Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az újonnan kialakított intézményrendszer szerepe, aktuális pályázati lehetőségek Várkonyi Gellért, képviseletvezető 2007. november 16. MCE Konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az újonnan kialakított intézményrendszer szerepe, aktuális pályázati lehetőségek Várkonyi Gellért, képviseletvezető 2007. november 16. MCE Konferencia."— Előadás másolata:

1 Az újonnan kialakított intézményrendszer szerepe, aktuális pályázati lehetőségek Várkonyi Gellért, képviseletvezető november 16. MCE Konferencia 2007 A controlling gyakorlata

2 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult intézményrendszer Túlzott adminisztrációs teher Túlzott biztosítéki elvárások

3 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november A MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. GVOP – GOP – KMOP és hazai pályázatok integrált közreműködő szervezete Szemléletváltás a támogatásközvetítésben – közszolgálat versenypiaci hatékonysággal Átláthatóbb működés Új standard az államigazgatásban GVOP szerződés, 300 milliárd forintos szerződésállomány

4 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november MAG Zrt. - 1 éves az új intézményrendszer Ígéretek Költséghatékonyság-10% létszám több feladatra Átláthatóságegyszerűsített eljárásrendszer Ügyfélközpontúság egyablakos kiszolgálás és jelentős gyorsulás Eredmények

5 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Eredményeink - Tapasztalatok  GVOP hátralékok ledolgozása 90 napon túli kifizetéseket 88%-kal csökkentettük A kedvezményezettek sikeressége az időbeni projektbefejezésen és elszámoláson múlik  Beérkezett pályázatok: GOP 2300 db, KMOP 1100 db  Eddig 1700 nyertes  Több mint 500 aláírt szerződés  37milliárd forint megítélt támogatás, több mint 150 milliárd Ft értékű új beruházás

6 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november  Meghirdetett keret: 23,5 milliárd forint Beérkezett igény: kb. 47 milliárd forint új feltételek nem tántorították el a pályázókat Lezárt pályázatok - Tapasztalatok  Legnépszerűbb pályázatok: Komplex vállalati technológia fejlesztés (GOP /C és KMOP /B) igényelt támogatás összesen: 24 milliárd forint Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP /C) igényelt támogatás: 10 milliárd forint  Erős KKV érdeklődés – még a nagy pályázatokon is 50% feletti aktivitás  Észak-Magyarország a legnagyobb volumenű pályázó  Dél-Alföld a legaktívabb

7 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Tervek – 2007 IV. negyedév/2008  Október 16.-tól új pályázati kiírások: logisztika, K+F, szélessávú infrastruktúra  Új Magyarország Vállalkozásösztönző Program sikeres beindítása  További gyorsulás a GOP/KMOP területén – folyamatos elbírálás kiterjesztése, automatikus módszer szélesebb körű alkalmazása  GVOP hatékony lezárása

8 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Új pályázatok – október 16. Új pályázatok Benyújtás GOP Hálózati infrastruktúra létrehozása november január 14 GOP Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KMOP ) november december 31. GOP Piacorientált kutatás-fejlesztés támogatása (KMOP ) december február 4. GOP Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítésük (KMOP ) november január 15. GOP Innovációs és technológiai parkok támogatása (KMOP /B) december január 15. GOP Vállalati innováció ösztönzése (KMOP ) november január 7.

9 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november GOP Hálózati infrastruktúra létrehozása  Gazdasági társaságok,egyéni vállalkozók, az NFÜ által megadott településlista kistérségeiben amelyeket a Nemzetközi Hírközlési Hatóság nyilvántartásba vett, és ez alapján jogszerűen elektronikus hírközlési tevékenységet folytatnak legalább a pályázat benyújtását megelőző 2 évben  Cél: szélessávú távközlési infrastruktúra kiépítésének és szolgáltatás beindításának támogatása Magyarország hátrányos helyzetű, üzletileg kevésbé vonzó kistérségeiben  A támogatás 10 és 500 millió Ft közé esik  A támogatás a támogatási térkép alapján az elszámolható költségek 30%-70%-a lehet  Az elbírálás szakaszosan történik  Benyújtás: november 26. – január 14.  Keretösszeg: 10 milliárd Ft

10 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november GOP / KMOP logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése  Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók  Cél: Intermodális és regionális logisztikai központok fejlesztése  GOP intermodális logisztikai központok esetén igényelhető támogatás min. 50 millió Ft, max. 750 millió Ft regionális logisztikai központok esetén min. 50 millió Ft, max. 250 millió Ft (KMOP : min Ft, max Ft)  A támogatás a GOP keretében az intermodális logisztikai központoknál maximum az összes elszámolható költség 50%-a, regionális logisztikai központoknál 35%, a KMOP pályázat keretében max. 30%  Elbírálás folyamatosan történik  Benyújtás: november 26. – december 31.  Keretösszeg GOP : 9,548 milliárd Ft KMOP: 1,86 milliárd Ft

11 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november GOP / KMOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása  Gazdasági társaságok, szövetkezetek  Cél: olyan kutatás-fejlesztési projektek támogatása, amelyek kutatási eredmé- nyekre támaszkodva korszerű, magas értéket képviselő prototípusok, illetve esetenként piacképes termékek, eljárá- sok és szolgáltatások létrejöttét eredményezik  A támogatás összege 50 és 300 millió Ft közé esik  A támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 65%-a lehet  Elbírálás szakaszosan történik  Benyújtás: december 14. – február 4.  Keretösszeg: GOP: 7 milliárd Ft KMOP: 2 milliárd Ft

12 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november GOP / KMOP Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése  Gazdasági társaságok  Cél: kutatás-fejlesztési központok (KKK és RET) támogatása, amelyek Vállalkozások részére kutatási és innovációs szolgáltatásokat nyújtanak Vállalkozásokkal és egyetemekkel közösen korszerű, nagy hozzáadott értékű, nemzetközi színvonalú új vagy továbbfejlesztett termékek, technológiák, szolgáltatások kidolgozását vállalják A kutatási és ipari eredményeket a tudományos képzésbe (pl. Ph.D) visszacsatolják  A támogatás összege 400 és millió Ft közé esik  A támogatás az összes elszámolható költség maximum 50%-a lehet  Elbírálás szakaszosan történik  Benyújtás: november 30. és január 15. között  Keretösszeg GOP: 6 milliárd Ft KMOP: 2 milliárd Ft

13 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november GOP / KMOP /B Innovációs és technológiai parkok támogatása (Pólusvárosok)  Gazdasági társaságok  Cél: a pólusvárosokban – lehetőleg a meglevő K+F+I infrastruktúra bázisán – koncentrált, üzleti alapon működő kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató központok kialakítása, hogy infrastruktúrát (pl. labor, állatház) biztosítsanak betelepülni szándékozó (nagy)vállalatoknak  A támogatás összege és millió Ft közé esik (KMOP: millió Ft)  A támogatás az összes elszámolható költség maximum 50%-a lehet  Elbírálás szakaszosan történik  Benyújtás: december 10. és január 15. között  Keretösszeg GOP: 10,5 milliárd Ft KMOP: 4 milliárd Ft

14 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november GOP / KMOP Vállalati innováció ösztönzése  Gazdasági társaságok, szövetkezetek  Cél: innovatív vállalkozások kutatás- fejlesztési, innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését vállalják  A támogatás összege 25 és 200 millió Ft közé esik  A támogatás az összes elszámolható költség maximum 50%-a lehet  Az elbírálás szakaszosan történik  Benyújtás: november 30. – január 7. között  Keretösszeg GOP: 14 milliárd Ft KMOP: 3,6 milliárd Ft

15 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Új Magyarország Vállalkozásösztönző Program – visszatérítendő támogatások  ÚMFT GOP 4. prioritástengely visszatérítendő EU-s támogatások  Cél: új, korábban pénzügyi közvetítők által nem finanszírozott KKV-k forráshoz juttatása  Az EU előírásokkal összhangban a független szervezet kezeli (MV Zrt.- Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt., MFB csoport), nem versenykorlátozó pénzügyi közvetítők által magántőke bevonása  Finanszírozási programok Mikrohitel Portfólió garancia Kockázati tőke  Későbbi lehetséges programok: faktoring-garancia; tőkegarancia; pályázati garancia

16 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Elérhetőségek: Kapcsolat:MAG Zrt. kecskeméti képviselet Telefon: 62/ , 62/ NFÜ ügyfélszolgálata: 06-40/ új pályázatokkal kapcsolatos információk Cím: Szeged, 6700 Kígyó u Ügyfélfogadás: hétfő – szerda – péntek 9.00-től ig Weboldal:www.magzrt.hu

17 Köszönöm a figyelmet!

18 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Aktuális pályázatok Benyújtás határideje GOP /A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése november 30. GOP /D Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló beruházások részére (KMOP ) december 31. GOP Nemzetközi szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése (KMOP ) december 31. GOP Vállalati folyamatmenedzsment támogatása (KMOP ) november 16. GOP Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése (KMOP ) november 30. GOP E-kereskedelem és egyéb e- szolgáltatások támogatása (KMOP ) november 30.

19 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november GOP /A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése  Mikro- és kisvállalkozások  Cél: technológiai fejlesztés – új vagy max.3 éves, egyenként legalább forint értékű eszközök beszerzése  A támogatás összege 1 és 10 millió Ft közé esik  A támogatás a beruházás max. 30%-a lehet  Egyszerűsített eljárási rend (normatív jellegű támogatás)  Egyszerűsített dokumentáció  Egyszerűsített elszámolás (1x)  Az elbírálás befogadási sorrendben történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig  Benyújtás: március 1. és november 30. között  Keretösszeg: 6,041 milliárd Ft

20 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november GOP /D Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló beruházások részére  Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók  Cél: technológiai fejlesztés és/vagy korszerűsítés megvalósítása induló vállalkozások esetében  A támogatás összege 35 és 500 millió Ft közé esik  A támogatás 500 millió Ft elszámolható költségig maximum 30% lehet, 500 millió Ft fölött az útmutató szerinti képlet alapján csökken  Egyszerűsített dokumentáció  Az elbírálás folyamatosan történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig  Benyújtás: augusztus 24. és december 31. között  Keretösszeg: 3,294 milliárd Ft  (KMOP esetében 2,47 milliárd Ft)

21 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november GOP Nemzetközi szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése  Gazdasági társaságok  Cél: nemzetközi szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése  Elszámolható költség: a projekt megkezdését követő két évben létrehozott új munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók alapbérének és járulékainak első 24 havi összege.  A támogatás összege új munkahely esetén maximum 300 millió Ft, 150 új munkahely felett maximum 500 millió Ft  A támogatás az elszámolható költségek maximum 30%-a  Egyszerűsített dokumentáció  Az elbírálás folyamatosan történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig  Benyújtás: augusztus 24. és december 31. között  Keretösszeg: 2,220 milliárd Ft (A KMOP esetében 960 millió Ft)

22 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november GOP Vállalati folyamatmenedzsment támogatása  Mikro-, kis- és középvállalkozások (gazdasági társaságok, fióktelepek, szövetkezetek, egyéni vállalkozók), Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, területi kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozások érdekképviseleti szervezetei  Cél: vállalatirányítási és egyéb üzleti rendszerek, megoldások kiépítése, összehangolása, az ehhez kapcsolódó szervezetfejlesztés és az üzleti folyamatok újra és megszervezése (BPR)  A támogatás 3 és 20 millió Ft közé esik (KMOP esetében 2 és 16 millió Ft)  Egyszerűsített dokumentáció  A támogatás az elszámolható költségek maximum 50%-a lehet (KMOP esetében 35%)  Az elbírálás folyamatosan történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig  Benyújtás: augusztus 24. és november 16. között  Keretösszeg: 1,603 milliárd Ft (KMOP esetében 690 millió Ft)

23 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november GOP Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése  Mikro-, kis- és középvállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók)  Cél: Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése  A támogatás összege minimum 600 ezer Ft, maximum a vállalkozás létszámától függően: 1-9 fő között: 800 ezer Ft, fő között: 1 millió Ft, fő között: 1,5 millió Ft  A támogatás az elszámolható költség maximum 50%-a lehet  Egyszerűsített eljárási rend (normatív jellegű támogatás)  Egyszerűsített dokumentáció  Egyszerűsített elszámolás (1x)  Az elbírálás befogadási sorrendben történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig  Benyújtás: augusztus 24. és november 30. között  Keretösszeg: 955 millió Ft (KMOP esetében 270 millió Ft)

24 Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november GOP E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása  Mikro-, kis- és középvállalkozások (gazdasági társaságok, fióktelepek, szövetkezetek, egyéni vállalkozók), Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, területi kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozások érdekképviseleti szervezetei  Cél: a KKV szektor jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai megoldások hatékony alkalmazása révén a vállalatközi üzleti folyamatokban, és a vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokban  A támogatás 3 és 20 millió forint közé esik (KMOP esetében 2 és 16 millió Ft)  A támogatás az elszámolható költség maximum 50%-a lehet (KMOP esetében 35%)  Egyszerűsített dokumentáció  Az elbírálás folyamatosan történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig  Benyújtás: augusztus 24. és november 30. között  Keretösszeg: 1,292 milliárd Ft (KMOP esetében 690 millió Ft)


Letölteni ppt "Az újonnan kialakított intézményrendszer szerepe, aktuális pályázati lehetőségek Várkonyi Gellért, képviseletvezető 2007. november 16. MCE Konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések