Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© Békés Megyei RFK. Hivatala Szakképzési igények a rendészeti képzés keretében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© Békés Megyei RFK. Hivatala Szakképzési igények a rendészeti képzés keretében."— Előadás másolata:

1 © Békés Megyei RFK. Hivatala Szakképzési igények a rendészeti képzés keretében

2 2 © Békés Megyei RFK. Hivatala Létszám és foglalkoztatási adatok 1. Létszámadatok szervenkénti bontásban (BMRFK Humánigazgatási Szolgálat 2009.07.01). Meglévő teljes létszámMeglévő összesenFeltöltöttségi arány Megyei Rendőr-főkapitányság30996,6% Békéscsabai Rendőrkapitányság19188,8% Gyulai Rendőrkapitányság10497,2% Orosházi Rendőrkapitányság11395,8% Békési Rendőrkapitányság7789,5% Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság10896,4% Szarvasi Rendőrkapitányság8984,0% Szeghalmi Rendőrkapitányság8090,9% Sarkadi Rendőrkapitányság5496,4% Határrendészeti Kirendeltség Biharugra3477,1% Határrendészeti Kirendeltség Kötegyán10688,3% Határrendészeti Kirendeltség Gyula14889,7% Határrendészeti Kirendeltség Lőkösháza13889,6% Határrendészeti Kirendeltség Battonya13791,9% Összesen:169191,7%

3 3 © Békés Megyei RFK. Hivatala Létszám és foglalkoztatási adatok 2. Státuszok megoszlása (2008.01.01; 2009.07.01. állapot szerint). 1847 fő 1691 fő

4 4 © Békés Megyei RFK. Hivatala A hivatásos állomány főtiszt-tiszt-zászlós- tiszthelyettes számarányának megoszlása (Forrás: BMRFK Humánigazgatási Szolgálat, 2009.07.01.)

5 5 © Békés Megyei RFK. Hivatala A főkapitányság teljes személyi állományának iskolai és szakmai végzettség szerinti megoszlása 1. sz. ábra2. sz. ábra TISZTTTH.KÖZALK.KTV. SZAKMAI TISZT SZAKMAI TTH. SZAKMAI KÖZALK. SZAKMAI KTV. ALAPFOKÚ 001200000 KÖZÉPFOKÚ 41091183151103710 FELSŐFOKÚ 33059373207921

6 6 © Békés Megyei RFK. Hivatala A rendészet és a rendőri tevékenység viszonya, a rendészet fogalma Prof Dr. Katona Géza: A rendészet fogalma és tagozódása (In.: Magyar Rendészet 2003. évi IV. szám pp. 12-19.) A közigazgatás központi irányítása alatt álló rendészeti szervek: Rendőrség; VPOP; katasztrófavédelem, beleértve a Polgári Védelmet és a Tűzoltóságot; büntetésvégrehajtás; önkormányzati igazgatás; társadalmi szervezetek; gazdasági, üzleti vállalkozások. A rendészet és a rendőri tevékenység nem tekinthető azonosnak! (Az előadás tárgya elsősorban a rendőri tevékenységre korlátozódik)

7 7 © Békés Megyei RFK. Hivatala A képzés, szakképzés fogalmának értelmezése A CEPOL (=Európai Rendőrakadémia) jelentés (2005) a következőképpen határozza meg a képzés (training) szó jelentését: „Olyan tudás, ismeretek és szemlélet elsajátításának folyamata, amelyek konkrét feladatok végrehajtásához szükségesek. A képzés előre megtervezett, módszeres munkafolyamat, amelynek célja a tudás / az ismeretek / a szemlélet formálása és gyarapítása tanulás útján, hogy a képzésben résztvevő személy alkalmassá váljék valamely tevékenység, illetve tevékenységi kör hatékony ellátására. Munkavégzéssel kapcsolatos célja, hogy az illető adott feladat vagy munka végrehajtásához szükséges képességeket sajátítson el.” Ilyen értelemben különbözi az oktatástól (education), ami döntően a kritikai gondolkodáson alapuló akadémikus tudás előtérbe helyezését hangsúlyozza, míg a képzés lényegében a „helyes válasz” elsajátítására koncentrál. (Forrás: Dr. Janza Frigyes: A rendészeti karrier rendszer, 2009); A rendőr a szolgálat ellátásához előírt szakmai képzettséget a katonai, rendvédelmi és más felsőoktatási intézményekben, a rendészeti szakközépiskolákban, illetve a Rendőrség szaktanfolyamain szerezheti meg. A képzettség fejlesztése a tanulmányi munka szabályzatában meghatározott szakmai iskolában folytatott tanulmányok elvégzése útján történik (62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 113. § (2) bekezdése).

8 8 © Békés Megyei RFK. Hivatala A munka/feladat végrehajtásához szükséges képességek követelményeinek megítélése és szabályozása (= ezirányú igények hivatalos katalógusának tekinthető) A kérdéskör szabályozása: A Rendőrség Vezető Főorvosának és Vezető Pszichológusának 2/2008. TÁJÉKOZTATÓJA az alapellátó orvosok és pszichológusok oktatási intézményekben végzők hivatásos állományba történő kinevezés előtti egészségi és pszichikai vizsgálatával kapcsolatos feladatairól (Bp., 2008. január 30.); A minimumkövetelményről szóló 3. sz. függelék valamennyi beosztási kategória esetében az alábbi kritériumok követelményeit szabályozza: Pszichés egyensúly/ Devianciák hiánya/ Intellektuális képességek/ Figyelmi képességek / Pályamotiváció; A minimumkövetelmények vizsgálatát követően – amennyiben azok megfelelnek a kritériumoknak- történik meg a kompetenciák vizsgálata az adott beosztási kategóriának megfelelően. Erre épül a teljesítményértékelés jelenlegi rendszere. IGÉNY A PSZICHOLÓGIAI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK SZIGORÚ ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA IRÁNT

9 9 © Békés Megyei RFK. Hivatala <>> >>>ismerethiány IGÉNY jelentkezik)

10 10 © Békés Megyei RFK. Hivatala Az iskolarendszerű rendőri szakképzés centrumai Magyarországon Szeged Körmend (OKI) Csopak Miskolc Budapest OKI Dunakeszi Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem; Rendőrtiszti Főiskola; ORFK OKI RSZKK; Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola; = szakképző centrum Jelmagyarázat:

11 11 © Békés Megyei RFK. Hivatala A rendőri szakképzés egyéb formái vezetőképzések, továbbképzések, szakvizsgáztatások; a rendőri szervek által folytatott belső iskolarendszeren kívüli szakterületi, szakmai, speciális továbbképzések, kiképzések; a végrehajtó szervek által támogatott és a munkavállalók által igénybe vett külső iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli felkészítések; a jelzett képzési formákhoz kapcsolódó vagy önállóan kezdeményezett nem formális, egyéni tanulás, tudásszint felmérés, önképzés (pl. e- learning alapú távoktatás); Pl. rendészeti szakvizsga, vezető-, mestervezető képző stb. Pl. ORFK normákban előírt képzési-, továbbképzési kötelezettségek (lőkiképzés, intézkedéstaktikai képzés, gépjármű vezetés technikai képzés, fizikai felmérő stb.) Pl. PRO M Zrt. EDR rendszer oktatása stb. Pl. ILIAS oktatási keretrendszer, BMRFK belső távoktatási rendszere stb.

12 12 © Békés Megyei RFK. Hivatala A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság állományából iskolára kötelezettek ( 2009.07.02-ai állapot szerint) Képzés típusaA képzettség megnevezéseFőRészt vett Szakirányú továbbképzés felsőfokú oktatási intézmény keretében Felsőfokú rendészeti szervező szakképzés3 AlapképzésFogdaőri szaktanfolyam1 Tanfolyam elvégzéseHelyszínelő-balesetvizsgáló szaktanfolyam1 EgyébKözépfokú szakmai16 Tanfolyam elvégzéseNyomozó szaktanfolyam3 Szakirányú továbbképzésRendészeti mestervezető képző16 Szakirányú továbbképzésRendészeti vezetőképző1017 Szakirányú továbbképzésRendészeti szakvizsga36 AlapképzésRendőr szakmai vizsga megszerzése5 EgyébRendőri szakképesítés1 Tanfolyam elvégzéseÜgyeletesi szaktanfolyam2 Összesen:7923

13 13 © Békés Megyei RFK. Hivatala Szakképzési alapmodellek az EU-ban (1) „Piaci” modell szakképzettség munkavégzés mellett, a tankötelezettség teljesítése után szerezhető (Nagy- Britannia) (2) „Tanonc”-modell a szakmai elmélet oktatása az állami szakképző szerv, a gyakorlati képzés a munkahely feladata (Németország, Ausztria) (3) Iskolai képzés modellje a szakképzés egésze az iskola feladata (Hollandia, Franciaország, Svédország) Tendencia: valamennyi modellnél erősödik a munkahelyi gyakorlatok szerepe

14 14 © Békés Megyei RFK. Hivatala Igény a mentori képzések jelenlegi színvonalának emelése iránt … Elméletileg mentor a hivatásos állomány szakmailag jól felkészült, oktatási tapasztalattal rendelkező, ismeretanyagot kellően átadni képes tagja lehet… A mentori alapképzés megszerzése jelenleg 2 nap időtartamú tanfolyamon történik, valamint évente 1 nap továbbképzés áll rendelkezésre a szakmai ismeretek felfrissítésére.

15 15 © Békés Megyei RFK. Hivatala A rendészeti képzést meghatározó legalapvetőbb jogszabályok jegyzéke a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, a már többször módosított Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II.17.) OM,- rendelet, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III.23.) OM rendelet, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéből szóló 20/2007 (V.21.) SZMM rendelet, 26/2008. (XI.20.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről, az OKJ 52 861 06 rendőr szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 15/2008. (VII.28.) IRM rendelet.

16 16 © Békés Megyei RFK. Hivatala Köszönöm a figyelmet! 2009


Letölteni ppt "© Békés Megyei RFK. Hivatala Szakképzési igények a rendészeti képzés keretében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések