Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK © 2007.MCS Management & Controlling-Service Kft. Nemzetközi Controlling Rendszerek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK © 2007.MCS Management & Controlling-Service Kft. Nemzetközi Controlling Rendszerek."— Előadás másolata:

1 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK © 2007.MCS Management & Controlling-Service Kft. Nemzetközi Controlling Rendszerek Azonosságok és különbségek a magyar, angolszász és német controlling rendszerekben MCS Management & Controlling-Service Vezetési Tanácsadó Kft. 1138 Budapest, Babér u. 5., Tel: 452 3795 www.mcskft.hu, mcskft@mcskft.hu A controlling gyakorlata Szeged, 2007.November 15-16. MCE Konferencia 2007

2 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK 2/16 © 2007.MCS Miként értelmezik a controlling fogalmát? Miként értelmezik a korszerű controlling szemléletet? A controlling történetének mérföldkövei! Hova fejlődik a controlling és a controller? Mi jellemzi a controlling gyakorlatot DE / US / UK / HU / CEE-ben ? Milyen irányt vesz a controlling a jövőben? Mire ügyeljünk? Azonosságok és különbségek

3 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK 3/16 © 2007.MCS Miként értelmezik a controlling fogalmát? Szó eredete francia:"contre-role" angol:to control / "comptroller" német:regeln / steuern magyar:szabályozni / irányítani Nem jelenti:kontrol / ellenőrzés Funkció Szerep Az a személy vagy egység, amely alkalmas eljárásokkal, módsze- rekkel és eszközökkel támogatja a tervezési és irányítási folyama- tokat és ennek során a döntésreleváns információkkal szolgál! Controlling = Vállalatirányítási rendszer  Racionalitás biztosítása  Információ szolgáltatás  Tervezés és irányítás  Folyamatkoordináció Prof. J. Weber, WHU, DE Értelem

4 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK 4/16 © 2007.MCS Korai feljegyzések a controllingról Németországban (1959) "Der Controller ist also ein Mann, der seine eigenen Pläne aufstellt, koordiniert und auch noch überwacht! Damit nicht genug, hat er... außerdem noch die gesamte Organisation und Revision, die Fertigungskontrolle, Betriebsabrechnung, Buch- haltung, Bilanz und Steuer in seiner Hand. Damit wird der Controller praktisch zum Chef des Unternehmens, ohne aller- dings nach außen hin als Chef in Erscheinung zu treten und die damit verbundene Gesamtverantwortung zu übernehmen" (Goossens, "Der Controller", 1959, S. 75ff.) Miként értelemzik a controlling fogalmát?

5 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK 5/16 © 2007.MCS A controllerek alakítják és követik a célok kitűzésének, a ter- vezésnek és az irányításnak vezetői folyamatait, osztoznak a célok elérésének felelősségében. Ez azt jelenti, hogy a controllerek:  gondoskodnak a stratégia, az eredmény, a pénzügyek és a folyamatok átláthatóságáról, és ily módon hozzájárulnak a nagyobb gazdaságossághoz;  összehangolják a részcélokat illetve részterveket, és az egész szervezetet átfogóan megszervezik a jövőorientált beszámolórendszert;  oly módon moderálják és alakítják a célok kitűzésének, a tervezésnek és az irányításnak a vezetői folyamatait, hogy valamennyi döntéshozó célorientáltan tudjon eljárni;  biztosítják az ehhez szükséges adat- és információellátási szolgáltatásokat;  alakítják és gondozzák a controlling rendszereket. Controlling értelmezö szótár, Budapest 2004, IFUA Horváth & Partners Kft. Miként értelmezik a controlling fogalmát? Controllerek küldetése

6 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK 6/16 © 2007.MCS Miként értelmezik a korszerű controlling szemléletet? Felelősség controlling tartalmakeljárások módszerek Közös cél menedzsment döntési kompetencia szakmai kompetencia módszertani kompetencia funkcionális szakterületek ControllerVezető controlling Controller Akadémia / IGC Felelősség MCS Controlling a vezetés és a controller szolgáltatás (és a funkcionális területek) felelősségeinek közös metszete Eredmény transzparencia Célok teljesülése

7 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK 7/16 © 2007.MCS A controlling történetének mérföldkövei! 1300körül az angol és francia udvarházaknál már ismert a „contreroulleur" és „comptroller” szerepe, a ki- és befolyó pénzek és eszközök nyilvántartására 1494Fra Luca di Pacioli, velencei ferences szerzetes rendszerezi és feljegyzi a kettős könyvelés elveit 1778Az amerikai kongresszus "Comptrolling„-hivatalt rendez be az államháztar- tási bevételek és kiadások egyensúlyának ellenőrzésére 1892Az amerikai General Electric először alkalmaz controllert az iparágban 1960Németországban amerikai multinacionális vállalatok rendeznek be control- ling osztályt külföldi leányvállalatinál 70-benA controlling iránti érdeklődés fellendülése az olajárválság következtében 1971/75A német Controller Akadémia és Controlling Egyesület megalapítása 80-banA controlling már nem csak a nagyvállalatoknál, hanem egyre inkább terjed a közép és kisvállalatoknál is 1993-banMegalakul a Magyar Controlling Egyesület 90-benA controlling egyre inkább terjed az iparágakban mint pl. kereskedelem, szolgáltatások és speciális funkciókban, mint pl. logisztika, értékesítés, informatika, oktatás 2000 ótaIMAS International Management Accounting Standards fejlesztése

8 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK 8/16 © 2007.MCS Hova fejlődik a controlling?  Eszköz orientáció  Beszámolás  Regisztrátor  Folyamat orientáció  Jövőorientáció  Navigátor  Rendszer orientáció  Vállalatfejlesztés  Innovátor Vállalatfejlődési életgörbe Vállalatirányítási rendszer fejlődése intenzitás érettségi fok / értelemzési spektrum / idő Controlling túlteljesít: „drága” Controlling alulteljesít: „hiány” Controlling szervezeti alakulása Életcíklus

9 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK 9/16 © 2007.MCS Mi jellemzi a controlling gyakorlatot DE/US/UK/HU/-ban ?  A 70-es évek elejétől alakult ki a controlling mai értelmezése  A vezető és controller közös felelősség felülete  Főkép „navigátor” szerep, erősen fejlődik az „innovátor” felé  Erősen függ a vállalat nagyságától és szervezettségétől  Stratégia / hosszú távú jövőorientáltság jellemzi  Controlling és számvitel eltérő célok (kétkörű rendszer)  Közös gazdasági-pénzügyi adatbázisok  Széleskörű informatikai támogatottság, fejlett eszközök  Teljesítmény- és költségorientáltság  Módszertani fejlesztés, innovatív megoldások  Információszolgáltatás a döntéstámogatáshoz: racionalitás  Erős szervezettség a Nemzetközi Controller Egysületben (ICV) és a fejlesztésben, oktatásban (IGC)  Szemlélete terjed Európában, főkepp CEE-ben (ICV)

10 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK 10/16 © 2007.MCS Mi jellemzi a controlling gyakorlatot DE/US/UK/HU -ban ?  USA-ban a 19. század végén alakult ki mint „comptrolling”  UK-ben hasonló szemléletű  A controlling fogalom alatt együtt értelmezik a „management „accounting” és a „financial accounting”-ot  Treasury a tőkepiaci és pénzforrások felderítése, kezelése  A gyakorlat lényegesen eltérő a DE-gyakorlattól  Erősen számvitel orientált: „management accounting”  US-GAAP és IFRS beszámolási rendszerek  Rövid távu eredményorientáltság, negyedéves tőzsdei / részvény érték orientáltság  Szervezettség a „Controller’s Institute of America” (1961) és a FEI (Financial Executive Institute)-ban

11 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK 11/16 © 2007.MCS Mi jellemzi a controlling gyakorlatot DE/US/UK/HU -ban ?  A 90-es évek elejétől alakult ki a kontrolling inkább „angolszász” mintára  A külföldi tulajdonú nagyvállalatok a saját controlling szem- léletüket és rendszereit implementálták leányvállalataikban  A magyar nagyvállatokban erősen számvitel orientált a kontrolling szemlélet („egykörös rendszer”)  Főképp elszámoló, beszámolás és adatszolgáltató jellegű  Inkább „regisztrátori” szerep, fejlődik az „navigátor ” felé  Fejlődő informatikai támogatás  Szervezettség az MCE-ben és ICV-ban

12 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK 12/16 © 2007.MCS  Itt is épül Európa - és kezd összenőni  Egyre jobban terjednek az európai/nemzetközi vállalatok CEE-ben és hozzák a vállalatirányítási/controlling szemléletü- ket a térségbe  A nemzeti vállalatokban is növekszik az igény és a fejlesztés  A szemléletbeli különbségek esélyt adnak a fejlődésre, az egymástól való tanulásra  Nő a nyelvismeretek és interkultúrális kompetenciák jelentősége  Növekszik az igény a nemzetközi standardizálásra, az elszámolás és beszámolás terén: IMAS International Management Accounting Standards  Szervezettség az nemzeti Controlling Egyesületekben, ill. az ICV Nemzetközi Controller Egyesület-ben  Képzések és oktatások a Controller Akadémiákban Mi jellemzi a controlling gyakorlatot DE/US/UK/HU -ban ?

13 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK 13/16 © 2007.MCS Mi jellemzi a controlling gyakorlatot DE/US/UK/HU -ban ?  11 Európai országban  60 Munkakör  6000 taglétszám

14 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK 14/16 © 2007.MCS A Társaság-csoport operatív kontrolling továbbfejlesztésének kitűzött célja egy olyan kontrolling rendszer értelmezése és megalapozása, amely  mind csoport-, mind tagvállalati szinten egységes szemlélettel értelmezett,  ezen az alapon összehangoltan kiterjed az egész Társaság-csoport- ra, a Holding Központra és a tagvállalatokra egyaránt, és ezzel egy egységes, célorientált vezetési és irányítási eszközrendszert képez,  biztosítja egy aktív, irányítási „információs központ” működését, amelynek szerepe van a vezetés minden szintjén minden gazda- ságilag fontos döntés előkészítésében és meglapozásában, az ehhez szükséges információk forrása, és ösztönzi azok igény- bevételét,  ehhez működteti és fejleszti az operatív kontrolling rendszer tervezési, nyomon követési, beszámolási és elszámolási folyamatait,  ezzel a vezetők aktív partnerévé válik és mind operatív szinten, mind a mindennapi e­gyüttműködésben a vezetők biztosabb, a hatásokat előrejelző döntéshozatalát támogatja,  és támogatja az operatív szervezeteket mindennapi működésük- ben, irányításukban, áthatva a teljes szervezet gazdálkodását Mire ügyeljünk? Egy magyar vállalat vezető elvárásai! Elvárások

15 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK 15/16 © 2007.MCS "Azok az információk, amiket kapunk, nem azok amiket akarunk; azok az információk, amelyeket akarunk, nem azok amelyek kellenek; azok az információk pedig, amelyek kellenek, nem állnak rendelkezésünkre." "Mindegy, hogy mikor indulunk, fő az, hogy pontosan érkezzünk (célba)." "Semmilyen szél nem kedvező annak, aki nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart." "Jobb körülbelül a célba találni, mint pont mellé." "Miután szem elől tévesztettük a célt, megkettőztük erőfeszítéseinket." "A controlling a munkatársak fejében történik." "Ködben szurkál, aki nem lát tisztán." Hogyan mondja meg ugyanazt az időt a controller és a számviteles? Válasz az 06 209 465 316 telefonszámon. "A controller az a teve, amelyen a kereskedők átkelnek a sivatagon." "Hatásosság: a helyes dolgok végzése; Hatékonyság: a dolgok helyes végzése." “Nagy lelkesedéssel vágtuk a fákat, de a téves erdőt vágtuk ki.” “A prognózisok nagyon nehezek, főleg a jövőt illetően.” Controlling üzenetek !

16 MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK 16/16 © 2007.MCS Kérdések és észrevételek  Kinek, milyen más, saját tapasztalatai vannak a controllinggal kapcsolatban?  Milyen egyéb szempontok is ismertek még?  Hol látnak esélyeket, korlátokat, kockázatokat?  Hol tartanak a vezetők elvárásai, a valóság és gyakorlat?  Milyen fejlesztési lehetőségeket látnak, mit javasolnak?  …? Andreas Kovacs Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. H-1138 Budapest, Babér u. 5. Tel: 452-3795, Mobil: 06 209 465 316 E-mail: akovacs@mcskft.hu Köszönöm a figyelmükét!


Letölteni ppt "MCS_fprez_MCE_2007_NemzetkoziControlling_V1/ 2007.11.03.2014. 08. 01. /AK © 2007.MCS Management & Controlling-Service Kft. Nemzetközi Controlling Rendszerek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések