Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY ÉS AZ ÖTÉVES FELÜLVIZSGÁLATOK TAPASZTALATAI Némethy Tímea igazgatóATI-KTVF SZAKMAI NAP Környezetvédelmi jogszabályváltozások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY ÉS AZ ÖTÉVES FELÜLVIZSGÁLATOK TAPASZTALATAI Némethy Tímea igazgatóATI-KTVF SZAKMAI NAP Környezetvédelmi jogszabályváltozások."— Előadás másolata:

1 AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY ÉS AZ ÖTÉVES FELÜLVIZSGÁLATOK TAPASZTALATAI Némethy Tímea igazgatóATI-KTVF SZAKMAI NAP Környezetvédelmi jogszabályváltozások 2011-ben 2011. január 26 2011. január 26

2 Vázlat Bevezetés Bevezetés Alapfogalmak Alapfogalmak Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér Gyakorlati tapasztalatok Gyakorlati tapasztalatok

3 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól környezethasználat feltételei az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó esetekben a környezetvédelmi hatóság által kiadott egységes környezethasználati engedély környezethasználat feltételei az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó esetekben a környezetvédelmi hatóság által kiadott egységes környezethasználati engedély 70. § (1) Az egyes - külön jogszabályban megjelölt - tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során kell megállapítani. 70. § (1) Az egyes - külön jogszabályban megjelölt - tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során kell megállapítani.

4 Egységes környezethasználati engedélyezés Új tevékenység: a 2. számú mellékletben szereplő 2001. október 30-a után megkezdett tevékenység; Új tevékenység: a 2. számú mellékletben szereplő 2001. október 30-a után megkezdett tevékenység; Meglévő tevékenység: a 2. számú mellékletben szereplő 2001. október 30-a előtt megkezdett tevékenység; Meglévő tevékenység: a 2. számú mellékletben szereplő 2001. október 30-a előtt megkezdett tevékenység;

5 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról Új tevékenység esetén: A tevékenység megkezdéséhez, ha az  az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati,  csak a 2. számú mellékletben szerepel, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati,  a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, és a tevékenység várható környezeti hatásai ojelentősek, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, onem jelentősek, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.

6 A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a felügyelőség a környezethasználó kérelme szerint összevontan vagy összekapcsoltan folytatja le.

7 ELŐZETES VIZSGÁLAT 3. § (1) A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a felügyelőséghez, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a) a 3. számú mellékletben szerepel, vagy b) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel. 4.sz. melléklet

8 ELŐZETES VIZSGÁLAT A felügyelőség a határozatában megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint a benyújtásra kerülő dokumentációk tartalmi követelményei valamint a benyújtásra kerülő dokumentációk tartalmi követelményei 6.sz. és 8. sz. melléklet A környezethasználó a határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül kérheti a környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyt. A felügyelőség ezt a határidőt kérelemre egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja, ha a határozat meghozatalakor alapul vett tényállásban nem történt lényeges változás.

9 ELŐZETES KONZULTÁCIÓ A környezethasználó előzetes konzultációt kezdeményezhet a felügyelőségnél, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely az 1. számú mellékletben szerepel, az 1. számú mellékletben szerepel, az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, vagy az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, vagy a 2. számú mellékletben szerepel, azonban nem tartozik a 3. számú mellékletben felsorolt tevékenységek közé. a 2. számú mellékletben szerepel, azonban nem tartozik a 3. számú mellékletben felsorolt tevékenységek közé. (2) Az előzetes konzultáció célja, hogy a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről a felügyelőség véleményt, a 12. számú mellékletben meghatározott közigazgatási szervek és a nyilvánosság észrevételt adjon. (2) Az előzetes konzultáció célja, hogy a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről a felügyelőség véleményt, a 12. számú mellékletben meghatározott közigazgatási szervek és a nyilvánosság észrevételt adjon. 6.sz. és 8. sz. melléklet 45 nap

10 EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY A kérelem egyes részeit a 8. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján - szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. Az engedélyezés a nyilvánosság bevonásával történik

11 EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉS Meglévő tevékenység esetén: A felügyelőség az e rendelet 2. számú melléklete hatálya alá tartozó meglévő tevékenység esetén a környezethasználót az egységes környezethasználati engedély első ízben történő megszerzése érdekében A felügyelőség az e rendelet 2. számú melléklete hatálya alá tartozó meglévő tevékenység esetén a környezethasználót az egységes környezethasználati engedély első ízben történő megszerzése érdekében teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi.

12 EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY Az egységes környezethasználati engedélyről általában

13 EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY Működési (üzemelési) típusú engedély Működési (üzemelési) típusú engedély Elérhető legjobb technika (BAT) Elérhető legjobb technika (BAT) Magában foglalja más környezetvédelmi jellegű engedélyeket (pl. hulladékkezelési, pontforrás üzemelési stb.) Magában foglalja más környezetvédelmi jellegű engedélyeket (pl. hulladékkezelési, pontforrás üzemelési stb.) Határértékeket tartalmaz Határértékeket tartalmaz Feltételeket tartalmaz az egyes környezeti elemek védelmére vonatkozóan Feltételeket tartalmaz az egyes környezeti elemek védelmére vonatkozóan Monitoring Monitoring Környezeti vezetési rendszerek Környezeti vezetési rendszerek Próbaüzem Próbaüzem Adatszolgáltatás (pl. EPRTR) Adatszolgáltatás (pl. EPRTR)

14 Egységes környezethasználati engedély Érvényesség: legalább 5 év Érvényesség: legalább 5 év A felügyelőség évente legalább egyszer helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését. A felügyelőség évente legalább egyszer helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését. Eljárási díj :33/2005. (XII.25.) KvVM rendelet 1.sz. mellékletében foglaltak szerint Eljárási díj :33/2005. (XII.25.) KvVM rendelet 1.sz. mellékletében foglaltak szerint Felügyeleti díj Felügyeleti díj

15 Egységes környezethasználati engedély Szankciók Egységes környezethasználati engedély nélkül korlátozhatja, korlátozhatja, felfüggesztheti, felfüggesztheti, megtilthatja a tevékenységet. megtilthatja a tevékenységet. a tevékenység engedély, nélküli folytatásának időtartamára a környezethasználót a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően ötvenezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi. a tevékenység engedély, nélküli folytatásának időtartamára a környezethasználót a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően ötvenezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére kötelez a felügyelőség kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére kötelez a felügyelőség

16 EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de legalább öt évre adható meg. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni A felülvizsgálat ügyintézési határideje két hónap!

17 Egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

18 Egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata Az 5 évenkénti felülvizsgálat szolgáltatási díja a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint: A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8), (9) bekezdésében foglalt felülvizsgálat 1-9. pontban foglalt díjtétel A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8), (9) bekezdésében foglalt felülvizsgálat 1-9. pontban foglalt díjtétel50%-a

19 Egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata Amennyiben az 5 évenkénti felülvizsgálat beadási kötelezettségével együtt változás vagy jelentős változtatás fordul elő, úgy a felülvizsgálati dokumentációnak az ezzel kapcsolatos szakmai adatokat, információkat is tartalmaznia kell. Amennyiben az 5 évenkénti felülvizsgálat beadási kötelezettségével együtt változás vagy jelentős változtatás fordul elő, úgy a felülvizsgálati dokumentációnak az ezzel kapcsolatos szakmai adatokat, információkat is tartalmaznia kell. A jelentős változtatás alkalmával a módosított tartalmú engedélyezési eljárás során a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § szerint, a 4. sz. mellékletében felsorolt szakhatóságok is bevonandók. A jelentős változtatás alkalmával a módosított tartalmú engedélyezési eljárás során a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § szerint, a 4. sz. mellékletében felsorolt szakhatóságok is bevonandók.

20 Egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata Jelentős változás esetén: Szakhatóságok bevonása mellett Szakhatóságok bevonása mellett Nyilvánosság bevonása : közérthető összefoglaló csatolása szükséges a felülvizsgálati dokumentációhoz Nyilvánosság bevonása : közérthető összefoglaló csatolása szükséges a felülvizsgálati dokumentációhoz

21 Egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2.sz. melléklet A teljes körű felülvizsgálati dokumentáció kötelező tartalma: Általános adatok Általános adatok Tevékenységre vonatkozó adatok Tevékenységre vonatkozó adatok Levegő Levegő Víz Víz Hulladék Hulladék Talaj Talaj Zaj és rezgés Zaj és rezgés Rendkívüli események Rendkívüli események Összefoglaló értékelés, javaslatok Összefoglaló értékelés, javaslatok

22 Egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata BAT- nak való megfelelés BAT- nak való megfelelés Belső energetikai audit, határidőket tartalmazó intézkedési terv Belső energetikai audit, határidőket tartalmazó intézkedési terv Technológia állapota átvilágítása, javítás karbantartás észlelt hibák (munkalapok, nyilvántartás) Technológia állapota átvilágítása, javítás karbantartás észlelt hibák (munkalapok, nyilvántartás) Esetleges rekultivációk (pl.trágyatárolók) Esetleges rekultivációk (pl.trágyatárolók) Biztonsági intézkedések Biztonsági intézkedések Monitoring (működtetés, eredmények, eredmények értékelése) Monitoring (működtetés, eredmények, eredmények értékelése) Vízforgalom, vízmérleg Vízforgalom, vízmérleg Befogadók terheltsége, technológia hatása egyéb területhasználatokra, esetleges vízbeszerzésre Befogadók terheltsége, technológia hatása egyéb területhasználatokra, esetleges vízbeszerzésre Panaszok (nyilvántartás, intézkedés, hasonló bejelentések megelőzése Panaszok (nyilvántartás, intézkedés, hasonló bejelentések megelőzése Rendkívüli események (nyilvántartás, intézkedés, értékelés, megelőzésre hozott intézkedés Rendkívüli események (nyilvántartás, intézkedés, értékelés, megelőzésre hozott intézkedés

23 Egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata Kibocsátott légszennyező anyagok, változása esetleges módosítás megtétele. Pontforrás üzemelési engedély Kibocsátott légszennyező anyagok, változása esetleges módosítás megtétele. Pontforrás üzemelési engedély Bűzkibocsátást befolyásoló technológiák és azok változása. Mivel befolyásolható? Az előírások meghatározásához szükséges a bűzkibocsátást befolyásoló paraméterek pontos ismerete. Bűzkibocsátást befolyásoló technológiák és azok változása. Mivel befolyásolható? Az előírások meghatározásához szükséges a bűzkibocsátást befolyásoló paraméterek pontos ismerete. Hulladék mennyiségek (EWC kód szerint) tendenciák következtetések levonás, hulladékminimalizálás Hulladék mennyiségek (EWC kód szerint) tendenciák következtetések levonás, hulladékminimalizálás Új létesítmények esetében védőtávolságok megléte Új létesítmények esetében védőtávolságok megléte Új területek bevonása esetén részletes természetvédelmi fejezet (területhasználat védettség, tájba illeszkedés stb) Új területek bevonása esetén részletes természetvédelmi fejezet (területhasználat védettség, tájba illeszkedés stb) Rendezési tervekhez való viszony. Rendezési tervekhez való viszony.

24 Egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata Zajvédelem: Zajvédelem: 2007-ben új, zajvédelmet szabályozó rendeletek kerültek kiadásra. A most felülvizsgálatra kerülő egységes környezethasználati engedélyek még 2007. előtt kerültek kiadásra. 2007-ben új, zajvédelmet szabályozó rendeletek kerültek kiadásra. A most felülvizsgálatra kerülő egységes környezethasználati engedélyek még 2007. előtt kerültek kiadásra. A jelenlegi zajvédelmi szabályozást figyelembe véve a felülvizsgálati dokumentációban meg kell adni a létesítmény, rendelet szerint meghatározott zajvédelmi hatásterületét. Meg kell adni a telephely zajkeltő berendezéseit, azok zajkibocsátás szempontjából jellemző paramétereit. A jelenlegi zajvédelmi szabályozást figyelembe véve a felülvizsgálati dokumentációban meg kell adni a létesítmény, rendelet szerint meghatározott zajvédelmi hatásterületét. Meg kell adni a telephely zajkeltő berendezéseit, azok zajkibocsátás szempontjából jellemző paramétereit. Meg kell adni a zajvédelmi hatásterületen lévő zajtól védendő objektumok, címét, helyrajzi számát, építményjegyzék szerinti besorolását azért, hogy a felülvizsgálati eljárást lezáró, aktualizált egységes környezethasználati engedélyben bele lehessen foglalni a zajkibocsátási határértékeket. Meg kell adni a zajvédelmi hatásterületen lévő zajtól védendő objektumok, címét, helyrajzi számát, építményjegyzék szerinti besorolását azért, hogy a felülvizsgálati eljárást lezáró, aktualizált egységes környezethasználati engedélyben bele lehessen foglalni a zajkibocsátási határértékeket.

25 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY ÉS AZ ÖTÉVES FELÜLVIZSGÁLATOK TAPASZTALATAI Némethy Tímea igazgatóATI-KTVF SZAKMAI NAP Környezetvédelmi jogszabályváltozások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések