró felett 100%-a  annak érdekében azonban, hogy csak a szubvenciók megnyirbálása miatt ne essen vissza a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma, a jogalkotók figyelembe veszik az alkalmazottak után fizetett béreket, valamint azok adó- és járulékterheit: a közvetlen támogatásokból ezek levonhatók, így csupán a maradványösszeget csökkentik  az elvonás nem vonatkozik a zöld komponensre  Alaptámogatás összege Magyarországon 140 euró/hektár körül valószínűsíthető (AKI)  így a csökkentés legfeljebb az 1000 hektárnál nagyobb területet használó gazdaságokat érintheti, de a bérkompenzáció miatt inkább 1400 hektár körül lehet az alsó határ  ilyen méretű gazdaságoknál viszonylag gyakori a több élőmunkát igénylő állattartás, ezért a támogatások megnyirbálása elsősorban a szántóföldi növénytermesztésre szakosodott üzemeknek fájhat  szélsőséges esetben akár 410 gazdaság támogatásai csökkenhetnek, összesen 28,7 millió euróval (reálisan ennél jóval kisebb lesz a nagyobb gazdaságoktól elvont összeg)

12  Intervenciós felvásárlás felajánlható termények: búza, árpa és kukoricafelajánlható termények: búza, árpa és kukorica felvásárlási időszak: november 1. és május 31. közöttfelvásárlási időszak: november 1. és május 31. között referenciaár: 101,31 euró/tonnareferenciaár: 101,31 euró/tonna búzából felvásárolható mennyiség: legfeljebb 3 millió tonna uniós szintenbúzából felvásárolható mennyiség: legfeljebb 3 millió tonna uniós szinten árpánál és kukoricánál tendert hirdetnek, ha a piaci viszonyok ezt indokoljákárpánál és kukoricánál tendert hirdetnek, ha a piaci viszonyok ezt indokolják  Kockázatkezelés (P2) biztosítás a növénytermesztés és állattartás káreseményeirebiztosítás a növénytermesztés és állattartás káreseményeire kölcsönös biztosítási alapok az állat- vagy növénybetegségek, illetve környezeti balesetek nyomán jelentkező veszteségek fedezésérekölcsönös biztosítási alapok az állat- vagy növénybetegségek, illetve környezeti balesetek nyomán jelentkező veszteségek fedezésére jövedelemstabilizáló támogatás, amely akkor fizethető, ha a jövedelmek csökkenése meghaladja az előző három esztendő vagy az előző öt esztendő valamely hároméves periódusa átlagának 30%-átjövedelemstabilizáló támogatás, amely akkor fizethető, ha a jövedelmek csökkenése meghaladja az előző három esztendő vagy az előző öt esztendő valamely hároméves periódusa átlagának 30%-át  kompenzáció nem lehet nagyobb, mint a kieső jövedelem 70%-a Gabonapiaci intervenció és kockázatkezelés

13  P2 forrásainak 50%-át történelmi, 50%-át objektív kritériumok alapján osztják szét a tagállamok között tagállamok között egy-egy tagállam uniós vidékfejlesztési támogatása a Bizottság háttérszámításai szerint nem lesz kisebb, illetve nagyobb a jelenlegi összeg 90%-ánál, illetve 110%-ánálegy-egy tagállam uniós vidékfejlesztési támogatása a Bizottság háttérszámításai szerint nem lesz kisebb, illetve nagyobb a jelenlegi összeg 90%-ánál, illetve 110%-ánál EU társfinanszírozás mértéke 50-100% között változikEU társfinanszírozás mértéke 50-100% között változik  Főbb intézkedések tudástranszfer, tájékoztatás és tanácsadástudástranszfer, tájékoztatás és tanácsadás beruházások tárgyi eszközökbeberuházások tárgyi eszközökbe gazdaság- és vállalatfejlesztésgazdaság- és vállalatfejlesztés termelői csoportok létrehozásának támogatása minden EU-tagállambantermelői csoportok létrehozásának támogatása minden EU-tagállamban agrár-környezetvédelem, éghajlat és a biogazdálkodás támogatásaagrár-környezetvédelem, éghajlat és a biogazdálkodás támogatása  agrár-környezetgazdálkodásra és az éghajlatváltozás elleni „küzdelemre” a tagállamok uniós vidékfejlesztési forrásaik 25%-át különíthetik el jelentősen megerősített együttműködési intézkedés, beleértve a kísérleti projekteket, a rövidített élelmiszerláncot és a helyi promóciótjelentősen megerősített együttműködési intézkedés, beleértve a kísérleti projekteket, a rövidített élelmiszerláncot és a helyi promóciót új kockázatkezelési eszköztárúj kockázatkezelési eszköztár LEADER megközelítés megerősítése az EU alapokbanLEADER megközelítés megerősítése az EU alapokban Európai Innovációs Partnerség és innovatív, helyi együttműködést jutalmazó díjEurópai Innovációs Partnerség és innovatív, helyi együttműködést jutalmazó díj Forrás: DG Agriculture and Rural Development, 2011 Vidékfejlesztés új szerkezete

14 Szakmaközi szervezetek elismerése  A tagállamok elismerik az olyan szakmaközi szervezeteket, amelyek a gabonavertikum szereplőinek képviselőiből állnak, azok kezdeményezésére jöttek gabonavertikum szereplőinek képviselőiből állnak, azok kezdeményezésére jöttek létre és az alább felsorolt tevékenységeket közül egyet vagy többet folytatnak létre és az alább felsorolt tevékenységeket közül egyet vagy többet folytatnak a szerződéses árakra, mennyiségekre és a szerződések időtartamára vonatkozó statisztikák közzététele, továbbá a regionális vagy a nemzeti piacokon várható trendek elemzése, amivel növeli a transzparenciát és bővíti a termelési és piaci ismereteketa szerződéses árakra, mennyiségekre és a szerződések időtartamára vonatkozó statisztikák közzététele, továbbá a regionális vagy a nemzeti piacokon várható trendek elemzése, amivel növeli a transzparenciát és bővíti a termelési és piaci ismereteket a termékek forgalomba hozatalának koordinálásának javítása, különösen a kutatás és piacelemzés révéna termékek forgalomba hozatalának koordinálásának javítása, különösen a kutatás és piacelemzés révén uniós szabályoknak megfelelő szerződésminták kidolgozásauniós szabályoknak megfelelő szerződésminták kidolgozása információszolgáltatás és kutatás, a termelés piaci igényeknek, fogyasztói ízlésnek és elvárásoknak igazításához, különös tekintettel a minőségre és a környezetvédelemreinformációszolgáltatás és kutatás, a termelés piaci igényeknek, fogyasztói ízlésnek és elvárásoknak igazításához, különös tekintettel a minőségre és a környezetvédelemre növényvédő szerek és más inputok használatának csökkentését célzó lehetőségek felkutatása, a talaj és a vizek védelmenövényvédő szerek és más inputok használatának csökkentését célzó lehetőségek felkutatása, a talaj és a vizek védelme termékminőséget a termelés és a forgalomba hozatal minden fázisában javító módszerek és eszközök kidolgozásatermékminőséget a termelés és a forgalomba hozatal minden fázisában javító módszerek és eszközök kidolgozása ökológiai termelésben rejlő lehetőségek kiaknázása, az ilyen típusú termelés felkarolása, valamint az eredetmegjelölés, minőségtanúsító védjegyek és földrajzi árujelzők alkalmazásának előmozdításaökológiai termelésben rejlő lehetőségek kiaknázása, az ilyen típusú termelés felkarolása, valamint az eredetmegjelölés, minőségtanúsító védjegyek és földrajzi árujelzők alkalmazásának előmozdítása integrált termelés vagy más környezetbarát termelési módszerek terjesztése stb.integrált termelés vagy más környezetbarát termelési módszerek terjesztése stb.

15  Reprezentativitás fogalma a szervezet a gabonafélék, illetve gabonaalapú termékek termelésének, a kereskedelmének vagy feldolgozásának kétharmadát lefedia szervezet a gabonafélék, illetve gabonaalapú termékek termelésének, a kereskedelmének vagy feldolgozásának kétharmadát lefedi  A tagállam a reprezentatív szervezethez nem tartozó piaci szereplők számára korlátozott időre kötelezővé teheti a szervezeten belüli megállapodásokat, döntéseket korlátozott időre kötelezővé teheti a szervezeten belüli megállapodásokat, döntéseket vagy összehangolt magatartásokat vagy összehangolt magatartásokat rendes tagok pénzügyi hozzájárulásának részét vagy egészét be kell fizetnirendes tagok pénzügyi hozzájárulásának részét vagy egészét be kell fizetni  A más piaci szereplőkre kiterjesztett, szervezeten belüli megállapodások, döntések vagy összehangolt magatartások célja lehet többek között vagy összehangolt magatartások célja lehet többek között termelésre és piacra vonatkozó jelentéstételtermelésre és piacra vonatkozó jelentéstétel uniós vagy nemzeti szabályoknál szigorúbb szabályok a termelésben (nincs ige!)uniós vagy nemzeti szabályoknál szigorúbb szabályok a termelésben (nincs ige!) szerződésminták kidolgozásaszerződésminták kidolgozása forgalmazási szabályok (nincs ige!)forgalmazási szabályok (nincs ige!) környezetvédelmi szabályok (nincs ige!)környezetvédelmi szabályok (nincs ige!) minőségi minimumkövetelmények, csomagolás és kiszerelés minimumszabályai stb.minőségi minimumkövetelmények, csomagolás és kiszerelés minimumszabályai stb. Szakmaközi szervezetek szabályainak kiterjesztése  Lehetőség az elismert szakmaközi szervezetek támogatására (második pillér) piackutatás, szerződésminták kidolgozása, fogyasztóközpontú, minőségi termékfejlesztés és marketing stratégiák kidolgozásapiackutatás, szerződésminták kidolgozása, fogyasztóközpontú, minőségi termékfejlesztés és marketing stratégiák kidolgozása  A tagállamok a termelői kezdeményezésre létrehozott termelői szervezeteket is elismerik  működési cél lehet a kínálat koordinálása és koncentrálása, termelői árak stabilizálása, költségek optimalizálása, környezetvédelem, hulladékkezelés, fenntartható gazdálkodás stb.  reprezentativitás: a gabonatermelők legalább 50%-a a termelői szervezet tagja

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Közös Agrárpolitika reformja 2014-2020 Potori Norbert Budaörs, 2011. november 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések