Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Energiaátalakítás gazdasági értékelése Belső és külső energiaköltségek Beruházásgazdaságosság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Energiaátalakítás gazdasági értékelése Belső és külső energiaköltségek Beruházásgazdaságosság."— Előadás másolata:

1 Energiaátalakítás gazdasági értékelése Belső és külső energiaköltségek Beruházásgazdaságosság

2 Jelölések, elnevezések I: investment, beruházás; C: cost, költség; P: profit, nyereség; B: benefit, haszon; Y: income, bevétel (jövedelem); PV: present value, jelenérték; rövidítésekben M: marginal, határ-, növekmény- S: social, társadalmi; P: personal, egyéni p: price, ár; i: interest, kamat;

3 kamat: kamat: infláció: infláció: reálkamat, nominális kamat: reálkamat, nominális kamat: Kamat, infláció …

4 Értékelési szempontok GlobálisOrszágosVállalati Szempontok Világ energiaellátásával kapcsolatos vizs- gálatok. Készletek, fogyasztási prog- nózisok, politikai kockázatok kezelése, globális környezeti hatások, hosszútávú fenntarthatóság. Az ország energia- ellátásával kapcsolatos vizsgálatok. Hazai készletek, import lehetőségek, fogyasztási prognózisok, környezeti hatások. (lehet: nemzetgazdasági, ágazati, alágazati) Valamely energetikai vállalat működésének megtervezése, irányítása. Figyelembe veszi a gazdasági szabályozók által közvetített országos gazdasági és környezeti célokat, kötelezettségeket Cél energiafelhasználás, energiahordozó struktúra befolyásolása, politikai konfliktusok kezelése, kockázatok csökkentése energiafelhasználás, energia-hordozó struktúra, árpolitika, globális és hazai környezeti céloknak megfelelő (energia)politika kialakítása, import kockázatok csökkentése, ellátásbiztonság. nyereséges gazdálkodás

5 Értékelési módszerek Egységköltség/önköltség alapú Egységköltség/önköltség alapú egység termék előállításának költségét határozza meg egy adott időpillanatra Pénzforgalmi szemléletű Pénzforgalmi szemléletű időbeli folyamatában vizsgálja a gazdálkodást; középpontban a megtérülés

6 Költségnemek Összes költség „belső” költség „külső” költség az energiaátalakítási technológia és a szállítás, valamint elosztás költségei a Pigou-féle koncepció szerinti, a környezeti elemek károsodását kifejező költség Jelenlegi gyakorlat: összes költség = belső költség.

7 Életciklus

8 Költségek felosztása Energiafejlesztés költsége Üzemeltetési költség Beruházási költség Változó költség Állandó költség Változó tüzelőanyag költség Változó Ü&K költség Állandó tüzelőanyag Állandó Ü&K költség Adók és Biztosítások Amortizáció Beruházás megtérülése Egyéb állandó költség Állandó beruházási költség állandó költség (fixed cost): értéke nem függ kihasználtságtól változó költség (variable cost): értéke függ a kihasználtságtól

9 Költség, bevétel, nyereség C, Y C Y C a C v E fp E P

10 Állandó költségek Domináns: beruházás tőketerhe nominális beruházási költség reál beruházási költség interkaláris tényező amortizációs tőketeher (leírás) kamatos leírási tényező:

11 Állandó költségek Karbantartás (döntően állandó) Egyéb, döntően állandó költség (bérek stb.) Összes állandó költség: fajlagos beruházási költség:

12 Karbantartási költségek Karbantartás költsége: tapasztalatok szerint kb. arányos a létesítés költségével. Hőerőművekben pl. az arányossági tényező: α TMK = 2,5%/a = 0,025 a -1. Elvben függhet az üzemmenettől (évi üzemidő, indítások száma), a változó részt általában elhanyagoljuk.

13 Állandó költségek Fajlagos beruházási költség (a) η, hatásfok a, fajlagos beruházási költség Tiltott terület a min P BT a, fajlagos beruházási költség

14 Változó költségek Domináns: tüzelőanyag (üzemanyag) költség hőár: felhasznált tüzelőhő: Q értékesített energia: éves átlagos hatásfok:

15 Változó költségek Rontótényezők P η P névl η opt P min P max környezeti tényezők hatása (δ 2 ) névleges terheléstől való eltérés hatása (δ 1 )

16 Változó költségek Rontótényezők: indítás/leállítás veszteségei (δ 3 ) τ 1 Felfűtés Felterhelés τ 0 ind Q 0 P P ü,0 ü Q Q.. τ állás teljesenhidegállapot ind Q

17 Változó költségek Segédanyagok (hűtővíz, mészkő stb.) fajlagos segédanyag költség: Teljes változó költség

18 Energiafejlesztési költségek Éves költségek: C=C a +C v

19 Rekonstrukció értékelése (élettartam hosszabbítás, retrofit) Leírás: felújítási költségből, maradék élettartamból, állásidő kihagyásával. Leírás: felújítási költségből, maradék élettartamból, állásidő kihagyásával. Karbantartás és egyéb: régiből megmaradó + új (ha bővül a karbantartási igény és más kiadás, pl. személyzet) Karbantartás és egyéb: régiből megmaradó + új (ha bővül a karbantartási igény és más kiadás, pl. személyzet)

20 Rekonstrukció értékelése Változó költségek – Mi változik? Kihasználás (termelés) fog-e változni? Hatásfok fog-e változni? Tüzelőanyag fog-e változni? Új anyagfelhasználás megjelenik-e?

21 Externális költségek Az externália értelmezése az energetikában: szennyezőanyag kibocsátással kapcsolatos hatások. szennyezőanyag kibocsátás M 0 határ költség és határ haszon MCA MSB MPB A B C Z EC E A E B E max ΔE C’ A’

22 Externális költségek: célkitűzések Technológiák összehasonlítása, a verseny előmozdítása Technológiák összehasonlítása, a verseny előmozdítása Valamennyi költség feltárása Valamennyi költség feltárása A „legkisebb társadalmi költség” elvének érvényesítése A „legkisebb társadalmi költség” elvének érvényesítése A környezeti erőforrásokkal való gazdálkodás segítése A környezeti erőforrásokkal való gazdálkodás segítése A környezet védelmének előmozdítása A környezet védelmének előmozdítása

23 Értékelési módszerek 1. Módszerek Forrás oldaliKörnyezetközpontú Károsodás elvű „fentről-lefelé” Életciklus alapú „lentről-felfelé” Egyszerűsített fent: környezeti elemek (amik károsodnak) lent: szennyezőforrások (amik károsodást okoznak)

24 Értékelési módszerek 2. Kárelvű megközelítések

25 Értékelési módszerek 3. Életciklus alapú megközelítések

26 Eszközök és módszerek Forrás modell a kibocsátás leírására Terjedési modell

27 Eszközök és módszerek Dózis-hatás (kár) modell a környezeti károk leírására Kár-költség modell a környezeti károk pénzértékben való kifejezésére

28 A dózis-hatás függvény

29 Az energia költségei A villamos energia összes költsége A villamos energia összes költsége

30 Optimális környezetterhelés

31 Árképzési módszerek Általában költség ≠ ár. Árképzési módszerek költségfüggetlen, támogatott árak (szocialista ipar- és szociális politika) költségfüggetlen, támogatott árak (szocialista ipar- és szociális politika) költségfedezeti módszer; költségfedezeti módszer; határköltség számításon alapuló módszer; határköltség számításon alapuló módszer; (tiszta) piaci árképzés (energiatőzsde). (tiszta) piaci árképzés (energiatőzsde).

32 Költségfedezeti ár Az értékesítési ár fedezetet ad a beruházási és beruházási és termelési költségekre termelési költségekre valamint nyereséget is biztosít. Előnye: tényadatokra (költség) épít. Nyereségalap: lekötött eszközök értéke.

33 Költségfedezeti ár Jóváhagyó: hatóság (MEH, GKM). Hátrányok, nehézségek: csak az indokolt beruházást ismerik el; csak az indokolt beruházást ismerik el; az üzemköltséget nem ellenőrzik (nem ösztönöz hatékonyságra); az üzemköltséget nem ellenőrzik (nem ösztönöz hatékonyságra); profitráta megállapítása problémás. profitráta megállapítása problémás. Ez a legelterjedtebb módszer.

34 Határköltség alapú árképzés Határköltség: MC=ΔC/ΔE (hosszú távú). Előnye: fedezetet nyújt a jövőbeni beruházásokra (növekvő); hatékonyság javításra ösztönöz (csökkenő); elsőbbséget élvez a közösségi érdek. Fő alkalmazó: EdF.

35 Piaci árképzés Feltétel: liberalizált energiarendszer. Feltétel: liberalizált energiarendszer. Alkalmazhatóság: (kizárólag) nagykereskedelem. Alkalmazhatóság: (kizárólag) nagykereskedelem. Eszköz: áramtőzsde. Eszköz: áramtőzsde. Korlátok: egyes energiafajták nem tárolhatók és nem helyettesíthetők. Korlátok: egyes energiafajták nem tárolhatók és nem helyettesíthetők. Az ellátás sok esetben (természetes) monopólium. Az ellátás sok esetben (természetes) monopólium.

36 Pénzforgalmi értékelés Megválaszolandó kérdések: Megtérül-e a beruházás? Megtérül-e a beruházás? Mikor? Mikor? Mekkora hozamra számíthatunk? Mekkora hozamra számíthatunk? Érdekütközés Beruházó/Üzemeltető maximális haszon gyors megtérülés Fogyasztó/Állam legkisebb költség ellátásbiztonság

37 Pénzforgalmi értékelés Megvalósítási feltétel: NP a : adózott nyereség (net profit per annum); n: gazdasági vizsgálat időhorizontja.

38 Nettó jelenérték NPV: net peresent value, nettó jelenérték figyelembe veszi a pénz időértékét figyelembe veszi a pénz időértékét üzemidő alatti beruházásokat is kezel üzemidő alatti beruházásokat is kezel Minimális elfogadási feltétel: NPV>0. Rangsorolás: minél nagyobb az NPV, annál jobb.

39 Nettó jelenérték összegzett pénzáramlási diagram

40 Belső megtérülési ráta IRR: internal rate of return az a kalkulatív kamatláb, amely mellett n év alatt a beruházás éppen megtérül. Minimális elfogadás: i=IRR. Rangsorolás: a magasabb IRR a jobb. A vegyes (banki + önerős) finanszírozást nem képes jól lekezelni.

41 Megtérülési idő P p : payback period, megtérülési idő. Hány év alatt térül meg? Minél kevesebb, annál jobb.

42 Jövedelmezőségi index PI: profitability index Minél nagyobb, annál jobb.

43 Energetikai mutatószámok Energiaigényesség (energy intensity): E: energia, J; V termelési érték, P.E. Nemzetgazdasági szinten: Nemzetgazdasági szinten, ágazatonként összesítve: Ágazati súlyfaktor (gazdasági arány): Egységnyi termék előállításához szükséges energia.

44 Energiaigényesség közvetlen energiaigényesség: a termék előállításának energiaigénye; közvetett: alapanyagok energiaigénye; halmozott: teljes termelési folyamatra számítva (közvetlen+közvetett) alapanyagok anyag energia A EAEA ABAB EBEB ACAC ECEC ADAD 1,5E A 2EB2EB EDED 1,52,0 közvetlenközvetett közbenső féltermék halmozott 0,4 0,3 ATAT ETET végtermék 0,3E C 0,4E D

45 Energetikai mutatószámok Energetikai hatékonység (energy efficiency): Egységnyi energia felhasználásával előállítató termék. Egy főre eső GDP (GDP per capita): Egy főre eső energia (energy per capita): Az energiafelhasználás és a jövedelem közötti kapcsolat lne=a+blng lnE=c+dlnGDP

46 Energetikai rugalmasság energy elasticity a jövedelem relatív változása mekkora relatív energiaigény-változást eredményez negatív: javul a hatékonyság (csökken az energiaigényesség) pozitív: romlik a hatékonyság (nő az energiaigényesség)

47 Termelési függvény Cobb-Douglas-egyenlet E=aGDP d P -b a: skálázási együttható P: energiahordozó (átlag)ár b: ár-rugalmasság


Letölteni ppt "Energiaátalakítás gazdasági értékelése Belső és külső energiaköltségek Beruházásgazdaságosság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések