Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Költségvetés műszaki tervek alapján készített tervirat, mely a megvalósításhoz szükséges szerkezetek, berendezések és munkák felsorolását tartalmazza (kiírási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Költségvetés műszaki tervek alapján készített tervirat, mely a megvalósításhoz szükséges szerkezetek, berendezések és munkák felsorolását tartalmazza (kiírási."— Előadás másolata:

1 Költségvetés műszaki tervek alapján készített tervirat, mely a megvalósításhoz szükséges szerkezetek, berendezések és munkák felsorolását tartalmazza (kiírási szöveg), mennyiség és érték meghatározásával. a megrendelő és a vállalkozó kapcsolatának fontos dokumentuma

2 Költségvetés Hol használjuk?
tervváltozatok összevetése – tervező, beruházó tenderkiírás – beruházó ajánlati ár – kivitelező szerződéskötés – megbízó, vállalkozó számlázás, elszámolás - megbízó, vállalkozó banki finanszírozás – beruházó, pénzintézet

3 Költségvetés A kiviteli tervdokumentáció része:
a 191/2009 Korm.rendelet alapján: „A kivitelezési tervdokumentációban meg kell határozni ... a mennyiségek és minőségek részletes, tételes költségvetési kiírását a technológiai folyamatok és minőség szerint csoportosítva.”

4 Költségvetés Funkciói:
tételes tervezői utasítás adása a műszaki tervek mellé - tervirat a munka mennyiségének a meghatározása a munka minőségének a meghatározása a munka költségének (árának) a meghatározása

5 Költségvetés Árképzési formák: Rögzített ár: (nem piackonform)
Rögzített árséma alapján: rögzített bértételekkel, bérköltséggel, rögzített élőmunka-, gép- és anyagnormákkal, rögzített anyagköltség- és közvetett költség számítási formával kalkulált ár Szabad ár: a vállalkozó által szabadon meghatározott árséma alapján, az adott vállalkozásra jellemző élőmunka-, gép- és anyagnormákkal, bértételekkel, bérköltséggel, az adott vállalkozásra jellemző anyagköltség számítási-, közvetett költség számítási formával kalkulált ár.

6 Költségvetés Fajtái: részletességük szerint: árképzés módja szerint:
költségbecslés építményre (normatív adatok alapján; ft/m2) munkanem szintű (pl.:kőműves-, ács-, burkoló munkák) szerkezet szintű költségvetés (pl.: teherhordó falazatok) tételes költségvetés (munkafolyamatokra bontott) árképzés módja szerint: egységáras végösszegképző (egyösszegű árajánlat) célja szerint: költségbecslés – tervezési szakasz vállalási ár meghatározása – költségek+nyereség kiviteli szintű, tételes költségvetés – kivitelezés várható ktsgei (közvetlen-, közvetett-, általános költségek) önköltségszámítás – tényleges ráfordítások meghatározása

7 Költségvetés Elvárások: Jól áttekinthető, érthető legyen.
Terjedjen ki az adott beruházás minden építményére, részletére. Legyen gyorsan elkészíthető. Legyen könnyen átalakítható, a változások követésére képes. Közelítse meg a várható tényköltségeket.

8 Tételes költségvetés Fogalmak:
Tétel: a költségvetés legkisebb eleme, tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek a kapcsolódó építési feladat árát meghatározzák. Egy költségvetés annyi tételből áll, ahány - (egység)ár szempontjából - különböző folyamat fordul elő az építmény kivitelezése során.

9 Költségvetés Munkanem: valamely szakmához, illetve a munkamegosztás szakmai, technológia elkülönültsége szerinti termelőegységhez kapcsolódó tételcsoport. Pl.: kőműves munkák, ácsmunkák, helyszíni beton és vb munkák, előregyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése (tk. 144.o. ÖN)

10 Költségvetés Ismétlés
Norma: egységnyi mennyiségű építési feladat elkészítéséhez felhasználandó erőforrások mennyisége. Erőforrás fajtája szerint: anyagnorma: egységnyi feladathoz szükséges anyagmennyiség (pl.: db/m2, kg/m2) gépnorma: egységnyi feladat elvégzéséhez szükséges munkagép ráfordítás (műszakóra, teljesítmény [kWh]) Munkaerő-norma: egységnyi feladat elvégzéséhez szükséges munkaerő ráfordítás (képzettség szerint, pl. szakmunkás, segédmunkás) A gép- és munkaerőnormák lehetnek: időnorma (pl.: óra/m3) teljesítménynorma (pl.:m3/óra)

11 Költségvetés Az anyagnormák: a számításba vett (fuvarozási, rakodási, tárolási, belső anyagmozgatási, bedolgozási stb.) együttes veszteségeket is magukba foglalják. A veszteségek meghatározása a felhasznált anyag jellemzőinek és a fejezet sajátosságainak figyelembevételével történik

12 Költségvetés A munkaidőnormák: tartalmazzák a termelés szervezésből adódó elkerülhetetlen veszteségeket is. A munkaidőnormák meghatározása a munka szakszerű elvégzéséhez szükséges valamennyi művelet figyelembevételével történik. E műveletek felsorolását a segédletekben a tételeknél találjuk tartalmazzák: munkahelyi anyagmozgatást a tételben foglalt és korábban elkészült szerkezetek szükség szerinti védőburkolást, állagvédelmét a kivitelezés során keletkező hulladék eltakarítását és deponálását a munkaidőnormák az általánosan elterjedt motorikus meghajtású kéziszerszámok használatát feltételezik

13 Az építési szerződés megkötésekor az ár vizsgálata során az építésügyért felelős miniszter által működtetett honlapon található elektronikus költségvetési kiírási programban meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat irányadónak lehet tekinteni.

14 Költségvetés Készítése: nincs rá külön jogszabályi előírás.
a funkciótól, a rendelkezésre álló adatok részletességétől, a megrendelő kívánságaitól (tenderkiírás), vállalkozó felkészültségétől (korábbi adatok, számítógépes háttér stb.) függ.

15 Költségvetés Készítés menete:
Költségvetés kiírás, a tételek összeállítása Méretszámítás (idomterv készítése) Árelemzés (tétel egységára) Beárazás (mennyiség*egységár) Összesítés

16 Költségvetés Segédletek:
Az építőipari árképzés, kalkuláció elkészítését kalkulációs segédletek segítik. Ezek alapvetően erőforrás szükségleti normagyűjtemények, amelyek a leggyakrabban előforduló munkafolyamatokra átlagos feltételeket figyelembe véve anyag, munkaerő és gépfelhasználási normaadatokat írnak le. A normatáblázatok összeállítása tapasztalati adatok alapján történik, így átlagos ráfordítások irányozhatók elő.

17 Költségvetés Segédletek: Építőipari Műszaki Iránynormák — ÉMIR
Alapja a mai normagyűjteményeknek Felépítése, és a tételekhez rendelt információk hasonlóak az ÉN-nél leírtakhoz Csak új létesítményekre vonatkozó építőipari normákat tartalmazott.

18 Költségvetés Segédletek:
Fenntartási Építőipari Műszaki Iránynormák — FÉMIR Tartalma az ÉMIR-hez hasonló, azonban csak fenntartási munkákra vonatkozó normákat tartalmazott a két normarendszer együttes alkalmazása nehézkes volt.

19 Költségvetés Segédletek:
Kisüzemi Termelők Építőipari Normagyűjteménye 1989 — KTÉN 89 kis magán megrendelők körében igen elterjedten alkalmazott. jó felépítése, tételrendje ma is megfelelően alkalmazható, korszerűsítve egyszerűen kezelhető, kisüzemi körülmények közötti termelés jellemzőinek megfelelően csak a nagy gépeket nem igénylő technológiákat tartalmazza, ezért a tételekhez tartozó gépnormákat e normagyűjtemény nem adja meg.

20 Költségvetés Segédletek: Egységes Építőipari Normagyűjtemény - ÉN
E normagyűjtemény az építőipari termelés döntő részét leíró tételrenddel rendelkezik Az erőforrás szükségleteket: • a munkaerő norma esetében műszakóra egységben, • az anyagszükségleti normákat az anyag természetes egységében, db, fm, m2, m3 stb. • a gépszükségleti normákat kWh egységben adja meg. A normákat mind az új, mind a felújítási munkákra vonatkozóan megadja.

21 Költségvetés Segédletek:
Egységes Építőipari Normagyűjtemény Kisüzemi körülmények között — ÉNK Felépítése, tételrendje hasonló az ÉN-ben találhatóhoz. csak szerszám jellegű gépek szükségesek, ezért a tételekhez tartozó gépnormákat e normagyűjtemény nem tartalmazza.

22 Költségvetés Segédletek: az előzőek helyett
most Segédletek: az előzőek helyett Összevont Építőipari Normarendszer (ÖN)

23 Költségvetés

24 Költségvetés Költségvetés készítő programok
A jelenleg használatos költségvetés készítő programok tételszöveg és norma adatbázisai ezen normagyűjteményeken alapulnak: Terc VIP, Terc Önköltség online (ktv. készítő), Terc Etalon online (ktv. kiíró),


Letölteni ppt "Költségvetés műszaki tervek alapján készített tervirat, mely a megvalósításhoz szükséges szerkezetek, berendezések és munkák felsorolását tartalmazza (kiírási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések