Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Világgazdaság a két világháború között

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Világgazdaság a két világháború között"— Előadás másolata:

1 Világgazdaság a két világháború között
by Gergő Világgazdaság a két világháború között Eger, Tavaszi

2 Miről lesz szó? Út a válságig (1919-29) A nagy világgazdasági válság
Válságkezelés USA Németország Szovjetunió gazdasága a két VH között Kitekintés

3 ‘20-as évek 1919. vége az I. VH-nak Világgazdaság hamar talpra áll
Pusztítás Eladósodás Infláció Világgazdaság hamar talpra áll Főként az USA miatt „Roaring ‘20s”

4 Nagy Gazdasági Világválság
Válság okai Első Világháború Technológia „Pénzügyek” Nagy Gazdasági Világválság

5 Okok – Technológia Túltermelés Esnek az árak Kevés a profit
Technológiai fejlődés Ipari forradalom óta Új húzóágazatok Termelés hatékonysága növekszik Gépesítés Méretgazdaságosság Új módszerek Fordizmus (T-modell) Taylorizmus (menedzsment tudomány) Túltermelés Esnek az árak Kevés a profit

6 Nincs nemzetközi együttműködés
Okok – I. VH Leszerelés Több munkaerő Felesleges kapacitások Nacionalizmus erősödése Új országok Gyarmatok függetlenedése gazdaságilag Védővámok bevezetése Bevándorlás korlátozása (USA) Túltermelés Piacok elvesztése Csökkenő hatékonyság Nincs nemzetközi együttműködés

7 Okok – I. VH Nemzetközi erőviszonyok megváltozása
USA a világ vezető hatalma Nagy-Britannia  USA Font  USA Dollár Európa  USA, Japán USA passzív nemzetközi kérdésekben

8 Okok – Pénzügyek Háborús jóvátétel Megoldási javaslatok
1924. Dawes-terv 1929. Young-terv USA pénz nélkül nem megy a világgazdaság Torzulnak a gazdasági viszonyok

9 Okok – Pénzügyek Alacsony kamatlábak Befektetési szokások megváltozása
Olcsó hitelek  befektetés Befektetési szokások megváltozása Eddig: Hosszú távra Európából mindenhova Infrastruktúra, termelés Innentől: Rövid távra Amerikából főleg Európába „Luxus”, jólét

10 Okok – Pénzügyek Spekuláció megerősödése Instabilitás
Részvény: tulajdonrész egy vállalatban Árfolyamok folyamatosan nőnek  mindenki nyer Spekuláció megerősödése Tőzsdén megnő a profit Mindenki oda viszi a pénzét Hitelből vesznek részvényt Instabilitás Bármikor bekövetkezhet a pánik

11 Nagy Gazdasági Világválság
Válság okai Technológia Első Világháború „Pénzügyek” Túltermelés Csökkenő árak Kevesebb vállalati profit Nacionalizmus Protekcionizmus „Új világrend” Instabilitás USA-tól való függőség Alacsony kamatok Nagy Gazdasági Világválság

12 A válság kirobbanása 1929. október 24. „Fekete csütörtök”
1929. október 29. „Fekete Kedd” Wall Street összeomlik

13 A válság - USA Ördögi kör Tőzsde összeomlása
Bizalom meginog a bankokban Bankcsődök  hitelhiány Ipari és mezőgazdasági válság Növekvő munkanélküliség Csökkenő vásárlóerő Csökkenő adóbevételek Ördögi kör

14 Csökkenő adóbevételek
A válság – Az ördögi kör Munkások kirúgása Csökkenő kereslet Vállalatok szopnak Csökkenő adóbevételek Csökkenő vásárlóerő

15 A válság elterjedése USA USA hitelek leállnak Protekcionizmus
Smoot-Hawley Tariff Act 20000 árut érint Többi ország visszavág Kanada, Dél-Amerika Válság Európában 1931. Creditanstalt bank Ausztria befagyasztja a betéteket Átterjed egész Európára USA Németo. Ny. Európa Export Kölcsön Jóvátétel

16 USA – herbert Hoover Takarékossági intézkedések Sztrájkok leverése
„Bonus Army” „Hooverville” Népszerűtlen és eredménytelen Munkanélküliség (25%  13 millió ember) Ipari termelés felére csökkent Vállalati profit a tizedére esett

17 Válságkezelés USA – „A jó”
Franklin Delano Roosevelt ( ) Demokrata párti politikus New Deal 100 napos program Hosszú távú intézkedések Teljesen új gazdaságpolitikai szemlélet Szabad verseny helyett Lényege: nagyobb állami szerepvállalás a gazdaságban, vásárlóerő növelése

18 New Deal – Rövid táv Bankzárlat (1933.) Új pénzügyi szabályozás
11000 bankcsőd idáig Bizalmat vissza kell állítani Új pénzügyi szabályozás Dollár stabilizálása Aranystandard rendszer elhagyása Aranykereskedelem megtiltása

19 New Deal – Hosszú táv Új szövetségi ügynökségek
Vásárlóerő növelése Állami befektetések Jóléti intézkedések Árak növelése Új szövetségi ügynökségek National Recovery Administration (NRA) „Blue Eagle” FBI, PWA, CCC, WPA… Szakszervezetek támogatása Magasabb bérek Munkásvédelem

20 New Deal – Hosszú táv Szociális intézkedések
Social Security Act (1935) Nyugdíj Munkanélküli segély Özvegyi nyugdíj Vidék fejlesztése Mezőgazdaság Művelt területek korlátozása Árak emelése Munkalehetőségek létrehozása Értelmiségieknek is Közmunka programok  Tenessee-völgy

21 New Deal – hosszú táv Árkontroll Alkoholtilalom megszüntetése
Minimum árak Alkoholtilalom megszüntetése Maffia visszaszorítása Új bevételek Adóemelések Alkohol Örökösödési adó Gazdagok adóztatása Vállalatoknak új adók

22 New Deal – Elméleti háttér
John Maynard Keynes: A foglalkoztatás, a pénz és a kamat általános elmélete (1936) Az állam feladata a gazdasági ciklusok mérséklése: gazdaságélénkítés (vagy visszafogás) és válságkezelés Államháztartási hiány nem para (rövid távon)

23 De voltak, akik ellenálltak…
„Szocialista”, „Kommunista”, „Fasiszta” Legfelsőbb Bíróság Alkotmányellenes „Konzervatív koalíció” Sok intézkedést FDR visszavon Túl nagy államadósság Újra válság 1937-ben

24 Működött? Működött-e a New Deal? Második VH oldotta meg?
Mai napig vita van

25 Az NSDAP választási eredményei
Németország – „A csúf” Átterjed a válság ( ) Szélsőségesek megerősödse Kommunisták Nácik Weimari köztáraság nem elég stabil Adolf Hitler  NSDAP vezetője Programja: rend, munkanélküliség megállítása, szociális reformok 1933. Hitler kancellár Felhatalmazási Törvény Totális diktatúra Az NSDAP választási eredményei Dátum Szavazatok száma (millió) Arány Képviselők száma 1928. május 0,81 2,6% 12 1930. szeptember 6,41 18,3% 107 1932. július 13,75 37,4% 230 1932. november 11,74 33,1% 196 1933. március 17,28 43,9% 288

26 Németország - Válságkezelés
Kezdetben nagy szerepet kapnak a gazdasági vezetők Nincs államosítás Autarkia  ne kelljen importálni 1936. válság Hitler tovább növeli a katonai kiadásokat Valódi cél: Háború

27 Németország - Válságkezelés
Hasonló a New Dealhez Közmunkaprogramok Autobahn Vasutak, folyók 660 ezer munkás  2 millió Szakszervezetek Német Munka Front Katonai kiadások Csökken a munkanélküliség Gazdaságot élénkíti

28 Németország - Válságkezelés
Állami gazdaságélénkítés Fegyverkezés Demokrácia és jogállam off II. Világháború Munkanélküliség off Gazdasági növekedés DE

29 Szovjetunió – Hadikommunizmus
1917. „Nagy Októberi Szocialista Forradalom”  hatalomátvétel Polgárháború ( )  nemzetközi intervenció hadikommunizmus Ipar teljes államosítása Mezőgazdasági beszolgáltatási rendszer  felesleget az állam felvásárolja, és csak ő kereskedhet vele Munkakényszer, jegyrendszer Gazdaság összeomlik Ipari termelés ötödére esett vissza Éhínség (3-10 millió halott) Cserekereskedelem Feketegazdaság 1921. kronstadti matrózlázadás

30 Szovjetunió – NEP rendszer
Piaci viszonyok részleges visszaállítása Magántulajdon Terményadó 1924. Lenin meghal Jelentős javulás

31 Szovjetunió – „A rossz”
Sztálin hatalomra kerül NEP rendszer problémái „veszélyben a szocializmus” Belső társadalmi viszonyok Kulákok, városi kerekedők gazdagodása Fel kell gyorsítani a szocializmus építését 1928. NEP vége Tervgazdálkodás

32 Szovjetunió - tervgazdálkodás
5 éves tervek Pontosan meghatározott célok Ha nincs meg a terv para van Mindent államosítanak Mezőgazdaság kollektivizálása Szovhoz: állami tulajdonban lévő föld Kolhoz: termelőszövetkezet Erőszakos módszerek (kulákok ellen) Aki lázad megy Szibériába (jobb esetben)

33 Szovjetunió - tervgazdálkodás
Sztahanovista mozgalom Munkaversenyek Szocialista eredeti tőkefelhalmozás Mezőgazdaság  ipar Önellátásra való törekvés Függetlenség a kapitalista országoktól Első ötéves terv ( ) Nehézipar Második ötéves terv ( ) Realisztikusabb Fogyasztási cikkek

34 Eredmény Éhezés Termelés megnő Irreális tervek Életminőség nem javul
„Kulákok tehetnek róla” Termelés megnő Színvonal leesik Irreális tervek Pazarlás Hamis adatok Életminőség nem javul Kivéve a pártvezetőknek as válság nem érinti a szovjeteket  elszigeteltség

35 Kitekintés Megváltozott gazdaságpolitika
Eddig: liberális gazdaságpolitika Szabad verseny Kevés állami beavatkozás Innentől: keynesi gazdaságpolitika Állami beavatkozás Szociális háló – jóléti állam Állami szabályozás ‘80-as évek: „neoliberális” gazdpol. Kisebb állam, kevesebb adó Most: ???

36 Kitekintés II. Világháború Válságok Napjainkban: ingatlanárak
Szélsőségesek erősödése Európában Válságok Nem az utolsó, de a legnagyobb Olajválság Ázsiai válság Dotcom buborék Napjainkban: ingatlanárak 2008-as recesszió

37 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Világgazdaság a két világháború között"

Hasonló előadás


Google Hirdetések