Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rétegpasztorációtól a pasztoráció szívéhez: a családhoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rétegpasztorációtól a pasztoráció szívéhez: a családhoz."— Előadás másolata:

1 Rétegpasztorációtól a pasztoráció szívéhez: a családhoz

2 1. A pasztoráció: A keresztény közösségek és tagjainak szolgálata. A kezdetektől, bár az egyes funkciók lassan szilárdulnak meg. A 6. századtól fokozatosan: területi alapú, plébániai rendszer.

3 Kategoriális vagy rétegpasztoráció főleg a 20. századtól. Foglalkozás, életállapot, életkor, stb. szerint speciálisan szakosodott lelkipásztori törődés. Pl. idősgondozás, ifjúsági pasztoráció, jegyeskurzusok, házascsoportok, családok. 1. A pasztoráció

4 A 20. század második felében a család két, ellentétes irányú folyamat részese: » a nyugati világban, korunk kultúrájában a család jelentősége csökken, « az egyházban viszont növekszik.

5 2. A család leértékelődése a társadalomban a/ A családkép átalakul: „pluralista családmodell” A család már nem az élet természetes alapegysége. Az 50 éve kezdődött folyamat 3 szakasza: 1. Hatvanas évektől:  Több válás, kevesebb házasságkötés, egyszülős családok.  Fogamzásgátló tabletták. A szexualitás függetlenül a házasságtól, a gyermeknemzéstől, a szeretettől.

6 2. Nyolcvanas évektől:  Az egyneműek partnerkapcsolata – házasság?  Embrió-kísérletek, mesterséges megtermékenyítés, a biogenetika fejlődése. 3. Az ezredfordulótól:  gender-ideológia: a nemiség nem genetikai adottság, hanem szabad kulturális szerepvállalás. 2. A család leértékelődése a társadalomban

7 b/ A családot gyengítő egyéb folyamatok Okok és következmények: 1. Az emberi test tárggyá silányul, személytelen árucikk, divatáru 2. Individualizmus, egyéni érdekérvényesítés 3. Kizárólag a jelen pillanat fontos: „MOST érezd jól magad!” 2. A család leértékelődése a társadalomban

8 3. A család helye az egyházban: a kezdetek –XIII. Leó: Arcanum divinae sapientiae (1880) –XI. Piusz: Casti connubii (1931) Patriarkális: „a férfi a család fejedelme, az asszony rendelje alá magát”. A házasság: szerződés a férfi és a nő között. Legfőbb célja az utódnemzés.

9 A fordulat: II. Vatikáni zsinat (1962-1965) Gaudium et spes konstitúció fejezete a családról. A család teológiájának alapjai: – egyenrangúak partnerkapcsolata – szövetség, Isten kegyelméből – elsődleges célja: szeretetközösség Lelkiségi mozgalmak, családpasztoráció. /patriarkális /szerződés /utódnemzés 3. A család helye az egyházban: a kezdetek

10 VI. Pál: Humanae Vitae (1968) Vegyes fogadtatás, megtorpanás. 1973: a Családok Pápai Bizottsága 1980: szinódus a családról 1981: Familiaris consortio (FC) 1981: a Család Pápai Tanácsa 1994-től 3 évente: Családok Világ- találkozója

11 4. Új korszak: II. János Pál Redemptor hominis (1979) Üdvösségtörténeti szemlélet: Isten Krisztusban (…) belépett az ember szívébe. Az ember Krisztusban válhat igazi önmagává, ez az igazi emberi fejlődés útja. Az ember az egyház útja. A család szerepe Isten teremtő és üdvözítő művében.

12 1980: püspöki szinódus a keresztény családról 1981: Familiaris consortio apostoli buzdítás A Familiaris consortio (FC) fő tételei:  1. Isten a szeretet. Az ember élete a szeretetben teljesedik ki, elsősorban a házasságban és a családban: különleges részesedés Isten szeretetéből. 4. Új korszak: II. János Pál

13 A Familiaris consortio fő tételei  2. A megkereszteltek házassága a Krisztus vérével megpecsételt szövetség jele. A házastársi szeretet a krisztusi szeretet különleges módja.  3. A család az egyház misztériumának történeti megjelenése. Üdvözített és üdvözítő, evangelizált és evangelizáló közösség, részese az egyház küldetésének, az üdvözítés művének.

14  4. Léte, feladata azonos az egyházéval, szeretetközössége: egyházi szolgálat, befogadja és továbbadja Isten szeretetét az önátadás létmódjában: közösség, családegyház. Az evangelizáció jövője a családoktól függ.  5. Család, légy azzá, ami vagy! Ez életre szóló feladat. Szentségre hívott, de küzd a bűneivel. Az élet vándorútján jár, a beteljesedés reményében. A Familiaris consortio fő tételei

15 5. A családteológia a FC után: II. János Pál Két irányú fejlődés:  Elméleti-teológiai: Szentháromság, Egyház, antropológia, a test teológiája.  Gyakorlati, lelkipásztori szinten: a Család Pápai Tanácsa, püspöki karok családbizottsága, 1979-1980: Férfi és nő, 1980-1982: A test teológiája 1982-től II. János Pál Intézetek a Házasságról és a Családról 1983: Családjogi charta 1994: Család éve (ENSZ), Levél a családokhoz Családok világtalálkozója 3 évente

16 1. A Szentháromság „fölfedezése” Isten a három isteni személy szeretetközössége, communiója: a lét a szeretetben válik teljessé. Az üdvösségtörténet forrása és végcélja a Szentháromság isteni szeretetközössége. Történelmi megjelenése az egyházban: az üdvösség szentsége, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéből egybegyűlt nép. A családteológia sarokpontjai:

17 a szentháromságos szeretetközösség szentségi jele. Ősforrása a szentháromságos communio. A családteológia sarokpontjai: 2. Az egyház: communio: Közösség Istennel Krisztus által a Szentlélekben:

18 3. A család szentháromságos communiója. A család őseredetében Isten misztériumából fakad. Minden keresztény családban az egyház tükröződik vissza: család-egyház (KEK) A családteológia sarokpontjai:

19 4. A családegyház az egyház legkisebb élő sejtje: „helyi egyház” A házasság bepillantást enged Isten titkába. A házasságban az egyház válik jelenvalóvá: ez a megváltottak és megszenteltek legkisebb, de valóságos közössége, a legkisebb, de valóságos részegyház: az isteni „Mi” képmása, megtestesülése a mindennapokban. A családteológia sarokpontjai:

20 5. Feladatuk az egyházban: családiasabb egyházat! Létükkel és tevékenységükkel aktív részesei az egyházi pasztorációnak. A családteológia sarokpontjai: Őrzik és élik az önátadás és ajándékozás lelkületét.

21 6. Küldetésük az emberiséghez: a szeretet civilizációja. Az ember nem csupán individuum, magányos monád, hanem kapcsolatból születő és kapcsolatokban élő személy. Csak az önátadás és ön-ajándékozás által tud kiteljesedni. Akkor talál teljesen önmagára, ha elajándékozza magát. A személyek communiója a kölcsönös ’egymásért’ létezés, a kölcsönös ajándékozás kapcsolata, ajándéklét. A családteológia sarokpontjai:

22 7. A test teológiája Az ember személy: nemcsak öntudata, hanem teste alapján is A test kifejezi a személyt: az „üdvösség sarokköve” A test teológiája a férfiasság és a nőiség teológiája is A férfi és a nő együtt része az ember istenképiségének A személyek communiója: kölcsönös egymásért létezés, a kölcsönös önátadás, ajándékozás kapcsolata, a legteljesebben: a házasságban. A családteológia sarokpontjai:

23 6. A szentháromságos szeretet létformája 1. A három isteni személy egysége egymást átjáró kapcsolatháló Az ember is csak személyes kapcsolatokban bontakoztathatja ki emberségét. 2. A három isteni személy a kölcsönös ajándékozás és elfogadás öröklétében él. A házasságban a személyek egyenlők egymással, magukról lemondva a másik javát keresik, kölcsönös ajándékozásban és elfogadásban.

24 3. Isten ajándékos szeretete ingyenes, „ingyen”, szeretetből teremtett és vált meg. A szeretetben élő ember létformája az ingyenesség és az ajándékozás. 4. A három isteni személy perichorézise: tökéletesen egymásban vannak, átjárják egymást. A házastársak „egy testté válnak”, a testi-lelki egyesülés odaadottságában. 6. A szentháromságos szeretet létformája

25 5. Isten a szeretet: az örök boldogság teljessége. A házasság életre szóló elköteleződés egymás iránt, tükre a Szentháromság hűséges szeretetének. 6. A Szentháromság életadóan termékeny. A házastársak szeretete életet fakaszt gyermekeikben és egymás életének kiteljesítésében. 6. A szentháromságos szeretet létformája

26 7. XVI. Benedek: az emberi fejlődés útja: a szeretet Összegzi és folytatja az eddigi teológiát: Az ember Isten képmása, meghívása a szeretetre szól, férfiként és nőként. A házasság a hiteles emberség tere, az üdvösségtörténet szimbóluma.

27 1. Deus caritas est, Isten a szeretet (2006), a lét és a szeretet ősforrása és ősmintája. Az Erosz az isteni valóságba ragad bennünket, kiemel önmagunkból. Az emberi szeretet mércéje Isten szeretete, amelyben Krisztus részesít a Szentlélek által. A család növekedhet Isten szeretetében. 7. XVI. Benedek: az emberi fejlődés útja: a szeretet

28 2. Hivatásunk a szeretetre A szeretet az egyetlen erő, amely átalakíthatja a kozmoszt, és megteremtheti a szeretet civilizációját. Ennek létformája: emberségünk csak önmagunk odaajándékozásában teljesedhet ki. 7. XVI. Benedek: az emberi fejlődés útja: a szeretet A család a szeretet civilizációjának központja és szíve, élő evangélium, valódi családegyház.

29 3. Feladatuk az evangelizációban Az evangelizáció új neve: a szeretet „A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók.” A keresztény házastársak és szülők Krisztus tanúi, a szeretet és az élet igazi és hiteles misszionáriusai. 7. XVI. Benedek: az emberi fejlődés útja: a szeretet

30 A család feladata az egyházban: Nemcsak a család „kis egyház”, az egyház is „Isten családja a világban”. Legfőbb feladatuk a szeretetszolgálat. 7. XVI. Benedek: az emberi fejlődés útja: a szeretet

31 4. Az emberi fejlődés útja a szeretet Caritas in veritate, szeretet az igazságban (2009) A szeretet az egyház társadalmi tanításának királyi útja: VI. Pál: Populorum progressio (1967) folytatása: az ingyenesség és a testvériesség társadalma, az érdeknélküliség gazdasága. A piacnak és a politikának is szüksége van az ajándékozás felé nyitott emberekre. Az emberiség globalizációja a kapcsolat, a közösség és a megosztás fényében. 7. XVI. Benedek: az emberi fejlődés útja: a szeretet

32 Lumen fidei, A hit fénye (2013) A Szentháromság mint a személyek közössége az egyháznak, Isten új családjának ősmintája. Szeretetében Isten megbízható várost, közösséget ajándékoz az embereknek. A hit közjó, segít építeni a társadalmat, átalakítani Isten városává. Első szigete a férfi és a nő szilárd egysége a házasságban: Isten szeretetének jele és jelenléte. A hit: meghívás a szeretetre, amelynek alapja Isten minden törékenységünknél erősebb hűsége. 7. XVI. Benedek: az emberi fejlődés útja: a szeretet

33 8. Zárszó helyett Az egyház egyik legdrágább kincse a család, de talán leginkább veszélyeztetett értéke is. A családegyház: feltáratlan szentségi forrás, amelynek választ kellene kínálnia korunk erkölcsi és antropológiai pusztulására. Ferenc pápa: rendkívüli szinódus a házasság és a család égető kérdéseiről. A család a pasztoráció szíve, kiemelt gondoskodásra szorul – akárcsak a többi lelkipásztor.

34 A család: az egyház szíve Az előadás címe tehát: Rétegpasztorációtól a pasztoráció szívéhez: a családhoz

35

36


Letölteni ppt "Rétegpasztorációtól a pasztoráció szívéhez: a családhoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések