Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„…mindenképpen a vezetők és az alkalmazottak ‘gondolkodásmódjának ’ megváltozására van szükség ahhoz, hogy a vállalati társadalmi felelősség egy szervezeti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„…mindenképpen a vezetők és az alkalmazottak ‘gondolkodásmódjának ’ megváltozására van szükség ahhoz, hogy a vállalati társadalmi felelősség egy szervezeti."— Előadás másolata:

1

2

3 „…mindenképpen a vezetők és az alkalmazottak ‘gondolkodásmódjának ’ megváltozására van szükség ahhoz, hogy a vállalati társadalmi felelősség egy szervezeti eszközből szervezeti céllá, feladattá váljon.” Kerekes, S. – Wetzker K., Harvard Business Manager, Magyar kiadás 2007 „A közgazdaság nem fizikai törvények által irányított gépezet, a társadalmi és gazdasági rend megteremtője nem a piac ármechanizmusa, hanem az emberi értelem és akarat.” Muzslay, I., 1995 Gondolkodásmód Hipotézis: „ha az ember gondolkodásmódja változik, változni fognak konkrét cselekedetei is, ennek alapján a gazdaság rendje és a világ rendje is, továbbá vele együtt az emberiség jövőjét meghatározó természeti környezet ügye is.” (MKPK körlevele 2008, 89.)

4 Az ember van a gazdaságért A gazdaság van az emberért Gondolkodásmód Főáramú közgazdaságtan Samuelson, Friedman, Arrrow Alternatív közgazdaságtan Daly, Lutz, Lux, Schumacher Muzslay Egyház társadalmi tanítása

5 Erényetika Boldogság Civil gazdaság Arisztotelész (barátság!), Cicero (önérték) De finibus bonorum et malorum Genovesi, Salutati, Bruni Aquinói Szt. Tamás, MacIntyre, Maritain Beccaria, L.A. Muratori Bruni-Zamagni: Civil economy Haszonelv ű ség, konzekvencializmus rule-utilitarianizm Adam Smith J. S. Mill, J. Bentham Theory of moral sentiments; Wealth of nations OIKONOMIA Á-Á’ Á-P-Á’ használati érték KREMATISZTIKA P-Á-P’ P-P’ csereérték Daly-Cobb: For the Common Good Uzsora ↔ Monti di Pieta (montes pietatis) P-Á-P’(Á) Reciprocitás ( logic of gift, gratuitousness, fraternity) tuizmus – non tuizmus (Wicksteed) szubjektív közgazdaságtan XIX. szd. Redukcionizmus (Modernitás) Gosssen, Walras, Jevons, Pareto, Menger Ockham nominalizmus. Szerz ő déselméletek Hobbes, Locke, Rousseau. Mandeville Kahneman: Hedonista taposómalom

6 ÉN – TEÉN – AZ Gondolkodásmód közösségtömeg perszonalizmus Martin Buber: ÉN és TE individualizmus

7 Valódi szükségleteimben a másik ember jólléte is benne van. Kiteljesedés az erények által. Valódi szükségleteimben a másik ember jólléte is benne van. Kiteljesedés az erények által. Objektivista önérdek: Szándék / motiváció: küls ő, bels ő SDT Szándék / motiváció: küls ő, bels ő SDT

8 ●Konzekvencializmus (Krematisztika) szándék (akarat) (cél)=eredmény, kimenet indíték / motiváció =”érzés” (Mill) MIÉRT? ●Tomizmus (Oikonomia) Szándék (akarat) indíték (motiváció) MIÉRT? tárgy körülmények konkrét cél Motivációk – extrinzik, intrinzik, transzcendens J. S. Mill: fuldokló Az emberi tettek tényezői:

9 Klasszikus görög filozófiaAquinói Szt. Tamás Hasznos jó Gyönyörködtető jó Erkölcsi jó A hasznos javak eszközként szolgálják a többi jó-t. „keserű orvosság” S.Th. I. q5,a6. Erkölcsi értékek Intellektuális értékek Érzékelés Vegetatív Holt anyag Materiális világ Abraham Maslow

10 A háromdimenziós gazdaság Alapvet ő javak t ő ke javak pénzügyi eszközök marketing stratégia profit Társadalmi felel ő sség bizalom, igazságosság szolidaritás kölcsönösség nagylelk ű ség ingyenesség mértékletesség (Alford-Naughton, 2004) < < 2. 1. A piaci mechanizmusok az alapvet ő javak körében érvényesek. A piaci mechanizmusok az alapvet ő javak körében érvényesek. 1. és 2. dimenzió 3. dimenzió Kiemelked ő javak eszközök A környezet rekreációs és önértéke célok Hasznos jókErkölcsi jók

11

12 Pénz Aquinói Tamás: Pénzhasználat > Pénzfelhalmozás „A szolgák szolgája” Aquinói Tamás: Pénzhasználat > Pénzfelhalmozás „A szolgák szolgája” „Végs ő cél” ERÉNYETIKAIHASZONKÖZPONTÚ PÉNZ

13 A profit trónfosztása cél eszköz haszon hasznosság uralkodik szolgál uralkodó „a szolgák szolgája” Helye: a hasznos jó-k között

14 A gazdaság célja a közjó, a profit eszközként szolgál ennek eléréséhez. Közjó: emberi kiteljesedés egyéni és közösségi szinten A gazdaság célja a közjó, a profit eszközként szolgál ennek eléréséhez. Közjó: emberi kiteljesedés egyéni és közösségi szinten

15 ÉrMe

16 loss = losses (1) surv = survive (2) diff = struggles with difficulties (2) mod = modest profit and growth(10) dynam = dynamic profit and growth (3) ÜZLETMENET / 20 KKV ÉRME, KG, KEVE 2005

17 Helen Alford O.P. Antonio Argandona XVI. Benedek Edmund Burke Bakacsi Gyula Cesare Beccaria Beran Ferenc D. G. Blanchflower Bourdieu, Martin Buber Luk Buckaert H. E. Cobb Steven Covey Tom Chappell F. Compagnoni O.P. J. Cornwal Herman Daly E. L. Deci Amitai Etzioni R. Easterlin P.A. Egom Erich Fromm E.R. Freeman Francis Fukuyama Antonio Genovesi Kenneth E. Goodpaster M. Gunkel J. Habermas F. Herzberg Albert O. Hirschman Geert Hofstede Horváth Sándor O.P. Bede Jarrett O.P. II János Pál Thomas Jefferson D. Kahneman Tim Kasser John Kavanaugh Kerekes Sándor Kindler József Kocsis Tamás Kopp Mária David Korten B. Las Casas John Locke M. A. Lutz Kenneth Lux Gabriel Marcel Jacques Maritain Martos Tamás Reinhard Marx C.D. McClelland Muzslay István Michael Naughton Juan Antonio Perez-Lopez Pataki György J. Pieper S. J. Pope R.E. Quinn P. Ricoeur, Anita Roddick Carl Rogers David Ross R. M. Ryan M.J. Sandel, Scitovsky Tibor Amartia Sen Skrabski Árpád Takács-Sánta András Charles Taylor Tomka Miklós J. P. Torrell O.P. Tóth Gergely Tringer László Turgonyi Zoltán A. Tversky M. Waltzer Stefano Zamagni Zsolnai László Arisztotelész Aquinói Szent Tamás Abraham Maslow Alasdair MacIntyre

18 A harmadik dimenzió Boldogság paradoxon, Kapcsolati javak HiHi X (critical point) IiIi H”= f(I,R) H = happiness I = income, marketed goods R = relational goods Easterlin, Kahneman, Bruni Kasser, Kocsis, Kerekes RIRI Welfare→ Wellbeing Jólét → Jóllét Welfare→ Wellbeing Jólét → Jóllét

19 Társadalmi tőke (Social capital) Bourdieu, Putnam, Fukuyama, Madison Kopp Mária Bizalom Hálózatok Reciprocitás Szolidaritás … A harmadik dimenzió

20 Kutatás, Baritz 2013. 03. - 06. N=302 on line kérdőív, 88 kérdés Korrelációk, Klaszter elemzés, Főkomponens elemzés, Sokdimenziós skálázás Big5Személyiségvonások INTR, EXTRMOTIVÁCIÓK – BELS Ő MOTIVÁCIÓ : INTRme SWB, HED, EUD Boldogságok (Hed, Eud, SWB) MLQÉlet értelmessége VEthicsEtikai, erkölcsi jellemz ő k MATMatetializmus faith Hit Wnow Jelenlegi munkahely CSR, munkahelyi etika, profit eszköz WideaIdeális munkahely CSR, munkahelyi etika, profit eszköz

21

22 INTRme EXTRme Wnow VEthics MLQ EUD MAT (-)

23


Letölteni ppt "„…mindenképpen a vezetők és az alkalmazottak ‘gondolkodásmódjának ’ megváltozására van szükség ahhoz, hogy a vállalati társadalmi felelősség egy szervezeti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések