Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A sejtváz és a mozgás A Gyógyszerésztudományi Kar első évfolyamos hallgatói számára 2008. október 29. Dr. Fülöp A. Kristóf PhD, egyetemi docens Genetikai,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A sejtváz és a mozgás A Gyógyszerésztudományi Kar első évfolyamos hallgatói számára 2008. október 29. Dr. Fülöp A. Kristóf PhD, egyetemi docens Genetikai,"— Előadás másolata:

1 1 A sejtváz és a mozgás A Gyógyszerésztudományi Kar első évfolyamos hallgatói számára 2008. október 29. Dr. Fülöp A. Kristóf PhD, egyetemi docens Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Semmelweis Egyetem

2 2

3 3 Motorfehérjék (mechanokémiai enzimek, melyek a sejtváz elemein mozognak) Dinein- végmotor MAP (mikrotubulus asszociált protein) Kinezin+ végmotor MiozinokABP (aktin kötő fehérje)

4 4 Nevezéktan Sejtváz = citoszkeleton –Fehérjék dinamikus hálózata az eukaria citoplazmában (vö. magváz = nukleo- szkeleton)

5 5 Citoszkeleton funkciói Az eukaria sejt szinte minden működésében részt vesz –Sejtalak és –polaritás –Organellumok (beleértve kromoszómák) kihorgonyzása és mozgatása  –Sejtek mozgása –Húzószilárdságának befolyásolója

6 6 A sejtváz elemei Mikrofilamentumok 7 nm Mikrotubulusok 25 nm Intermedier filamentumok 8-12 nm

7 7 A mikrofilamentáris (MF) rendszer

8 8 A mikrofilametum szerkezete G-aktin (2 alegység) F-aktin

9 9 A Mf-ok energetikája és polaritása

10 10 A Mf-ok dinamikája: dinamikus instabilitás Felépülés Lebomlás

11 11 A Mf-ok dinamikája: fragmentáció / összeépülés

12 12 A MF-dinamika befolyásolása Farmakológiás –Gombametabolitok Depolimerizáció gátló: Falloidin Amanita phalloides (gyilkos galóca) phalloidin (green)

13 13 A MF-dinamika befolyásolása Farmakológiás –Gombametabolitok Polimerizáció gátlás: Citkalazinok Citokalazin kezelés után a kék aktin diffúzan látható a citoplazmában.

14 14 A MF-dinamika szabályozása Fiziólógiás –Aktin kötő fehérjék: ABP (actin binding protein)

15 15 Fragment. Az ABP-fajták / hatásaik Monomer felszabadításSapkázás, nukleációKeresztkötés G-aktin kötés HálózatKötegHosszú filamentum Pl.  -aktinin Pl. filamin Pl. gelzolin Pl. profilin Darabolás

16 16 A kérgi aktin réteg

17 17 Kérgi aktin réteg II. (sejtkéreg, hyaloplazma)

18 18 Figure 1 Filopodia and other thin, actin-rich cellular protrusions Figure 1 Filopodia and other thin, actin-rich cellular protrusions Biochemical Society Transactions www.biochemsoctrans.org Biochem. Soc. Trans. (2004) 32, 1115-1117 Biochemical Society Transactions www.biochemsoctrans.org Biochem. Soc. Trans. (2004) 32, 1115-1117 a, b, c: Pseudopodia (állábak) Mikrovilli (mikrobolyhok), Stereocilia Aktin gazdag sejtfüggelékek

19 19 Kefeszegély (mikrobolyhok, microvilli) Felszívó hámsejtek apikális felszínén

20 20 Mikroboholy (microvillus)

21 21 Aktin kötő motorfehérjék és a mikrofilamntumok szerepe a sejtmozgásokban Sejten belüli mozgások

22 22 Cíklózis (citoplazma áramlás) N Plazma membrán Actin gazdag kéreg, ectoplazma, hyaloplasma Endoplasma Miozin I.

23 23 Az aktin gazdag kéreg szerepe az állábképződésben és a fagocitózisban Pseudopodia: állábak

24 24 Sejtmozgások Amőboid mozgás

25 25 Állábképződés Szőkőkútmechanizmus

26 26 Az állábas mozgás Szabályozása –Kemottraktánsok Bakteriális peptidek –N-formil-metionin Kemokinek Gyulladásos mediátorok Előfordulása –Egysejtűek (pl. Gyökérlábúak) –Fagociták vándorlása a szövetekben –Sejtvándorlás az embriogenezis során

27 27 Az uropodium retrakciója (behúzása) uropodium pseudopodium

28 28 Sejtmozgások Izommozgás

29 29 Izomszövetek Simaizom Harántcsíkolt izom –Szívizom Egysejtmagvú –Vázizom Soksejtmagvú izomrost (syntitium) Simaizom Szív- izom Váz- izom

30 30 Vázizom  Izomrost (sejt) Miofibrillum 

31 31 A szarkomer Vastag filamentum Vékony filamentum

32 32 A szarkomer kereszmetszetben (is) Vastag filamentum Vékony filamentum

33 33 A miofilamnetumok összetétele Vastag filamentum –Miosin II köteg Vékony filamentum A többi motorfehérje szerkezet is hasonló! (Nehézlánc (fej, farok), könnyű lánc)

34 34 A szarkomer járulékos fehérjéi  -aktinin

35 35 Mi van a miofibrillumok között? Egyéb citoplazma elemek –SER (szarko- plazmás retikulum) –Glikogén –Mitokondrium –Stb. Tranzverzális tubulus SER terminális ciszterna SER longitudinális ciszternák

36 36 A T-tubulus és SER szerepe az ideg-izom ingerület áttevődésben

37 37 A Ca ++ konformációvátozást okoz Miozin kötőhely

38 38 Aktin-miozin elcsúszás (sliding) ! !

39 39 Izomkontrakció

40 40 Simaizom kontrakció: hasonló egységek, eltérő szabályozás CaM: kalmodulin, MLC(K): miozin künnyűlánc (kináz) Kontrakció

41 41 A mikrotubuláris (MT) rdsz. MTOC MT

42 42 A MT szerkeze- te

43 43 A MT energetikája és dinamikája dinamikus instabilitás

44 44 Taposómalom

45 45 A MT-dinamika befolyásolása Polimerizáció gátlás –Kolhicin, Vincristin Depolimeri- záció gátló –Taxol

46 46 A MT-dinamika befolyásolása Polimerizáció gátlás –Kolhicin, Vincristin Depolimeri- záció gátló –Taxol Őszi kikerics (Colchicum autumnale) Kis télizöld (Vinca minor) Tiszafa (Taxus baccata)

47 47 A dinamika szabályozása Mikrotubulus asszociált fehérjék: MAP Pl. kötegelés

48 48 Nukleáció az MTOC -ban (Mikrotubulos Organizáló Centrum, centroszóma)

49 49 A MT-rdsz. is dinamikus struktúra növekvő és rövidülő MT-okkal

50 50 Az MTOC és MT-rdsz funkciója Sejtpolaritás A többi citoszkeletális elem orientációja Sejten belüli szállítás –vezikuláris transzport –kromoszómák vándorlása Csillós és ostoros mozgád Interfázisos sejt Osztódó sejt Idegsejt centrosoma bazális test Csilló magorsó centrosoma axon

51 51 A sejtorganellumok orientációja

52 52 –A Golgi fragmentálódik a MT-k dezorganizációja után.

53 53 Teherszállítás a mikrotubuláris rdsz. segítségével kinezin dynein mikrotubulus könnyű láncok nehézlánc kinezin dinein

54 54 Vezikuláris transzport

55 55 Sejtmozgások Csillós (2-10 m) és ostoros (10- 200 m) mozgás

56 56 A csilló (cilium), ostor(flagellum) és a bazális test (cenriólum) bazális test (centriólum) axonéma (tengelyfonal) SER

57 57 A csilló szerkezete dinein kar központi mikrotubulus központi burok küllő

58 58 Korlátozott elcsúszás (sliding) Izolált mikro- tubulusok: elcsúszás Ostorban: elhajlás nexin

59 59 A csillómozgás Csilló: csapás Ostor: hullámzás

60 60 Szabályozás Ca ++ Membrán polarizáció

61 61 A csillós/ostoros mozgás szerepe Egysejtűek Állatok –Csillós hám (trachea, méhkürt) –Spermium

62 62 Intermedier filamentumok (IF)

63 63 Szerke- zet subfilamentum ! Intermedier filamentum monomer

64 64 Fajtái Citoplazmatikus (Szövetspecifitás!) –Keratin (hám) –Vimentin (kötő és izomsz.) –Dezmin (izom) –Neurofilamentum (neuron) Nukleáris laminok

65 65 Elhelyezkedésük Sejtkapcsoló struktúrákhoz kapcsolódva. Perinukláris „kosár”

66 66 Funkciójuk Mechanikai stressz elleni védelem A sejtek alakjának stabilizálása –Együttműködés sejtkapcsoló struktúrákkal

67 67 Összefoglalás: Mi kell a mozgáshoz? Motorfehérjék Sejtváz elemek –Mikrofilamentum –Mikrotubulus –(Intermedier filamentumok) Központok –Adhéziós struktúrák Sejt-sejt Sejt-mátrix –Nukleációs helyek Membrán (fehérjék) MTOC (centroszóma) Bazális test Energia –ATP Szabályozás –Szervetlen ionok Ca ++, Mg ++ –Szerves Ca-kötő fehérjék Kinázok és foszfatázok


Letölteni ppt "1 A sejtváz és a mozgás A Gyógyszerésztudományi Kar első évfolyamos hallgatói számára 2008. október 29. Dr. Fülöp A. Kristóf PhD, egyetemi docens Genetikai,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések