Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktuálisan a védőnői szűrővizsgálatokról - ki, hol, mit, hogyan? -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktuálisan a védőnői szűrővizsgálatokról - ki, hol, mit, hogyan? -"— Előadás másolata:

1 Aktuálisan a védőnői szűrővizsgálatokról - ki, hol, mit, hogyan? -
Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2–6. Tel: (06-1) odor. XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd,

2 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, 2009.04.21. (Odor A.)
Előadás tartalma A szűrővizsgálatok rendje (0-18 évesekre vonatkozóan) A területi védőnők feladata a hatályos jogszabályok alapján ki? hol? milyen gyakorisággal? mit? hogyan? jogok, kötelezettségek alkalmazott módszertan helyzete rendelkezésre álló eszközök helyzete Aktualitások 1. Egészség-érettségi Program 2. Új szakmai irányelvek 3. „Szakfelügyeleti Ajánlás” az alapellátásban dolgozó házi gyermekorvos/háziorvos és a területi védőnő együttműködése helyi eljárásrendjének kialakításához XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

3 A szűrővizsgálatok rendje
Jogszabály: A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok igazolásáról 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosítás: 2003, 2005 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

4 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, 2009.04.21. (Odor A.)
A területi védőnők feladata (ki, hol, milyen gyakorisággal?) 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet – „A szűrővizsgálatok rendje” (2006. január 1-től) Nem tankötelezett területi védőnő 0-6 éves és otthon gondozott 7-18 éves korosztály a területi védőnő [ 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet ] otthonában, a tanácsadóban évente – a 0-6 éves korosztály 2 évente – a 7-18 éves korosztály Védőnői szűrések nem az óvodában végzendők (!) Tankötelezett (beíratott) iskola-védőnő 6-18 éves korosztály iskola-védőnő [ 26/1997. (IX.3.) NM rendelet] oktatási intézményben (az iskola-orvosi rendelőben/orvosi szobában) 1., 3., 5., 7., 9., 11. évfolyamon; 18 év felett - 2 évente XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

5 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, 2009.04.21. (Odor A.)
A védőnők feladata (mit?) 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet – „A szűrővizsgálatok rendje” (2006. január 1-től Újszülöttkor – eü. int. 1, 3 és 6 hónapos életkorban ... a pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) * Megj. 1 éves korban és 6 éves életkorig (6. év előtti napig) ... testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerint, mellkaskörfogat mérése), a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése hazai standardok alapján a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák vizsgálata, érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a beszédfejlődés vizsgálata, mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között évente kimaradt: testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerint, mellkaskörfogat mérése), a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése hazai standardok alapján XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

6 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, 2009.04.21. (Odor A.)
A védőnők feladata (mit?) A szűrővizsgálatok rendje (2006. január 1-től) 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 6-18 év között év otthon gondozottak (nem beiskolázhatók) ... a testmagasság, testtömeg, mellkaskörfogat mérése, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése, a nemi fejlődés értékelése hangulati, magatartászavarok, tanulási nehézségek feltárása, szükség esetén szakellátásra irányítás érzékszervek vizsgálata (látásélesség, színlátás, hallás), mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre (tartáshiba, scoliosis, Scheuerman), vérnyomásmérés. XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

7 Az időben később kiadott jogszabály az irányadó (!)
A szűrővizsgálatok rendje – a védőnők feladata jogszabályok harmonizációjának a hiánya 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az óvoda egészségügyi ellátását szabályozta 2004-ben módosították legutóbb 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet „a szűrővizsgálatok rendjéről” szóló 2006. január 1-től A jogszabályok között nincs összhang (!) A gyakorlat, a dokumentáció, a jelentés nem követte Az időben később kiadott jogszabály az irányadó (!) XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

8 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, 2009.04.21. (Odor A.)
Védőnői szűrővizsgálatok – hogyan? Jogok és kötelezettségek - az alapvető jogszabályok, szakmai szabályok ismerete, megléte, frissítése (1.) Az egészségügyről szóló CLIV. törvény 81. § (3) Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok közül az újszülöttek, valamint a tanköteles korú gyermekek jogszabályban meghatározott esetben való szűrése kötelező. A szűrővizsgálatra kötelezett kiskorú személy részvételéről a szűrővizsgálaton a törvényes képviselő köteles gondoskodni. Ha e kötelezettségének a törvényes képviselő írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv a szűrővizsgálatot határozattal rendeli el. A szűrővizsgálatot elrendelő határozat - jogorvoslatra való tekintet nélkül - azonnal végrehajtható. XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

9 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, 2009.04.21. (Odor A.)
Védőnői szűrővizsgálatok – hogyan? Jogok és kötelezettségek - az alapvető jogszabályok, szakmai szabályok ismerete, megléte, frissítése (2.) Szakmai szabály: 1. sz. módszertani levél - A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése, felismerése és kezelése, OGYEI, 2004. Veszélyeztetés: „A gyermek alapvető fizikai és/vagy pszichológiai szükségleteinek tartós elhanyagolása és/vagy a gyermek bántalmazása.” Elhanyagolás: minden olyan mulasztás vagy baj okozása, amely jelentősen árt a gyermek egészségének vagy lassítja, akadályozza szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését. ide sorolható az eü. ellátás késleltetése Jogszabály: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM r. 3. § gc) a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, ....a gyermek súlyos elhanyagolása... fennállása esetén XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

10 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, 2009.04.21. (Odor A.)
Védőnői szűrővizsgálatok – hogyan? Jogok és kötelezettségek - az alapvető jogszabályok, szakmai szabályok ismerete, megléte, frissítése (3.) Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény Beteg = a gyermek és a törvényes képviselő A tájékoztatáshoz való jog 13.§ (4) A törvényes képviselőnek joga van megismerni ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzését követően azok eredményét,... A „szűrővizsgálatok rendje” – 51/1997. (XII. 18.) NM rendelete A szűrővizsgálaton való részvétel nyilvántartása és igazolása 8. § (1) Az e rendelet mellékleteiben foglalt szűrővizsgálat elvégzését az egészségügyi szolgáltató a nyilvántartásában dokumentálja, és az érintett személy részére a vizsgálat eredményéről leletet ad. XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

11 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, 2009.04.21. (Odor A.)
Védőnői szűrővizsgálatok – hogyan? Jogok és kötelezettségek - az alapvető jogszabályok, szakmai szabályok ismerete, megléte, frissítése (4.) Az egészségügyi dolgozó jogai és kötelezettségei - Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény Dokumentációs kötelezettség 136. § (1) A beteg (a gondozott) vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát. XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

12 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, 2009.04.21. (Odor A.)
Védőnői szűrővizsgálatok – hogyan? Jogok és kötelezettségek - az alapvető jogszabályok, szakmai szabályok ismerete, megléte, frissítése (5.) 136 . § (2) Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni .... ..., kockázati tényezők megnevezését, az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét, ..., a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontját, a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítését, a beleegyezés, illetve visszautasítás tényét, valamint ezek időpontját, minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet. XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

13 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, 2009.04.21. (Odor A.)
Védőnői szűrővizsgálatok – hogyan? Jogok és kötelezettségek - az alapvető jogszabályok, szakmai szabályok ismerete, megléte, frissítése (6.) 136.§ (3) Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni: az egyes vizsgálatokról készült leleteket, ... 137. § Több résztevékenységből álló, összefüggő folyamat végén ... írásbeli összefoglaló jelentést (zárójelentést) kell készíteni, ....azt a betegnek át kell adni. XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

14 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, 2009.04.21. (Odor A.)
Védőnői szűrővizsgálatok – hogyan? A területi védőnői feltételek felmérése, a 0-7 évesek állapotszűréséhez (EüM, TÁMOP6.1.4.) február A szűrővizsgálatokkal kapcsolatos dokumentáció nem egységes; A szűrővizsgálatok eredményéről a védőnők 17,5%-a adott írásos igazolást (leletet). XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

15 egyaránt alkalmaznak a védőnők
Védőnői szűrővizsgálatok – hogyan? „A vonatkozó módszertani irányelv szerint” testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerint, mellkaskörfogat mérése), a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése hazai standardok alapján a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák vizsgálata, érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a beszédfejlődés vizsgálata, mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között évente A területi védőnői feltételek felmérése, a 0-7 évesek állapotszűréséhez (EüM, TÁMOP6.1.4.) – február védőnői tankönyvet, egyéb tankönyvet, módszertani irányelvet, helyi irányelvet, gyakorlati továbbképzésen szerzett ismereteket egyaránt alkalmaznak a védőnők XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

16 Védőnői szűrővizsgálatok – hogyan? „milyen eszközökkel?”
A területi védőnői feltételek felmérése a 0-7 évesek állapotszűréséhez (EüM, TÁMOP6.1.4.) – február - Elegendők-e az eszközök? A növekedés és testfelépítés vizsgálatához igen - a tanácsadók 31,9%-ában (2315-ből 2244 válaszolta meg) A vérnyomásmérés vizsgálatához igen - a tanácsadók 57,9%-ában (2315-ből 2241 válaszolta meg) A hallásvizsgálathoz: igen - a tanácsadók 73,4%-ában (2315-ből 1445 válaszolta meg) a látásélesség vizsgálathoz igen - a tanácsadók 55,9%-ában (2315-ből 2206 válaszolta meg) XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

17 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, 2009.04.21. (Odor A.)
Megállapítás Indokolt a szűrővizsgálatokról protokollok kiadása, hogy azok: végzése, értékelése, dokumentálása és jelentése egységes módon történjen. XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

18 Aktualitás (1.) – Egészség-érettségi Program
Célja annak megteremtése, hogy a gyermekek egészségi állapotát az egészségügyi ellátórendszer különböző szereplői, így az újszülött osztályok, a házi gyermekorvosok, az iskolaorvosok és a védőnők születésüktől kezdve rendszeresen, összehangoltan és együttműködve figyelemmel kísérjék, illetve egészségügyi adataik, az elvégzett vizsgálatok eredményei egyetlen dokumentumban összesítve, új tartalommal kerüljenek nyilvántartásra. A Gyermekegészségügyi Könyv célja - a gyermek születésétől kezdve egy dokumentumban legyenek összesítve a gyermek egészségére vonatkozó adatok, a kötelező állapotfelmérések és szűrővizsgálatok eredményei, a 16. életévében végzett záró állapotvizsgálat adatai, a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséről szóló igazolás. A Program legfontosabb bevezetendő eleme – a jelenleg is meglévő, életkorhoz kötött vizsgálatok megtartásán túl – a tizenhat éves korban történő, általános, komplex záró állapotvizsgálat bevezetése A tizenhat éveseknek szervezett ingyenes teljes körű orvosi vizsgálat megvalósításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról (területi védőnői, iskola-egészségügyi, szűrővizsgálati ) XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

19 Aktualitás (2.) – Új szakmai irányelvek
Tápláltsági állapot értékelése a BMI standardok alapján BMI percentilis szerint Ha rendelkezésre áll a BMI percentilis táblázat elektronikus vagy nyomtatott formában, akkor a BMI percentilis szerint kell végezni. A 0-18 éves életkorú gyermekek látásfejlődésének követése, a kancsalság és a fénytörési hibák felismerés Szűrővizsgálati irányelvek védőnők és gyermekorvosok számára Szakmai irányelv a 0-18 éves gyermekek teljes körű, életkorhoz kötött hallásszűréséről XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

20 A gyermek védőnője és a gyermek orvosa működjön együtt
Aktualitás (3.) – SZAKFELÜGYELETI AJÁNLÁS az alapellátásban dolgozó házi gyermekorvos/háziorvos és a területi védőnő együttműködése helyi eljárásrendjének kialakításához A gyermek védőnője és a gyermek orvosa működjön együtt Jogszabályokon alapul – számon kérhető Egészségügyi Közlönyben megtalálható: LIX. évfolyam 2. szám, 288. oldal (2009. február 16.) Megtalálható: > Egészségügyi igazgatás > Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Gyermekjóléti ÁNTSZ Közösen gondozott gyermek Védőnői körzet II. HGYO/HO I. HGYO/HO III. HGYO/HO Iskola óvoda XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

21 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, 2009.04.21. (Odor A.)
Aktualitás (3.) – SZAKFELÜGYELETI AJÁNLÁS az alapellátásban dolgozó házi gyermekorvos/háziorvos és a területi védőnő együttműködése helyi eljárásrendjének kialakításához Célja elérni, hogy: a gyermek védőnője és a gyermek házi gy. orvosa között a szoros, rendszeres együttműködés megvalósuljon az alábbi területeken: A megelőző-gyógyító alapellátás megkezdése > védőnői címlista (folyamatban) Megelőző ellátás > alapelvekhez - dokumentumok összegyűjtése (folyamatban) Szűrővizsgálat > Védőnői tájékoztatók (Igazolások) összeállítása Védőoltás > 1/2007. Szakfelügyeleti Iránymutatás Fokozott gondozás > orvos/gyermekjóléti együttműködésében A megelőző-gyógyító ellátás körülményeinek változása > védőnői címlist az egyeztetés, a konzultáció, illetve annak tartalma az egészségügyi dokumentációban dokumentált, visszakereshető, ellenőrizhető legyen. Nem célja és nem szabályozza: az együttműködés helyét, idejét, gyakoriságát - azt a gyermek védőnője és orvosa határozza. XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

22 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, 2009.04.21. (Odor A.)
Felhasználható: a tájékoztatáshoz az igazoláshoz az elváltozás írásban történő értesítésére XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

23 XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, 2009.04.21. (Odor A.)
Összefoglalva Ismerni a jogokat és kötelezettségeket meghatározó jogszabályokat hozzáférhető legyen abban foglaltaknak megfelelően racionalizálni, prioritást felállítani a feladatok ellátásában a dokumentációban az együttműködésben Szükséges mielőbb a védőnői szűrővizsgálatokról protokollok kiadása (elsajátítása, feltételeinek biztosítása), hogy azok végzése, értékelése, dokumentálása, jelentése egységes módon történjen, mielőbb elektronikus úton. Minden gyermeknek (családnak) joga, hogy védőnője és orvosa szoros együttműködésében kapja meg az őt illető megelőző-gyógyító ellátást. A szűrővizsgálat az együttműködés egyik fontos területe. XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)

24 megtisztelő figyelmet !
Köszönöm a meghívást és a megtisztelő figyelmet ! XIX. Pest megyei Védőnői Nap, Cegléd, (Odor A.)


Letölteni ppt "Aktuálisan a védőnői szűrővizsgálatokról - ki, hol, mit, hogyan? -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések