Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Épületek energiaellátása Mesteriskola Energetika

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Épületek energiaellátása Mesteriskola Energetika"— Előadás másolata:

1 Épületek energiaellátása Mesteriskola Energetika
Bihari Péter BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

2 Rövid tartalom Intézményi energiagazdálkodás stratégiai megközelítésben Fogyasztó oldali befolyásolás Az állam szerepe és lehetőségei az energetikában Pályázati lehetőségek és tudnivalók

3 Intézményi energiagazdálkodás
Az intézményi energiagazdálkodás szükségességét indokolja a(z) teljesítmény javítása, az energiaköltségek csökkentése; hatékony környezetgazdálkodás; eredményesség és előmenetel.

4 Intézményi energiagazdálkodás Célkitűzések
Vezetői szinten erőforrások megtakarítása; hatékonyság és termelékenység javítása; előmenetel. Energetikus szinten fogyasztás nyomonkövetése; fogyasztási célkitűzések megfogalmazása; az alkalmazottak ösztönzése; intézkedések megvalósítása.

5 Intézményi energiagazdálkodás
Energia-gazdálkodási mátrix

6 Intézményi energiagazdálkodás Energiagazdálkodási mátrix
A mátrix céljai: a pillanatnyi helyzetkép felmérése; energiagazdálkodási prioritások azonosítása; hiányosságok és új lehetőségek feltárása.

7 Intézményi energiagazdálkodás Energiagazdálkodási mátrix
Szervezeti kérdések Szervezés Motiváció Információs rendszerek Marketing Beruházás 4 3 2 1

8 Intézményi energiagazdálkodás Energiagazdálkodási mátrix
Célok: a kiegyensúlyozott intézményi energiagazdálkodási profil kialakítása; a felső vezetés támogatásának megszerzése; az energiagazdálkodás integrálása az intézményi szervezetbe; információs csatornák kialakítása és hatékony működtetése; motivációs rendszerek kialakítása.

9 Intézményi energiagazdálkodás
Stratégiai megközelítés

10 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés
Az energiagazdálkodási folyamat fázisokra bontása: a fogyasztás ellenőrzés alá vétele; beruházások megvalósítása; az ellenőrzés folyamatos fenntartása.

11 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés
Az energiagazdálkodási fázisok időbelisége

12 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés
Ellenőrzés alá vétel beszerzési stratégiák áttekintése; üzemeltetés elemzése; motivációs és képzési lehetőségek vizsgálata.

13 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés
Beruházások szükséges beruházások felmérése és rangsorolása; beruházási munkaprogram készítése; nyitottság az új technológiák felé.

14 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés
Folyamatos ellenőrzés információs (adatgyűjtő és elemző) rendszer kialakítása; a fogyasztás ellenőrzésének fenntartása; energiamegtakarítások megőrzése; beruházások védelme.

15 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés
Állandó folyamat, mert az 1. és 2. fázis sohasem ér teljesen véget.

16 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés
Állandó folyamat (ciklikusság) a hatékonyság javítása cselekvésre sarkall; a bizonytalanság kreatív gondolatokat szül; a probléma átgondolása segíti a változást; az ellenőrzés jobb (hatékonyabb) gyakorlathoz vezet.

17 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés
Vállalati kultúra

18 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés
Vállalkozói kultúratípus Jellemzői: innováció és növekedés, rugalmasság, kockázatvállalás. Optimális energiagazdálkodási stratégia: vezetői támogatás megszerzése; gyorsan megtérülő beruházási program.

19 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés
Csapat kultúratípus Jellemzői: belső együttműködés, hosszú távú tervezés, „támogató” vezetés. Optimális energiagazdálkodási stratégia: demokratikus döntéshozatal; energiaügyi képviselők kinevezése.

20 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés
Hierarchikus kultúratípus Jellemzői: szabályozottság, tervezhetőség és biztonság. Optimális energiagazdálkodási stratégia: rendszer és szabályzat kidolgozása; ellenőrző- és információs rendszer működtetése.

21 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés
Piaci kultúratípus Jellemzői: teljesítmény és termelékenység szemlélet, rövid távú tervezés és biztonság. Optimális energiagazdálkodási stratégia: költségközpontok kialakítása; rutineljárások kidolgozása.

22 Intézményi energiagazdálkodás
Energiapolitika

23 Intézményi energiagazdálkodás Energiapolitika
Szükségesség Energiapolitika nélkül veszélybe kerülhet az intézményi energiagazdálkodás, ha személyi vállalati célokat érintő változások következnek be.

24 Intézményi energiagazdálkodás Energiapolitika
Célkitűzések A formális (írásba foglalt) energiapolitika kifejezi az elkötelezettséget, keretet ad az irányításhoz, garantálja a folytonosságot.

25 Intézményi energiagazdálkodás Energiapolitika
Előnyök célok világos megfogalmazása, összehasonlítási és értékelési lehetőségek, rögzített hatáskör, elfogadás és támogatás.

26 Intézményi energiagazdálkodás Energiapolitika
Az energiapolitikai dokumentum felépítése Az elkötelezettség deklarálása. A politika általános megfogalmazása. Célkitűzések rövid és hosszú távon. Cselekvési program. Forrásszükségletek (beruházások, humán erőforrások).

27 Intézményi energiagazdálkodás Energiapolitika
Az energiapolitikai dokumentum felépítése (folytatás) Felelősök és tevékenységek összerendelése. Információs mechanizmusok leírása. Ellenőrzési és értékelési folyamat ismertetése.

28 Intézményi energiagazdálkodás Energiapolitika
Az energiapolitika elkészítésének elvei széles körű egyeztetés, mely meggyorsítja az elfogadást, formális ratifikációs a vezetés részéről.

29 Intézményi energiagazdálkodás
Energiagazdálkodás helye a szervezetben

30 Intézményi energiagazdálkodás Energiagazdálkodási szervezet
Lehetőségek műszaki osztály, humánpolitikai osztály, pénzügyi osztály, (vezér)igazgatói iroda, külső tanácsadó. Komplex egység vagy elosztott szervezet?

31 Intézményi energiagazdálkodás Energiagazdálkodási szervezet
A szervezeti elhelyezés alapja Az energiaügy az egész szervezetet átfogó vezetési kérdés és nem műszaki specifikum, mivel a feladat az, hogy az energiafogyasztást ellenőrzés alatt tartsuk, motiváljuk a vezető beosztásúakat.

32 Intézményi energiagazdálkodás Energiagazdálkodási szervezet

33 Intézményi energiagazdálkodás Energiagazdálkodási szervezet
Az energiagazdálkodási szervezet nagysága függ az energiafogyasztás mértékétől, az energiapolitikai célkitűzésektől, az energiagazdálkodási program fázisától, a telephelyek nagyságától és számától, a dolgozók energiatudatosságától, az információs rendszertől és a költségvetés nagyságától.

34 Intézményi energiagazdálkodás
Motiváció (ösztönzés)

35 Intézményi energiagazdálkodás Motiváció
Kit és Mivel? Kiket érdemes motiválni? Felső vezetők Osztályvezetők Kulcsszemélyek

36 Intézményi energiagazdálkodás Motiváció
Lehetőségek nem a pénz a legjobb motiváló tényező, az elismerés és a felelősség nagyobb ösztönző erővel hat, önállóság és bizalom fontos tényező, ha nincs motiváció minden képzés hatástalan.

37 Intézményi energiagazdálkodás Motiváció
Tudatosítani kell, hogy miért és hogyan történik az energiafogyasztás az intézménynél, miért fontos a takarékosság, hogyan hat az egyéni viselkedés az energiafogyasztásra, milyen hatásai lesznek az energiamegtakarításnak.

38 Intézményi energiagazdálkodás
Információs rendszerek

39 Intézményi energiagazdálkodás Információs rendszerek
Az információ legyen pontos, időszerű és releváns (elegendő és megfelelő az adott döntéshez).

40 Intézményi energiagazdálkodás Információs rendszerek
Az információs rendszer működtetésének buktatói műszaki jelleg miatt háttérbe szorul, alsószintű vezetés nem megfelelő, felső vezetés nem érdeklődő, középvezetők nem kellően motiváltak, pontos adatok beszerzése nehézkes, összhang hiánya a számvitellel, nehezen érthető/értelmezhető adatok. Következik: Vezetői szintek információszükségletei

41 Intézményi energiagazdálkodás Információs rendszerek
Felső vezetés energiaköltségek, beruházási célkitűzések és költségek, megtérülés és gazdaságosság. Középvezetés tartható-e a költségvetés, milyen volt az intézkedések eredményessége, voltak-e megalapozatlan intézkedések

42 Intézményi energiagazdálkodás Információs rendszerek
Energetikusok szükséges további intézkedések, eddigi intézkedések gazdasági hatási, új technikai lehetőségek. Dolgozók javult vagy romlott az energiahelyzet

43 Intézményi energiagazdálkodás
Marketing (Reklám)

44 Intézményi energiagazdálkodás Marketing
Miért van szükség marketingre? Az energiahatékonyság fontosságának tudatosítása. Energetikus szolgáltatások népszerűsítése. A vezetés meggyőzése, támogatásának fenntartása. Elért eredmények terjesztése az intézményen kívül.

45 Intézményi energiagazdálkodás Marketing

46 Intézményi energiagazdálkodás Marketing
Hogyan csináljuk? „Piackutatás” és információgyűjtés. Mennyit fordítsunk marketingre? az idő ötödét, de legalább tizedét, a költségvetés legfeljebb 5%-át.

47 Beavatkozás és szabályozás
Az állami szerepvállalás eszközei és lehetőségei az energetikában

48 Beavatkozás és szabályozás
A piacnyitás és liberalizáció térhódításával egyidőben az állami szerepvállalás egyre csökken. Lehetőségek: jogalkotás közvetlen és közvetett támogatások (elsősorban fogyasztóknak) pályázatok.

49 Beavatkozás és szabályozás
Magyar Energia Hivatal engedélyezés, hatósági ellenőrzés és felügyelet; árszabályozás; fogyasztóvédelem.

50 Beavatkozás és szabályozás
Jogszabályi előírások Kapcsoltan és megújuló forrásból származó villamos energia kötelező átvétele. (KÁP: kötelező átvételi pénzalap) Környezetbarát technológiák ösztönzése.

51 Beavatkozás és szabályozás
Fogyasztó oldali befolyásolás Demand Side Management (DSM) árképzés, tarifapolitika és kompenzáció; szolgáltató általi direkt beavatkozás.

52 Beavatkozás és szabályozás
Az EU energiapolitikai prioritásai Növekvő energia hatékonyság Valamennyi polgár részére megfelelően működő belső piac megvalósítása a gáz- és a villamos- energia területén A megújuló energiák támogatása A nukleáris biztonság megerősítése Az európai ellátási rendszerek biztosítása és a külső energiapolitikai kapcsolatok továbbfejlesztése Az energia politikák és a környezetvédelmi, valamint a kutatási politikák közti kapcsolatok fejlesztése.

53 Az energetikai fejlesztési pályázatok követelményei

54 Pályázatok Előkészítő vizsgálat tartalma: Jelenlegi helyzet bemutatása
Energiamérleg, elfogadható fogyasztások és költségek meghatározása Az energiafogyasztás minősítése A beavatkozási lehetőségek vizsgálata. Ezen belül tipikusan a következőket kell vizsgálni: szolgáltatói szerződések megfelelősége; épületek homlokzatának és tető- vagy padlásfödémének utólagos hőszigetelése; nyílászárók felújítása, illetve cseréje; belső világítás korszerűsítési lehetőségei; víztakarékos szerelvények beépítése; fűtési rendszerek szabályozása; kazán (hőforrás) csere, ill. tüzelőanyag váltás lehetősége.

55 Pályázatok A beavatkozási lehetőségek vizsgálata a következőket tartalmazza: A beavatkozás megnevezése, helye, a projekt ismertetése. Energiafogyasztás, illetve energia- és egyéb költségek a megvalósítás előtt és után Elért megtakarítások (energia, energiaköltség, egyéb működési költség megtakarítások) Beruházási költségek Gazdaságossági értékelés (pl. egyszerű megtérülési idő, vagy IRR, NPV, fajlagos energiamegtakarítás stb.) Kockázatok, egyéb előnyök

56 Pályázatok Koncepcióterv
Műszaki koncepcióterv, esetleg több alternatívában. Ennek nem feladata a részletes műszaki megoldás ismertetése, de ki kell térnie a megvalósíthatóság legfontosabb műszaki peremfeltételeire, az esetleges kockázatokra. Beruházási költségek, várható megtakarítások, üzemköltség-változások becslése. Az elő-megvalósíthatósági tanulmány szintjén e paraméterek meghatározásához a tervezői becslés megengedett. Egyszerűsített gazdaságossági számítás (pl. egyszerű megtérülés kiszámítása). A megvalósítás főbb lépései, a várható időtartam. A megvalósításhoz milyen engedélyek beszerzése, hatósági eljárások lefolytatása szükséges.

57 Pályázatok Aktuális pályázatok
Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és lakóépület környezete felújításának támogatása (LKFT-2005-LA-2) Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése ( F) Az energiahatékonyság fejlesztése, az energia racionális használata (EIE - Intelligens Energia Európa - SAVE III TREN/DIR D/SUB/ )

58 Pályázatok Információ-források Hazai: www.gkm.hu
Nemzeti Fejlesztési Terv Pályázati Kereső EU: europe.eu.int


Letölteni ppt "Épületek energiaellátása Mesteriskola Energetika"

Hasonló előadás


Google Hirdetések