Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oklevélmelléklet Útlevél a tanulási és munkavállalási célú mobilitáshoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oklevélmelléklet Útlevél a tanulási és munkavállalási célú mobilitáshoz."— Előadás másolata:

1 Oklevélmelléklet Útlevél a tanulási és munkavállalási célú mobilitáshoz

2 Dr. Kissné Pap Margit oklevélmelléklet koordinátor Oktatási Minisztérium Előadó:

3 Fő témák : n I. Az oklevélmelléklet létrehozásának háttere és indítékai n II. Az oklevélmelléklet fogalma és rövid története n III. Az oklevélmelléklet kiadásának jogi szabályozása n IV. Az oklevélmelléklet tartalma és formája n V. Az oklevélmelléklet jelentősége

4 I. Az oklevélmelléklet létrehozásának háttere és indítékai n Külföldjárás már a középkortól kezdve létezik; akkor ezt peregrinációnak, a benne résztvevő diákokat, értelmiségieket peregrinusoknak nevezték. n A peregrináció is Nyugat-Európa országaiba irányult: Németország, Hollandia, Anglia, Olaszország stb.; résztvevőinek száma Magyarországon és Erdélyben több ezerre tehető. n Neves peregrinusok: Apáczai Csere János, Szenczi Molnár Albert Szepsi Csombor Márton stb. n A peregrináció mai megfelelője: a tanulási és munkavállalási célú mobilitás: a képzési szintek és típusok, országok és régiók, gazdasági ágazatok közötti mozgás

5  A tanulási és munkavállalási célú mobilitás a 80-as évektől folyamatosan nő; ma már tömegességről beszélhetünk  Példák a tömegességre:  2010-ig az Erasmus programban 3 millió ösztöndíjas vesz részt  2007 és 2013 között a Comenius programba a diákok és tanárok 10 %-a kapcsolódik be  2013-ig a Leonardo program keretében évente 150 ezer fiatal végez külföldi szakmai gyakorlatot  A felnőttképzési programok keretében évente 50 ezer felnőtt tanul külföldön  A tanulási célú mobilitás a munkavállalási mobilitást is ösztönzi.

6  Magyarországon a népesség kb. 4 %-a foglalkozik komolyan a külföldi munkavállalás gondolatával; ennél jóval kevesebben valósítják meg; a pontos számokat nem ismerjük  A mobilitáshoz sokféle politikai, gazdasági, jogi és szakmai feltétel szükséges. Megteremtésüket Uniós intézkedések sorozata segíti.  A szakmai és jogi feltételek között kiemelt jelentőségű:  a képesítések, fokozatok kölcsönös elismerése  a szakképesítések átláthatóság  a szakmai alkalmasság biztonságos megítélése  A fentiek nélkülözhetetlen eszköze: az OKLEVÉLMELLÉKLET, más nevén a DIPLOMA SUPPLEMENT (DS)

7 II. Az oklevélmelléklet fogalma és rövid története A fogalom: Az oklevélmelléklet biztonsági okmányként kezelt közokirat, a felsőoktatási intézmények állítják ki, az oklevél mellé. Részletes tájékoztatást nyújt:  a végzettségről és a szakképzettségről,  a tanult tantárgyakról, a szakmai gyakorlatról, a diplomamunkáról,  a megszerzett kreditpontokról, az elért tanulmányi eredményekről,  az oklevelet kiállító felsőoktatási intézményről és a magyar felsőoktatás rendszeréről, tehát mindarról, amely fontos információ lehet a munkavállalás és a továbbtanulás szempontjából.

8 A rövid történet  Lisszaboni Egyezmény a felsőoktatási képesítések elismeréséről (1997. április 11.) ” A Felek területükön … támogatják ….. az Oklevélmelléklet… használatát.”  Az oklevélmelléklet európai modelljének kialakítása: Európa Tanács, UNESCO-CEPES, Európai Bizottság munkacsoportja (1997-98.); A dokumentum tesztelése Phare Program keretében, Magyarországon is. n Bolognai Nyilatkozat, 2001-es prágai és 2003-as berlini miniszteri konferencia megerősíti a dokumentum használatának szükségességét: „2005-től minden felsőoktatási intézményben végző diák automatikusan és ingyen kapja meg az oklevélmellékletet, elterjedt európai nyelven.”

9 III. Az oklevélmelléklet kiadásának jogi szabályozása  A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 97. § (5) bekezdés: „ Külföldi felhasználásra kérelem alapján idegen nyelvű oklevél- melléklet adható ki.”  A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 2003-as módosításakor a 97. § (8) bekezdés: „ A hallgató kérésére a felsőoktatási intézmény magyar nyelvű oklevélmellékletet állít ki… A hallgató kérésére és költségére az oklevélmellékletet angol nyelven is ki kell adni.”  Az Országgyűlés által elfogadott, jelenleg az Alkotmánybíróság által vizsgált új felsőoktatási törvény módosítja az eddigi szabályozást: „ Az alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél mellé ki kell adni….az oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzeti és etnikai kisebbségi képzés esetében – a hallgató kérésére – az érintett kisebbség nyelvén.”

10 Oklevélmelléklet- nyomtatvány borítólapja: tört-fehér, vastag borítólap, magyar és angol címfelirattal, magyar címerrel IV. Az oklevélmelléklet tartalma és formája

11 Oklevélmelléklet– nyomtatvány belsőlapja: szürkés-zöld színű vékony lap, nyomtatott sorszámmal, kerettel, Europass logóval és vízjellel (utóbbi a hamisítás ellen), nemzetiszín zsinórral a borítóba kötve

12 Az oklevélmelléklet tartalma A kiállító felsőoktatási intézmény logóján és a diploma törzskönyvi számán kívül nyolc kérdéscsoportot foglal magában. Ezek a következők: 1. Az oklevélmegszerzőjének adatai (név, születési idő, szakképzettség, hallgatói azonosító) 2. Az oklevél adatai (szakképzettség és vele járó cím, az elvégzett szak/ szakok, az oklevelet kibocsátó intézmény, a képző intézmény, a a képzés nyelve) 3. A képzés szintjének adatai (képzés szintje, képzés ideje, a képzésbe való bejutás feltételei)

13 4. A képzés tartalmára és az elért eredményekre vonatkozó adatok 4.1. A képzés módja : nappali, esti, levelező stb. 4.2. A képzési program követelményei: képesítési követelményekre vonatkozó jogszabály, képzési cél, megszerzendő kreditérték, az ismeretek ellenőrzési rendszere, a szakmai gyakorlat jellege, hossza, kreditértéke;

14 4.3. Az egyes tantárgyak, érdemjegyek, kreditpontok (a tantárgy neve, kódja, heti óraszáma, követelménye, kredit- pontja, érdemjegye, dátuma; diplomamunka, heti óraszáma, kredit-pontja; megszerzett összes kredit)

15 4.4. Az értékelés rendszere: ötfokozatú stb. 4.5. Az oklevél minősítése : pl. jó 5. Az oklevéllel járó jogosultságok: pl. PhD tanulmányok folytatása

16 6. További információk 6.1.1. Egyéni információk: pl. külföldi részképzés, kreditrendszeren kívüli tanulmányok 6.1.2. Intézményi információk, a felsőoktatási intézmény rövid leírása 6.2. Egyéb hasznos információk forrásának megjelölése

17 7. Az oklevélmelléklet hitelesítése: dátum, név és aláírás, aláíró beosztása, felsőoktatási intézmény bélyegzője 8. A magyar felsőoktatási rendszer leírása: az egész országban egységes; készítette a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

18 Az oklevélmelléklet jelentősége  Segítséget nyújthat a külföldi munkavállaláshoz és a posztgraduális tanulmányokhoz  Egyszerűsítheti az oklevelek külföldi elismerését  A magyar felsőoktatás átláthatóságának javításával növelheti a felsőoktatásunk iránti érdeklődést és bizalmat  A felsőoktatási végzettségek és szakképzettségek tartalmának részletes leírásával javíthatja a magyar felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti kapcsolatokat  Megkönnyítheti a korábbi duális és a kialakuló új, bolognai többciklusú képzés közötti átjárhatóságot.

19 Köszönöm, hogy meghallgattak!


Letölteni ppt "Oklevélmelléklet Útlevél a tanulási és munkavállalási célú mobilitáshoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések