Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közoktatás feladatai a 2004/2005. tanévben Előadó: Sipos János közoktatási helyettes államtitkár 2004. augusztus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közoktatás feladatai a 2004/2005. tanévben Előadó: Sipos János közoktatási helyettes államtitkár 2004. augusztus."— Előadás másolata:

1 A közoktatás feladatai a 2004/2005. tanévben Előadó: Sipos János közoktatási helyettes államtitkár janos.sipos@om.hu 2004. augusztus

2 2 " Mindent meg fogsz kapni az életben, amit csak akarsz, ha eleget segítesz másoknak, hogy megkapják, amit ők akarnak." /Zig Ziglar/

3 3 1. A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, felmenő rendszerű bevezetése n a kiszámíthatóság és a fokozatosság igénye (2004. szeptember 1-jén csak az első évfolyamon kezdődő, folyamatos fejlesztés) n Nat: „Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká.” n oktatási programcsomagok fejlesztése a hétköznapi tanítási gyakorlat megváltoztatásához (Sulinova Kht)

4 4 2. Pedagógiai program n a helyi tantervek átdolgozását három lépésben kell(ett) elvégezni: 2004-ben az 1-4. évfolyamokra, 2005-ben az 5-8. évfolyamokra, és 2011-ben a 9-12.(13.) évfolyamokra vonatkozik az átdolgozás kötelezettsége (növekvő számú kerettantervi ajánlás könnyíti a nevelőtestületek munkáját) n egészségnevelési program n környezeti nevelési program

5 5 3. Minőségirányítási program n az ÖMIP-hez igazodva n normatív támogatás

6 6 4. Módosított titoktartási szabályok n a pedagógus a hivatásánál fogva titoktartási kötelezettség alá esik n De mi is számít titoknak? n az adatkezelés szabályozása (Ktv 2.sz. melléklet)

7 7 5. Szöveges értékelés kötelező bevezetése (egyelőre csak az 1. évfolyamon) n a tanuló fejlődését leginkább szolgáló értékelési módszert alkalmazzunk n minden leendő elsősöket tanító pedagógus módszertani füzetet kapott a nyáron n új nyomtatványok az 1. osztályban (elektronikusan is ki lehessen tölteni)

8 8 6. Az évfolyamismétlés csak a szülő beleegyezésével lehetséges (egyelőre csak az 1. évfolyamon) n eltérő egyéni fejlődési ütem – egyéni fejlesztés n 2004. szeptember 1-től egyre nagyobb időkeret egyéni foglalkozásra

9 9 7. Óvodai nevelés n „az iskolai életmódra felkészítő foglalkozás” törölve n az óvodáztatás kötelező megkezdése és befejezése egyértelműen szabályozott (24.§) n ingyenes gyermekétkeztetés rászorultsági alapon

10 10 8. Kollégiumi nevelés n nem volt kötelező a kollégiumi felügyelő munkakör bevezetése n nevelés az iskolával összhangban n AJTP kollégiumi program is indul az AJTP iskolai program mellett n Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában változás: a tanuló a kötelező foglalkozáson való részvétel alól - a kollégium házirendjében meghatározott elvek szerint - felmentést kaphat

11 11 9. Idegen nyelvi előkészítő évfolyam (407 osztályban összesen közel 12 000 tanuló) n szakmai-módszertani ajánlás az OM-től n ingyenes felkészítő továbbképzések n emelt állami normatíva (+76 500 Ft/tanuló)

12 12 10. A sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése n az előző tanévben közel 20 000 tanulónak összesen 190 mFt n a következő tanévben is folytatódik n az előre hozott érettségivel 2005-től kezdve mindenki ingyenesen szerezhet nyelvvizsgát akár már a középiskola befejezése előtt

13 13 11. A kétszintű érettségi vizsga bevezetése – a felsőoktatási felvételi vizsga megszűnése n oka fogyottá váltak az önköltséges egyetemi- főiskolai felvételi előkészítők n az érettségi presztízse visszaáll n egységes érettségi követelmények (gimnázium, szakközépiskola, esti, levelező) n jelentős elmozdulás a standardizálás irányába (központi írásbeli és javítási útmutató minden tárgyból) n tantárgyankénti részletes útmutató, mintafeladatok n tanáronként 10 000 Ft külön normatíva a felkészülésre (a tanév végéig már 3000 pedagógus vett részt)

14 14 A felvételi pontok számítása H + Sz = F vagy Szx2 = F (50 + 10) + 60 = 120, és +7 pont egy legalább 3-as emelt szintű érettségire, középfokú nyelvvizsgára…, de max. 24 plusz pont

15 15 12. Sulinet Digitális Tudásbázis n digitális tananyagok megjelenése szeptembertől (először a „régi” kerettantervre épített tananyagokhoz a 7-12. évfolyamra) n digitális zsúrkocsi a középiskolákban n ingyenes szoftverek a pedagógusoknak otthonra is (Tisztaszoftver Program) n adókedvezménnyel támogatott eszközvásárlás n széles sávú internet minden iskolának 2005 végéig n mindenki számára, minden településen hozzáférhető információk n 10 000 tanár informatikai képzése az idén (a következő években újabb tízezrek az NFT keretén belül támogatva)

16 16 13. Integrált oktatás (1) Oktatáspolitikai prioritás: együttnevelés (hátrányos helyzet és sajátos nevelési igény)

17 17 13. Integrált oktatás (2) n Országos Oktatási Integrációs Hálózat n integrációs normatíva (már 60 000 Ft/tanuló) n tanulók visszahelyezése

18 18 14. Kistérségi közoktatási együttműködések (Mi határozza meg az élet minőségét egy településen?) n több esély, magasabb színvonalú oktatás a kistelepülések gyermekeinek is n BM pályázaton 2,3 milliárd Ft n amely területeken érdemes foglalkozni kistérségi együttműködéssel:  pedagógiai szakszolgálat működtetése  nemzeti és etnikai nevelés, oktatás  tanügyigazgatási szakember foglalkoztatása  pedagógiai-szakmai szolgáltatás  pedagógusok helyettesítési rendszere  intézményfenntartó társulás

19 19 15. Pedagógus-továbbképzések n a pedagógus mesterségbeli tudás folyamatos növelése (egész életen át tanulás) n jelentős – több milliárd Ft-os – NFT-s források a normatíva mellett

20 20 16. A pedagógusképzés megújítása (Ki a tanárképzés megrendelője?) n egységes (5-12. évfolyamra szóló) tanárképzés n a szaktárgyi diszciplina és a pedagógikum küzdelme n az elméleti képzés és a gyakorlati képzés harca

21 21 17. Nemzeti Fejlesztési Terv (HEF OP, ROP) és egyéb pályázatok (1) n jelentős érdeklődés, túljelentkezés az OM-et érintő NFT- s pályázatoknál (HEF OP ÉS ROP egyaránt)  kompetenciafejlesztés  Szövegértés és szövegalkotás  Matematika-logika  IKT  Szociális és életviteli kompetenciák, környezeti nevelés  Életpálya-építés  Idegen nyelv  Óvoda: fejlesztő tevékenységek  hátrányos helyzet  infrastrukturális fejlesztés: az NFT ROP pályázatot írt ki az óvodai és ált. iskolai infrastrukturális fejlesztésekre (12 milliárd Ft az idén)

22 22 17. Nemzeti Fejlesztési Terv (HEF OP, ROP) és egyéb pályázatok (2) n beruházás a 21. századi iskolába hitel program (már kb. 10 milliárd Ft) pl. iskolaépületek (óvoda csak iskolával együtt) felújítását, akadálymentesítését, tornacsarnok, tanuszoda építését … támogatja n információs technológia az általános iskolában (Phare, közel 7 milliárd Ft értékben 115 iskola felújítása kezdődik 2004-ben)

23 23 18. NFT 2 n 2007-2013-ra 5-8-szor nagyobb fejlesztési források, mint ami van 2004-2006-ra (Mintegy 350-400 milliárd Ft lesz oktatásra?) n most induló, kormányhatározatban is szereplő tervező munka

24 24 19. A közoktatás-fejlesztési stratégia és az EU-csatlakozás n fő közoktatási prioritásaink az EU-s dimenziók mentén készültek

25 25 20. A 2004/2005. tanév rendje (1) n A szorgalmi idő első tanítási napja: 2004. szeptember 1. (szerda) n Utolsó tanítási napja: 2005. június 15. (szerda) n Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap:  Középiskolákban és a szakiskolákban: 2005. május 6.  Kisebbségi nyelven oktató és a két tanítási nyelvű középiskolákban: 2005. május 5.  Szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél éves képzésben tanulóknak: 2005. január 18.

26 26 20. A 2004/2005. tanév rendje (2) n A szorgalmi idő első féléve 2005. január 21-ig tart. n Őszi szünet időpontja: 2004. november 2-5. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2004. október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2004. november 8. (hétfő) n Téli szünet időpontja: 2004. december 20-31. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2004. december 18. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2005. január 3. (hétfő) n Tavaszi szünet időpontja: 2005. március 24-29. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2005. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2005. március 30. (szerda)

27 27 20. A 2004/2005. tanév rendje (3) n házirend felülvizsgálata december 31-ig n tanulmányi versenyek (kétszer annyi OM által támogatott) n kétszintű érettségi először 2005 májusában  ballagás után kezdve középszintű és emelt szintű érettségi írásbeli májusban  június első felében emelt szintű szóbelik a vizsgaközpontokban  június második felében középszintű érettségik az iskolákban  felsőoktatási felvételi jelentkezés ugyanúgy szükséges

28 28 21. Segítség a szülőknek n dupla családi pótlék augusztusban n rászorultsági alapon ingyenes tankönyv (közel 700 000 tanuló az 1,5 millióból) n lehetséges 15 000 Ft adómentes munkáltatói támogatás n ingyenes étkeztetés az óvodában rászorultsági alapon (kb. 100 000 gyerek)

29 29 22. A 2005. évi költségvetés előkészítése n minisztériumi projektek a fejezeti pénzek helyett („pályázatok”) n intézmények, szervezetek támogatása szinte kizárólagosan csak pályázatok keretében n érdekegyeztetések a PM-mel

30 30 Jogszabályi változások A nyáron módosult, illetve tanévkezdés környékén módosul (a www.om.hu honlapon is nyomon követhető):

31 31 1. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  4 új érettségi tantárgy (katonai alapismeretek, belügyi rendészeti ismeretek, gazdasági ismeretek (közismereti!), utazás és turizmus)  a próba érettségik tapasztalatait is felhasználva elsősorban technikai, eljárásrendi kérdések módosultak  felnőttoktatásban idegen nyelvi érettségire haladék (2010. májusban lesz először kötelező)  két tannyelvű iskolák tanulója célnyelvi szóbelin történelem, illetve földrajz tárgyakból a magyar vonatkozású részekből magyarul is vizsgázhat (utoljára 2008-ban), feltéve, ha célnyelven is összefoglalja

32 32 2. A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet  a jelentkezők felhatalmazása esetén az OFI elektronikusan is beszerezheti az érettségi adatokat a középiskolától és az adatokat kezelő intézménytől  a jelentkező a felvételi eljárás során egy alkalommal módosíthatja a sorrendet  az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Verseny 1-3. helyezettjének legfeljebb 5 többletpont adható  a hozott pontszámba az utolsó – tanult – két év végi jegy számítható be  a bölcsész 2-es szakcsoportba bejutáshoz ténylegesen kell az emelt szintű érettségi letétele (nyelvvizsga esetén is)

33 33 3. A 11/2004. (III. 24.) OM rendelet a 2004/2005. évi tanév rendjéről kiegészül  tanulmányi versenyek  kötelező diagnosztikus mérés 1. osztályban dec. 15-ig (akire az osztálytanító indokoltnak látja)  ellenőrzés (ősszel: enyhe értelmi fogyatékos oktatását végző tagozatok; tavasszal: OM azonosítóval rendelkező pedagógiai szakmai szolgáltatók, illetve a kiválasztott nem állami, nem önkormányzati intézmények)  középiskoláknak 1-gyel több tanítás nélküli munkanap  minden tanulóra kiterjedő kötelező kompetenciamérés az új tanévben nem lesz (a 2004. májusi mérés – 6., 8., 10. o. – eredményeit 2005. első felében tudják feldolgozni az iskolák és a fenntartók)

34 34 4. A tankönyvvé nyilvánítás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló új miniszteri rendelet  az iskola nov.15-ig (az új osztályokba felveendő tanulóknál a beiratkozás napjáig) felméri a tanulók tankönyvigényét  a tankönyv-ingyenességhez igénylő lapot kell kitöltenie a szülőnek, és a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt  a nevelőtestület dec. 15-ig meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és erről írásban értesíti a szülőt  az iskola február 15-ig elkészíti a tankönyvrendelését

35 35 5. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről (tervezet)  előírások a december 31-ig felülvizsgálandó házirend tartalmára  a késések idejét - ha a házirend úgy rendelkezik - össze lehet adni  a központi felvételit meghirdető középfokú iskola köteles meg is szervezni azt  lehet külön spec. matematika írásbeli a hat évfolyamos gimnáziumba pályázóknál

36 36 6. 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről (tervezet)  a tantárgyankénti vizsgaleírások változnak, a tantárgyi követelmények nem  a kormányrendeletnek megfelelő 4 új tárgy itt is megjelenik

37 37 "Az akadály az a rémisztő dolog, amelyet akkor látunk, ha levesszük szemünket a célról.„ /Henry Ford/

38 38


Letölteni ppt "A közoktatás feladatai a 2004/2005. tanévben Előadó: Sipos János közoktatási helyettes államtitkár 2004. augusztus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések