Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Németh Zsolt Szakképzési vezető Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Demjén, 2010. 11. 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Németh Zsolt Szakképzési vezető Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Demjén, 2010. 11. 19."— Előadás másolata:

1 Németh Zsolt Szakképzési vezető Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Demjén, 2010. 11. 19.

2 Szlovákia 5 millió lakos 70 ezer rokkant nyugdíjas Mo. 800 ezer rokkant nyugdíjas Csehország 1 millióval több foglakoztatott Forrás: KSH

3 Forrás: KSH, 15-74 év között

4  Magyarországon torz foglakoztatási szerkezet van. Foglalkoztatási szerkezetváltás kell, a szakképzés újjáépítése megkerülhetetlen! Magyarországnak jól képzett munkaerőn alapuló gazdasági fejlődés kell  Mindössze 0,5 millió ember végez tényleges termelő munkát. Ténylegesen 1,5 millió ember közvetlen termelőmunkájára lenne szükség.  Építőipar, mezőgazdaság, turizmus, mint húzóágazat. Adóterhelés, bürokrácia csökkentése 3 év alatt 1/3-al. Atipikus foglalkoztatás, jobban érje meg dolgozni, mint segélyből élni. Az adórendszer ne büntesse a munkát, a munkát vállalót, a foglakoztatást és a gyermeknevelést. Foglalkoztatottak növelése 1 millió fővel

5  Prioritások meghatározása  Élőmunka-terhek csökkentése  TB ellátások, táppénzszabályozás és nyugellátási rendszer anomáliáinak feloldása  Rugalmas foglalkoztatási formák erősítése: Mo-on a nők 6,2%-a, Hollandia 75,3%-a részmunkaidőben dolgozik  Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök erősítése, a Munkaerő-piaci Alap felügyeletébe a kamarák bevonása  Szociális segélyek juttatásának szigorítása  „Átmeneti foglalkoztató szervezetek” kialakítása  Csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának módosítása  Közmunkaprogramok módosítása: Önkormányzat 85 ezer Ft, vállalkozás 28,5 ezer Ft támogatást kap  Pályakezdők munka tapasztalatszerzési támogatás: három hónapos várakozás felesleges. Bruttó bér 80%-a a támogatás  50 év felettiek foglakoztatásának támogatása: bér+járulék

6 Versenyképes gazdaság, versenyképes szakképzés Nemzetstratégiai cél: 1 millióval több foglalkoztatott, minden szakpolitikát ennek kell alárendelni. Sikeres szakképzési rendszer nem képzelhető el a gazdaság meghatározó részvétele nélkül. Munkával egybekötött, munkatevékenységbe ágyazott szakképzés. A szakképzés súlypontja a vállalati gyakorlati képzés. Nincs elméleti csavarhúzás, tetőfedés. Szakképzés nem csak tanügy igazgatási kérdés hanem foglalkoztatáspolitikai, kérdés is. Középtávon munkaalapú társadalom megteremtése stratégiai cél: munkaerő-piaci aktivitás 55% 70%

7 Szakképzés politika, szakképzési stratégia  A szakképzés reformjának egyik legfontosabb vezérlőelvének a gazdaság fejlődése kell hogy legyen. Nem szerencsés, ha ez egyoldalúan alárendelődik az iskolák létének.  A szakképzésre fordított hazai és uniós milliárdoknak sokkal jobban kell hasznosulni a gazdaság és a munkaerő- piac számára. Szakképzési „papírgyártás” helyett több konkrét hasznosítható eredmény kell.  A felnőttképzés nem helyettesítheti a szakképzést. A szakemberellátást az iskolai szakképzésre kell alapozni, a felnőttképzés a rövidtávú munkaerő-piaci korrekciókat kell hogy szolgálja, valamint a továbbképzést.

8 KERESLETVEZÉRELT SZAKKÉPZÉSI RENDSZER Alapvető érdek: ott, olyan létszámban, olyan szakmában és olyan tartalommal legyen szakképzés, ahogy a gazdaság igényli Ennek szinkronban kell lennie: Az egyéni aspirációkkal, tehetséggel, A képzés kapacitásával, személyi, tárgyi feltételeivel Különösen a gyakorlati oktatás technikai színvonalával Az RFKB beiskolázási szerkezet: felnőttképzés, gimnáziumok és a felsőoktatás, iskolai normatív finanszírozás és a képzési struktúra befolyásolása

9

10

11

12

13

14

15

16  Tanulószerződés intézménye  Vizsga-delegálás  Mestervizsga  Gyakorlati képzőhely ellenőrzés, akkreditáció  Szakképzés Nemzeti- Fejlesztési Kezdeményezés  26 szakma szakmai- és vizsgakövetelményeinek kidolgozása, feladatbank létrehozása  Szintvizsgáztatás  Tanulmányi versenyek (SZKTV) 16

17  Szakképzés társadalmi küldetésének teljesítése: A szakképzés társadalmi leértékelődése A korosztály mindössze 20%-a végez a szakiskolában 1990-ben ez az arány közel 50%-os volt A 18/19 éves korosztály 24%-a szakképzetlen marad 10 év múlva a 15-19 éves korosztály száma negyedével csökken Szakmák társadalmi leértékelődése egyetemi-főiskolai papírgyárak elszívják az utánpótlást  Megoldási módok: Szakképzés vonzerejének növelése, a munka világába történő átmenet ösztönzése; Szakképzettek arányának növelése az ifjúsági képzésben Évjárat 35%-a szerezzen szakiskolai-szakmunkás végzettséget A gyakorlati képzés arányának növelése Szakmunkás életpálya modell kialakítása 17

18  Tankötelezettség  Szakközépiskola – szakiskola  Foglalkoztatási jegyzék összeállítása  Felsőfokú szakképzés rendbetétele  TISZK problémakör  Közismereti tárgyak átgondolása  Vizsgarendszer átalakítása  Vállalati érdekeltség erősítése  Átjárhatóság biztosítása

19  Szakképzés társadalmi támogatottságának a növelése  Tényleges együttműködés, új kooperációs kultúra kialakítása  Projekttípusú és hálózatszerű együttműködési formák előtérbe kerülése  Gazdaság és szakképzés: folyamatos párbeszéd, kommunikáció: gazdasági folyamatok, szükségletek, trendek, konjunktúra  Gazdaság szerepvállalásának növelése a szakképzésben  Szakmunkás életpálya modell: zsákutcás modell helyett 19

20 20 A TANULÓSZERZŐDÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE  Önszabályozó mechanizmus, amely a munkaerő – piaci igényeket közvetíti a szakképző iskolák felé  Hosszú távú elkötelezettség  A tanuló mint potenciális munkaerő, munkaviszony jellegű kapcsolat: munka világa, foglakoztatási rendszerbe beemelés  A piaci kihívásokhoz és a technológiai változásokhoz gyorsan alkalmazkodó gyakorlati képzés  A képzés költségeit a gazdaság vállalja állami támogatások igénybevételével  Tanulói munkabér, mint a tanulói teljesítmény elismerése és pénzügyi támogatás  A tanulók munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyei jobbak, szakképzés vonzereje, munka világába történő átmenet

21 21

22 22 Célrendszer Fő cél: a tanulószerződéses gyakorlati képzés általánossá tétele, a hatékonyság és a minőségi követelmények emelése önálló munkavégzés, munkakultúra, munkafegyelem, gyakorlati használhatóság Rész célok: A szakképzési iskolákkal és gazdálkodó szervezetekkel a tanulószerződés jogi intézményének megismertetése, a benne rejlő lehetőségek bemutatásaA szakképzési iskolákkal és gazdálkodó szervezetekkel a tanulószerződés jogi intézményének megismertetése, a benne rejlő lehetőségek bemutatása A tanuló, a szülő, a gazdaság érdeke, hogy a speciális képzés a gazdálkodónál legyenA tanuló, a szülő, a gazdaság érdeke, hogy a speciális képzés a gazdálkodónál legyen Javítani kell az egységes szakmai követelményeken alapuló oktatás szervezettségét és eredményességét: gyakorlati szintvizsgaJavítani kell az egységes szakmai követelményeken alapuló oktatás szervezettségét és eredményességét: gyakorlati szintvizsga

23  A szakmaszerkezet regionális szintű meghatározása  A munkaerő-piaci igények közvetítése az iskolarendszer felé  Döntés a decentralizált pénzforrások felett 23

24  Gazdaság elemzés  Középtávú szakképzés fejlesztési stratégia  Javaslatok

25  Komplex munkaerő-piaci információk felhasználása a szakképzés-tervezésben és a folyamatok követésében  A tanulószerződéses rendszer általánossá tétele  A gyakorlati oktatók folyamatos képzése  A hatékony pályaválasztási és pályaorientációs rendszer kialakítása  Az egységes pályakövetés bevezetésének támogatása  A TISZK hálózat szerves beillesztése a szakképzési profilok kialakításába  Független vizsgaközpont rendszer felállítása  Az alternatív szakképzés bevezetése  A felnőttképzés teljesítményének javítása  A felsőfokú szakképzés szerkezetének átalakítása

26 RFKB 2010 Általános döntéstábla javaslat Kiemelten támogatott szakmák Szakma2010Megj. 1. Ács, állványozó KT* 2.AutószerelőKT* 3. Bolti eladó KT* 4.BurkolóKT* 5.BútorasztalosKT* 6. Épület- és építménybádogos KT* 7.ÉpületasztalosKT* 8. Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő KT* 9. Erdészeti szakmunkás KT* 10. Festő, mázoló és tapétázó KT* 11.GazdaKT* 12. Gépi forgácsoló KT* 13.GéplakatosKT* 14.HegesztőKT* 15.JárműfényezőKT* 16.KarosszérialakatosKT* 17.KőművesKT* 18. Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó KT* 19.Műanyag-feldolgozóKT* 20.PékKT* 21.RendőrKT* 22.SzakácsKT* 23.SzerkezetlakatosKT* 24.SzerszámkészítőKT*NO* 25. Szociális gondozó KT* 26. Vegyipari technikus KT* 27.VillanyszerelőKT* KT* - Kiemelten támogatott NO* - Régióban iskolarendszerben nem oktatott

27  Célok  Feladatok Kormányzati, parlamenti Helyi  Eszközök KormányzatiHelyi

28

29 BOKIK tagság (2500 vállalkozás) BOKIK tagság (2500 vállalkozás) TOP 100 TOP 100 Agrárkamara elnöksége Agrárkamara elnöksége Regionális Gazdasági Tanács (26 szervezet) Regionális Gazdasági Tanács (26 szervezet) Bankok Bankok Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem MTA Területi Bizottsága MTA Területi Bizottsága Magyar Közgazdasági Társaság megyei szervezete Magyar Közgazdasági Társaság megyei szervezete ME Gazdaságtudományi Kar ME Gazdaságtudományi Kar Regionális Innovációs Tanács Regionális Innovációs Tanács Innovációs Kollégium Innovációs Kollégium Városi önkormányzatok polgármesterei Városi önkormányzatok polgármesterei BOKIK Lobby Kollégium BOKIK Lobby Kollégium

30  A gazdaság versenyképességének jelentős növelése  A foglalkoztatottság érdemi növelése, a munkanélküliség csökkentése  Kistérségi különbségek csökkentése  A megye megtartó-képességének növelése, vonzó jövőkép

31  Vállalkozásbarát gazdasági környezet megteremtése (adó- és járulék, bürokrácia, hatóságok magatartása, helyi vállalkozások védelme)  Innovatív iparágak fejlesztése  Innovatív iparágak fejlesztése (vegyipar, mechatronika, környezetipar, energetika, nanotechnológia, űripar, feldolgozó élelmiszeripar, informatika)  Az innovatív fejlesztések humán feltételeinek biztosítása  Az innovatív fejlesztések humán feltételeinek biztosítása (tehetség- gondozás, szakképzés, egyetemi képzés, kutatás-fejlesztés)  A fejlesztések, az innováció pénzügyi támogatása  A fejlesztések, az innováció pénzügyi támogatása (magas támogatás- intenzitás, fiatal kutatók járulékmentessége)  Helyi vállalkozások felzárkóztatása  Helyi vállalkozások felzárkóztatása (vállalkozói ismeretek, informatika, idegen nyelv, menedzsment-ismeretek)

32  Nagyobb létszámot foglalkoztatni tudó ágazatok fejlesztése  Nagyobb létszámot foglalkoztatni tudó ágazatok fejlesztése (építőipar, önellátó gazdaságok, erdő-és mezőgazdaság, turizmus)  Alacsonyan képzett emberek munkába állítása  Alacsonyan képzett emberek munkába állítása (közmunka- program vállalatoknál, munkabér-segély közötti különbség növelése)  Pályakezdő munkanélküliség csökkentése  Pályakezdő munkanélküliség csökkentése (pályaorientáció, hiányszakmák kiemelt ösztönzése, gyakorlati képzés, munkatapasztalat-szerző programok)

33 Kistelepülések megközelíthetőségének és alapellátásának javítása Kistelepülések megközelíthetőségének és alapellátásának javítása (infrastruktúra, egészségügy, LHH-s térségek egyedi kedvezményrendszere) Önellátó gazdaságok megteremtése és megszilárdítása Önellátó gazdaságok megteremtése és megszilárdítása (adózási feltételek, képzés, felvásárlás) Speciális programok kialakítása Speciális programok kialakítása (kézművesség-turizmus, vendéglátás, kereskedelem komplex program) Vagyon- és életbiztonság javítása Vagyon- és életbiztonság javítása

34  Elvándorlás csökkentése, elvándorolt fiatalok visszacsábítása  Elvándorlás csökkentése, elvándorolt fiatalok visszacsábítása (ösztöndíjrendszer, fiatal diplomások lakás-program)  Közösséghez tartozás erősítése

35


Letölteni ppt "Németh Zsolt Szakképzési vezető Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Demjén, 2010. 11. 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések