Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A családi döntéshozó csoportkonferencia alkalmazása a börtönpártfogás, illetve az utógondozás során Velez Edit 2009. április 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A családi döntéshozó csoportkonferencia alkalmazása a börtönpártfogás, illetve az utógondozás során Velez Edit 2009. április 28."— Előadás másolata:

1 A családi döntéshozó csoportkonferencia alkalmazása a börtönpártfogás, illetve az utógondozás során Velez Edit 2009. április 28.

2 Szabadulók-szabadultak Börtönpártfogolás:  a bv. intézetből szabadlábra helyezés várható időpontja előtt legalább hat hónappal  a javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás várható időpontja előtt legalább kettő hónappal kezdődik  Utógondozás:  Az utógondozás a bv. intézetből való szabadlábra helyezés, a javítóintézetből történt elbocsátást követően kezdődik el.  Legkésőbb a szabadulástól számított 3 hónapon belül kérheti a szabadult utógondozást

3 Személyi hatály Börtönpártogás:  a bv. intézetben szabadságvesztés büntetését töltő elítélt  a javítóintézeti nevelt Utógondozás:  az a szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsátás mellett szabadult személy, akinek a pártfogó felügyeletét nem rendelte el a bv. bíró  a szabadságvesztés tartamának kitöltése mellett szabadult személy  a javítóintézetből véglegesen elbocsátott – utógondozásukat a javítóintézet utógondozója készíti elő és végzi, amelyben a pártfogó felügyelő közreműködik.

4 Pártfogó felügyelet javítóintézetből ideiglenesen elbocsátott – kötelező szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsátás mellett szabadult személy esetében bv.bíró rendeli el

5

6 Utógondozás Leginkább a szociális munkával rokon tevékenység:  önkéntes igénybevétel, az ügyfél igényeire fókuszáló, a segítővel közösen kiépített segítő folyamat (pl. szerződéskötés) Elhatárolás a pártfogó felügyelettől  nincs kontroll elem/funkció  nincs magatartási szabály  nincs büntetőjogi jogkövetkezmény  kezdő és záró nap tág keretek között, az eset sajátosságaihoz igazodik

7 A reintegráció szempontjából meghatározó tényezők, a pártfogói beavatkozás területei Családi, közösségi kapcsolatok Iratok pótlása Munkavállalás Lakhatás Tanulmányok Gyógykezelés Készségfejlesztés, viselkedésváltoztatás,

8 Családi Döntéshozó Csoportkonferencia „A harmonikus szabad életért” A család, a kisközösség és szakemberek bevonása az addikciós problémákkal küzdők utógondozásába OBmB projekt 2007. 09.15.-2008. 04. 30. A projekt célcsoportja a droggal, illetve alkohollal érintett szabadulók köre volt

9 Együttműködők Főpályázó: Pest megyei Igazságügyi Hivatal Partnerek:  Budapesti Fegyház és Börtön  Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete Résztvevők:  Közösségi Szolgáltatások Alapítványa, Magyarország, Negrea Vidia, a CSDCS módszer átadója  Nemzeti Drogmegelőzési Intézet munkatársai: Topolánszky Ákos, Dr. Kósa Edina  Paksi Borbála, mint kutató-előadó, Viselkedéskutató Kft  Kortárs Segítő Műhely Alapítvány, Dr. Zelenák József

10 Célok A szabaduló elítélt családi kapcsolatainak erősítése, rejtett erőforrások megkeresése Egyéni, kisközösségi aktivitás előmozdítása A változtatás iránti motiváció felkeltése, ébren tartása, a családi, baráti kapcsolatok segítségével Az alkohol-, illetve droghasználat kérdésének felvetése, a probléma tudatosítása. Koncepció: a konferencián vegyen részt addiktológus, addiktológiai konzulens. Módszer: CSDCS

11 Célok A pártfogók elsajátítsák a CSDCS módszerét, új eszközként alkalmazzák a börtönpártfogás, utógondozás során 20 pártfogó képzése

12 A folyamat szereplői: Szabadításra váró elítéltek, és családjaik, Büntetés-végrehajtási intézetben dolgozó nevelő, illetve utógondozó:  Tájékoztatás az együttműködő büntetés-végrehajtási intézetekben, a megadott időszakban szabadulókról Börtönpártfogó:  Interjú a szabadulókkal, valamint a családi döntéshozó csoport ismertetése. Felméri van-e igény a család összehívására. Facilitátor:  Kapcsolat felvétel a szabadulóval a pártfogó segítségével  Családi konferencia megszervezése  Végrehajtás, utánkövetés  Értékelés

13 Megállapítások, tapasztalatok :  Együttműködési szándék - olyan elkövetők és családok, ahol még a család „egyben” van, ahol az elítéltet hazavárják  A korábban súlyos alkohol ill. drogproblémával küzdő elítélt esetében, ahol a családja hosszú ideig szenvedett a szabaduló magatartásától, életvitelétől, és szinte megkönnyebbülés volt a szabadságvesztés, nehéz a család bevonása.  A családot a szabadulást követően nagyon nehéz, és az idő múlásával egyre nehezebb a kliens mellé állítani. A szabadulást megelőzően könnyebb a család bevonása.

14 Tapasztalatok Az előkészítés a leginkább munkaigényes szakasz Még alapos előkészítés után sem ez a megfelelő módszer hosszan húzódó, rendezetlen konfliktusok kezelésére

15 Megállapítások Addikciós problémával küzdők, sokszor nem rendelkeznek betegségük belátásával → valószínű nem fogja vállalni, mert megítélése szerint nincs problémája (kézben tartja a szerfogyasztást, csak egy kicsit, csak most, épp csak mert feszült stb.)

16 A program folytatása Oktatófilm készítése a családi döntéshozó konferenciákról. Képzések: -Motivációs interjú a szerhasználókkal, alkoholfogyasztókkal való segítő munka során. -A családi döntéshozó konferencia módszere. Családi döntéshozó konferenciák szervezése, lefolytatása összesen 20 esetben A képzésen résztvevő pártfogó felügyelők illetve nevelők számára esetmegbeszélő ill. szupervíziós lehetőség biztosítása. 2008 folyamán a képzések lezajlottak (51 pártfogó felügyelő és 2 büntetés-végrehajtási nevelő vett részt), jelenleg folyik a családi döntéshozó konferenciák lebonyolítása és az oktatófilm készítése.

17 Köszönöm a figyelmet! veleze@pjsz.gov.hu


Letölteni ppt "A családi döntéshozó csoportkonferencia alkalmazása a börtönpártfogás, illetve az utógondozás során Velez Edit 2009. április 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések