Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mit jelent számomra a saját élményű coaching és mentoring tárgy Life (ontológiai) coach képzés Kovács Edit 2009 – 02 - 07.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mit jelent számomra a saját élményű coaching és mentoring tárgy Life (ontológiai) coach képzés Kovács Edit 2009 – 02 - 07."— Előadás másolata:

1 Mit jelent számomra a saját élményű coaching és mentoring tárgy Life (ontológiai) coach képzés Kovács Edit 2009 – 02 - 07

2 Tartalom Játszunk! – A/A Hat Kalap Módszer atyja – B/A Hat Kalapról általában – C/ A Hat Gondolkodó Kalap módszer I/ Kék kalap - folyamatirányítás II/ Fehér kalap - információ – 1/Ontológia, a válság ontológiája – 2/Ontológiai coaching – 3/Tarantino-módszer, fatalista ontológia, előfordulási valószínűség – 4/Kérdéstípusok – 5/Coaching modellek – 6-9/Konzultáció a-d – 10/a Az elég jó coach – 10/b Mit ne kérdezzünk az ontológiai coaching során – 11/ Ontológiák feltárása – 12/Ontológiák átalakítása – 13/Megoldások negatív teória ellen – 14/Pozitív helyettesítés – 15/Az álom, az álom megfejtése, jelentősége III/Piros kalap – érzelmek, érzések, megérzések IV/ Fekete kalap – kritikus gondolkodás, óvatosság V/ Sárga kalap – értékek, előnyök keresése VI/ zöld kalap – a teremtő erő, a kreativitás VII/ Kék kalap Felhasznált irodalom Sajátélményű coaching és mentoring2

3 Játszunk! A Hat Gondolkodó Kalap 3

4 A/Edward de Bono – A Hat Gondolkodó Kalap kitalálója Széles körben vezető tekintélynek tekintik a gondolkodás készségként való tanítása terén. Tőle ered a laterális gondolkodás fogalma, ő fejlesztette ki a tudatos kreativitás formális technikáit. Kulcsfontosságú alaptézise, h. az agy önszervező rendszerként működik. Gondolkodás-módszertanát ma már felsővezetők és négyéves gyerekek egyaránt használják. A „Hat Gondolkodó Kalap” módszere a nyugati gondolkodás történetében először nyújt konstruktív megközelítést a szembenálláson alapuló érvelés helyett. Munkásságának vonzereje egyszerűségében és praktikusságában rejlik. Végzettsége szerint orvos és pszichológus. Érdekesség, h. a Nemzetközi Csillagászati Társaság bolygót nevezett el róla. 4

5 B/A Hat Gondolkodó Kalapról általában A HGK módszer a legfontosabb változás az emberi gondolkodás 2300 éves történetében. A gondolkodás az ember legfőbb erőforrása. Fő nehézsége a benne lévő zsúfoltság és kuszaság. Túl sokat próbálunk egyszerre csinálni, túl sok minden „tódul „ egyszerre az agyunkba: érzelmek, információk, logika, a remény és kreativitás, stb. Lehetőséget ad egyéni gondolkodás és csoportmegbeszéléseken arra, h. – az agy egyidejűleg csak egy dolgot csináljon, így a gondolkodó egyén képessé válik elválasztani az érzelmeket a logikától, a kreativitást az információtól, stb. (leegyszerűsítve a gondolkodást) – a gondolkodásunkat, mintegy karmesterként irányítsuk. – a hangsúly az „ami van”-ról (nyugati gondolkodás jellemzője: elemzés, ítéletalkotás, érvelés)az „ami lesz”-re (konstruktív, kreatív, előremutató) helyeződjön át – a tárgy semleges és objektív szemléletére – gyors gondolkodás-váltásra(más üzemmódra kapcsolásra) 14 éve alkalmazzák a világban; időtakarékos Nem támadó; nem fenyegeti az ember egóját vagy személyiségét Alternatívát jelent a hagyományos vitával szemben, ahol mindegyik fél kialakítja a maga álláspontját, majd azt megvédi,a másikét támadja A téma feltárására irányulva a legjobbat hozza ki az emberből 5

6 C/A Hat Gondolkodó Kalap módszer A gondolkodást hat színes (,, piros, fekete, sárga, zöld, kék) kalap vezérli, amelyek mindegyike egyfajta gondolkodásmódot, gondolkodási irányt jelöl. Mindig mindenki ugyanolyan kalapot visel. Használat: – Külön-külön, ha egy bizonyos típusú gondolkodásra van szükségünk – Egy bizonyos sorrendben, egymás után használni adott tárgy, téma feltárására vagy egy probléma megoldására Fegyelem: csak a vitavezető jelezheti a kalapcserét Időzítés: Általában 1 személyre 1 perc/kalap 6 fehér

7 I/Kék kalap - folyamatirányítás Használata: a gondolkodási folyamat kezdetén és végén A kezdeti szakaszban: – Miért vagyunk itt? – Miről gondolkodunk? – Mi a helyzet? – Mit szeretnénk elérni? – Hová, meddig szeretnénk eljutni? – Mi a gondolkodásmódunk háttere? – Mi a kalapok használatának tervezett sorrendje? Olyan, mint a zenekarnak a karmester, összehangolja a többi kalap dolgait. 2009. januárjában feltettem magamnak ezt a kérdést? Miért ülök én itt tulajdonképpen szombatonként? Mit jelent számomra az ontológiai coaching? Hiszen itt állandóan provokálnak, nem ülhetek nyugodtan a helyem az előző gondolataimba mélyedve, itt azonnal mondani kell vmit. Ráadásul értelmeset. „Gondolattódulat”. Aztán felfedeztem de Bonot… 7

8 II/A fehér kalap – a tények Fókuszálás az információra. – Mit tudunk? – Mit kell tudnunk? – Milyen információ hiányzik? – Milyen kérdéseket kell feltennünk? – Hogyan juthatunk a szükséges információhoz? A számítógépként kezelni az információt és az adatokat Információt gyűjtöttem. 8

9 II/1Ontológia, a válság ontológiája Ontológia: – filozófia: A létezésnek, illetve a valóság alapkategóriáinak és azok viszonyrendszerének vizsgálata – Számítógép tud.:olyan fogalmi modell, amely absztrakt és leegyszerűsített mása egy világnak, amelyet bizonyos célból reprezentálnak. A válság ontológiája: – rossz közérzet, súlyosabb esetben pedig kilátástalanság érzetet idéznek elő. Sajátélményű coaching és mentoring9

10 II/2Ontológiai coaching Az ontológiai coaching bár elfogadja a megoldásközpontú coaching előfeltevéseit, mely szerint a problémaszintről a megoldás szintjére kell emelkedni, viszont a kívánatos jövő kialakítása nem véletlenszerű. A folyamat során a coach és a coachee úgy működik, mint egy heurisztikát felfedező program, amelynek egyik metaheurisztikája folyamatosan analizálja, hogy mely heurisztikák vezetnek eredményes fogalomalkotáshoz és melyek nem. Ez utóbbiakat közösen átalakítják, tovább fejlesztik. A heurisztikák révén olyan mikrovilág alakul ki, melyek világos inputtal és outputtal bírnak, és jól látható, vmint uralható ún. gyenge ontológiával rendelkeznek. A gyenge ontológia lehetővé teszi, hogy megszabadítsuk a coacheet a viselkedését programozó fogalmi metaforáktól (pl. különféle bűntudat-generátoroktól és önvédelmi mechanizmusoktól). A coaching során közösen létrehozott ontológiák, olyan modellként szolgálhatnak, amelyek lehetővé teszik a kívánt jövőbeli világok felépítését, belakását és kreatív továbbfejlesztését. Cél: a coachee olyan holonikus rendszerré alakítása, amely 2 alaptulajdonsággal bír: – Önállóságra való törekvés – Együttműködésre való hajlandóság Sajátélményű coaching és mentoring10

11 II/3 Tarantino-módszer, fatalista ontológia, előfordulási valószínűség Wolf (kérdései: Mire számíthat? Mikorra várható? Mi lényeg!) a problémamegoldó tudja, hogy ésszerű elvek alapján szőtt kivitelezett tervek  a sikert és  a bukást. Tisztában van azzal is, hogy a várt eredmény nem mindig valósul meg. Fatalista ontológia: A válságban lévők előbb-utóbb úgy érzik, hogy bármit is tesznek a végeredmény mindig ua marad, mindenfajta beavatkozás eleve reménytelen. Az a feladat, hogy ezt megtörjük. Előfordulási valószínűség: az események nem szükségszerűek, de nem is véletlenszerűek, hanem valószinűek. Sajátélményű coaching és mentoring11

12 II/4 Kérdéstípusok NLP - kapcsolat felvételre 1. Eredménytapogató kérdések 2. Megmozgató 3. Attitűd-váltást előidéző 4. Kiugrasztó típusú 5. Érezd az eredményt típusú 6. Tanulnod kell még típusú 7. Bátorító típusú Sajátélményű coaching és mentoring - Kovács Edit 12

13 II/5 Coaching modellek 1. Célkitűzéses modellek – Philip Humbert alapján 2. RAMM Formula – Mitch Axelrod alapján 3. GROW modell 4. Byron Katie: WORK 5. P.A.C.E. folyamat PLAN – Lynn I. Ward alapján Sajátélményű coaching és mentoring13

14 II/6 Konzultáció – a/Pozitív horog, pozitív horgony Az elérni kívánt cél vizualizálása – Képernyővédő – Szerződés – IKEA bábú Sajátélményű coaching és mentoring14

15 II/7Konzultáció -b/ rítusteremtés Átadható megoldások, mint otológiai építőelemek – Kvázi szerződések – Első alkalommal felvett teszt eredmények – Konzultációk eredményének bemutatása Sajátélményű coaching és mentoring15

16 II/8 Konzultáció – c/explicit ontológiája Megtervezés – Együttműködés rendje – Célok Levezetés – Konzultációk struktúrája – Meghallgatás és tanítás Monitoring – Visszajelzések (feedback szerepe) – Visszacsatolások Sajátélményű coaching és mentoring16

17 II/9 Konzultáció – d/szemetesláda modell A megoldások problémák után kutatnak. A válaszok már készen vannak. Találd meg a megfelelő kérdést a kész válaszokhoz. Pozitív cél kijelölése – Könnyebb afelé haladni, amire vágyunk – Önmagunktól függő célokat keressünk – Túl kicsi, vagy túl nagy a cél? Mit ad nekem, ha elértem? Mi tart vissza, hogy elérjem? Honnan látjuk, hogy elértük a célt? – A szűrő megváltoztatásával megváltozik az ontológia is. Mit jelent megbízónk számára a cél? – A célok mögött rejlő értékek Mit ér el megbízónk azzal, hogyha eléri a célt? Hogyan érint a cél elérése másokat? Mi a cél ára? Mit veszít el, ha eléri a célját? Sajátélményű coaching és mentoring17

18 II/10/a. Az „elég jó” coach Empatikus, elfogadó, kongruens Szükséges és elégséges módon elkötelezett „itt és most” dolgozik – titoktartással Kerüli az indukciót (válasz-sugalmazás) Tárgyilagos és távolságtartó Átgondolt és flexibilis (szakmai rutin) Pontos, időzített, konfrontációra képes Jó kapcsolat-építő és információ-gyűjtő Jó verbalitás és non-verbális támogatás Legyen humora és „terápiás zsebkendője” A tanácsadó 5 kötelező jellemzője (Rogers) Fogadás és nem kezdeményezés A partner által átélt érzésekre és nem a felsorolt tényekre figyel és összpontosít A probléma fókuszán túl a kliens viselkedésére (életstílusára) és egyéniségére figyel Megbecsülését és tiszteletét mutatja éleselméjűsége helyett Ne akarjon semmit felfedezni, könnyítse meg a kliens számára a közlést 18

19 II/10 b. Mit ne kérdezzünk az ontológiai coaching során Ne vállaljuk fel a provokatív beszélgetést Ne tartsunk tükröt Ne keressük meg az igazán fontos dolgokat Ne ünnepeljük az ügyfelet Ne fedjük fel az igazságot Sajátélményű coaching és mentoring19

20 II/11 Ontológiák feltárása Nominalizáció - az ontológiák egyenlősdije (tartós folyamatot leíró igék névszóvá alakítása) – A házasságban fontos a tisztelet. Modális operátorok az alkalmatlanság állapotának rögzítésére – Nem tudok udvarolni (a lehetőség módbeli formánsa) – Nem illik egy nőnek kezdeményezni (szükségesség módbeli formánsa) Univerzális mennyiségjelzők - a szűklátókörűek, diszkriminálók, előítélettel élők szolgálatában – Soha nem gondoskodott rendesen a háztartásról. Gondolatolvasás, ha nincs bizonyíték – Nem szeret engem, mert nem hallgat rám. Sajátélményű coaching és mentoring20

21 II/12 Az ontológiák átalakítása Minden válasz alkalmas az ontológia átalakítására. Keresd a szenvedés forrástartományát. Keress, olyan metaforát, ami a szenvedést pozitív dolognak állítja be. A kliens gyűjtsön metaforákat, válaszd ki a pozitívot és dolgozz vele. Keretezd át a téves heurisztikát tartalmazó metaforát. Sajátélményű coaching és mentoring21

22 II/13 Megoldások negatív teória ellen 1.Melodráma központjában 2. Ha az a ha ott nem lett volna 3. Mutogatós játék 4. Fatalista ontológia – ha megteszem, ha nem teszem 5. Lehúzom magamat típusú játszmák 6. Mi az amit elfelejtettem – elfelejtettem magam önsanyargatni 7. Összehasonlítósdi 8.Megtudják az ismerősök 9. Ábrándozás narkózisában elviselhetőbb a jelen 10. Önbeteljesítő jóslatok 11. Hibáztatlak, hogy hibáztathass 12. Tovább is van mondjam még? Sajátélményű coaching és mentoring22

23 II/14 Pozitív helyettesítés Mit ne helyett mit igen?! – Kontroll a destrukció szolgálatában – A képzeletünket alapozáshoz használjuk – A sztár gondolatokkal foglalkozó belső fecsegést a konstrukció szintjén alkalmazzuk – Az ábrándozást célba fogjuk Győzzön a jobbik holon! – Eszköz akarok lenni, vagy műalkotás? – Én a gyújtogató holon vagyok. Megakadályozom, hogy.. – Az én holonom legyőzi a rossz fiúkat Pozitív emlékek, mint erőgenerátorok – Hogy is volt? Inkubátort az újszülött ontológiáknak! – Mintha gyakorlatok A boldogság hányados megnövelése – Összeszedem, miért lehetek hálás – Minden 1 rossz tulajdonságra 1 jót mondok – Rangsorolom a jókat és súlypontokat jelölök ki – Mire van lehetőségem most? – Mennyi most a boldogság indexem? – Mi az ami bánt? Sajátélményű coaching és mentoring23

24 II/15 Az álom, az álom megfejtése, jelentősége Winston azt feltételezte, hogy álmaink alatt próbáljuk ki a különböző túlélési stratégiákat Álom jelentése – – pl. verbális bántalmazásra utaló tipikus álmok – Elszigeteltség, magány – rejtett szójátékok, metaforák – Álmaink játszhatnak; uazt az üzenetet más és más köntösben ismétlik meg amíg meg nem értjük Sajátélményű coaching és mentoring24

25 III./A piros kalap – érzelmek, érzések, megérzések Szabad teret enged érzéseink, érzelmeink, megérzéseink kifejezésének, úgy ahogy azok az adott pillanatban bennünk élnek. Nem szükséges megindokolni. „Belül” is feltehető ez a piros kalap. Lelkesedés/vegyes érzelmek 25

26 IV/A fekete kalap – kritikus gondolkodás, óvatosság Megfontoltságot jelöl, racionalizmust: a hibaforrásokra, gyenge pontokra és az összeegyeztethetetlenségre, oda nem illő dolgokra hívja fel a figyelmet. – Belevágjunk vagy hagyjunk fel vele? – Megfelel-e az értékeinknek? – Megvannak hozzá a megfelelő forrásaink? – Hogyan illeszkedik ez stratégiánkba és céljainkba? – Megfelelőek hozzá a képességeink? Mi is lennék? Mi áll hozzám közelebb módszertanilag? Laza, vagyok, vagy kötöttséget kedvelő? És egyébként is, a családom megint farsangon van. 26

27 V/A sárga kalap - előnyök A figyelem központja az értékeken, előnyökön és a pozitív hozzáálláson van, tehát azon, hogyan lehet egy adott dolgot véghezvinni. A gondolkodás pozitív aspektusa Ki kell fejlesztenünk magunkban az értékérzékenységet, úgy, hogy tudatosítjuk magunkban az értékeket. Céltudatosan értékeket keresünk az adott jelenségben. Azt tanulom, ami érdekel. Végre fel tudom fűzni egy szálra, egy fonalra az olvasmányaimat, könyveimet. Rendszerbe tudom foglalni. Heuréka! Olyan ez, mintha egy új nyelvet tanulnék. 27

28 VI/Zöld kalap – a teremtő erő, a kreativitás Ötleteket, alternatívákat és terveket igényel – Mit tehetünk? – Mik az alternatívák? – Miért történt ez? – Mik a lehetséges magyarázatok? Végül ez az előadás született, jött létre, alakult, körvonalazódott, stb. 28

29 VII/Kék kalap A befejező szakaszban összefoglalja: – Mit értünk el? – Mi az eredmény? – Mi a végkövetkeztetés? – A tervezet – A megoldás – A következő lépések – Maradok. Olvasok. Olvasok. Olvasok. Mikor is lesz villámolvasás tréning? 29

30 Felhasznált irdalom Dr. Kollár József előadásai Déri Krisztina előadásai Burszki Mónika előadásai Edward de Bono: A csodálatos elme HVG Zrt., Bp. 2006. Edward de Bono: A Hat Gondolkodó Kalap 30

31 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Mennyi égő van a csilláron? 31


Letölteni ppt "Mit jelent számomra a saját élményű coaching és mentoring tárgy Life (ontológiai) coach képzés Kovács Edit 2009 – 02 - 07."

Hasonló előadás


Google Hirdetések