Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Útlevél a tanulási és munkavállalási célú mobilitáshoz

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Útlevél a tanulási és munkavállalási célú mobilitáshoz"— Előadás másolata:

1 Útlevél a tanulási és munkavállalási célú mobilitáshoz
Oklevélmelléklet Útlevél a tanulási és munkavállalási célú mobilitáshoz

2 Dr. Kissné Pap Margit oklevélmelléklet koordinátor
Előadó: Dr. Kissné Pap Margit oklevélmelléklet koordinátor Oktatási Minisztérium

3 Fő témák: I. Az oklevélmelléklet létrehozásának háttere és indítékai
II. Az oklevélmelléklet fogalma és rövid története III. Az oklevélmelléklet kiadásának jogi szabályozása IV. Az oklevélmelléklet tartalma és formája V. Az oklevélmelléklet jelentősége

4 I. Az oklevélmelléklet létrehozásának háttere és indítékai
Külföldjárás már a középkortól kezdve létezik; akkor ezt peregrinációnak, a benne résztvevő diákokat, értelmiségieket peregrinusoknak nevezték. A peregrináció is Nyugat-Európa országaiba irányult: Németország, Hollandia, Anglia, Olaszország stb.; résztvevőinek száma Magyarországon és Erdélyben több ezerre tehető. Neves peregrinusok: Apáczai Csere János, Szenczi Molnár Albert Szepsi Csombor Márton stb. A peregrináció mai megfelelője: a tanulási és munkavállalási célú mobilitás: a képzési szintek és típusok, országok és régiók, gazdasági ágazatok közötti mozgás

5 A tanulási és munkavállalási célú mobilitás a 80-as évektől folyamatosan nő; ma már tömegességről beszélhetünk Példák a tömegességre: 2010-ig az Erasmus programban 3 millió ösztöndíjas vesz részt 2007 és 2013 között a Comenius programba a diákok és tanárok 10 %-a kapcsolódik be 2013-ig a Leonardo program keretében évente 150 ezer fiatal végez külföldi szakmai gyakorlatot A felnőttképzési programok keretében évente 50 ezer felnőtt tanul külföldön A tanulási célú mobilitás a munkavállalási mobilitást is ösztönzi.

6 Magyarországon a népesség kb
Magyarországon a népesség kb. 4 %-a foglalkozik komolyan a külföldi munkavállalás gondolatával; ennél jóval kevesebben valósítják meg; a pontos számokat nem ismerjük A mobilitáshoz sokféle politikai, gazdasági, jogi és szakmai feltétel szükséges. Megteremtésüket Uniós intézkedések sorozata segíti. A szakmai és jogi feltételek között kiemelt jelentőségű: a képesítések, fokozatok kölcsönös elismerése a szakképesítések átláthatóság a szakmai alkalmasság biztonságos megítélése A fentiek nélkülözhetetlen eszköze: az OKLEVÉLMELLÉKLET, más nevén a DIPLOMA SUPPLEMENT (DS)

7 II. Az oklevélmelléklet fogalma és rövid története
A fogalom: Az oklevélmelléklet biztonsági okmányként kezelt közokirat, a felsőoktatási intézmények állítják ki, az oklevél mellé. Részletes tájékoztatást nyújt: a végzettségről és a szakképzettségről, a tanult tantárgyakról, a szakmai gyakorlatról, a diplomamunkáról, a megszerzett kreditpontokról, az elért tanulmányi eredményekről, az oklevelet kiállító felsőoktatási intézményről és a magyar felsőoktatás rendszeréről, tehát mindarról, amely fontos információ lehet a munkavállalás és a továbbtanulás szempontjából.

8 A rövid történet Lisszaboni Egyezmény a felsőoktatási képesítések elismeréséről (1997. április 11.) ” A Felek területükön … támogatják ….. az Oklevélmelléklet… használatát.” Az oklevélmelléklet európai modelljének kialakítása: Európa Tanács, UNESCO-CEPES, Európai Bizottság munkacsoportja ( ); A dokumentum tesztelése Phare Program keretében, Magyarországon is. Bolognai Nyilatkozat, 2001-es prágai és 2003-as berlini miniszteri konferencia megerősíti a dokumentum használatának szükségességét: „2005-től minden felsőoktatási intézményben végző diák automatikusan és ingyen kapja meg az oklevélmellékletet, elterjedt európai nyelven.”

9 III. Az oklevélmelléklet kiadásának jogi szabályozása
A felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény 97. § (5) bekezdés: „ Külföldi felhasználásra kérelem alapján idegen nyelvű oklevél- melléklet adható ki.” A felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény 2003-as módosításakor a 97. § (8) bekezdés: „ A hallgató kérésére a felsőoktatási intézmény magyar nyelvű oklevélmellékletet állít ki… A hallgató kérésére és költségére az oklevélmellékletet angol nyelven is ki kell adni.” Az Országgyűlés által elfogadott, jelenleg az Alkotmánybíróság által vizsgált új felsőoktatási törvény módosítja az eddigi szabályozást: „ Az alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél mellé ki kell adni….az oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzeti és etnikai kisebbségi képzés esetében – a hallgató kérésére – az érintett kisebbség nyelvén.”

10 IV. Az oklevélmelléklet tartalma és formája
Oklevélmelléklet- nyomtatvány borítólapja: tört-fehér, vastag borítólap, magyar és angol címfelirattal, magyar címerrel

11 Oklevélmelléklet–nyomtatvány belsőlapja:
szürkés-zöld színű vékony lap, nyomtatott sorszámmal, kerettel, Europass logóval és vízjellel (utóbbi a hamisítás ellen), nemzetiszín zsinórral a borítóba kötve

12 Az oklevélmelléklet tartalma
A kiállító felsőoktatási intézmény logóján és a diploma törzskönyvi számán kívül nyolc kérdéscsoportot foglal magában. Ezek a következők: Az oklevélmegszerzőjének adatai (név, születési idő, szakképzettség, hallgatói azonosító) 2. Az oklevél adatai (szakképzettség és vele járó cím, az elvégzett szak/ szakok, az oklevelet kibocsátó intézmény, a képző intézmény, a a képzés nyelve) 3. A képzés szintjének adatai (képzés szintje, képzés ideje, a képzésbe való bejutás feltételei)

13 eredményekre vonatkozó adatok
4. A képzés tartalmára és az elért eredményekre vonatkozó adatok 4.1. A képzés módja: nappali, esti, levelező stb. 4.2. A képzési program követelményei: képesítési követelményekre vonatkozó jogszabály, képzési cél, megszerzendő kreditérték, az ismeretek ellenőrzési rendszere, a szakmai gyakorlat jellege, hossza, kreditértéke;

14 4.3. Az egyes tantárgyak, érdemjegyek, kreditpontok (a tantárgy neve, kódja, heti óraszáma, követelménye, kredit- pontja, érdemjegye, dátuma; diplomamunka, heti óraszáma, kredit-pontja; megszerzett összes kredit)

15 4.4. Az értékelés rendszere: ötfokozatú stb.
4.5. Az oklevél minősítése: pl. jó 5. Az oklevéllel járó jogosultságok: pl. PhD tanulmányok folytatása

16 6.1.2. Intézményi információk, a felsőoktatási intézmény rövid leírása
További információk Egyéni információk: pl. külföldi részképzés, kreditrendszeren kívüli tanulmányok Intézményi információk, a felsőoktatási intézmény rövid leírása Egyéb hasznos információk forrásának megjelölése

17 7. Az oklevélmelléklet hitelesítése: dátum, név és aláírás, aláíró beosztása, felsőoktatási intézmény bélyegzője 8. A magyar felsőoktatási rendszer leírása: az egész országban egységes; készítette a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

18 Az oklevélmelléklet jelentősége
Segítséget nyújthat a külföldi munkavállaláshoz és a posztgraduális tanulmányokhoz Egyszerűsítheti az oklevelek külföldi elismerését A magyar felsőoktatás átláthatóságának javításával növelheti a felsőoktatásunk iránti érdeklődést és bizalmat A felsőoktatási végzettségek és szakképzettségek tartalmának részletes leírásával javíthatja a magyar felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti kapcsolatokat Megkönnyítheti a korábbi duális és a kialakuló új, bolognai többciklusú képzés közötti átjárhatóságot.

19 Köszönöm, hogy meghallgattak!


Letölteni ppt "Útlevél a tanulási és munkavállalási célú mobilitáshoz"

Hasonló előadás


Google Hirdetések