Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Radnai Jenő 1 2009. szeptember. COMECE = Commission des Episcopats de la Communauté Européene Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága FAFCE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Radnai Jenő 1 2009. szeptember. COMECE = Commission des Episcopats de la Communauté Européene Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága FAFCE."— Előadás másolata:

1 Radnai Jenő 1 2009. szeptember

2 COMECE = Commission des Episcopats de la Communauté Européene Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága FAFCE = Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe Radnai Jenő 2 Európai Katolikus Családegyesületek Federációja ________________________________ 2009. szeptember

3 A családpolitika nem az EU kompetenciájába tartozik, hanem a tagországokéba. Radnai Jenő 3 2009. szeptember

4 Radnai Jenő 4 - a nőt anyasága miatt nem lehet munkahelyéről eltávolítani, és anyasági szabadságra jogosult, - a szülők pedig gyermekgondozási szabadságra tarthatnak igényt.. - a család jogi, gazdasági és szociális védelemre jogosult, 2009. szeptember

5 Az európai állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója LISSZABON, 2000 márciusában Feladat: Az Európai Unió további gazdasági és szociális fejlődésének taglalása Célkitűzés: 2010-ig az Unió legyen a legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdasági térség Radnai Jenő 5 2009. szeptember

6 A Lisszabon-stratégia céljai Évenként átlag 3%-os gazdasági növekedés elérése Kutatás és innováció támogatása, az e célra szánt kiadásoknak 2010-ig a GDP 3 %-ára való emelése Az EU-irányelvek következetesebb átültetése Foglalkoztatási ráta emelése 70 %-ra (nőknél 60%-ra) Az információs- és kommunikációtechnológia kiterjesztése Az európai szociális modell erősítése Befektetésbarát gazdasági klíma kialakítása Radnai Jenő 6 2009. szeptember

7 A COMECE véleménye: Radnai Jenő 7 Gazdasági növekedés előfeltétele Népszaporulat, termékenységi ráta csökken humántőke apad A nemzetek szociális biztonsága labilis a szociális tőke ereje gyengül erős humán- és szociális tőke 2009. szeptember

8 A COMECE véleménye: Radnai Jenő 8 Az EU Lisszaboni célkitűzései viszont az egyénekre koncentrálnak, nem a közösségekre, nem a családra. Felmérések bizonyítják: A családban élők egészségesebbek, hosszabb életűek, mint az egyedülállók. Az élet elején és végén állók gondozása a családban oldható meg leghatékonyabban. Ma Európában a család a társadalmi közjó legfőbb forrása. Az EU-polgárok nagy többsége a családtól várja a boldogságot, családban szeretne élni.. 2009. szeptember

9 A COMECE javaslata: A lisszaboni célkitűzések megvalósulásához szükséges a család szociális, kulturális, anyagi és erkölcsi támogatása. A Lisszabon- Stratégia kiegészítendő az EU családstratégiájával, melynek célja: váljon 2010-ig az EU a világ legcsaládbarátabb régiójává. Radnai Jenő 9 2009. szeptember

10 A COMECE családpolitikai stratégiai javaslatai 2004 márciusából (Ecclesia in Europa 91) Radnai Jenő 10 II. János Pál pápa tanácsa: Minden esetben serkenteni, segíteni és kísérni kell a családok szerepvállalását – akár egyenként, akár szövetségben lépnek föl – az Egyházban és a társadalomban, és fáradozni kell azért, hogy az egyes államokban és az Európai Unióban igazi és megfelelő családpolitikát folytassanak. 2009. szeptember

11 Alapelvek: Radnai Jenő 11 A családpolitika tűzze ki célul, hogy  javítja az EU polgárainak életminőségét,  erősíti társadalmi elkötelezettségét  kedvezően befolyásolja az európaiak egészségi állapotát  hozzájárul a kedvezőtlen születési arányszámok megfordításához. 2009. szeptember

12 CSALÁD AZ EURÓPAI UNIÓBAN a COMECE áttekintése (2007 május) „Az Unó küzd a szociális kirekesztés és diszkrimináció ellen, támogatja a szociális igazságosságot és a szociális védelmet, a férfi és nő egyenlőségét, a generációk közötti szolidaritást, és a gyermekek jogait.” Az „alkotmánytervezetnek” az Unió céljait rögzítő cikkelyében a család említésre sem kerül: Radnai Jenő 12 2009. szeptember

13 Az EU Bizottsága a családot csak a szociálpolitika oldaláról szemléli. A család-ügyek ezért a Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Biztos illetékességi körébe tartoznak. a gyermeket vállaló és a gyermektelen polgárok közötti esélyegyenlőség csökkentése segítségnyújtás a szülőknek a neveléshez és a kisgyermekek gondozásához a munkaidő olyan kialakítása, amely lehetővé teszi a férfinak és nőnek az élethossziglan való tanulást és a magán és hivatalos élet összeegyeztethetőségét. A születés- szám csökkenésének megállítására a Bizottság javaslata csupán: Radnai Jenő 13 A COMECE sajnálatosnak tartja, hogy 2009. szeptember

14 … sajnálatos, hogy a Bizottság dokumentumaiban a család többnyire a munkavállalással kapcsolatos fogalomként szerepel, társadalomformáló szerepéről nincs szó; az EU dokumentumaiban a gyermek vagy a gazdaság alanyaként, vagy jogi személyként, de sohasem családtagként jelenik meg; a szülőknek a gyermekeikre szánt idejét a gazdasági hatékonyság szemszögéből vizsgálják. Radnai Jenő 14 2009. szeptember

15 A COMECE megállapítja: Örvendetes, hogy a demográfiai prognózisok a család és gyermek ügyét az európai politika előterébe állították. Az individualizmus és a gazdasági érdekek továbbra is meghatározóak fogyasztói társadalmunkban. Az európai színtéren, valamint az egyes tagországokban megjelentek azok a lobby- csoportok, amelyek az egyneműek házasságáért, ill. az élettársi közösségekért, valamint az ilyen párok örökbefogadási jogaiért küzdenek. Radnai Jenő 15 2009. szeptember

16 A COMECE felhívja a figyelmet: Radnai Jenő 16 Mai társadalmunk ellentmondása: a szociális hiányokat egyre több individuális joggal próbáljuk pótolni. Az ember társas lény, az emberek egymásért felelősek. Az individualizmus azt sugallja, hogy a másik gazdasági akadály, az egyén kiteljesedésének gátja, szabadsága elleni fenyegetés. Az emberiséget, amely éppen a többieknek köszönhetően létezik, többi embertársunkkal együtt alkotjuk, a többiek a saját gazdagságunk részét képezik. 2009. szeptember

17 2007 novemberében: Európa szociális tőkéjét képező, szilárd, szeretetteli és termékeny párkapcsolatok jöjjenek létre, és az ilyenek fennmaradjanak; a szülők szülői feladataikat jól láthassák el. Tenni kell azért, hogy Radnai Jenő 17 a családok válságának folytatódó elmélyülése súlyosan fenyegeti az európai társadalmat. Értékelve az európai családok helyzetét, és a demográfiai trendeket, valamint az EU dokumentumait a COMECE úgy látja, hogy 2009. szeptember

18 Radnai Jenő 18 Örvendetes, hogy az EU-ban egyre inkább ráirányul a figyelem a családra és a párkapcsolatra Az EU-t családbaráttá kell tenni A család az ÉLET és az emberi KÖZJÓ társadalmi forrása Törekedjünk a házasságra épülő családeszmény általánossá tételére A szilárd párkapcsolat Európa humán és szociális tőkéje Az EU tagországai alkotmányukban védjék a házasságra épülő családot Juttassuk érvényre a közösségi szolidaritást A kormányoknak az igazságosságot és a szabadságot kell garantálniuk Az eszmei iránymutatás az Egyház feladata. Az individualizmus és a gazdasági szempontok egyeduralma a társadalom széteséséhez vezet 2009. szeptember

19 A FAFCE NYILATKOZATA 2009. június 1. A társadalom humántőkéjének megteremtésében a család központi szerepet játszik, ugyanakkor kiinduló pontként is szolgál. Az egy férfi és egy nő házasságára alapuló család a társ-kapcsolat sikerének és a gyermekek kibontakozásának legbiztosabb alapja. Radnai Jenő 19 2009. szeptember

20 2008. júniusRadnai Jenő 20 A FAFCE NYILATKOZATA 2009. június 2. A család, mint közösség a legfontosabb olyan társadalmi egység, amely az életet ajándékként fogadja, és élete végéig kíséri. Nyomatékkal hangsúlyozzuk minden egyes ember méltóságát, különös tekintettel az élet kezdetére és végére.

21 Radnai Jenő 21 A FAFCE NYILATKOZATA 2009. június 3. A család általában az a szociális közeg, ahol a gyerekek kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatokat építenek ki, és személyes felelősségtudattal bíró személyekké fejlődnek. A szülőket tehát gyermekeik elsődleges és legfontosabb nevelőinek kell elismerni és nevelői hivatásukban meg kell őket erősíteni. 2009. szeptember

22 Radnai Jenő 22 4. Jövőnk legjelentősebb erőforrásai a gyerekek. A családot megerősítő és segítő támogatás a társadalom egészének közös felelőssége. A FAFCE NYILATKOZATA 2009. június 2009. szeptember

23 Radnai Jenő 23 5. A szülők jelentős anyagi áldozatokat hoznak, hogy gyermekeik fejlődéséhez biztosíthassák a lehető legjobb feltételeket. Ezért jogosan igénylik költségeik méltányos megosztását, valamint teljesítményük megfelelő elismerését. Minden társadalmi területnek részt kell vállalnia az ehhez szükséges pénz, idő és infrastruktúra arányos kombinációjának szavatolásában. A FAFCE NYILATKOZATA 2009. június 2009. szeptember

24 Radnai Jenő 24 A FAFCE NYILATKOZATA 2009. június 5. A szülők joga önállóan dönteni, hogyan egyeztetik össze a kereső tevékenységet és a család körüli munkát. A kereső tevékenységről történő lemondás a család körüli teendők javára megfelelő támogatásokkal kompenzálandó, a munka világának keretfeltételei pedig családbarát módon alakítandók. 2009. szeptember

25 Radnai Jenő 25 A FAFCE NYILATKOZATA 2009. június 7. A szülők és a gyerekek egymással kölcsönös felelősségen alapuló generációs közösségben állnak. A generációk közötti szolidaritás kiteljesítését szolgálja az össztársadalmi szolidaritás, azaz megfelelő, a szociális biztonságot szolgáló átfogó szociális rendszer. 2009. szeptember


Letölteni ppt "Radnai Jenő 1 2009. szeptember. COMECE = Commission des Episcopats de la Communauté Européene Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága FAFCE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések