Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kockázatelemzés az üzleti tervezésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kockázatelemzés az üzleti tervezésben"— Előadás másolata:

1 Kockázatelemzés az üzleti tervezésben
Dr. Fekete István Kockázatelemzés az üzleti tervezésben MCE Budapest, november 14.

2 Üzleti kockázatelemzés módszertan alkalmazási lehetőségei

3 Kockázati tényezők gyűjtése és értékelése

4 Kockázati tényezők gyűjtése
Módszer: Szellemi alkotástechnikai módszerek alkalmazása pl. Brainstorming - egy vagy több napos workshop keretében Részvevők: projekt vezető, az adott téma minden releváns területének képviselői (projekt mag), moderátor

5 Kockázati tényezők gyűjtése (2)
Menete: - kockázati tényezők azonosítása, - azonosított kockázati tényezők megvitatása és szűrése, - a megszűrt kockázati tényezők csoportosítása, - lista készítése az egyes csoportok tartalmáról,

6 Kockázati tényezők gyűjtése (3)
Menete (folytatás) - csoportonként az egyes kockázati tényezők által indukált események bekövetkezési valószínűségének, valamint a bekövetkezés hatásának megbecslése, - csoport valószínűség - hatás mátrix létrehozása, - projekt összefoglaló valószínűség -hatás mátrix készítése.

7 Kockázati tényezők értékelése
Menete - a valószínűség - hatás mátrix alapján a kockázati tényezők sorrendjének meghatározása, - kritikus kockázati tényezők kiválasztása, - kockázatmenedzsment komplex módszerének alkalmazása a kritikus kockázati tényezőkre.

8 Kockázatmenedzsment A kiválasztásra került kritikus kockázati tényezőkre kockázatmenedzselési akcióterv készítése Ezek a következők lehetnek: - kockázatcsökkentő technikák számbavétele, - tartalékterv készítése (pl. célok módosítása, alternatív megoldások, stb.), - nagy költségkihatású projektek esetén számítógépes támogatást igénylő kockázatelemzési módszerek és eljárások alkalmazása.

9 Kockázatmenedzsment (2)
Az akcióterv kialakítása a team közös feladata, melyet megfelelően kommunikálni kell a téma valamennyi résztvevője és a vállalati menedzsment felé is! Az akcióterv végrehajtása után célszerű a fentiekben ismertetett értékelési folyamatot újra elvégezni, és annak eredményét az akcióterv végrehajtása előtti állapottal összehasonlítani.

10 A kockázatelemzés végzésével elérhető haszon
Csökken a bevétel ingadozása, nő az üzleti érték és a vállalatba vetett bizalom A menedzsment figyelme azokra a kockázatokra összpontosul, amelyek legnagyobb hatással vannak a stratégiai és működési célkitűzésekre Javul a mérleg szerinti eredmény A döntéseket az elfogadható kockázati határokon belül lehet meghozni.

11 Eddigi fontosabb alkalmazások a Matáv Rt-nél

12 Termékek kockázatelemzés alapú önköltségének kalkulációja alapján az optimális ár meghatározása
Termékportfolió menedzselés (kockázati szint meghatározása, amely kiterjed a termékek közötti kölcsönhatások számszerűsítésére is) Ingatlanhasznosítási terv értékelése Marketing tervezés során a vállalati árbevételre ható kockázati tényezők feltárása és értékelése Az előfizetői hálózat egyes elemeinek kockázati osztályokba történő besorolása (az előfizetői hálózat védelmére készülő belső szabványtervezet kidolgozásához) Emberi erőforrás kockázata – fluktuáció kezelése a kockázatmenedzsment eszközeivel Stratégiai tőkebefektetéshez cégértékelő modell kifejlesztésében történő közreműködés

13 Esettanulmány Kockázatelemzés alapú marketing tervezés bemutatása

14 Bevezetés 2001-ben kísérleti jelleggel elkészült egy olyan módszertan, amely az üzleti tervezés során a társaság üzleti bevételét érintő kockázati tényezők mindenre kiterjedő szisztematikus feltárásával és értékelésével segíti elő a megalapozott üzleti terv elkészítését. Az elméleti modell felállítását a gyakorlatban történő tesztelés követte, majd 2003 elején elkészült a terv-tény elemzés is.

15 A módszertan készítésének célja
Fő cél: a részletes árbevétel tervezés lehető legteljesebb körű, piaci oldalról történő megalapozása, az operatív tervezés megkönnyítése Konkrét célok: egységes feltételrendszer kialakítása, információs fehér foltok feltárása és a hiányzó információk beszerzése, a piac alapos feltérképezése, piackorlátos árbevétel és naturáliaterv előállítása, kockázatmenedzsment-terv előállítása.

16 A módszertan alkalmazásának előnyei
A top menedzsment által elfogadott üzleti terv teljesülésének elősegítése Átfogó, szisztematikusan felépített módszertan jön létre Különböző szakterületeken dolgozó szakemberek véleményének közös nevezőre hozása Szükség szerinti gyakorisággal elvégzendő aktualizálási és visszacsatolási lehetőség.

17 Szükséges információk a tervezéshez
Stratégiai célkitűzések és irányelvek A tervezést megelőző év adatai Általános és konkrét piaci információk információk a várható szabályozási változásról tulajdonosi elvárások (tőzsdei információk) korábbi kockázatelemzési számítások eredményei (ha van)

18 A módszertan sikeres alkalmazásának feltételei
felsővezetői támogatás a workshopok alapos előkészítése a résztvevők megfelelő motiváltsági állapotának elérése a tervezés során használt input adatok megbízhatósága a feltárt kockázati tényezők egyértelmű definiálása a feltárt tényezők által generált szcenáriók értékelési módjának nyomon követhetősége kockázatcsökkentő akciók végrehajtása a munka megkezdése előtt összetartó tréning megtartása

19 A módszertan működtetése
Állandó összetételű team létrehozása és működtetése A team feladata: a módszertan működtetése, a szükséges adatok és információk felkutatása és elemzése, kockázatcsökkentő cselekvési program megfogalmazása, a végrehajtás nyomon követése, közreműködés az aktualizálásban és a tervezési évet lezáró értékelés elvégzésében. A tervezés workshopok formájában kerül lebonyolításra. Egy workshop max 3 óra, és a max létszám 10 fő.

20 A módszertan működtetése (2)
A workshopokon résztvevő szakértőkkel szemben megfogalmazott követelmények: - saját szakterület kiváló ismerete - rálátás a többi szakterületre - konszenzusra való törekvés - marketing tervezési szakismeretek megléte - kreativitás

21 A módszertan működtetése (3)
1. Workshop - termékenként és piaci szegmensenként a kockázati tényezők gyűjtése/aktualizálása két workshop között feltételezések gyűjtése 2. Workshop - feltételezések alapján szcenáriók megfogalmazása két workshop között a feltételezések megfogalmazásához összegyűjtött információk feldolgozása a szcenáriók értékeléséhez 3. Workshop - szcenáriók értékelése, a termékeken belüli, a termékek közötti valamint a piaci szegmensek közötti kapcsolatok értékelése 4. Workshop - a feldolgozás a alapján a kapott eredmények bemutatása, átbeszélése, a szükséges korrekciók elvégzése, a kritikus tényezők kiválasztása 5. Workshop - a kritikus tényezőkre kockázatcsökkentő cselekvési program megfogalmazása

22 A módszertan működtetése (4)
További feladatok A megfogalmazott kockázatcsökkentő cselekvési program beiktatása az üzleti folyamatokba Ki kell jelölni a felelősöket a program egyes akcióinak végrehajtásáért, gondoskodni kell a végrehajtáshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról. A tervezési ciklus során javasolt legalább két alkalommal a workshopon elért eredmények aktualizálása, az akciók végrehajtási hatékonyságának mérése

23 A módszertan működtetése (5)
Terv-tény elemzés során a következő szempontokra célszerű odafigyelni: Az összehasonlítás termékenként, termékcsoportonként és a teljes termékpotfolióra külön-külön készüljön el. Az összehasonlítás a következőkre terjedjen ki: a feltárt kockázati tényezők közül mi az ami bekövetkezett, mi az ami nem, ez utóbbiban milyen szerepet játszott a kockázatcsökkentő program végrehajtása, mekkora és milyen irányú az eltérés a tervszámok és a tényadatok között és ebből milyen következtetés vonható le. Több évben elvégzett terv-tény elemzés alapján benchmarkot lehet előállítani, amely segítheti a következő évek tervezését.

24 Összefoglalás A távközlés korunk egyik legdinamikusabban fejlődő területe. A gyorsan változó környezet igényli a korszerű módszerek alkalmazását az üzleti tervezés során is. A kockázatelemzés alapú üzleti tervezés elősegíti a környezetben rejlő bonyolult és sokoldalú kölcsönhatások feltárását és számszerűsítését, ezzel hozzájárulva az operatív tervezés megalapozottságának növeléséhez.

25 Kérdések, észrevételek
Köszönöm a figyelmet! Kérdések, észrevételek


Letölteni ppt "Kockázatelemzés az üzleti tervezésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések