Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az energiapiac liberalizálásának aktuális kérdései, a teljes liberalizálás folyamatának tükrében dr. Szörényi Gábor főosztályvezető Magyar Energia Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az energiapiac liberalizálásának aktuális kérdései, a teljes liberalizálás folyamatának tükrében dr. Szörényi Gábor főosztályvezető Magyar Energia Hivatal."— Előadás másolata:

1 Az energiapiac liberalizálásának aktuális kérdései, a teljes liberalizálás folyamatának tükrében dr. Szörényi Gábor főosztályvezető Magyar Energia Hivatal

2 Új villamosenergia-piaci modell Témakörök 0. A villamosenergia-rendszer jellemzése I.Előzmények, a változás szükségessége II.A javaslat megalapozottsága, szakmai egyeztetési folyamata III.A javasolt piaci szerkezet, piaci működés IV.A javasolt szabályozói szerepek V.A mai szereplők változó pozíciói VI.A modell javaslat megvalósításához szükséges kormányzati lépések dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME 2

3 Power Systems

4

5

6 The Hungarian National Grid, 2001

7 Actual (Phisical) Power Flow in 2001, GWh

8

9 Effect of parallel flows HUNGARY CROATIA SLOVAK REPUBLIC CZECH REPUBLIC POLAND SLOVEN REP. ITALY GERMANY AUSTRIA SWISS 11% 6% 16% 23% 32% 3% 29% 2% 9% 17% 50% 8% 27% 5% 14% 23% 15% 4% 3% 77% FRANCE NETHERLAND BELGIUM UKRAINIA Germany >> Croatia 20. January 2003. 2nd Meeting of SEER TASK FORCE – Electricity Cross Border Issues in Hungary

10

11 price cost price, cost time Price regulation period “Price-cap” price regulation at monopoly activities (Potential benefit at the customers)

12

13 Eurostat electricity retail prices (current prices, before taxes)

14 Ipari villamosenergia-árak változása az EU-15 országokban 14

15 Háztartási villamosenergia-árak változása az EU-15 országokban 15

16 Villamosenergia-árak 2005-ben Forrás: IEA/OECD Energy Prices & Taxes, Quarterly Statistics, 2006 (MVM, MAVIR Statisztika 2005-re) ~10 Ft/kWh ~20 Ft/kWh ~30 Ft/kWh ~40 Ft/kWh ~10 Ft/kWh ~5 Ft/kWh ~15 Ft/kWh ~20 Ft/kWh ~50 Ft/kWh 1 USD  200 Ft

17 Importálók – abszolút, TWh – UCTE, 2005 Forrás: UCTE – Annual Report, 2005 TWh

18 Importálók – relatív, % – UCTE, 2005 Az elfogyasztott villamos energiára vonatkoztatva Forrás: UCTE – Annual Report, 2005

19 Áramtőzsdék évi átlagos spot-árai Forrás: BWK – Brennstoff-Wärme-Kraft, 2006. 4. sz. p. 52. 20 10 0 kb. Ft/kWh

20 Fogyasztói elemzés fogyasztás 33% 333353 K4,7 millióFogyasztási helyek száma Nem háztartási fogyasztókHáztartási fogyasztók (>6,5 GWh/év)(<6,5 GWh/év) 9,8 TW/év 10,01 TWh/év 9,9 TWh/év

21 PPA-ban garantált átvétel, tényleges átvétel az erőművektől, várható igények 21

22 Erőművi kapacitásaukciókon értékesített összes villamos energia és a befagyott költség alakulása 22

23 Határkeresztező éves aukción kialakult piactisztító ár metszékenként 23

24 Átállási díj, káp-kassza és „szénfillér” a villamosenergia-iparban 2003. évi tény 2004. évi tény 2005. évi tény 2006. évi előirányzat Átállási díj árakba beépített díj (Ft/kWh) 0,150,220,301,238 beszedett összeg (Mrd Ft) 4,57,410,342,5 KÁP kassza árakba beépített díj (Ft/kWh) 0,210,460,702,1 adott évi kifizetés (Mrd Ft) 9,316,831,555,0 ezen belül megújuló energia hasznosításra 1,36,014,522,0 hővel kapcsolt termelésre 8,010,817,033,0 Szénfillér árakba beépített díj (Ft/kWh) 0,29 24

25 Szélerőművek a Világon – a fejlődés Forrás: BWK – Brennstoff-Wärme-Kraft, 2006. 5. sz. p. 10. és p. 58. MW

26 I. Előzmények, a változás szükségessége (1/2) Az Európai Parlament és Tanács 2003/54/EK Irányelve alapján 2004. júliusa óta fennálló jogharmonizációs kötelezettség teljesítése; –GKM javaslat 2004-ben két ütemű jogharmonizációra –2005-ben jelentős jogharmonizációs lépések (főként a működési modellt nem érintő ügyekben); VET módosítás –2007-re ütemezett teljes jogharmonizáció 2004. július: a GKM felkérte a Hivatalt új piaci kapcsolatrendszert meghatározó működési modell javaslat készítésére dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat 26

27 I. Előzmények, a változás szükségessége (2/2) A változás szükségességének alapvető elemei: –A VET és az Irányelv között fennálló ütközések, hiányok felszámolása –Újabb EU szabályozási kötelezettségek teljesítése –A mai kettős modell napi, működési feszültségei –Versenyképes szabad kapacitás hiánya a feljogosított fogyasztók piacán (szabad fogyasztói választás korlátja) –Hatékony verseny hiánya és ennek nemzetgazdasági hátrányai –Indikatív piaci árak hiánya 27 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat

28 I/1. Jogharmonizációs és EU szabályozási kötelezettségek (1/3) EU Irányelv (2003/54/EK): –Szolgáltatók (mint fogyasztói kategória) és feljogosított fogyasztók szabad választási lehetőségének biztosításai →Erőművek kapacitás-felajánlási kötelezettségének törlése →Szolgáltatók vásárlási korlátjának törlése →Kapacitás-felszabadítás a kellő kínálat (választási lehetőség) biztosításához  Piaci viszonyok biztosítása → Hatósági áras szolgáltatás lehetőségének limitálása (egyetemes szolgáltatói kör) 28 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

29 I/1. Jogharmonizációs és EU szabályozási kötelezettségek (2/3) EU Irányelv (2003/54/EK): –Fogyasztóvédelmi intézmények bevezetése; →Egyetemes szolgáltatás →Végső menedékes kijelölési eljárás →Védelemre szoruló fogyasztók körének és a védelem módjának meghatározása →Kellő jogokkal rendelkező vitarendező fórum biztosítása –Szabályozó hatósági (regulátori) kompetenciák biztosítása; →Versenyt segítő ex ante szabályzói beavatkozási lehetőség és piac-monitoring felhatalmazás →Hálózati, rendszerirányítási (nem végfogyasztói) díjak és a hálózathasználati, csatlakozási feltételek meghatározási kompetenciája →Vitarendezési felhatalmazás 29 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

30 I/2. Jogharmonizációs és EU szabályozási kötelezettségek (3/3) EU szabályozási kötelezettségek: –Állami támogatások (átállási költségrendszer) illesztése a Bizottsági „Módszertan”-hoz → beavatkozás szükséges a HTM-ekbe; átállási költség kompenzáció átalakítása  Diszkriminációmentes hálózati hozzáférés biztosítása a határkapacitásokhoz (Irányelv; 1228/2003/EK Rendelet; C- 17/03 Európai Bírósági ítélet) → határkeresztező kereskedelmet szabályozó korm. rendelet módosítási szüksége (MVM prioritás törlése)  Informális jelzések alapján 2006 őszén több hivatalos figyelmeztetés várható a Bizottságtól 30 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

31 I/3. Feszültségek a kettős modell két szegmense között: A közüzemi nagykereskedő (KNK) ellátási kötelezettsége miatt „túlzó tartalékolásra” ösztönzött; nincs elég felszabadított (elérhető) kapacitás a feljogosított fogyasztók számára Az erőműveket a KNK „nem engedi” közvetlen piacra (még az általa nem használt kapacitást sem) A MAVIR nem tud piacot építeni a tartalékok és a kiegyenlítő energia számára (a közüzem leköt mindent) A közüzemi árak határozzák meg a szabad-piac méretét Kötelező átvétel növekvő mennyisége a csökkent volumenű közüzemben Keresztfinanszírozás a két szegmens között Telítődő versenypiac (a kettős modell adta piaci lehetőségek korlátozottak) 31 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

32 JELENLEGI KETTŐS (HYBRID) MODELL Közüzemi nagykereskedő Közüzemi szolgáltató Közüzemi fogyasztók Villamosenergia- kereskedő(k) - Feljogosított fogyasztók Import export - Közüzemi termelők Termelők Szervezett Piac (SZP) Hatósági ár * * * * A zöld színű nyilak lehetséges, jelenleg azonban nem működő kapcsolatot jeleznek * * 32

33 Piacra lépés a villamosenergia-iparban (2006) 33

34 I/4. Versenyképes szabad kapacitások hiánya a feljogosított fogyasztók piacán (fogyasztói szabad választás korlátja)  A 67%-nyi fogyasztást reprezentáló feljogosított fogyasztók „csak” 35%-nyi energiát tudnak a szabad piacon beszerezni és annak is harmadát külföldön  Közepes és kis vállalkozások nem tudnak piacra menni, mert nem kapnak kereskedői ajánlatot versenyképes kapacitás hiányában  Az import kapacitások közvetlen hozzáférése is korlátozott a hazai feljogosított fogyasztók és kereskedőik számára  A mai modell, ill. a hosszú távú kapacitáslekötési és energiavásárlási szerződések (HTM) fennmaradása esetén nem várható változás a kínálati piac terén 34 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

35 I/5. Hatékony verseny hiánya és ennek nemzetgazdasági hátrányai  A HTM-ek rendszere a hatékonyság-javítási kényszert csökkenti az erőműveknél, ill. a meglévő eredmények a befektetőkhöz (tulajdonoshoz) „jutnak el” a fogyasztók helyett  Az egyvásárlós modell nem teszi lehetővé többszereplős, versengő nagykereskedelmi piac kialakítását és az új termelők KNK-val, közüzemmel kötött szerződése révén újratermelődik ez a helyzet (pl. kötelező átvétel)  A regionális környezetben „drága” erőművek (HTM-ek) és/vagy általuk termelt energia aukción keresztüli értékesítése hatalmas átállási költség terhet ró a fogyasztókra  A magyar ipar előnytelen helyzetben van a régióbeli versenytársaihoz képest (magas hazai energia árak) 35 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

36 36 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

37 37 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

38 ÁTÁLLÁSI DÍJ, KÁP-KASSZA ÉS „SZÉNFILLÉR” A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN 2003. évi tény 2004. évi tény 2005. évi tény 2006. évi előirányzat Átállási díj árakba beépített díj (Ft/kWh) 0,150,220,301,238 beszedett összeg (Mrd Ft) 4,57,410,342,5 KÁP kassza árakba beépített díj (Ft/kWh) 0,210,460,701,13 adott évi kifizetés (Mrd Ft) 9,316,831,555,0 ezen belül megújuló energia hasznosításra 1,36,014,522,0 hővel kapcsolt termelésre 8,010,817,033,0 Szénfillér árakba beépített díj (Ft/kWh) 0,29 38

39 I/6. Indikatív piaci árak hiánya  A hosszú távú ellátásbiztonság érdekében új erőművi befektetések kellenek a jövőben, amelyek akkor várhatók, ha a befektető látja a nemzeti nagykereskedelmi piacon a piaci alapú árjelzést és a tartalék-kapacitások piacának árjelzéseit  Mindkét piaci árinformáció hiányzik, a hatósági ár több tényező hatására torzításoktól terhes (nem ad indikatív árjelzést)  A növekvő import részarány azt jelzi, hogy a mai HTM-es rendszer magas árakat gerjeszt a hazai piacon  A napi, tőzsdei árjelzés és transzparens kereskedelmi forma is hiányzik a hiányzó szabad kapacitások miatt 39 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

40 II. A Hivatal javaslatának szakmai megalapozása, egyeztetése  EU jogszabályok, jogharmonizációs kötelezettségek részletes elemzése, konzultációk EU tagállamok, a Bizottság képviselőivel  EU Irányelv implementálási kérdésekben az EU regulátori szövetségeken keresztül (CEER, ERGEG) a tagállamok gyakorlatának megismerése  Nemzetközi tapasztalatok gyűjtése, értékelése (EU, USA) piaci modell kérdésekben  Széleskörű szakmai egyeztetés-sorozat az iparág és a fogyasztók képviselőivel  Az államigazgatás szakértőivel is konzultáltunk (GKM, GVH, IM, NHH)  Informális beszélgetések a Bizottság minket megkereső képviselőivel (támogatják a modell-javaslatot)  Erőművi befektetők ellenállása (amíg nem látják a javasolt kompenzációs rendszert)  MVM törekvése a piaci domináns szerep fenntartására (HTM-ek) 40 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

41 III. A javasolt piaci szerkezet, piaci működés (1/3)  A közüzem (KNK, KSZ-ek) megszűnik  Az erőművek kötelező kapacitás-felajánlása a KNK (MVM) felé megszűnik  A szolgáltatók vásárlási kötelezettsége KNK-tól (MVM) megszűnik  A jelenlegi szolgáltatók a fogyasztókat piaci alapon látják el a továbbiakban (árhatósági beavatkozás nélkül), de a fogyasztók más kereskedő ajánlatát is elfogadhatják  A háztartási fogyasztók (és korlátozott körű kisvállalkozások) számára – amennyiben ezt választják a piaci kereskedők helyett – ellátási kötelezettséggel rendelkező egyetemes szolgáltatók ellátási csomagot kínálnak valamilyen (politikai szándéktól függő) módon ellenőrzött, de piaci alapon képzett árakon 41 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

42 III. A javasolt piaci szerkezet, piaci működés (2/3)  A HTM-ekben lekötött kapacitások a piac számára felszabadításra kerülnek  A tartalékok és a kiegyenlítő energia piaca több erőművi szereplő részvételével létrejön és piaci árat képez  A termelők – kereskedők/szolgáltatók – fogyasztók nagyrészt 1-2 éves kétoldalú szerződéseken keresztül kereskednek egymással  A határkeresztező kapacitások hozzáférésénél nincs megkülönböztetés a piaci szereplők között  Szervezett energiapiac magánkezdeményezésű, vagy állami beavatkozáson alapuló (pl. MAVIR leányvállalat) kötelezés révén létrejön; átlátható platformot biztosít és árjelzést ad a napi kereskedelemben és a jövőbeli kontraktusoknál  A hálózati, rendszerirányítási díjak továbbra is szabályozottak 42 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

43 III. A javasolt piaci szerkezet, piaci működés (3/3) Mi kell az új modell kialakításához?  A HTM-ek, a VEASZ-ok átalakítása/megszüntetése  A végfogyasztói hatósági árrendszer átalakítása  Új fogyasztóvédelmi intézmények (ESZ, VMSZ, védelemre szoruló fogyasztói kör) bevezetése  Szervezett energiapiac (energiatőzsde) létrehozása a nemzeti piac számára, de regionális céllal  Új törvény és végrehajtási rendeletek, amelyek mindezt szabályozzák  A hatékony piac kialakítását és fenntartását segíteni tudó, kellő felhatalmazással rendelkező szabályozási beavatkozási rendszer (pl. JPE intézmények vagy annak merev jogszabályi rögzítése) 43 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

44 JAVASOLT SZABADPIACI MODELL Villamos energia és teljesítmény Termelők Villamosenergia- kereskedők Import-export Szervezett Piac (SZP) Egyetemes szolgáltató(k) Háztartási fogyasztók és egyetemes szolgáltatásra jogosult kisvállalkozások közül azok, akik ezt a szolgáltatást választják Fogyasztók Ellenőrzött piaci ár 44

45 III./1 A hosszú távú szerződések átalakítása/megszüntetése (1/6) Szempontok:  Hatékony, megfelelő mértékű közvetlen termelői kínálatot biztosító nagykereskedelmi piac kialakítása (belső „kényszer”, Bizottsági „nyomás”)  Erőművek közötti verseny által „kikényszerített” hatékonyságjavítás eredményének részleges eljuttatása a végfelhasználókhoz (belső „kényszer” áremelési nyomás csökkentésére)  Nemzetközi befektetés-védelmi fórumokon és a sajtóban várható befektetői tiltakozás a hosszú távú szerződések nyújtotta kockázat-mentesség helyetti piaci viszonyok bevezetése miatt [csökkenthető, esetleg megelőzhető az energetikai reformlépések magas szintű kormányzati eltökéltségének kommunikálásával és azonnali kompenzációs tárgyaláskezdéssel] 45 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

46 III./1 A hosszú távú szerződések átalakítása/megszüntetése (2/6) Szempontok folyt.:  A közvetlen és közvetett (HTM-en keresztüli) állami támogatási- és kompenzációs (átállási költség) rendszer az EU Bizottság számára is elfogadható formára alakítása (Bizottsági „nyomás)  A VEASZ-ok megszüntetése is szükséges!  Erős eltökéltség, határozott politikai szándék nélkül kétséges a fogyasztókat előnyösen érintő eredmény!  A HTM-ek, VEASZ-ok átalakítása/megszüntetése után a piaci szerkezet (elkülönülő tulajdonosi csoportokhoz tartozó termelők, kereskedők) segítené a hatékony nagykereskedelmi és kiskereskedelmi piac kialakulását (5-10% lehetséges árcsökkenés a nagykereskedelmi versenyző piacon) 46 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

47 Fő tulajdonosi csoportok piaci részaránya beépített kapacitás (belső sáv) és villamosenergia-termelés arányában (2004-es adatok alapján, import-export nélkül) 47

48 A nagykereskedelmi tevékenység 5 fő résztvevőjének piaci részesedése (a közüzemi nagykereskedő részére, más villamosenergia-kereskedők részére és exportra történő értékesítések alapján) 48

49 Villamosenergia-értékesítés megoszlása az egyes tulajdonosi csoportok között (közüzem, feljogosított fogyasztók) 49

50 PPA-ban garantált átvétel, tényleges átvétel az erőművektől, várható igények 50

51 III./1 A hosszú távú szerződések átalakítása/megszüntetése (3/6) Az alábbi kategóriába sorolhatók a tárgyalások eredményeként kitűzött célok: A)A szerződéses alapelemek (ár, lekötött kapacitás, garantált átvétel, szerződéses időtartam) módosítása kölcsönös megegyezés (esetleges kompenzálás) mellett, vagy a versenyképes szerződések „megtartása”, a többiek megszüntetése [MVM javaslat], vagy a fizikai szállítás típusú szerződések (energia-szállítás) átalakítása pénzügyi, kompenzációs szerződésekké (közös megegyezéssel, kompenzációs rendszerrel) B)A teljes HTM-rendszer felszámolása (jogszabályi beavatkozás révén, kompenzációs rendszerrel, amennyiben önkéntes módon nem valósul meg) 51 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

52 III./1 A hosszú távú szerződések átalakítása/megszüntetése (4/6) A)A szerződéses rendszer jelentősen csökkentett volumenben alapvetően változatlan szerkezetben „tartása” azonban – újratárgyalás révén - felszínre hozná a szerződés módosítási tárgyalások során az összes megoldandó kérdést; az évek alatt felgyülemlett szerződéses vitákat, az új működési modellhez illeszkedés (megszűnő kapacitás-felajánlási kötelezettség és megszűnő közüzemi funkciók) szükségét, a szerződés alapvető tárgyának (kapacitás, energia, ár, szerződéses időtartam) módosítási igényét, a kockázat-megosztás újratárgyalását, a tartalék-kapacitások felszabadítását, a Bizottság által megkövetelt elemek (pl. küszöbár rendszer) szerződésbe foglalását, a kompenzálási-rendszer szerződésbe illesztését 52 Ez a tárgyalási cél hosszú, elhúzódó tárgyalás-sorozatot vetítene előre, azonban a várható eredmény vélhetően nem elégítené ki a hatékony verseny minden ismérvét, nem hozna annyi eredményt a hazai energiapiac fogyasztóinak, mint a szerződések alapvető átalakítása, kompenzációval egybekötött felszámolása. Várhatóan a Bizottság Verseny Főigazgatósága sem fogadná el könnyen azt a célt, hogy a mai szerződéses rendszer fennmaradjon dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

53 A HTM-ek részbeni újratárgyalása, illetőleg átalakítása TERMELŐK Módosított HTM-mel rendelkező TERMELŐK Kereskedők Feljogosított fogyasztók* Egyetemes szolgáltató(k) Export VEVŐK VEVŐK (viszonteladók és végső fogyasztók) Bilaterális szerződés/ SZP útján HTM 1 HTM 2 SZABAD ÉRTÉKESÍTÉS Termelő 1 Termelő 2 Termelő 3 Termelő X Átállási költség (kompenzáció). A HTM-ek mint fizikai szállítási szerződések pénzügyi teljesítési kötelezettségé való (részleges) átalakítása esetén az erőművek szabadon értékesíthetik a megtermelt villamos energiát, miközben elismert befektetéseik, költségeik és bevételeik alapján igényt tarthatnak a piaci értékesítési ártól függő – és a közösségi követelményeknek megfelelően számított – kompenzációra. *2007. július 1-jét megelőzően a háztartási fogyasztók kivételével valamennyi fogyasztó. Kereskedelmi engedélyes (MVM) és Elszámolóház

54 III./1 A hosszú távú szerződések átalakítása/megszüntetése (5/6) B) A teljes HTM szerződéses rendszer felszámolása a mai fizikai szállítási kötelezettségen alapuló szerződések önkéntes felbontása és pénzügyi kompenzációvá alakítása, vagy – egy előre meghatározott türelmi idő elteltével – a szerződések jogszabály erejével történő felbontása és az érintett befektetők korlátozott mértékű kompenzálása lehet a másik megoldás. A jelenlegi kettős modell tulajdonképpen az ellátási lánc legtöbb szereplőjének (termelők, közüzemi nagykereskedő, közüzemi szolgáltatók) megfelelő, hiszen stabil piaci részesedést garantál és nincs fenyegetettség új belépők részéről. Mindezek alapján nem várható, hogy a szerződéses partnerek – a szerződések jogszabályi felbontásának és a kompenzáció elmaradásának fenyegetettsége nélkül – alapjaiban módosítják, vagy egyáltalán tárgyalásra „megnyitják” a mai HTM-eket. 54 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

55 A HTM-ek pénzügyi kötelezettséggé való átalakítása, illetőleg megszüntetése TERMELŐK Átalakított HTM-mel rendelkező TERMELŐK Kereskedők Feljogosított fogyasztók* Egyetemes szolgáltató(k) Export VEVŐK VEVŐK (viszonteladók és végső fogyasztók) Bilaterális szerződés/ SZP útján SZABAD ÉRTÉKESÍTÉS Termelő 3 Termelő X Átállási költség (kompenzáció). A HTM-ek mint fizikai szállítási szerződések pénzügyi kompenzációs kötelezettségé való átalakítása esetén az erőművek szabadon értékesíthetik a megtermelt villamos energiát, miközben befektetéseik, meg nem térült hányada alapján igényt tarthatnak – a közösségi követelményeknek megfelelően számított – átállási költség- kompenzációra. *2007. július 1-jét megelőzően a háztartási fogyasztók kivételével valamennyi fogyasztó. SZABAD ÉRTÉKESÍTÉS Termelő 1 Termelő 2 ELSZÁMOLÓHÁZ

56 III./1 A hosszú távú szerződések átalakítása/megszüntetése (6/6) Befektetői kompenzáció mihez viszonyítva?  Az MVM az előzetes számításai során a HTM mai szerződéses árai és a szerződés megszűntét követő piaci értékesítés becsült árai közötti teljes különbség kompenzációs igényét kalkulálja és így számítja a fogyasztói terheket, így optimál a lehetőségek között (A-D változatok).  A Hivatal véleménye szerint – a Bizottság által elfogadott elvek alapján – az eddig meg nem térült befektetéseket kell „csak” kompenzálni. Számításaink szerint az erőművek közötti valós verseny 5-10%-os árcsökkentést okozhat. 56 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

57 III./2 A végfogyasztói hatósági árrendszer átalakítása (1/2)  Jelenleg 65%-nyi energiafogyasztás (nagyfogyasztók, közepes- és kisfogyasztók, háztartások) hatósági maximált áras szabályozás alá esik, mert a feljogosított fogyasztók nem tudnak kimenni a versenypiacra  Az új modellben a fogyasztók – mind a háztartási, mind pedig a nem háztartási fogyasztók – a versenypiacon szerzik be a villamos energiát amellett, hogy a háztartási fogyasztók a kisvállalkozások jogszabály által kijelölt szűk körével együtt egyetemes villamosenergia-szolgáltatásra is jogosultak lesznek.  A versenypiaci vásárlás alternatívájaként az egyetemes szolgáltatóktól (ESZ) az arra jogosultak meghatározott minőségű villamos energiát vásárolhatnak méltányos, könnyen és tisztán összehasonlítható, átlátható árakon.  Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult (nagy- és közepes) fogyasztói kör és az egyetemes szolgáltatásra jogosult, de azt nem választó fogyasztók – az új törvény hatályba lépését követően – néhány hónapos türelmi idővel, a jelenlegivel azonos körülmények mellett vásárolhatnak jelenlegi szolgáltatójuktól. 57 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

58 III./2 A végfogyasztói hatósági árrendszer átalakítása (2/2)  A türelmi idő elteltével a fogyasztók „maradhatnak” jelenlegi szolgáltatójuknál, kereskedőjüknél annak – piaci alapon tett – árajánlatának és fizetési feltétel javaslatának elfogadásával, vagy elfogadhatják más kereskedő piaci alapú ajánlatát (melyet természetesen később is megtehetnek)  Politikai kérdés az egyetemes szolgáltatás fogyasztói ára kapcsán az esetleges árhatósági beavatkozás mértéke;  Piaci szereplők javaslata: tisztán piaci alapú árképzés hatósági ellenőrzési lehetőséggel  MEH javaslat: ha politikailag elfogadható, támogatjuk ezt  MVM javaslat: hatósági ármeghatározás 58 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

59 III./3 Új fogyasztóvédelmi intézmények bevezetése  Egyetemes szolgáltatás korlátozott fogyasztói körre;  EU korlátok  Piaci szereplők javaslata: csak a háztartási fogyasztóknak legyen ez a lehetősége  MEH javaslat: a kisvállalkozások korlátozott körének lehetősége ESZ választásra előre deklarált ütemben szűnjön meg; maradjon a háztartás  Végső menedékes szolgáltató kijelölési eljárása – EU gyakorlat alapján – jogszabályban rögzítve, nem csak a mai KSZ-ekre kiterjedő kijelölési lehetőséggel. Kiknek a védelmét szolgálja?  „Csak” kisfogyasztókat ellátó kereskedő/szolgáltató csődje,  Minden fogyasztót ellátó kereskedő/szolgáltató csődje  Nem javaslunk az előre kijelölt és folyamatosan tartalékban „tartott” (fizetett) VMSZ-t  Védelemre szoruló fogyasztói kör („vulnarable customers”) kijelölése (pl. nyugdíjas, krónikus beteg, fogyatékkal élők, szociális támogatásra szorulók) és a speciális szolgáltatások kiválasztása (pl. számlafizetési tanácsadás, energia-takarékossági tanácsadás, gyakoribb mérőleolvasás, mérőóra áthelyezés, előfizető óra) nemzetközi (EU) példák alapján és hazai helyzetfelmérésen alapulva  Szociális támogatási rendszer elkülönülve az egyetemes szolgáltatástól 59 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

60 III./4 Szervezett energia-piac (energia-tőzsde) létrehozása  A Budapesti Értéktőzsde a MAVIR-ral és a Graz-i Energiatőzsdével fontolgatja nemzeti tőzsde alakítást, de vár az új modell törvényi megfogalmazására és abban a likviditást segítő elemekre (HTM-ek átalakítása/megszüntetése, JPE részleges tőzsdekényszere, stb.)  MEH-Világbank-Nordpool Consulting közös elemzés eredménye:  Fontos a tőzsdei kereskedési lehetőség és a transzparens árjelzés  Nehéz likvid nemzeti tőzsdét kialakítani  Regionális célú és funkciójú tőzsdét célszerű létrehozni a szomszédos kormányokkal, TSO-kkal, tőzsdékkel együttműködve  Javasoljuk létrehozni MAVIR leányvállalatként (később magántőkének értékesítve), ha a BÉT nem kezdeményez  A tőzsde mellett a kétoldalú szerződések árainak utólagos nyilvánosságra hozatala is szükséges a kellő árinformációkhoz! 60 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

61 III./5 Jogalkotási kérdések az új modell kapcsán  A közüzemi koncepcióra épülő mai VET szinte minden paragrafusa módosításra szorulna a közüzem megszűnésével, ezért ÚJ VET szükséges!  Felmerül egy külön, a Hivatal kompetenciáiról, jogállásáról és az EU Irányelvekben elvárt „szabályozói” beavatkozások lehetőségéről rendelkező külön törvény kérdése (villany, gáz, távhő)  VET, Vhr együttes, vagy egymást követő reális előkészítési üteme  Kitűzött cél:  Törvénytervezet kormányzati jóváhagyása 2006-ban  Új törvény hatályba léptetése 2007. július 1-től lépcsőzetesen 61 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

62 III./6 Hatékony piac kialakulását segítő beavatkozások szabályozói rendszere  Piac-monitoring felhatalmazás a Hivatal számára  Árinformációk biztosítása a piac számára  Új, Benchmark alapú hálózati díjak képzési elvei és ezek feltételének biztosítása  Jelentős Piaci Erőfölény (JPE) fogalmának átvétele a nemzetközi- és hazai hírközlési gyakorlatból, vagy ezzel egyenértékű ex ante szabályok jogszabályi rögzítése  JPE kapcsán piac-értékelési és beavatkozási lehetőségek biztosítása a MEH és a GVH számára, vagy ennél merevebb előre rögzített szabályok 62 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

63 IV. Javasolt új szabályozói szerepek EU Irányelv elvárásai:  Árhatósági szerepkör a hálózatos és rendszerirányítási díjaknál (nem végfogyasztói árak!)  Valós vitarendező funkció  Hálózatokhoz hozzáférés szabályainak alkotása, jóváhagyása  Hatékony versenyt segítő ex ante beavatkozási lehetőségek  Piac-monitoring funkció  Regionális piac segítése 63 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

64 V. A mai szereplők változó pozíciói az új modell bevezetése kapcsán (1/2) MVM-csoport  Erőművei továbbra is a nagykereskedelmi piacon maradnak, de HTM-ek nélkül piaci viszonyok között;  Paks: jó pozíció (alacsony költség)  Gázturbinák: jó pozíció (tartalék piaci igény)  Vértes: a támogatott átvétel idejére biztosított pozíció  MAVIR (TSO) a maival azonos feladatok, de határozottabb funkcionális szétválasztás + szervezett piac alapítás leányvállalatként (GVH javaslat: tulajdonosi szétválasztás)  Közüzemi nagykereskedelmi funkció megszűnik, helyette a mai, már meglévő nagykereskedelmi és kiskereskedelmi tevékenység (MVM Partner) erősödhet a saját erőműves portfolió értékesítésével és új (felszabaduló) kapacitások lekötésével [MVM javaslat szerint: versenyképes HTM portfolió megtartása] 64 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

65 V. A mai szereplők változó pozíciói az új modell bevezetése kapcsán (2/2) Mai áramszolgáltatók  Külön elosztói rendszerüzemeltetőt (DSO) kell létrehozzanak 2007. július 1-ig  ESZ kötelezettséget kapnak átmeneti időre a mai közüzemi szolgáltatók  Később bárki beléphet (MVM is) az egyetemes szolgáltatók piacára  Hatósági áras közüzemi funkció megszűnik és versenyhelyzetbe kerülnek a már piacon lévő és a jövőben piacra lépő piaci kereskedőkkel Erőművek  Egymás közötti versenyre kényszerülnek és a hatékonyság javítási kényszer eredményeit meg kell osszák fogyasztóikkal  Korábbi befektetéseik eddig meg nem térült része kompenzálásra kerül 65 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

66 Jelenlegi közüzemi szolgáltató(k) Jelenlegi KNK: MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt Szervezett Piac- üzemeltető (SZPÜ) A szervezett piac üzemeltetése (Másnapi piac) Átviteli Rendszerirányító (TSO) 1. Az átviteli hálózat üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása 2. A rendszerszintű szolgáltatások piacának üzemeltetése MAVIR ZRT Egyetemes Szolgáltató(k) (ESZ) Egyetemes szolgáltatás nyújtása háztartási fogyasztók és jogosult kisvállalkozások részére Elosztói Rendszerirányító (DSO) Az elosztói hálózat üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása Kereskedő (kérelem esetén) Kereskedő jelenlegi MVM Partner : engedélyek : eszközök tulajdonjoga : külön jogi személyek : jogi szétválasztás 2007. július 1-től Ipari struktúra / Csak az érintett jogi személyek és engedélyesek kerültek feltüntetésre/. Elosztói eszközök Erőművek Paks Vértes Gázturbinák Erőművi részesedések MVM csoport (MVM Zrt.) Átviteli eszközök 66

67 VI. A modell javaslat megvalósításához szükséges kormányzati lépések (1/2) A politikai kockázatok, várható konfliktusok és a reform lépések időszakában folyamatosan igényelt aktív politikai támogatás előzetes egyeztetése mellett néhány alapvető, az új működési modellt érintő kérdés is tisztázandó egy októberre javasolt kormány-előterjesztés kapcsán, melyek; a HTM-ek újratárgyalása/átalakítása/felszámolása kapcsán kormányzati álláspont kialakítása és egyértelmű rögzítése, nyilatkozata, az erőművi befektetők kompenzálási elveinek rögzítése, az egyetemes szolgáltatás fogyasztói ára kapcsán – az esetleges árhatósági beavatkozás mértékére vonatkozó – kormányzati (politikai) szándék rögzítése, a megújuló energiahordozóval előállított és az egyéb kötelező átvételű villamos energia támogatási rendszere – az EU Irányelvekhez és az új működési modellhez illesztett – átalakítási elveinek rögzítése, az új (nem „csak” módosított!) villamosenergia-törvény és egy esetleges külön, a Hivatal kompetenciáiról, jogállásáról és az EU Irányelvekben elvárt „szabályozói” beavatkozások lehetőségéről rendelkező – törvény államigazgatási és jogalkotási elfogadhatósága, ütemezhetősége, a gyorsított, összehangolt jogszabály előkészítési, egyeztetési, jóváhagyási ütemezés lehetősége, az erőltetett ütemű előkészítés erőforrás igénye és annak biztosíthatósága, a Bizottság képviselőivel folytatandó kommunikáció stratégiája 67 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

68 VI. A modell javaslat megvalósításához szükséges kormányzati lépések (2/2) A kormányzati döntések alapján (után) lehet folytatni az előkészítő munkát; a törvénytervezet és egyéb szükséges jogszabályok előkészítése, a HTM-ek átalakítása/megszüntetése kapcsán szükséges befektetői kompenzációs rendszer kialakítása és egyeztetése (elfogadtatása) a Bizottsággal, az erőművi befektetések megtérülés-számításához szükséges, már kidolgozott számítási metódus elfogadtatása és az adatgyűjtés, számítás megkezdése Nagyon feszített, összehangolt előkészítő munka és gyors döntéshozatali eljárások mellett elképzelhetőnek tűnik a törvénytervezet ezév végi kormányzati és 2007. első félévi törvényhozási elfogadása, majd 2007. közepén kezdődő, elnyújtott, több lépésből álló hatályba léptetése. 68 dr. Szörényi Gábor: Új működési modell javaslat Budapest, 2006. október 30. - BME

69 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az energiapiac liberalizálásának aktuális kérdései, a teljes liberalizálás folyamatának tükrében dr. Szörényi Gábor főosztályvezető Magyar Energia Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések