Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közoktatás feladatai a 2004/2005. tanévben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közoktatás feladatai a 2004/2005. tanévben"— Előadás másolata:

1 A közoktatás feladatai a 2004/2005. tanévben
Sipos János közoktatási helyettes államtitkár 2004. augusztus

2 " Mindent meg fogsz kapni az életben, amit csak akarsz,
ha eleget segítesz másoknak, hogy megkapják, amit ők akarnak." /Zig Ziglar/

3 1. A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, felmenő rendszerű bevezetése
a kiszámíthatóság és a fokozatosság igénye (2004. szeptember 1-jén csak az első évfolyamon kezdődő, folyamatos fejlesztés) Nat: „Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká.” oktatási programcsomagok fejlesztése a hétköznapi tanítási gyakorlat megváltoztatásához (Sulinova Kht)

4 2. Pedagógiai program a helyi tantervek átdolgozását három lépésben kell(ett) elvégezni: 2004-ben az 1-4. évfolyamokra, 2005-ben az 5-8. évfolyamokra, és 2011-ben a 9-12.(13.) évfolyamokra vonatkozik az átdolgozás kötelezettsége (növekvő számú kerettantervi ajánlás könnyíti a nevelőtestületek munkáját) egészségnevelési program környezeti nevelési program

5 3. Minőségirányítási program
az ÖMIP-hez igazodva normatív támogatás

6 4. Módosított titoktartási szabályok
a pedagógus a hivatásánál fogva titoktartási kötelezettség alá esik De mi is számít titoknak? az adatkezelés szabályozása (Ktv 2.sz. melléklet)

7 5. Szöveges értékelés kötelező bevezetése (egyelőre csak az 1
5. Szöveges értékelés kötelező bevezetése (egyelőre csak az 1. évfolyamon) a tanuló fejlődését leginkább szolgáló értékelési módszert alkalmazzunk minden leendő elsősöket tanító pedagógus módszertani füzetet kapott a nyáron új nyomtatványok az 1. osztályban (elektronikusan is ki lehessen tölteni)

8 eltérő egyéni fejlődési ütem – egyéni fejlesztés
6. Az évfolyamismétlés csak a szülő beleegyezésével lehetséges (egyelőre csak az 1. évfolyamon) eltérő egyéni fejlődési ütem – egyéni fejlesztés 2004. szeptember 1-től egyre nagyobb időkeret egyéni foglalkozásra

9 7. Óvodai nevelés „az iskolai életmódra felkészítő foglalkozás” törölve az óvodáztatás kötelező megkezdése és befejezése egyértelműen szabályozott (24.§) ingyenes gyermekétkeztetés rászorultsági alapon

10 8. Kollégiumi nevelés nem volt kötelező a kollégiumi felügyelő munkakör bevezetése nevelés az iskolával összhangban AJTP kollégiumi program is indul az AJTP iskolai program mellett Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában változás: a tanuló a kötelező foglalkozáson való részvétel alól - a kollégium házirendjében meghatározott elvek szerint - felmentést kaphat

11 szakmai-módszertani ajánlás az OM-től
9. Idegen nyelvi előkészítő évfolyam (407 osztályban összesen közel 12 000 tanuló) szakmai-módszertani ajánlás az OM-től ingyenes felkészítő továbbképzések emelt állami normatíva (+76 500 Ft/tanuló)

12 10. A sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése
az előző tanévben közel 20 000 tanulónak összesen 190 mFt a következő tanévben is folytatódik az előre hozott érettségivel 2005-től kezdve mindenki ingyenesen szerezhet nyelvvizsgát akár már a középiskola befejezése előtt

13 11. A kétszintű érettségi vizsga bevezetése – a felsőoktatási felvételi vizsga megszűnése
oka fogyottá váltak az önköltséges egyetemi-főiskolai felvételi előkészítők az érettségi presztízse visszaáll egységes érettségi követelmények (gimnázium, szakközépiskola, esti, levelező) jelentős elmozdulás a standardizálás irányába (központi írásbeli és javítási útmutató minden tárgyból) tantárgyankénti részletes útmutató, mintafeladatok tanáronként 10 000 Ft külön normatíva a felkészülésre (a tanév végéig már 3000 pedagógus vett részt)

14 A felvételi pontok számítása
H + Sz = F vagy Szx2 = F ( ) + 60 = 120, és +7 pont egy legalább 3-as emelt szintű érettségire, középfokú nyelvvizsgára…, de max. 24 plusz pont

15 12. Sulinet Digitális Tudásbázis
digitális tananyagok megjelenése szeptembertől (először a „régi” kerettantervre épített tananyagokhoz a évfolyamra) digitális zsúrkocsi a középiskolákban ingyenes szoftverek a pedagógusoknak otthonra is (Tisztaszoftver Program) adókedvezménnyel támogatott eszközvásárlás széles sávú internet minden iskolának 2005 végéig mindenki számára, minden településen hozzáférhető információk 10 000 tanár informatikai képzése az idén (a következő években újabb tízezrek az NFT keretén belül támogatva)

16 Oktatáspolitikai prioritás: sajátos nevelési igény)
13. Integrált oktatás (1) Oktatáspolitikai prioritás: együttnevelés (hátrányos helyzet és sajátos nevelési igény)

17 Országos Oktatási Integrációs Hálózat
13. Integrált oktatás (2) Országos Oktatási Integrációs Hálózat integrációs normatíva (már 60 000 Ft/tanuló) tanulók visszahelyezése

18 14. Kistérségi közoktatási együttműködések (Mi határozza meg az élet minőségét egy településen?)
több esély, magasabb színvonalú oktatás a kistelepülések gyermekeinek is BM pályázaton 2,3 milliárd Ft amely területeken érdemes foglalkozni kistérségi együttműködéssel: pedagógiai szakszolgálat működtetése nemzeti és etnikai nevelés, oktatás tanügyigazgatási szakember foglalkoztatása pedagógiai-szakmai szolgáltatás pedagógusok helyettesítési rendszere intézményfenntartó társulás

19 15. Pedagógus-továbbképzések
a pedagógus mesterségbeli tudás folyamatos növelése (egész életen át tanulás) jelentős – több milliárd Ft-os – NFT-s források a normatíva mellett

20 16. A pedagógusképzés megújítása (Ki a tanárképzés megrendelője?)
egységes (5-12. évfolyamra szóló) tanárképzés a szaktárgyi diszciplina és a pedagógikum küzdelme az elméleti képzés és a gyakorlati képzés harca

21 17. Nemzeti Fejlesztési Terv (HEF OP, ROP) és egyéb pályázatok (1)
jelentős érdeklődés, túljelentkezés az OM-et érintő NFT-s pályázatoknál (HEF OP ÉS ROP egyaránt) kompetenciafejlesztés Szövegértés és szövegalkotás Matematika-logika IKT Szociális és életviteli kompetenciák, környezeti nevelés Életpálya-építés Idegen nyelv Óvoda: fejlesztő tevékenységek hátrányos helyzet infrastrukturális fejlesztés: az NFT ROP pályázatot írt ki az óvodai és ált. iskolai infrastrukturális fejlesztésekre (12 milliárd Ft az idén)

22 17. Nemzeti Fejlesztési Terv (HEF OP, ROP) és egyéb pályázatok (2)
beruházás a 21. századi iskolába hitel program (már kb. 10 milliárd Ft) pl. iskolaépületek (óvoda csak iskolával együtt) felújítását, akadálymentesítését, tornacsarnok, tanuszoda építését … támogatja információs technológia az általános iskolában (Phare, közel 7 milliárd Ft értékben 115 iskola felújítása kezdődik 2004-ben)

23 most induló, kormányhatározatban is szereplő tervező munka
18. NFT 2 ra 5-8-szor nagyobb fejlesztési források, mint ami van ra (Mintegy milliárd Ft lesz oktatásra?) most induló, kormányhatározatban is szereplő tervező munka

24 19. A közoktatás-fejlesztési stratégia és az EU-csatlakozás
fő közoktatási prioritásaink az EU-s dimenziók mentén készültek

25 20. A 2004/2005. tanév rendje (1) A szorgalmi idő első tanítási napja: szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási napja: június 15. (szerda) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: Középiskolákban és a szakiskolákban: május 6. Kisebbségi nyelven oktató és a két tanítási nyelvű középiskolákban: május 5. Szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél éves képzésben tanulóknak: január 18.

26 20. A 2004/2005. tanév rendje (2) A szorgalmi idő első féléve január 21-ig tart. Őszi szünet időpontja: november 2-5. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő) Téli szünet időpontja: december A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (hétfő) Tavaszi szünet időpontja: március A szünet előtti utolsó tanítási nap március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap március 30. (szerda)

27 20. A 2004/2005. tanév rendje (3) házirend felülvizsgálata december 31-ig tanulmányi versenyek (kétszer annyi OM által támogatott) kétszintű érettségi először 2005 májusában ballagás után kezdve középszintű és emelt szintű érettségi írásbeli májusban június első felében emelt szintű szóbelik a vizsgaközpontokban június második felében középszintű érettségik az iskolákban felsőoktatási felvételi jelentkezés ugyanúgy szükséges

28 21. Segítség a szülőknek dupla családi pótlék augusztusban
rászorultsági alapon ingyenes tankönyv (közel 700 000 tanuló az 1,5 millióból) lehetséges 15 000 Ft adómentes munkáltatói támogatás ingyenes étkeztetés az óvodában rászorultsági alapon (kb. 100 000 gyerek)

29 22. A 2005. évi költségvetés előkészítése
minisztériumi projektek a fejezeti pénzek helyett („pályázatok”) intézmények, szervezetek támogatása szinte kizárólagosan csak pályázatok keretében érdekegyeztetések a PM-mel

30 Jogszabályi változások
A nyáron módosult, illetve tanévkezdés környékén módosul (a honlapon is nyomon követhető):

31 1. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
4 új érettségi tantárgy (katonai alapismeretek, belügyi rendészeti ismeretek, gazdasági ismeretek (közismereti!), utazás és turizmus) a próba érettségik tapasztalatait is felhasználva elsősorban technikai, eljárásrendi kérdések módosultak felnőttoktatásban idegen nyelvi érettségire haladék (2010. májusban lesz először kötelező) két tannyelvű iskolák tanulója célnyelvi szóbelin történelem, illetve földrajz tárgyakból a magyar vonatkozású részekből magyarul is vizsgázhat (utoljára 2008-ban), feltéve, ha célnyelven is összefoglalja

32 2. A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a jelentkezők felhatalmazása esetén az OFI elektronikusan is beszerezheti az érettségi adatokat a középiskolától és az adatokat kezelő intézménytől a jelentkező a felvételi eljárás során egy alkalommal módosíthatja a sorrendet az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Verseny 1-3. helyezettjének legfeljebb 5 többletpont adható a hozott pontszámba az utolsó – tanult – két év végi jegy számítható be a bölcsész 2-es szakcsoportba bejutáshoz ténylegesen kell az emelt szintű érettségi letétele (nyelvvizsga esetén is)

33 3. A 11/2004. (III. 24.) OM rendelet a 2004/2005. évi tanév rendjéről kiegészül
tanulmányi versenyek kötelező diagnosztikus mérés 1. osztályban dec. 15-ig (akire az osztálytanító indokoltnak látja) ellenőrzés (ősszel: enyhe értelmi fogyatékos oktatását végző tagozatok; tavasszal: OM azonosítóval rendelkező pedagógiai szakmai szolgáltatók, illetve a kiválasztott nem állami, nem önkormányzati intézmények) középiskoláknak 1-gyel több tanítás nélküli munkanap minden tanulóra kiterjedő kötelező kompetenciamérés az új tanévben nem lesz (a májusi mérés – 6., 8., 10. o. – eredményeit első felében tudják feldolgozni az iskolák és a fenntartók)

34 4. A tankönyvvé nyilvánítás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló új miniszteri rendelet az iskola nov.15-ig (az új osztályokba felveendő tanulóknál a beiratkozás napjáig) felméri a tanulók tankönyvigényét a tankönyv-ingyenességhez igénylő lapot kell kitöltenie a szülőnek, és a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt a nevelőtestület dec. 15-ig meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és erről írásban értesíti a szülőt az iskola február 15-ig elkészíti a tankönyvrendelését

35 5. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről (tervezet)
előírások a december 31-ig felülvizsgálandó házirend tartalmára a késések idejét - ha a házirend úgy rendelkezik - össze lehet adni a központi felvételit meghirdető középfokú iskola köteles meg is szervezni azt lehet külön spec. matematika írásbeli a hat évfolyamos gimnáziumba pályázóknál

36 6. 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről (tervezet)
a tantárgyankénti vizsgaleírások változnak, a tantárgyi követelmények nem a kormányrendeletnek megfelelő 4 új tárgy itt is megjelenik

37 "Az akadály az a rémisztő dolog, amelyet akkor látunk,
ha levesszük szemünket a célról.„ /Henry Ford/

38


Letölteni ppt "A közoktatás feladatai a 2004/2005. tanévben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések