Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései"— Előadás másolata:

1 A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései
Budapest 2010. február 15.

2 A vizsgált területek Képzés és foglalkoztathatóság
Moduláris felépítésű, kompetencia alapú képzési szerkezet OKJ monitoring vizsgálat Előrehozott (alternatív) szakképzés TÁMOP 2.2.1

3 A foglalkoztatottak megoszlása a legmagasabb iskolai végzettség szerint 1992-2008.

4 A munkanélküliek megoszlása a legmagasabb iskolai végzettség szerint 1992-2008.

5 Országos képzési jegyzék
Az OKJ jellemzői: Szakképesítések Rész-szakképesítések Elágazások Ráépülések Átjárható, átlátható Rugalmas ugyanakkor stabil

6 Szakképesítések modularizációja
B 8. 17. 55. 48. 78. 92. C

7

8 Összegző bejegyzések kategóriánként
Kompetencia- profil Tulajdonságprofil Összegző bejegyzések kategóriánként 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat Feladatprofil 7. feladat 8. feladat 9. feladat 10. feladat 11. feladat 12. feladat

9 7 4 1 5 6 2 3 Fémipari anyagvizsgáló Szerkezetlakatos
szakképesítés csoport 4 van legalább egy közös moduljuk alap-modulcsoportjaik azonosak Géplakatos a kiegészítő modul- csoportban is van közös 1 5 6 2 3 Épületlakatos Hegesztő Építő- és szállítógép szerelő csak az alap-modulcsoportban van közös Felvonószerelő a kiegészítő modulcsoportban is van közös

10 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő
szakképesítés rész-szakképesítései Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő szakképesítés elágazásai Géplakatos szakképesítés 4109 0099 0220 3108 4108 6090 5105 0105 0106 0107 0108 0221 3095 4107 6108 5096 0095 0095 0095 0095 0095 0225 0347 4096 6109 6109 6109 0096 0096 0096 0096 0096 0346 0359 4111 4111 4111 4111 0109 0109 0109 0109 0109 0345 0345 0345 4095 4095 4095 4095 0111 0111 0111 0111 0111 0111 0111 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 Gépbeállító rész-szakképesítés Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő szakképesítés követelménymoduljai Géplakatos szakképesítés követelménymoduljai 0095 0096 0099 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0220 0110 0111 3095 3108 4095 4096 4107 4108 0221 0225 0345 4109 4111 5096 5105 6090 6108 6109 0346 0347 0359

11 Kötöttségek és lehetőségek
Egységes kimeneti követelmények (SZVK) Vizsgaszabályzat Iskolai rendszerű és felnőttképzés (29%, 17%) Egymásra épülés, modularitás Változatos képzési programok Bemeneti kompetenciák Előzetes tudás mérése és beszámítása

12 SZVK-t kiadó rendeletek (1.)
Tárcák SZVK 420 db SZVK-t kiadó rendelet Hatályba lépés SZMM 13 195 197 198 2/2006. (VIII. 8.) SZMM 21/2007. (V. 21.) SZMM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM 18/2009. (IX. 10.) SZMM 2006. aug. 16. 2007. szept. 1. 2008. aug. 28. 2009. szept. 25. FVM 44 45 8/2008. (I. 23.) FVM 152/2008. (XI. 20.) FVM 85/2009. (VII. 15.) FVM 2008. ápr. 22. 2008. dec. 5. 2009. júl. 23. GKM 1 16 43 63/2006. (VIII. 30.) GKM 78/2007. (VIII. 31.) GKM 15/2008. (IV. 3.) GKM 2006. szept.1. 2008. aug. 31. ÖTM 11 25/2008. (IV. 29.) ÖTM 20/2009. (VI. 25.) ÖM 2008. szept. 1. 2009. júl. 10.

13 SZVK-t kiadó rendeletek (2.)
Tárcák SZVK (420 db) SZVK-t kiadó rendelet Hatályba lépés KvVM 12 12/2008. (IV. 30) KvVM 2008. szept. 1. HM 3 17/2008. (VII. 18.) HM 19/2008. (VIII. 14.) HM 2008. aug. 1. IRM 10 15/2008. (VII. 28.) IRM OKM 61 20/2008. (VII. 29.) OKM 21/2008. (VII. 30.) OKM 2008. szept. 10. PM 19 23/2008. (VIII. 8.) PM 15/2009. (IX. 22.) PM 2009. jan. 1. 2009. szept. 30. EÜM 16 1 32/2008. (VIII. 14.) EÜM 24/2009. (VII. 23.) EÜM 2008. aug. 15. 2009. aug. 08. NFGM - 3/2009. (I. 27.) NFGM 2009. febr. 1. MeHVM 7/2009. (IX. 3.) MeHVM 2009. szept. 11.

14 OKJ

15 Szakképesítések száma típusaik szerint

16 A régi és az új OKJ szerint vizsgázók aránya

17 OKJ monitoring vizsgálat
Célja: Megítélni az új szakképesítési rendszer bevezetésének sikerességét, a szakmai megvalósítás hatékonyságát Véleményt mondani az új rendszer beválásáról Javaslatokat tenni a szükséges módosításokra

18 A vizsgálat témakörei 1. Vélemény az SZVK általános előírásairól
2. Vélemény a szakképesítések szakmai-és vizsgakövetelményeiről 3. Vélemény a központi programok helyi alkalmazásának tapasztalatairól 4. Vélemény az áttérés sikerességéről Összesen 16 kérdés-csoportban, adat-típusú és szöveges véleménykérés

19 A vizsgálat kiterjedtsége
A vizsgálat azokra az intézményekre irányult, amelyek a 2007.október 1.- és szeptember 30. között vizsgával befejeződött, új OKJ szerinti képzéseket folytattak. Vizsgálni kívántunk összesen 323 intézményt,ezen belül 234 felnőttképzési intézményt, 89 szakképző iskolát, illetve 113 szakképesítést. Visszaérkezett kérdőív összesen 116 intézménytől, ezen belül: 79 felnőttképzési intézménytől, 37 szakképző iskolától, összesen 61 szakképesítésre vonatkozóan érkezett vissza kérdőív.

20 Főbb megállapítások Az új moduláris rendszert a válaszadók nem kérdőjelezték meg. Az átlagos „osztályzat” minden kérdéscsoportban 3,5 - 4,5 volt. A szöveges vélemények kritikusabbak voltak, mint az adattípusúak. A rendszer elemeinek pontosítása, jobb összehangolása egyértelmű kérés. Egyes szakképesítések esetében a konkrét változtatási javaslatokat tettek. Igény van a folyamatos és pontosabb segítségre a rendszer sikeres működése érdekében.

21 További feladatok Szakértői értékelés (minősítés) készül
az egyes szakképesítésekre vonatkozóan Intézkedési terv készül a szükséges korrekciós feladatokra, pl.: szakértői fórum összehívása, konkrét felülvizsgálat, módosítás (korrekció) végrehajtása, stb. Külön terv készül a szakmai segítségadás további feladataira (pl.. Útmutatók készítése)

22 A szakiskolai képzés problémái Előrehozott (alternatív) szakképzés

23 Közoktatási tv. 27.§ (2) A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik, valamint – az Országos Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. A gyakorlati oktatást iskolai tanműhelyben kell megszervezni. (3) A szakképzési évfolyamokon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy az érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképzettségek körében folyhat szakképzés. A szakképzési évfolyamokon a tanuló a szakmai vizsgára készül fel. (4) A szakiskolai nevelés és oktatás – azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek – megszervezhető kizárólag szakképzési évfolyamokon, a szakképzés követelményeinek és – legalább a teljes képzési idő egyharmadában az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülő –, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadásával. A kötelező felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt, e bekezdés szerint is köteles megszervezni a szakképzést.

24 Alternatív szakképzés
Első körben a szakképesítések kiválasztási szempontjai: OKJ-ban meghatározott 2 vagy 3 éves képzési idő, 31, vagy 33 szintű szakképesítések, A fizikai munkával jellemezhető munkakörökre felkészítő, gyakorlatigényes szakképesítések kiemelése, Érintett tanulói létszám a vizsga nyilvántartási adatok alapján (konverziós tábla régi és új szakképesítések megfeleltetéséről), Hiány-szakképesítések listája (régiós bontásban).

25 Alternatív szakképzés
A 84 db bevezetésre tervezett szakképesítés kimenet a következő arányban oszlik el az egyes minisztériumok között: SZMM 44 db FVM db OKM db KHEM 6 db KvVM db

26 Alternatív szakképzés
A szakképesítések követelménymoduljainak összehasonlítása a NAT kulcskompetenciáival stb.

27 „A KÉPZÉS MINŐSÉGÉNEK ÉS TARTALMÁNAK FEJLESZTÉSE”
TÁMOP 2.2.1

28 Alprojektek Pályakövetés rendszerének kialakítása
Minőségbiztosítási rendszer fejlesztése A szak- és felnőttképzésben oktatók szakmai, munkahelyi tapasztalatszerzése és továbbképzése Szakmai idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése Munkahelyi gyakorlati képzés támogatása Szakmai vizsgarendszer fejlesztése Vizsgafeladat-bank kialakítása Tananyagfejlesztés A képzés iránti kereslet növelése

29 A KORSZERŰ VIZSGÁZTATÁSI RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS
A TANANYAGFEJLESZTÉS A KOMPETENCIA ALAPÚ TANULÁSI MODELLHEZ AKTIVITÁSOK A TÁMOP PROJEKTBEN

30 Szakmai vizsgarendszer fejlesztése

31 SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNY
Kompetencialeírások 1. KÖVETELMÉNYMODUL 1. KÖVETELMÉNYMODUL 1. KÖVETELMÉNYMODUL SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNY ÍRÁSBELI INTERAKTÍV 2. KÖVETELMÉNYMODUL 2. KÖVETELMÉNYMODUL SZÓBELI 3. KÖVETELMÉNYMODUL 3. KÖVETELMÉNYMODUL GYAKORLATI

32 A követelménymodulok lefedése feladatokkal
ÍRÁSBELI INTERAKTÍV SZÓBELI GYAKORLATI

33 Tananyagfejlesztés a kompetenciaelvű szakmai tanulásmodellhez
Változó gazdasági igények Helyi képzési tartalmak Informatikai fejlődés Korszerű technológia

34 A tankönyvi tartalommező megoszlása
Korszerű tartalmak befogadása q q q q q q q q Változó tartalmak Információ Tanulás- irányító Új korszerű információk Tanulás- irányító tHelyi tfejlesztések tbefogadása Stabil tartalmak Hagyományos tankönyvek tartalma: szakmai információk Tanulás- irányító Helyi tartalmak A tananyagfejlesztés Tananyagfejlesztés Matematika

35 Jelenlegi helyzet Helyi tananyagok összeállításának jelenlegi lehetőségei „A” szakképesítés „B” szakképesítés „C” szakképesítés „A” szakképesítés „B” szakképesítés „C” szakképesítés 1. Régi tankönyv 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 kell 1. új tananyag 2. új tananyag 3. új tananyag kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell 2. Régi tankönyv 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell kell 3. Régi tankönyv 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 kell kell kell kell kell kell kell kell kell Tanulásirányító az „A” cél-csoportnak kell kell kell kell kell Tanulásirányító a „B” cél-csoportnak kell kell kell kell kell kell Tanulásirányító a „C” célcsoportnak kell 35

36 Szakmai Tankönyvi Tartalomszolgáltatási Rendszer Szak-Tan-TáR
Tantárgy szerkezetű képzési folyamat Tananyagegység alapú képzési folyamat Tartalom- elemek Tartalomelem: a tananyagelemek szakmai információtartalma + tanulásirányító 1. tananyagegység Tanulásirányító: módszertani segédlet a feladattal vezérelt tanulói tevékenységhez 2. tananyagegység 3. tananyagegység 4. tananyagegység 5. tananyagegység 6. tananyagegység A tartalomelemekből többféle szakmai tankönyv állítható össze Szakmai tantárgyak tankönyvei Tananyagegységek tankönyvei

37 A Szak-Tan-TáR használata
Szakképesítés kiválasztása Felhasználók tanulási képességek szerint: A képzés tartalomelemei Információs tartalom Tanulásirányító Abroncsgyártó Agrokémiai és növényvédelmi kereskedő Akusztikus emissziós anyagvizsgáló Anyagbeszerző Asztalosipari szerelő Atomerőművi gépész Atomerőművi karbantartó Automatikai műszerész Automatikai technikus Autógyártó Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő Beszédleíró-gyorsíró Beton- és vasbetonkészítő Betonelemgyártó „A” 30-as szintű „B” 50-es szintű „C” Gyakorlattal rendelkező Egyéni Autógyártó Követelménymodulok Autógyártó feladatok Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok A próbagyártás technológiája Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői feladatok Autógyártó feladatok A próbagyártás technológiája Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői feladatok

38 SZVK szerinti kompetenciák tartalma
Lefedettség Tartalomelemek Vizsgaelemek SZVK szerinti kompetenciák tartalma

39 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések