Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Létszám és foglalkoztatási adatok 1

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Létszám és foglalkoztatási adatok 1"— Előadás másolata:

1

2 Létszám és foglalkoztatási adatok 1
Létszám és foglalkoztatási adatok 1. Létszámadatok szervenkénti bontásban (BMRFK Humánigazgatási Szolgálat ). Meglévő teljes létszám Meglévő összesen Feltöltöttségi arány Megyei Rendőr-főkapitányság 309 96,6% Békéscsabai Rendőrkapitányság 191 88,8% Gyulai Rendőrkapitányság 104 97,2% Orosházi Rendőrkapitányság 113 95,8% Békési Rendőrkapitányság 77 89,5% Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság 108 96,4% Szarvasi Rendőrkapitányság 89 84,0% Szeghalmi Rendőrkapitányság 80 90,9% Sarkadi Rendőrkapitányság 54 Határrendészeti Kirendeltség Biharugra 34 77,1% Határrendészeti Kirendeltség Kötegyán 106 88,3% Határrendészeti Kirendeltség Gyula 148 89,7% Határrendészeti Kirendeltség Lőkösháza 138 89,6% Határrendészeti Kirendeltség Battonya 137 91,9% Összesen: 1691 91,7%

3 Létszám és foglalkoztatási adatok 2. Státuszok megoszlása (2008. 01
Létszám és foglalkoztatási adatok 2. Státuszok megoszlása ( ; állapot szerint). 1847 fő 1691 fő

4 A hivatásos állomány főtiszt-tiszt-zászlós-tiszthelyettes számarányának megoszlása (Forrás: BMRFK Humánigazgatási Szolgálat, )

5 A főkapitányság teljes személyi állományának iskolai és szakmai végzettség szerinti megoszlása
1. sz. ábra 2. sz. ábra TISZT TTH. KÖZALK. KTV. SZAKMAI ALAPFOKÚ 12 KÖZÉPFOKÚ 4 1091 183 1 51 1037 FELSŐFOKÚ 330 59 37 3 207 9 2

6 A rendészet és a rendőri tevékenység viszonya, a rendészet fogalma
Prof Dr. Katona Géza: A rendészet fogalma és tagozódása (In.: Magyar Rendészet évi IV. szám pp ) A közigazgatás központi irányítása alatt álló rendészeti szervek: Rendőrség; VPOP; katasztrófavédelem, beleértve a Polgári Védelmet és a Tűzoltóságot; büntetésvégrehajtás; önkormányzati igazgatás; társadalmi szervezetek; gazdasági, üzleti vállalkozások. A rendészet és a rendőri tevékenység nem tekinthető azonosnak! (Az előadás tárgya elsősorban a rendőri tevékenységre korlátozódik) A rendészet fogalma: a közrend megzavarásának megelőzésére, a közvetlenül zavaró magatartások, események, veszélyek megakadályozására, elhárítására, a megzavart rend helyreállítására irányuló tevékenység; a közrend széles, a jogrenddel azonos szintű fogalom, amely egyes vonatkozásokban magában foglalhatja a közösségen belüli együttélés íratlan szabályaival történő szembeszegülést is; a rendészet feladatait túlnyomórészt tiltó jogszabályok határozzák meg, amelyek érvényesítésére a kényszerítő eszközök különböző fokozatai állnak rendelkezésre; a demokratikus jogállam rendészetét a legalitás, a személyiségi jogok érvényesítése jellemzi, a jogszabályok keretei között kifejtett rendészeti tevékenység folyamatában a diszkrecionális jogelv megvalósítására is sor kerülhet. A rendészet a demokratikus jogállam struktúráján belül a végrehajtási-igazgatási hatalmi ágazat keretébe tartozik, amelynek szervei a rendészeti tevékenységet: közvetlenül végzik, vagy ebbe társadalmi szerveződéseket, üzleti vállalkozásokat vonnak be. A rendészet fogalmi elemei: Biztonságot szolgáltat a társadalom tagjai számára; A végrehajtási-igazgatási hatalmi ágazat keretébe tartozik, a közigazgatás része; A rendészeti szervek tevékenysége jogilag szabályozott; Általános feladata a veszélyelhárítás, megelőzés, folyamatban lévő jogsértés esetén megszakítás, közrend helyreállítása; A demokratikus jogállamokban a legalitás, és a személyiségi jogok védelme jellemzi; Állami, önkormányzati társadalmi szerveződésű (pl. polgárőrség) vagy gazdasági vállalkozás formájában működhet; A rendészeti szervek közös jellemzője a legitim erőszak alkalmazása; A rendészeti szervek tipikus megnyilvánulási formája az intézkedés (kényszer, utólagos jogorvoslat) A rendészeti tevékenység irányultsága szerint: – terület /közterület, nyilvános helyek/ rendészete; – igazgatási rendészet, ezen belül – pénzügyi igazgatás /vám-, illeték-, jövedék-, adóigazgatás/; _ közlekedésrendészet; _ katasztrófavédelem és tűzrendészet; _ külföldiek rendészete; _ környezet /épített- és természetes környezet/ rendészete; _ bűnügyi rendészet; _ fogyasztóvédelem, piacrendészet; _ pénzforgalom rendészete stb.

7 A képzés, szakképzés fogalmának értelmezése
A CEPOL (=Európai Rendőrakadémia) jelentés (2005) a következőképpen határozza meg a képzés (training) szó jelentését: „Olyan tudás, ismeretek és szemlélet elsajátításának folyamata, amelyek konkrét feladatok végrehajtásához szükségesek. A képzés előre megtervezett, módszeres munkafolyamat, amelynek célja a tudás / az ismeretek / a szemlélet formálása és gyarapítása tanulás útján, hogy a képzésben résztvevő személy alkalmassá váljék valamely tevékenység, illetve tevékenységi kör hatékony ellátására. Munkavégzéssel kapcsolatos célja, hogy az illető adott feladat vagy munka végrehajtásához szükséges képességeket sajátítson el.” Ilyen értelemben különbözi az oktatástól (education), ami döntően a kritikai gondolkodáson alapuló akadémikus tudás előtérbe helyezését hangsúlyozza, míg a képzés lényegében a „helyes válasz” elsajátítására koncentrál. (Forrás: Dr. Janza Frigyes: A rendészeti karrier rendszer, 2009); A rendőr a szolgálat ellátásához előírt szakmai képzettséget a katonai, rendvédelmi és más felsőoktatási intézményekben, a rendészeti szakközépiskolákban, illetve a Rendőrség szaktanfolyamain szerezheti meg. A képzettség fejlesztése a tanulmányi munka szabályzatában meghatározott szakmai iskolában folytatott tanulmányok elvégzése útján történik (62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 113. § (2) bekezdése). A 113.§ (2) bek. fogalmainak értelmezése 20/2006. (XII. 22) ORFK utasítás az ORFK Oktatási Igazgatóság és szervezeti egységei által indításra kerülő szaktanfolyamok, tanfolyamok és továbbképzések egységes szabályozására A képzések végrehajtásának helyszínei: a) ORFK OKI, Dunakeszi, Repülőtéri u. 3., valamint b) ORFK OKI Csopaki Továbbképző és Módszertani Központ, Csopak, Nosztori major 1. I. Szaktanfolyamok: - nyomkövető-kutya vezető 6 hónap - szagazonosító-kutya vezető 6 hónap - bűnügyi technikus (nappali) 3 hónap - bűnügyi technikus (osztott képzés) 6 hónap (2 hét összevonás, 2 hét otthoni gyakorlat) - helyszínelő és balesetvizsgáló (nappali) 4 hónap - helyszínelő és balesetvizsgáló (osztott képzés) 8 hónap - általános rendőrkutya-vezető (KMB) 5 hónap - közrendvédelmi speciális kutyavezető 5 hónap - bűnügyi speciális kutyavezető 5 hónap - kábítószerkereső-kutya vezető 4 hónap - robbanóanyagkereső-kutya vezető 4 hónap - járőrkutya-vezető 3,5 hónap - szolgálatparancsnok 4 hét - KMB 4 hét - fogdaőr 3 hét - kísérőőr 3 hét - futár 3 hét - ügyeletes tiszthelyettes 3 hét II. Tanfolyamok: - nyomozókutya 3 hónap - kábítószerkereső-kutya 2 hónap - robbanóanyagkereső-kutya 2 hónap - járőrkutya 1,5 hónap - AETR 1 hét - ADR 1 hét - sebességmérőműszer-kezelők oktatóinak 1 hét - ügyeletes tiszt 2 hét - szemlebizottság-vezető (bűnügyi) 2 hét - szemlebizottság-vezető (helyszínelő és balesetvizsgáló) 1 hét - nyomozó (gépjármű-felderítő) 1 hét - „DNS-mintavétel” tanfolyam 2 hét - okmány-szakvizsgáló tanfolyam 6 hét - csapatszolgálati feladatok végrehajtására alkalmas szolgálati kutyák képzése 4 hét III. Továbbképzések: - bűnügyi és közbiztonsági tiszthelyettesi, zászlósi állomány periodikus képzése 10 nap - általános rendőrkutya-vezető 2 hét (kétévente kötelező) - nyomkövető-kutya vezető 2 hét (kétévenként kötelező) - kábítószerkereső-kutya vezető 2 hét (évente kötelező) - bűnügyi speciális kutyavezető 2 hét - őrkutya-vezető 2 hét - járőrkutya-vezető 2 hét - robbanóanyagkereső-kutya vezető 2 hét - közrendvédelmi speciális kutya vezető 2 hét - bűnügyi technikus 2 nap - helyszínelő és balesetvizsgáló 3 nap - szagazonosító-kutya vezető külön intézkedés szerint

8 A munka/feladat végrehajtásához szükséges képességek követelményeinek megítélése és szabályozása (= ezirányú igények hivatalos katalógusának tekinthető) A kérdéskör szabályozása: A Rendőrség Vezető Főorvosának és Vezető Pszichológusának 2/2008. TÁJÉKOZTATÓJA az alapellátó orvosok és pszichológusok oktatási intézményekben végzők hivatásos állományba történő kinevezés előtti egészségi és pszichikai vizsgálatával kapcsolatos feladatairól (Bp., január 30.); A minimumkövetelményről szóló 3. sz. függelék valamennyi beosztási kategória esetében az alábbi kritériumok követelményeit szabályozza: Pszichés egyensúly/ Devianciák hiánya/ Intellektuális képességek/ Figyelmi képességek / Pályamotiváció; A minimumkövetelmények vizsgálatát követően – amennyiben azok megfelelnek a kritériumoknak- történik meg a kompetenciák vizsgálata az adott beosztási kategóriának megfelelően. Erre épül a teljesítményértékelés jelenlegi rendszere. IGÉNY A PSZICHOLÓGIAI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK SZIGORÚ ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA IRÁNT

9 A rendészeti szakképzés felépítésének vázlata
Felsőoktatás (MA/MSc; PhD) (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) RTF (MA; PhD) *OKJ („Országos Képzési Jegyzék”): államilag elismert szakmák rendszere Tanulható : iskolarendszerű képzésben ; felnőttképzésben (tanfolyamként). Felépítés: Alap-szakképesítés Pl. rendőr; Rész-szakképesítés Pl. objektumőr-kísérő; Elágazás Pl. közrendvédelmi rendőr; Ráépülés Pl. kutyavezető rendőr Szakirányú, posztgraduális továbbképzés Felsőoktatás (BA / BSc) Rendőrtiszti Főiskola (1971 óta) Szint: állami felsőfokú végzettség(diploma) <<Szakképzettség FELSŐFOKÚ: Felsőfokú szakképzés OKJ*-s felsőfokú szakképesítés (pl. rendőr(szervező)tiszt 50/2003.(XI.26.) ORFK int. alapján) Rendészeti Szakközépiskola OKJ*-s szakképesítés = az IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER alárendeltségébe tartozó szervek hivatásos tiszthelyettes (zászlós) állománya utánpótlását iskolarendszerű képzés keretében végző, illetve már állományba kerültek tovább-, átképzésére, további más speciális felkészítésre hivatott középfokú nevelési-oktatási intézménye. ( pl. tiszthelyettes képzés) KÖZÉPFOKÚ: Szakképesítés (OKJ*) Az OKJ-ben szereplő szakképesítések moduláris felépítésűek és kompetencia alapúak. EU KOMPA-TIBILITÁS IRÁNTI IGÉNY <<< Az új képzési struktúra alapvetõ jellemzõje az egymásra épülés (modularitás), illetve az alkalmazható tudás (kompetencia). (Kompetencia= arra való képesség, hogy különböző élethelyzetekben alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, adottságainkat.) A rendõr szakképzés elsõ modulja azonos a büntetés-végrehajtási szervezetekével, második modulja egységes az közterületi, illetve határrendészeti területekre képezendõ rendõrök esetén is és csupán a harmadik modulban jelennek meg e két utóbbi munkaterület eltérõ ismeretei. A modulonként építkezõ szakmáknak, így a rendõr szakmának is lehetségesek rész szakképesítései, illetve ráépülõ modulokkal további szakmák megszerzése is lehetõvé válik anélkül, hogy a képzést az alapoktól kezdve újra kellene kezdenie egy pályamódosító munkavállalónak. Az új képzési és vizsgáztatási struktúra az Európában elfogadott modul terminológiának megfelel és az EUROPASS (=Európai Képzési Keretrendszer) rendszerben a képzésben szerzett kompetenciák felsorolásával a jövőben lehetõvé teheti akár a munkavállalók EU-n belüli sikeres elhelyezkedését is. A szakmai kimeneti (output) követelmények egységhes kialakítását a CEPOL (Európai Rendőrakadémia) végzi. Ez a jövőbeni irány egyben egyfajta szakképzési igényként is értemezhető, miként az is, hogy a rendőri szakképzés komplett rendszerét a Rendőrtiszti Főiskola alá lenne célszerű rendelni. Ezáltal kiegyensúlyozottabbá válhatna rendszer, nem beszélve arról, hogy az akadémikus tudás háttér révén erősödhetne a szakképzés minősége is. Az eddig széttagolt rendvédelmi oktatást egy összefüggő folyamattá kell szervezni, csak így őrizheti meg létjogosultságát az oktatási piacon, és elégítheti ki a képzést megrendelő rendvédelmi, rendészeti szervek igényeit. 53/2005. (XI. 22.) ORFK intézkedés az Országos Rendőr-főkapitányság és a Rendőrtiszti Főiskola között a Rendőrség tiszti utánpótlására és a tiszti állomány képzésére megkötött együttműködési megállapodás kihirdetésére Szám: 5-2/53/2005. TÜK Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Rendőrtiszti Főiskola szeptember 26-án együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodás kihirdetése céljából kiadom az alábbi intézkedést: „…II. A Rendőrtiszti Főiskola: 10. vállalja, hogy egyetemi MSc (mester képzés) diplomát biztosító szakot alapít és lehetővé teszi a Rendőrség tiszti állományának ezen történő MSc képzését.” A Rendőrtiszti Főiskolán szeptemberében kezdődött MA képzés szakja: rendészeti vezető mesterképzési szak. A megszerezhető képesítés: okleveles rendészeti vezető. A PhD (doktori) képzést illetően a Főiskola együttműködési megállapodások alapján, partnerintézmények doktori iskoláin közreműködik a doktori programok és alprogramok kidolgozásában, valamint a rendészeti szakemberek, oktatók és kutatók doktori képzésében. A Rendőrtiszti Főiskolán egy posztgraduális szakirányú továbbképzési szak van, kriminalisztikai szakértői szak. Szakiskola OKJ*-s szakképesítés (Érettségi+) „ALAP- FOKÚ”: ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS (LLL) (SORKATONAI SZOLGÁLAT MEGSZŰNT >>> >>>ismerethiány IGÉNY jelentkezik)

10 Az iskolarendszerű rendőri szakképzés centrumai Magyarországon
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem; Rendőrtiszti Főiskola; ORFK OKI RSZKK; Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola; Miskolc OKI Dunakeszi Budapest (OKI) Csopak Körmend Jelmagyarázat: = szakképző centrum A rendőri szakképzés céljai: az első munkakör betöltését szolgáló, képesítési követelményként, szervezeti karrierelemként meghatározott alapképzések lebonyolítása; a rendszeren belüli más, vagy magasabb munkakörbe kerüléshez szükséges, képesítési követelményként, szervezeti karrierelemként meghatározott képzések, vezetőképzések, vizsgák, és kiképzések; a betöltött munkakör megtartását eredményező, képesítési követelményként és szervezeti karrierelemként nem meghatározott felkészítések. Szeged

11 A rendőri szakképzés egyéb formái
Pl. rendészeti szakvizsga, vezető-, mestervezető képző stb. vezetőképzések, továbbképzések, szakvizsgáztatások; a rendőri szervek által folytatott belső iskolarendszeren kívüli szakterületi, szakmai, speciális továbbképzések, kiképzések; a végrehajtó szervek által támogatott és a munkavállalók által igénybe vett külső iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli felkészítések; a jelzett képzési formákhoz kapcsolódó vagy önállóan kezdeményezett nem formális, egyéni tanulás, tudásszint felmérés, önképzés (pl. e-learning alapú távoktatás); Pl. ORFK normákban előírt képzési-, továbbképzési kötelezettségek (lőkiképzés, intézkedéstaktikai képzés, gépjármű vezetés technikai képzés, fizikai felmérő stb.) Pl. PRO M Zrt. EDR rendszer oktatása stb. Pl. ILIAS oktatási keretrendszer, BMRFK belső távoktatási rendszere stb.

12 A képzettség megnevezése
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság állományából iskolára kötelezettek ( ai állapot szerint) Képzés típusa A képzettség megnevezése Részt vett Szakirányú továbbképzés felsőfokú oktatási intézmény keretében Felsőfokú rendészeti szervező szakképzés 3 Alapképzés Fogdaőri szaktanfolyam 1 Tanfolyam elvégzése Helyszínelő-balesetvizsgáló szaktanfolyam Egyéb Középfokú szakmai 16 Nyomozó szaktanfolyam Szakirányú továbbképzés Rendészeti mestervezető képző 6 Rendészeti vezetőképző 10 17 Rendészeti szakvizsga 36 Rendőr szakmai vizsga megszerzése 5 Rendőri szakképesítés Ügyeletesi szaktanfolyam 2 Összesen: 79 23

13 Szakképzési alapmodellek az EU-ban
(1) „Piaci” modell szakképzettség munkavégzés mellett, a tankötelezettség teljesítése után szerezhető (Nagy-Britannia) (2) „Tanonc”-modell a szakmai elmélet oktatása az állami szakképző szerv, a gyakorlati képzés a munkahely feladata (Németország, Ausztria) (3) Iskolai képzés modellje a szakképzés egésze az iskola feladata (Hollandia, Franciaország, Svédország) Tendencia: valamennyi modellnél erősödik a munkahelyi gyakorlatok szerepe Magyarországon „DUALISTA” modell működik jelenleg, melyben a „piaci” és a „tanonc” modell elemei keverednek. A Hollandiában, Franciaországban és Svédországban működő modell nagy előnye, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai végzettséget és gyakorlatot már a szakképzés során megszerzik a résztvevők, így a munkahelyeken hosszabb időre már nem szükséges nélkülözni a munkavállalót. Ehhez letisztult szakképzési rendszerre és megfelelően előkészített humánstratégiára van szükség. A jelenlegi szakmai leterheltséget figyelembe véve a végrehajtó szerveknek komoly igénye van a beosztáshoz szükséges szakmai végzettség munkába állás előtti megszerzése iránt.

14 Igény a mentori képzések jelenlegi színvonalának emelése iránt …
A mentori alapképzés megszerzése jelenleg 2 nap időtartamú tanfolyamon történik, valamint évente 1 nap továbbképzés áll rendelkezésre a szakmai ismeretek felfrissítésére. Elméletileg mentor a hivatásos állomány szakmailag jól felkészült, oktatási tapasztalattal rendelkező, ismeretanyagot kellően átadni képes tagja lehet…

15 A rendészeti képzést meghatározó legalapvetőbb jogszabályok jegyzéke
a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény, a már többször módosított Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II.17.) OM,- rendelet, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III.23.) OM rendelet, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéből szóló 20/2007 (V.21.) SZMM rendelet, 26/2008. (XI.20.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről, az OKJ rendőr szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 15/2008. (VII.28.) IRM rendelet . A szakképzés folytatását –a felsőoktatás felsőfokú végzettséget adó programjai és az ún. hatósági jellegű képzések kivételével - a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény szabályozza. Rendelkezései egyaránt vonatkoznak a szakmai alap- és továbbképzésre, függetlenül attól, hogy a képzés iskolarendszeren belül vagy azon kívül valósul meg. A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 55. § (4) bekezdés alapján a törvény előírásait a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek keretében folyó szakképzés, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozók tekintetében az eltérő sajátosságok figyelembevételével kell alkalmazni. A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek keretében munkakör betöltésére jogosító szakképesítésre irányuló szakképzés megkezdéséhez a szakképesítésért felelős miniszter engedélye szükséges.

16 Köszönöm a figyelmet! 2009


Letölteni ppt "Létszám és foglalkoztatási adatok 1"

Hasonló előadás


Google Hirdetések