Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OKIR útvesztői Berta Árpád.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OKIR útvesztői Berta Árpád."— Előadás másolata:

1 OKIR útvesztői Berta Árpád

2 Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR)
A rendszer elsődleges feladata, hogy a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérését, igénybevételi és terhelési adatainak gyűjtését, feldolgozását és nyilvántartását támogassa, és az érintett felhasználókat (beleértve a nyilvánosságot is) ellássa a szükséges információkkal.

3 A projekt sikere jelenti
a projektet leíró paraméterek, a stratégiai célok és az érdekeltségi csoportok elfogadásának a teljesülését.

4 Stratégiai célok?

5 HIR Az Európai Unióhoz való csatlakozás keretében Magyarország számára fontos volt, hogy megbízható és teljes körű információkat tudjon szolgáltatni a hulladékgazdálkodási helyzetről. Az Unió ezeket az információkat nem csak felügyeleti ellenőrzésre, hanem a tagországok és a csatlakozni kívánó országok felé való politikájának kialakítására is használja.

6 FAVI A Magyarország ivóvíz-ellátásának alapját képező felszín alatti vizek védelme stratégiai jelentőségű alapfeladat. Ezeket a vizeket a szennyezőanyagok széles köre veszélyezteti, szennyezi, károsítja, közvetve a földtani közegen (talajon) átszivárogva, illetve közvetlenül a felszín alatti vízbe jutva.

7 Szükség van a felszín alatti vizeket szennyező források és tevékenységek számbavételére, a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásaik figyelemmel kísérésére.

8 az összegyűjtött információk segíthetik a társadalom különböző szereplőit is céljaik elérésében és társadalmi szerepük vállalásában (hulladékipar, hulladéktermelők, kutatóintézetek, tanácsadók) a közvélemény környezettudatosságának erősítését célzó kezdeményezéseket megbízható információkra lehet csak alapozni.

9 Érdekeltségi csoportok elfogadják?
Bonyolult?

10 Bonyolultság a szereplők különbözősége nagy
az információ rendszerben található információ bonyolultsága nagy az információ rendszerben található működési folyamatok bonyolultsága nagy

11 Működési folyamatok bonyolultsága

12 A HIR egységeinek kapcsolódása
HIR WEB-es lekérdező modul HIR felhasználói program HIR adminisztrációs program Központi szerver Térképi szerver WEB szerver Rögzítési adathalmaz Elfogadott adathalmaz KAR Lekérdezési és külső adatok szervere A HIR egységeinek kapcsolódása Lekérdezési adatbázis Külső adatbázis

13 Adatszolgáltatások feldolgozási folyamata
Rögzített adat (CDS) Elemi köv. OK? Adatlap - csomag (papír vagy XML) Adat (szolgáltató) Gépi ellenőrzés Rögzítői Rendben? Hibalista Ellenőrzött adatlap Adatrögzítés/ XML beolvasás HIR Nem informatikai adatfolyamatok Nem Igen rögzítés alatt Hiánypótlás/felülvizsgálati felszólítás (esetleg hibalistával) 1 Adatszolgáltatások feldolgozási folyamata (1)

14 Adatszolgáltatások feldolgozási folyamata
Elfogadott adat (CDS) Lekérdezési adatok (RDS) Szakmai ellenőrzés Rendben? Adatok áttöltése WEB - oldalak Felhasználók Nem Igen Hiánypótlás/felülvizsgálati felszólítás (esetleg hibalistával) 1 Adatszolgáltatások feldolgozási folyamata (2)

15 Külső adatok fogadásának folyamata
Központi (elfogadott) adatok (CDS) Lekérdezési adatok (RDS) Adatok áttöltése WEB - oldalak Felhasználók GKM KSH Külső adatbázis (EDS) Transzfer adat

16 Információ bonyolultsága

17 Az OKIR felépítése KAR LANDFIL HIR KÁRINFO HNYR LAIR FAVI VAL-VÉL
IPPC LNYR

18 HNYR: Hatósági Nyilvántartó Rendszer
IPPC-LNYR: IPPC Létesítmény Nyilvántartó Rendszer VAL-VÉL: Vízminőség-védelmi Alap- és Éves bejelentő Lapok adatrögzítő rendszere FAVI:Felszín Alatti Víz és Földtani közeg NYR LAIR: Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Információs Rendszer LANDFILL: Hulladéklerakó Információs Rendszer HIR: Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer KÁRINFO: Kármentesítési Információs Rendszer

19 OKIR programok Adatok fogadása Papír alapján, kézzel
Nyomtatott vonalkód alapján automatikusan Digitálisan XML fájlból Adatok ellenőrzése, elfogadása Lekérdezések Lekérdezések a rögzítési és az elfogadott adatok halmazából, a rögzítés nyomon követése, és a beküldött adatok ellenőrzése érdekében Táblázatok, grafikonok és térképek a lekérdezési adatbázisból Térképi lekérdezések

20 Ügyfél felvétele, a KÜJ, KTJ azonosítók kiadásával, és objektumtípus megadásával történik
KÜJ és KTJ azonosítók a környezetvédelmi ágazat általános azonosítói.

21 KAR: Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer
KTJ: a telephelyhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel KÜJ: Környezetvédelmi Ügyfél Jel

22 Az objektumok és ügyfelek közötti kapcsolat
Az objektumok és az ügyfelek között az ügyfélstátusz létesít kapcsolatot KTJ KÜJ Objektumot jellemző adatok Ügyfelet jellemző adatok objektumtípus ügyféltípus jogelődök Ügyfélstátusz

23 Hibák KAR adatbázisban
Többszörösen nyilvántartásba vett ügyfelek és objektumok (ügyfél esetén székhely és telephely egyidejű rögzítése) Rekordon belüli adattöbbszörözések Rekordon belüli ellentmondások

24 FAVI Telephely (TH) KTJ, a telephelyhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel – ahol az engedélyköteles tevékenységet folytatják, és ahol az engedélyköteles tevékenységi hely megtalálható. Engedélyköteles tevékenység helye (EH) KTJ, az engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt KTJ – azon terület azonosítója, ahol az adott – TH KTJ számmal azonosított – telephelyen belül az engedélyköteles tevékenység folyik.

25 Borítólap TH1 TH2 TEÁOR ENG EH1 EH2 EHn EH-ANYAG1 EH-ANYAG2 EH-ANYAGn EH-R1 EH-R2 EH-Rn

26 Levegős adatszolgáltatásban érintett telephely esetén:
az a KTJ amelyikre a LAIR hivatkozik (levegős telephely)

27 KÜJ lap KÜJ számot igényel vagy
a korábban bejelentett adatait módosítani kívánja A szervezetek lehatárolásában a KSH statisztikai számjel az elsődleges.

28 KTJ lap KTJ számot igényel,
a korábban bejelentett adatokat módosítani kívánja több KTJ lapot is el lehet helyezni KTJ lapot kell kitölteni a telephelyről, valamint a telephelyen belüli objektumról, és azokat az OBJ lapon egymáshoz kell rendelni Változásjelentés esetén – a helyrajzi szám mező kivételével minden mezőjét ki kell tölteni

29 Telephely egy helyrajzi számmal azonosított terület
magába foglalhat egynél több helyrajzi számot HRSZ pótlap csak akkor kell kitölteni, ha a környezetvédelmi objektum (beleértve a telephelyet is) egynél több helyrajzi számon helyezkedik el

30 KAR telephely lapokkal kapcsolatban
A KTJ szám nemcsak telephelyet, hanem más környezetvédelmi objektumot is azonosíthat A LAIR-ban használt KTJ számok telephelyeket kell azonosítsanak A FAVI-ban beküldött KTJ számok is lehetnek telephelyek. Ebben az esetben meg kell vizsgálni, hogy a valóságban a KTJ mire vonatkozik? Hulladékos rendszerben: telephely objektumtípus Helyrajzi számmal rendelkező KTJ számot kell visszaigazolni

31 A HIR-rel, csak olyan KÜJ és KTJ számokkal azonosított adatszolgáltatás dolgozható fel, amelynél:
a KÜJ számhoz a KSH szám rögzítve van (nem külföldi ügyfél, és nem természetes személy esetén), a KTJ számmal azonosított objektumhoz a Hulladékos telephely típust felvették, a KTJ számhoz a helyrajzi szám mező ki van töltve, és a KÜJ és a KTJ szám között ügyfélstátuszi kapcsolat legyen a KAR-ban megadva.

32 IPPC Létesítmény Nyilvántartó Rendszer
IPPC irányelv hatálya alá tartozó ügyfelek, telephelyek és létesítményeik KÜJ, illetve KTJ alapú nyilvántartása IPPC Létesítmény Nyilvántartó Rendszer Folyamata: Ügyfél és telephely rögzítése KAR-ban (ha még nincs!) IPPC létesítmény rögzítése kizárólag az IPPC LNYR programon keresztül! IPPC adatok rögzítése telephely létesítmény - >KTJ létesítményhez Engedély rögzítése HNYR-ben - > Határozat szám Létesítményhez tartozó engedély IPPC KÜJ, KTJ Határozatszám KAR HNYR

33 KAR adatrögzítések Először keresni kell, van-e ilyen objektum (KAR lekérdezések, térképi segítség) Kizárólag pontszerű objektumok lehetnek Egyértelműen el kell tudni dönteni mi legyen a telephely és a létesítmény hová esik. Telephely 1 Létesítmény1 Létesítmény2

34 Minden esetben kell IPPC létesítményt rögzíteni egy telephelyhez, abban az esetben is végre kell ezt hajtani, ha a telephely és a létesítmény egybeesik — ez szükséges a KTJlétesítmény azonosító képzéséhez

35 OBJ lap külön KTJ lapot kell kitölteni a telephelyről, valamint a telephelyi objektumról, majd egy OBJ lapon ezeket egymáshoz kell rendelni Ha az objektum még nem rendelkezik KTJ számmal és ezek KTJ lapjait az OBJ lappal egy adatlapcsomagban küldik be, akkor az objektumra a KTJ azonosító helyett a KTJ lap sorszámával kell hivatkozni

36 Adatok fogadása Papír alapján, kézzel
Nyomtatott vonalkód alapján automatikusan Digitálisan XML fájlból Letölthető: KvAdatszolg adatszolgáltatást segítő program

37 Példák:

38

39 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "OKIR útvesztői Berta Árpád."

Hasonló előadás


Google Hirdetések