Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pszichológia főbb területei 1.. Történeti áttekintés Tudományos pszichológia A pszichológia tudományossága –bizonyosság igény –magyarázat igény –koherencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pszichológia főbb területei 1.. Történeti áttekintés Tudományos pszichológia A pszichológia tudományossága –bizonyosság igény –magyarázat igény –koherencia."— Előadás másolata:

1 A pszichológia főbb területei 1.

2 Történeti áttekintés Tudományos pszichológia A pszichológia tudományossága –bizonyosság igény –magyarázat igény –koherencia igény Történeti képződmény

3 Örök kérdések –Test-lélek –Determinizmus – szabad akarat –Redukcionizmus - non-redukcionizmus –Nature-nurture Alapkérdések és alapvető válaszok –Viselkedés okai –Lelki történések mechanizmusai

4 Az alapkérdések alapdimenziói: –Mi a pszichológia tárgya? – mit vizsgáljunk?, mi fontos, mi nem? –Mi a pszichológiai megismerés módszere? – hogyan vizsgálódjunk? –Miféle általános, alapvető törvényszerűségek léteznek, létezhetnek, fedezhetők fel? – determinizmus probléma –Hogyan viszonyuljon a pszichológia tudománya más tudományokhoz, módszerekhez?

5 Hagyományok a pszichológiában Filozófiai hagyományok –Racionalizmus –Empirizmus Természettudományos hagyomány –Élettan, fiziológia –Pozitivizmus –Evolúciós elmélet

6 Racionalista hagyomány Descartes (1596-1650) Az európai gondolkodás szekularizációja - logikus, racionális gondolkodás fontossága Test-lélek viszony – interakcionista dualizmus Tudatosság szerepe – introspekció A gondolkodás és a nyelv kapcsolata Innátizmus, nativizmus – veleszületettség

7 Gépben lakozó szellem Külvilág mozgatja a idegekben lévő fonalakat Életszellem az agykamrákból áramlik az izomok felé Szellem: a tobozmirigyen keresztül kapcsolatba kerül a testtel: tudatos élmény (az élmény a tudással gazdagodik). Tudás: veleszületett „ideák”. – nativizmus alapja.

8 Empirista hagyomány J. Locke (1632-1704) „Tabula rasa” és tapasztalatelvűség Megismerési „mechanizmusok” észlelés – benyomások asszociációk – ideák/képzetek absztrakciók – gondolatok

9 Empirista hagyomány D. Hume (1711-1776) Oksági törvények a lélek működésében – asszociációk (hasonlóság, időbeli és térbeli érintkezés, ok és okozat) A tudományos lélektan lehetősége – magyarázhatóság, bejósolhatóság Determinizmus vs. szabad akarat

10 Empirista hagyomány J.S. Mill (1806 - 1873) „mentális kémia” evolúciós gondolat lélektan, mint természettudomány

11 Filozófiai hagyományok jelentősége a pszichológiára Empirizmus: –Behaviourizmus – tapasztalatelvűség –Kognitív pszichológia: konnekcionizmus – a szerveződés elvei, asszociációk Racionalizmus: –Kognitív pszichológia, kognitivizmus: Innátizmus gondolata A gondolkodás, nyelv, tudás eredete, mint témák

12 Természettudományos hagyományok Fiziológia, élettan, mint a test működésének tudománya Jelentősége: –Módszertan –Alternatív vagy kiegészítő magyarázat Descartes – reflexfogalom Whytt, Legallois, Bell, Magendie, Pavlov – reflexelmélet Jackson – idegrendszeri szerveződés evolúciós magyarázata Gall, Flourens, Broca, Wernicke - agyi lokalizáció Helmhotz, Weber, Fechner – pszichofizika

13 Természettudományos hagyományok Pozitivizmus Jelentősége: –Természettudomány –Módszertani elköteleződés Comte (1798-1857) – társadalomtudományok a természettudomány módszerei szerint –A pszichológia nem lehet tudomány Mill – a lélektan, mint az asszociáció törvényeinek kutatója központi jelentőségű

14 Természettudományos hagyományok Evolúciós elmélet Charles Darwin (1809-1882) 1. Alkalmazkodás - funkciók 2. Természetes szelekció - kiválasztódás 3. Változatosság - egyéni különbségek 4. Öröklődés

15 Természettudományos hagyományok jelentősége a pszichológiára Fiziológia, élettan –A természettudományos / kísérletező pszichológia módszerei, eszköztára Pozitivizmus –Mit is jelent a természettudományos pszichológia Evolúciós elmélet –Szemléleti keret – funkcionalizmus –Pszichológiai kérdések, témák, irányzatok: Fejlődéslélektan Összehasonlító pszichológia Személyiséglélektan, pszichometria

16 A pszichológia születése W.M. Wundt (1832-1920) 1879 Lipcse: első pszichológiai laboratórium Orvos, fiziológus de filozófiailag művelt Kísérleti introspekciós pszichológia – elemi szintű mentális jelenségek Néplélektan – összetett mentális jelenségek (nyelv, kulturális ‘termékek’ Laboratórium, tankönyv, folyóirat, egyetemi és doktori képzés, műszerek tervezése Strukturalista, funkcionalista, folyamatorientált, evolucionista, behaviorista stb. pszichológiai irányzatok referenciapontja

17 Klasszikus laboratóriumi műszerek:

18 Alternatív kezdetek Funkcionalizmus W. James (1842-1910) 1870-es évek: első pszichológiai laboratórium Amerikában Orvos, fiziológus de filozófiailag művelt Laboratórium, tankönyv, folyóirat, egyetemi és doktori képzés Nem a módszerek, hanem a funkció a hangsúlyos A lelki működés mint funkció és a pszichológia mint funkció Funkcionalista, behaviorista pszichológiai irányzatok és az alkalmazott lélektan kezdete Érzelem elmélet, nyelvelsajátítás elképzelés

19 Alternatív kezdetek Hermeneutikus pszichológia Eltérő világkép, cél, módszer W. Dilthey (1833-1911) Nem csak természettudományos pszichológia Jelentés, történetiség, szabadság A pszichológia feladata: keletkezési és befogadási aktusok, történések megértése, empátiás feltárása. Egyedi értelmezések és nem általános törvényszerűségek!

20 Alternatív kezdetek Fenomenológiai pszichológia Eltérő világkép, cél, módszer F. Brentano (1838-1917) Nem csak természettudományos pszichológia Szubjektív élmény, tapasztalat, a tudatosság tartalmai A pszichológia feladata: fenomenológia, az élményszerűséget leginkább közelítő leírás. Egyedi értelmezések és nem általános törvényszerűségek!

21 Intézményesülés és nagy Iskolák Laboratórium Intézményi háttér (iskola, képzés, kutatás, folyóiratok, tankönyvek) Szakmai szervezetek – APA, 1892 alapkérdések, kutatási irányzatok Nagy Iskolák: –Strukturalizmus, funkcionalizmus –Pszichoanalízis –Alaklélektan –Behaviourizmus –Kognitivizmus –Megértő-hermeneutikus pszichológia –Fenomenológiai pszichológia

22 Pszichoanalízis Sigmund Freud (1856-1940) A pszichoanalízis négy rétege: Elmélet a lélek felépítéséről – id, ego, superego, vagy tudatos, tudatelőttes, tudattalan Pszichoszexuális fejlődés elmélete Lelki zavarok keletkezésének elmélete Pszichoterápiás eljárás Tudattalan – lelki = tudatos felfogás Elfojtás Természettudományos – értelmező- hermeneutikai lélektan (a páciens beszámolói) Emberkép: ösztönösség, pesszimizmus

23 Pszichoanalízis Elhajló, mélylélektani iskolák: –A. Adler – individuálpszichológia –C.G. Jung – kollektív tudattalan, archetipusok –A. Freud, H. Hartmann – ego-pszichológia –Self-pszichológia – önreprezentációk szerepe de, közös pontok: tudattalan, gyerekkori élmények, terápiás módszerek

24 Alaklélektan K. Koffka, M. Wertheimer Elemek helyett szerveződés, egészlegesség, forma (gestalt) Megismerési folyamatok az észlelés és gondolkodás mintázatain keresztül K. Lewin – mezőelmélet szociálpszichológia Kognitív pszichológia fedezte fel újra Wolfgang Köhler (1887-1967)

25 Behaviourizmus J. B. Watson (1978-1958) Reakció a kudarcra, a klasszikus pszichológia terméketlenségére módszertani kritikával Objektív módszer kell – a megfigyelhető tényekre alapozva Viselkedéselemzés: környezeti ingerek és viselkedéses válasz Tanulás

26 Kognitivizmus N. Comsky (1928 -) Reakció a kudarcra, a behaviourizmus terméketlenségére módszertani kritikával Pl. nyelvhasználat, állati viselkedés (Tolman) Objektív módszer (megfigyelés, kísérlet, mérés)kell – a megfigyelhető tényekre alapozva de, az értelmezés pszichés folyamatokra hivatkozik Viselkedéselemzés és mentális reprezentációk Kognitív fejlődéslélektan – a mentális reprezentációk eredete Kognitív kísérleti pszichológia – hogyan irányítják a viselkedést Kognitív neuropszichológia – milyen kapcsolatban áll az idegrendszerrel

27 Megértő-hermeneutikus pszichológia Hagyományosan a természettudományos pszichológia alternatívája –Életidegenség –Jelentés-érzéketlenség Feladat: életforma, nyelvjáték, hagyomány kontextusában interpretálni

28 Fenomenológiai pszichológia Maslow, Rogers Humanisztikus pszichológia önkiteljesítés

29 A jelen pszichológiájának jellegzetessége Alapkutatás-alkalmazott kutatás kettőssége –a megismerés öncél Megértés, magyarázat Általános-, fejlődés-, szociál-, személyiség, neuro- pszichológia, –az ismeretek alkalmazása a cél hatékonyság alapkutatások eredményeire alapoz de részbeni módszertani önállóság Nevelés-, munka-, szervezet-, klinikai, stb. pszichológia

30 Határterületek – Konvergencia pontok Pszicholingvisztika – nyelv és lélek Szociobiológia – genetika, evolúciós elmélet, pszichológia Pszichoneuroimmunológia – pszichés jelenségek, idegrendszer, immunrendszer Kognitív tudomány, megismeréstudomány –Pszichológia, Biológia, Logika,filozófia, Nyelvészet, Matematika,számítástechnika


Letölteni ppt "A pszichológia főbb területei 1.. Történeti áttekintés Tudományos pszichológia A pszichológia tudományossága –bizonyosság igény –magyarázat igény –koherencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések