Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FAFCE és a COMECE az európai családokért

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FAFCE és a COMECE az európai családokért"— Előadás másolata:

1 A FAFCE és a COMECE az európai családokért
2009. szeptember Radnai Jenő

2 ________________________________
COMECE = Commission des Episcopats de la Communauté Européene Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága ________________________________ FAFCE = Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe Európai Katolikus Családegyesületek Federációja 2009. szeptember Radnai Jenő

3 A családpolitika nem az EU kompetenciájába tartozik, hanem a tagországokéba.
2009. szeptember Radnai Jenő

4 Ugyanakkor az EU alapjogok kartája (33. cikkely) kimondja:
a család jogi, gazdasági és szociális védelemre jogosult, a nőt anyasága miatt nem lehet munkahelyéről eltávolítani, és anyasági szabadságra jogosult, - a szülők pedig gyermekgondozási szabadságra tarthatnak igényt.. 2009. szeptember Radnai Jenő

5 Az európai állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója Lisszabon, 2000 márciusában
Feladat: Az Európai Unió további gazdasági és szociális fejlődésének taglalása Célkitűzés: 2010-ig az Unió legyen a legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdasági térség 2009. szeptember Radnai Jenő

6 A Lisszabon-stratégia céljai
Évenként átlag 3%-os gazdasági növekedés elérése Kutatás és innováció támogatása, az e célra szánt kiadásoknak 2010-ig a GDP 3 %-ára való emelése Az EU-irányelvek következetesebb átültetése Foglalkoztatási ráta emelése 70 %-ra (nőknél 60%-ra) Az információs- és kommunikációtechnológia kiterjesztése Az európai szociális modell erősítése Befektetésbarát gazdasági klíma kialakítása 2009. szeptember Radnai Jenő

7 A COMECE véleménye: Gazdasági növekedés erős humán- és szociális tőke
előfeltétele Népszaporulat, termékenységi ráta humántőke apad csökken A nemzetek szociális biztonsága a szociális tőke ereje gyengül labilis 2009. szeptember Radnai Jenő

8 A COMECE véleménye: Felmérések bizonyítják: A családban élők egészségesebbek, hosszabb életűek, mint az egyedülállók. Az élet elején és végén állók gondozása a családban oldható meg leghatékonyabban. Ma Európában a család a társadalmi közjó legfőbb forrása. Az EU-polgárok nagy többsége a családtól várja a boldogságot, családban szeretne élni. Az EU Lisszaboni célkitűzései viszont az egyénekre koncentrálnak, nem a közösségekre, nem a családra. . 2009. szeptember Radnai Jenő

9 A COMECE javaslata: Radnai Jenő 2009. szeptember
A lisszaboni célkitűzések megvalósulásához szükséges a család szociális, kulturális, anyagi és erkölcsi támogatása. A Lisszabon- Stratégia kiegészítendő az EU családstratégiájával, melynek célja: váljon 2010-ig az EU a világ legcsaládbarátabb régiójává. 2009. szeptember Radnai Jenő

10 A COMECE családpolitikai stratégiai javaslatai 2004 márciusából
II. János Pál pápa tanácsa: Minden esetben serkenteni, segíteni és kísérni kell a családok szerepvállalását – akár egyenként, akár szövetségben lépnek föl – az Egyházban és a társadalomban, és fáradozni kell azért, hogy az egyes államokban és az Európai Unióban igazi és megfelelő családpolitikát folytassanak. (Ecclesia in Europa 91) 2009. szeptember Radnai Jenő

11 A családpolitika tűzze ki célul, hogy
Alapelvek: A családpolitika tűzze ki célul, hogy javítja az EU polgárainak életminőségét, erősíti társadalmi elkötelezettségét kedvezően befolyásolja az európaiak egészségi állapotát hozzájárul a kedvezőtlen születési arányszámok megfordításához. 2009. szeptember Radnai Jenő

12 CSALÁD AZ EURÓPAI UNIÓBAN a COMECE áttekintése (2007 május)
Az „alkotmánytervezetnek” az Unió céljait rögzítő cikkelyében a család említésre sem kerül: „Az Unó küzd a szociális kirekesztés és diszkrimináció ellen, támogatja a szociális igazságosságot és a szociális védelmet, a férfi és nő egyenlőségét, a generációk közötti szolidaritást, és a gyermekek jogait.” 2009. szeptember Radnai Jenő

13 A COMECE sajnálatosnak tartja, hogy
Az EU Bizottsága a családot csak a szociálpolitika oldaláról szemléli. A család-ügyek ezért a Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Biztos illetékességi körébe tartoznak. A születés-szám csökkenésének megállítására a Bizottság javaslata csupán: a gyermeket vállaló és a gyermektelen polgárok közötti esélyegyenlőség csökkentése segítségnyújtás a szülőknek a neveléshez és a kisgyermekek gondozásához a munkaidő olyan kialakítása, amely lehetővé teszi a férfinak és nőnek az élethossziglan való tanulást és a magán és hivatalos élet összeegyeztethetőségét. 2009. szeptember Radnai Jenő

14 … sajnálatos, hogy Radnai Jenő 2009. szeptember
a Bizottság dokumentumaiban a család többnyire a munkavállalással kapcsolatos fogalomként szerepel, társadalomformáló szerepéről nincs szó; az EU dokumentumaiban a gyermek vagy a gazdaság alanyaként, vagy jogi személyként, de sohasem családtagként jelenik meg; a szülőknek a gyermekeikre szánt idejét a gazdasági hatékonyság szemszögéből vizsgálják. 2009. szeptember Radnai Jenő

15 A COMECE megállapítja:
Örvendetes, hogy a demográfiai prognózisok a család és gyermek ügyét az európai politika előterébe állították. Az individualizmus és a gazdasági érdekek továbbra is meghatározóak fogyasztói társadalmunkban. Az európai színtéren, valamint az egyes tagországokban megjelentek azok a lobby-csoportok, amelyek az egyneműek házasságáért, ill. az élettársi közösségekért, valamint az ilyen párok örökbefogadási jogaiért küzdenek. 2009. szeptember Radnai Jenő

16 A COMECE felhívja a figyelmet:
Az ember társas lény, az emberek egymásért felelősek. Mai társadalmunk ellentmondása: a szociális hiányokat egyre több individuális joggal próbáljuk pótolni. Az individualizmus azt sugallja, hogy a másik gazdasági akadály, az egyén kiteljesedésének gátja, szabadsága elleni fenyegetés. Az emberiséget, amely éppen a többieknek köszönhetően létezik, többi embertársunkkal együtt alkotjuk, a többiek a saját gazdagságunk részét képezik. 2009. szeptember Radnai Jenő

17 2007 novemberében: Értékelve az európai családok helyzetét, és a demográfiai trendeket, valamint az EU dokumentumait a COMECE úgy látja, hogy a családok válságának folytatódó elmélyülése súlyosan fenyegeti az európai társadalmat. Tenni kell azért, hogy Európa szociális tőkéjét képező, szilárd, szeretetteli és termékeny párkapcsolatok jöjjenek létre, és az ilyenek fennmaradjanak; a szülők szülői feladataikat jól láthassák el. 2009. szeptember Radnai Jenő

18 Törekedjünk a házasságra épülő családeszmény általánossá tételére
Örvendetes, hogy az EU-ban egyre inkább ráirányul a figyelem a családra és a párkapcsolatra Törekedjünk a házasságra épülő családeszmény általánossá tételére Az EU-t családbaráttá kell tenni A család az ÉLET és az emberi közjó társadalmi forrása Az EU tagországai alkotmányukban védjék a házasságra épülő családot A szilárd párkapcsolat Európa humán és szociális tőkéje Az individualizmus és a gazdasági szempontok egyeduralma a társadalom széteséséhez vezet Juttassuk érvényre a közösségi szolidaritást Az eszmei iránymutatás az Egyház feladata. A kormányoknak az igazságosságot és a szabadságot kell garantálniuk 2009. szeptember Radnai Jenő

19 A FAFCE NYILATKOZATA 2009. június
1. A társadalom humántőkéjének megteremtésében a család központi szerepet játszik, ugyanakkor kiinduló pontként is szolgál. Az egy férfi és egy nő házasságára alapuló család a társ-kapcsolat sikerének és a gyermekek kibontakozásának legbiztosabb alapja. 2009. szeptember Radnai Jenő

20 A FAFCE NYILATKOZATA 2009. június
2. A család, mint közösség a legfontosabb olyan társadalmi egység, amely az életet ajándékként fogadja, és élete végéig kíséri. Nyomatékkal hangsúlyozzuk minden egyes ember méltóságát, különös tekintettel az élet kezdetére és végére. Radnai Jenő 2008. június

21 A FAFCE NYILATKOZATA 2009. június
3. A család általában az a szociális közeg, ahol a gyerekek kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatokat építenek ki, és személyes felelősségtudattal bíró személyekké fejlődnek. A szülőket tehát gyermekeik elsődleges és legfontosabb nevelőinek kell elismerni és nevelői hivatásukban meg kell őket erősíteni. 2009. szeptember Radnai Jenő

22 A FAFCE NYILATKOZATA 2009. június
4. Jövőnk legjelentősebb erőforrásai a gyerekek. A családot megerősítő és segítő támogatás a társadalom egészének közös felelőssége. 2009. szeptember Radnai Jenő

23 A FAFCE NYILATKOZATA 2009. június
5. A szülők jelentős anyagi áldozatokat hoznak, hogy gyermekeik fejlődéséhez biztosíthassák a lehető legjobb feltételeket. Ezért jogosan igénylik költségeik méltányos megosztását, valamint teljesítményük megfelelő elismerését. Minden társadalmi területnek részt kell vállalnia az ehhez szükséges pénz, idő és infrastruktúra arányos kombinációjának szavatolásában. 2009. szeptember Radnai Jenő

24 A FAFCE NYILATKOZATA 2009. június
5. A szülők joga önállóan dönteni, hogyan egyeztetik össze a kereső tevékenységet és a család körüli munkát. A kereső tevékenységről történő lemondás a család körüli teendők javára megfelelő támogatásokkal kompenzálandó, a munka világának keretfeltételei pedig családbarát módon alakítandók. 2009. szeptember Radnai Jenő

25 A FAFCE NYILATKOZATA 2009. június
7. A szülők és a gyerekek egymással kölcsönös felelősségen alapuló generációs közösségben állnak. A generációk közötti szolidaritás kiteljesítését szolgálja az össztársadalmi szolidaritás, azaz megfelelő, a szociális biztonságot szolgáló átfogó szociális rendszer. 2009. szeptember Radnai Jenő


Letölteni ppt "A FAFCE és a COMECE az európai családokért"

Hasonló előadás


Google Hirdetések