Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései Budapest 2010. február 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései Budapest 2010. február 15."— Előadás másolata:

1 A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései Budapest 2010. február 15.

2 A vizsgált területek  Képzés és foglalkoztathatóság  Moduláris felépítésű, kompetencia alapú képzési szerkezet  OKJ monitoring vizsgálat  Előrehozott (alternatív) szakképzés  TÁMOP 2.2.1

3 A foglalkoztatottak megoszlása a legmagasabb iskolai végzettség szerint 1992-2008.

4 A munkanélküliek megoszlása a legmagasabb iskolai végzettség szerint 1992-2008.

5 Országos képzési jegyzék Az OKJ jellemzői: Szakképesítések Rész-szakképesítések Elágazások Ráépülések Átjárható, átlátható Rugalmas ugyanakkor stabil

6 Szakképesítések modularizációja AB 8. 17. 55.48. 78.92. C 8. 55. 78. 92.

7

8 Kompetencia- profil Tulajdonságprofil Összegző bejegyzések kategóriánként Feladatprofil 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat 7. feladat 8. feladat 9. feladat 10. feladat 11. feladat 12. feladat

9 1 23 4 6 7 szakképesítés csoport Fémipari anyagvizsgáló Géplakatos Szerkezetlakatos Felvonószerelő Építő- és szállítógép szerelő ÉpületlakatosHegesztő 5 csak az alap-modulcsoportban van közös a kiegészítő modul- csoportban is van közös alap-modulcsoportjaik azonosak a kiegészítő modulcsoportban is van közös van legalább egy közös moduljuk

10 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő szakképesítés követelménymoduljai 00950096 3108 009901050106010701080109 0110011130954095409641074108 410941115096510560906108610903470359 0220 02210225 0346 0345 01110110 Géplakatos szakképesítés követelménymoduljai 0110 0105 0095 0096 0109 0111 0099 0106 0095 0096 0109 0111 0110 0107 0095 0096 0109 0111 0110 0108 0095 0096 0109 0111 0110 4095 4111 6109 4096 4107 4108 4109 6108 6090 5096 5105 3095 3108 0110 0111 0345 03460359 02250347 0221 0220 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő szakképesítés elágazásai Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő szakképesítés rész-szakképesítései Géplakatos szakképesítés Gépbeállító rész-szakképesítés 0110 0111 0109 0096 0095 4095 4111 6109 0345

11 Kötöttségek és lehetőségek  Egységes kimeneti követelmények (SZVK)  Vizsgaszabályzat  Iskolai rendszerű és felnőttképzés (29%, 17%)  Egymásra épülés, modularitás  Változatos képzési programok  Bemeneti kompetenciák  Előzetes tudás mérése és beszámítása

12 Tárcák SZVK 420 db SZVK-t kiadó rendeletHatályba lépés SZMM 13 195 197 198 2/2006. (VIII. 8.) SZMM 21/2007. (V. 21.) SZMM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM 18/2009. (IX. 10.) SZMM 2006. aug. 16. 2007. szept. 1. 2008. aug. 28. 2009. szept. 25. FVM 44 45 8/2008. (I. 23.) FVM 152/2008. (XI. 20.) FVM 85/2009. (VII. 15.) FVM 2008. ápr. 22. 2008. dec. 5. 2009. júl. 23. GKM 1 16 43 63/2006. (VIII. 30.) GKM 78/2007. (VIII. 31.) GKM 15/2008. (IV. 3.) GKM 2006. szept.1. 2007. szept. 1. 2008. aug. 31. ÖTM11 25/2008. (IV. 29.) ÖTM 20/2009. (VI. 25.) ÖM 2008. szept. 1. 2009. júl. 10. SZVK-t kiadó rendeletek (1.)

13 SZVK-t kiadó rendeletek (2.) Tárcák SZVK (420 db) SZVK-t kiadó rendeletHatályba lépés KvVM1212/2008. (IV. 30) KvVM2008. szept. 1. HM3 17/2008. (VII. 18.) HM 19/2008. (VIII. 14.) HM 2008. aug. 1. IRM1015/2008. (VII. 28.) IRM2008. aug. 1. OKM61 20/2008. (VII. 29.) OKM 21/2008. (VII. 30.) OKM 2008. szept. 10. PM1919 23/2008. (VIII. 8.) PM 15/2009. (IX. 22.) PM 2009. jan. 1. 2009. szept. 30. EÜM 16 1 32/2008. (VIII. 14.) EÜM 24/2009. (VII. 23.) EÜM 2008. aug. 15. 2009. aug. 08. NFGM-3/2009. (I. 27.) NFGM2009. febr. 1. MeHVM17/2009. (IX. 3.) MeHVM2009. szept. 11.

14 OKJ

15 Szakképesítések száma típusaik szerint

16 A régi és az új OKJ szerint vizsgázók aránya

17 OKJ monitoring vizsgálat Célja:  Megítélni az új szakképesítési rendszer bevezetésének sikerességét, a szakmai megvalósítás hatékonyságát  Véleményt mondani az új rendszer beválásáról  Javaslatokat tenni a szükséges módosításokra

18 A vizsgálat témakörei 1. Vélemény az SZVK általános előírásairól 2. Vélemény a szakképesítések szakmai-és vizsgakövetelményeiről 3. Vélemény a központi programok helyi alkalmazásának tapasztalatairól 4. Vélemény az áttérés sikerességéről Összesen 16 kérdés-csoportban, adat-típusú és szöveges véleménykérés

19 A vizsgálat kiterjedtsége  A vizsgálat azokra az intézményekre irányult, amelyek a 2007.október 1.- és 2008. szeptember 30. között vizsgával befejeződött, új OKJ szerinti képzéseket folytattak.  Vizsgálni kívántunk összesen 323 intézményt,ezen belül  234 felnőttképzési intézményt,  89 szakképző iskolát, illetve  113 szakképesítést.  Visszaérkezett kérdőív összesen 116 intézménytől, ezen belül:  79 felnőttképzési intézménytől,  37 szakképző iskolától, összesen  61 szakképesítésre vonatkozóan érkezett vissza kérdőív.

20 Főbb megállapítások Az új moduláris rendszert a válaszadók nem kérdőjelezték meg. Az átlagos „osztályzat” minden kérdéscsoportban 3,5 - 4,5 volt. A szöveges vélemények kritikusabbak voltak, mint az adattípusúak. A rendszer elemeinek pontosítása, jobb összehangolása egyértelmű kérés. Egyes szakképesítések esetében a konkrét változtatási javaslatokat tettek. Igény van a folyamatos és pontosabb segítségre a rendszer sikeres működése érdekében.

21 További feladatok  Szakértői értékelés (minősítés) készül az egyes szakképesítésekre vonatkozóan  Intézkedési terv készül a szükséges korrekciós feladatokra, pl.:  szakértői fórum összehívása,  konkrét felülvizsgálat,  módosítás (korrekció) végrehajtása, stb.  Külön terv készül a szakmai segítségadás további feladataira (pl.. Útmutatók készítése)

22 A szakiskolai képzés problémái Előrehozott (alternatív) szakképzés

23 Közoktatási tv. 27.§  (2) A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik, valamint – az Országos Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. A gyakorlati oktatást iskolai tanműhelyben kell megszervezni.  (3) A szakképzési évfolyamokon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy az érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképzettségek körében folyhat szakképzés. A szakképzési évfolyamokon a tanuló a szakmai vizsgára készül fel.  (4) A szakiskolai nevelés és oktatás – azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek – megszervezhető kizárólag szakképzési évfolyamokon, a szakképzés követelményeinek és – legalább a teljes képzési idő egyharmadában az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülő –, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadásával. A kötelező felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt, e bekezdés szerint is köteles megszervezni a szakképzést.

24 Alternatív szakképzés  OKJ-ban meghatározott 2 vagy 3 éves képzési id ő,  31, vagy 33 szint ű szakképesítések,  A fizikai munkával jellemezhet ő munkakörökre felkészít ő, gyakorlatigényes szakképesítések kiemelése,  Érintett tanulói létszám a vizsga nyilvántartási adatok alapján (konverziós tábla régi és új szakképesítések megfeleltetésér ő l),  Hiány-szakképesítések listája (régiós bontásban). Első körben a szakképesítések kiválasztási szempontjai:

25 Alternatív szakképzés A 84 db bevezetésre tervezett szakképesítés kimenet a következő arányban oszlik el az egyes minisztériumok között:  SZMM 44 db  FVM 24 db  OKM 9 db  KHEM6 db  KvVM 1 db

26 Alternatív szakképzés A szakképesítések követelménymoduljainak összehasonlítása a NAT kulcskompetenciáival stb.

27 „A KÉPZÉS MINŐSÉGÉNEK ÉS TARTALMÁNAK FEJLESZTÉSE” TÁMOP 2.2.1

28 Alprojektek  Pályakövetés rendszerének kialakítása  Minőségbiztosítási rendszer fejlesztése  A szak- és felnőttképzésben oktatók szakmai, munkahelyi tapasztalatszerzése és továbbképzése  Szakmai idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése  Munkahelyi gyakorlati képzés támogatása  Szakmai vizsgarendszer fejlesztése  Vizsgafeladat-bank kialakítása  Tananyagfejlesztés  A képzés iránti kereslet növelése

29 A KORSZERŰ VIZSGÁZTATÁSI RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A TANANYAGFEJLESZTÉS A KOMPETENCIA ALAPÚ TANULÁSI MODELLHEZ AKTIVITÁSOK A TÁMOP 2.1.1. PROJEKTBEN

30 Szakmai vizsgarendszer fejlesztése

31 SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNY 1. KÖVETELMÉNYMODUL 2. KÖVETELMÉNYMODUL 3. KÖVETELMÉNYMODUL 1. KÖVETELMÉNYMODUL 2. KÖVETELMÉNYMODUL 3. KÖVETELMÉNYMODUL 1. KÖVETELMÉNYMODUL ÍRÁSBELI GYAKORLATI INTERAKTÍV SZÓBELI Kompetencialeírások

32 ÍRÁSBELIGYAKORLATIINTERAKTÍVSZÓBELI A követelménymodulok lefedése feladatokkal

33 Tananyagfejlesztés a kompetenciaelvű szakmai tanulásmodellhez Korszerű technológia Informatikai fejlődés Változó gazdasági igények Helyi képzési tartalmak

34 A tankönyvi tartalommező megoszlása Hagyományos tankönyvek tartalma: szakmai információk Tanulás- irányító Stabil tartalmak Új korszerű információk Tanulás- irányító Változó tartalmak Információ Tanulás- irányító Helyi tartalmak Korszerű tartalmak befogadása   Helyi  fejlesztések  befogadása A tananyagfejlesztés Tananyagfejlesztés Matematika

35 3. új tananyag 2. új tananyag 1. új tananyag kell Jelenlegi helyzet Helyi tananyagok összeállításának jelenlegi lehetőségei „A” szakképesítés „B” szakképesítés „C” szakképesítés „A” szakképesítés„B” szakképesítés„C” szakképesítés 1. Régi tankönyv 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2. Régi tankönyv 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 3. Régi tankönyv 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 Tanulásirányító az „A” cél-csoportnak Tanulásirányító a „B” cél-csoportnak Tanulásirányító a „C” célcsoportnak

36 Szakmai Tankönyvi Tartalomszolgáltatási Rendszer Szak-Tan-TáR Tartalom- elemek Tartalomelem: a tananyagelemek szakmai információtartalma + tanulásirányító Tanulásirányító: módszertani segédlet a feladattal vezérelt tanulói tevékenységhez Tantárgy szerkezetű képzési folyamat A tartalomelemekből többféle szakmai tankönyv állítható össze Szakmai tantárgyak tankönyveiTananyagegységek tankönyvei 1. tananyagegység 2. tananyagegység 3. tananyagegység 4. tananyagegység 5. tananyagegység 6. tananyagegység Tananyagegység alapú képzési folyamat

37 A Szak-Tan-TáR használata Szakképesítés kiválasztása Követelménymodulok 52-543-01-0100-31-01Abroncsgyártó 31-341-04-0100-31-01Agrokémiai és növényvédelmi kereskedő 52-521-01-0010-52-01Akusztikus emissziós anyagvizsgáló 54-345-02-0100-31-01Anyagbeszerző 33-543-01-0100-21-01Asztalosipari szerelő 52-522-01-0000-00-00Atomerőművi gépész 52-522-02-0000-00-00Atomerőművi karbantartó 52-523-01-1000-00-00Automatikai műszerész 52-523-01-0001-54-01Automatikai technikus 31-521-08-0010-31-01Autógyártó 33-582-02-0000-00-00Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő 33-346-01-0001-52-01Beszédleíró-gyorsíró 31-582-15-0100-21-01Beton- és vasbetonkészítő 31-582-01-0000-00-00Betonelemgyártó 0344-06Autógyártó feladatok 0110-06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0203-06A próbagyártás technológiája 0339-06Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői feladatok 31-521-08-0010-31-01Autógyártó Felhasználók tanulási képességek szerint: Információs tartalomTanulásirányító 0344-06Autógyártó feladatok 0203-06A próbagyártás technológiája 0339-06Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői feladatok „A” 30-as szintű „B” 50-es szintű „C” Gyakorlattal rendelkező Egyéni A képzés tartalomelemei

38 Tartalomelemek Vizsgaelemek SZVK szerinti kompetenciák tartalma Lefedettség

39 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! lipka.gabriella@nive.hu www.nive.hu


Letölteni ppt "A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései Budapest 2010. február 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések