Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Energiagazdálkodás. Rövid tartalom Intézményi energiagazdálkodás stratégiai megközelítésben Intézményi energiagazdálkodás stratégiai megközelítésben Fogyasztó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Energiagazdálkodás. Rövid tartalom Intézményi energiagazdálkodás stratégiai megközelítésben Intézményi energiagazdálkodás stratégiai megközelítésben Fogyasztó."— Előadás másolata:

1 Energiagazdálkodás

2 Rövid tartalom Intézményi energiagazdálkodás stratégiai megközelítésben Intézményi energiagazdálkodás stratégiai megközelítésben Fogyasztó oldali befolyásolás Fogyasztó oldali befolyásolás Az állam szerepe és lehetőségei az energetikában Az állam szerepe és lehetőségei az energetikában

3 Intézményi energiagazdálkodás Az intézményi energiagazdálkodás szükségességét indokolja a(z)  teljesítmény javítása, az energiaköltségek csökkentése;  hatékony környezetgazdálkodás;  eredményesség és előmenetel.

4 Intézményi energiagazdálkodás Célkitűzések Vezetői szinten  erőforrások megtakarítása;  hatékonyság és termelékenység javítása;  előmenetel. Energetikus szinten  fogyasztás nyomonkövetése;  fogyasztási célkitűzések megfogalmazása;  az alkalmazottak ösztönzése;  intézkedések megvalósítása.

5 Intézményi energiagazdálkodás Energia- gazdálkodási mátrix

6 Intézményi energiagazdálkodás Energiagazdálkodási mátrix A mátrix céljai:  a pillanatnyi helyzetkép felmérése;  energiagazdálkodási prioritások azonosítása;  hiányosságok és új lehetőségek feltárása.

7 Intézményi energiagazdálkodás Energiagazdálkodási mátrix Szervezeti kérdések Szervezés Motiváció Információs rendszerek MarketingBeruházás 4 3 2 1 0

8 Intézményi energiagazdálkodás Energiagazdálkodási mátrix Célok:  a kiegyensúlyozott intézményi energiagazdálkodási profil kialakítása;  a felső vezetés támogatásának megszerzése;  az energiagazdálkodás integrálása az intézményi szervezetbe;  információs csatornák kialakítása és hatékony működtetése;  motivációs rendszerek kialakítása.

9 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés

10 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés Az energiagazdálkodási folyamat fázisokra bontása: 1. a fogyasztás ellenőrzés alá vétele; 2. beruházások megvalósítása; 3. az ellenőrzés folyamatos fenntartása.

11 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés Az energiagazdálkodási fázisok időbelisége

12 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés Ellenőrzés alá vétel  beszerzési stratégiák áttekintése;  üzemeltetés elemzése;  motivációs és képzési lehetőségek vizsgálata.

13 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés Beruházások  szükséges beruházások felmérése és rangsorolása;  beruházási munkaprogram készítése;  nyitottság az új technológiák felé.

14 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés Folyamatos ellenőrzés  információs (adatgyűjtő és elemző) rendszer kialakítása;  a fogyasztás ellenőrzésének fenntartása;  energiamegtakarítások megőrzése;  beruházások védelme.

15 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés Állandó folyamat, mert az 1. és 2. fázis sohasem ér teljesen véget.

16 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés Állandó folyamat (ciklikusság)  a hatékonyság javítása cselekvésre sarkall;  a bizonytalanság kreatív gondolatokat szül;  a probléma átgondolása segíti a változást;  az ellenőrzés jobb (hatékonyabb) gyakorlathoz vezet.

17 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés Vállalati kultúra

18 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés Vállalkozói kultúratípus Jellemzői: innováció és növekedés, rugalmasság, kockázatvállalás. Optimális energiagazdálkodási stratégia:  vezetői támogatás megszerzése;  gyorsan megtérülő beruházási program.

19 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés Csapat kultúratípus Jellemzői: belső együttműködés, hosszú távú tervezés, „támogató” vezetés. Optimális energiagazdálkodási stratégia:  demokratikus döntéshozatal;  energiaügyi képviselők kinevezése.

20 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés Hierarchikus kultúratípus Jellemzői: szabályozottság, tervezhetőség és biztonság. Optimális energiagazdálkodási stratégia: rendszer és szabályzat kidolgozása; rendszer és szabályzat kidolgozása; ellenőrző- és információs rendszer működtetése. ellenőrző- és információs rendszer működtetése.

21 Intézményi energiagazdálkodás Stratégiai megközelítés Piaci kultúratípus Jellemzői: teljesítmény és termelékenység szemlélet, rövid távú tervezés és biztonság. Optimális energiagazdálkodási stratégia: költségközpontok kialakítása; költségközpontok kialakítása; rutineljárások kidolgozása. rutineljárások kidolgozása.

22 Intézményi energiagazdálkodás Energiapolitika

23 Intézményi energiagazdálkodás Energiapolitika Szükségesség Energiapolitika nélkül veszélybe kerülhet az intézményi energiagazdálkodás, ha  személyi  vállalati célokat érintő változások következnek be.

24 Intézményi energiagazdálkodás Energiapolitika Célkitűzések A formális (írásba foglalt) energiapolitika  kifejezi az elkötelezettséget,  keretet ad az irányításhoz,  garantálja a folytonosságot.

25 Intézményi energiagazdálkodás Energiapolitika Előnyök  célok világos megfogalmazása,  összehasonlítási és értékelési lehetőségek,  rögzített hatáskör,  elfogadás és támogatás.

26 Intézményi energiagazdálkodás Energiapolitika Az energiapolitikai dokumentum felépítése 1. Az elkötelezettség deklarálása. 2. A politika általános megfogalmazása. 3. Célkitűzések rövid és hosszú távon. 4. Cselekvési program. 5. Forrásszükségletek (beruházások, humán erőforrások).

27 Intézményi energiagazdálkodás Energiapolitika Az energiapolitikai dokumentum felépítése (folytatás) 6. Felelősök és tevékenységek összerendelése. 7. Információs mechanizmusok leírása. 8. Ellenőrzési és értékelési folyamat ismertetése.

28 Intézményi energiagazdálkodás Energiapolitika Az energiapolitika elkészítésének elvei  széles körű egyeztetés, mely meggyorsítja az elfogadást,  formális ratifikáció a vezetés részéről.

29 Intézményi energiagazdálkodás Energiagazdálkodás helye a szervezetben

30 Intézményi energiagazdálkodás Energiagazdálkodási szervezet Lehetőségek műszaki osztály, műszaki osztály, humánpolitikai osztály, humánpolitikai osztály, pénzügyi osztály, pénzügyi osztály, (vezér)igazgatói iroda, (vezér)igazgatói iroda, külső tanácsadó. külső tanácsadó. Komplex egység vagy elosztott szervezet?

31 Intézményi energiagazdálkodás Energiagazdálkodási szervezet A szervezeti elhelyezés alapja Az energiaügy az egész szervezetet átfogó vezetési kérdés és nem műszaki specifikum, mivel a feladat az, hogy az energiafogyasztást ellenőrzés alatt tartsuk, az energiafogyasztást ellenőrzés alatt tartsuk, motiváljuk a vezető beosztásúakat. motiváljuk a vezető beosztásúakat.

32 Intézményi energiagazdálkodás Energiagazdálkodási szervezet

33 Az energiagazdálkodási szervezet nagysága függ az energiafogyasztás mértékétől, az energiafogyasztás mértékétől, az energiapolitikai célkitűzésektől, az energiapolitikai célkitűzésektől, az energiagazdálkodási program fázisától, az energiagazdálkodási program fázisától, a telephelyek nagyságától és számától, a telephelyek nagyságától és számától, a dolgozók energiatudatosságától, a dolgozók energiatudatosságától, az információs rendszertől és az információs rendszertől és a költségvetés nagyságától. a költségvetés nagyságától.

34 Intézményi energiagazdálkodás Motiváció(ösztönzés)

35 Intézményi energiagazdálkodás Motiváció Kit és Mivel? Kiket érdemes motiválni? 1. Felső vezetők 2. Osztályvezetők 3. Kulcsszemélyek

36 Intézményi energiagazdálkodás Motiváció Lehetőségek nem a pénz a legjobb motiváló tényező, nem a pénz a legjobb motiváló tényező, az elismerés és a felelősség nagyobb ösztönző erővel hat, az elismerés és a felelősség nagyobb ösztönző erővel hat, önállóság és bizalom fontos tényező, önállóság és bizalom fontos tényező, ha nincs motiváció minden képzés hatástalan. ha nincs motiváció minden képzés hatástalan.

37 Intézményi energiagazdálkodás Motiváció Tudatosítani kell, hogy miért és hogyan történik az energiafogyasztás az intézménynél, miért és hogyan történik az energiafogyasztás az intézménynél, miért fontos a takarékosság, miért fontos a takarékosság, hogyan hat az egyéni viselkedés az energiafogyasztásra, hogyan hat az egyéni viselkedés az energiafogyasztásra, milyen hatásai lesznek az energiamegtakarításnak. milyen hatásai lesznek az energiamegtakarításnak.

38 Intézményi energiagazdálkodás Információsrendszerek

39 Intézményi energiagazdálkodás Információs rendszerek Az információ legyen pontos, pontos, időszerű és időszerű és releváns (elegendő és megfelelő az adott döntéshez). releváns (elegendő és megfelelő az adott döntéshez).

40 Intézményi energiagazdálkodás Információs rendszerek Az információs rendszer működtetésének buktatói műszaki jelleg miatt háttérbe szorul, műszaki jelleg miatt háttérbe szorul, alsószintű vezetés nem megfelelő, alsószintű vezetés nem megfelelő, felső vezetés nem érdeklődő, felső vezetés nem érdeklődő, középvezetők nem kellően motiváltak, középvezetők nem kellően motiváltak, pontos adatok beszerzése nehézkes, pontos adatok beszerzése nehézkes, összhang hiánya a számvitellel, összhang hiánya a számvitellel, nehezen érthető/értelmezhető adatok. nehezen érthető/értelmezhető adatok. Következik: Vezetői szintek információszükségletei

41 Intézményi energiagazdálkodás Információs rendszerek Felső vezetés energiaköltségek, energiaköltségek, beruházási célkitűzések és költségek, beruházási célkitűzések és költségek, megtérülés és gazdaságosság. megtérülés és gazdaságosság.Középvezetés tartható-e a költségvetés, tartható-e a költségvetés, milyen volt az intézkedések eredményessége, milyen volt az intézkedések eredményessége, voltak-e megalapozatlan intézkedések voltak-e megalapozatlan intézkedések

42 Intézményi energiagazdálkodás Információs rendszerek Energetikusok szükséges további intézkedések, szükséges további intézkedések, eddigi intézkedések gazdasági hatási, eddigi intézkedések gazdasági hatási, új technikai lehetőségek. új technikai lehetőségek.Dolgozók javult vagy romlott az energiahelyzet javult vagy romlott az energiahelyzet

43 Intézményi energiagazdálkodás Marketing(Reklám)

44 Intézményi energiagazdálkodás Marketing Miért van szükség marketingre? 1. Az energiahatékonyság fontosságának tudatosítása. 2. Energetikus szolgáltatások népszerűsítése. 3. A vezetés meggyőzése, támogatásának fenntartása. 4. Elért eredmények terjesztése az intézményen kívül.

45 Intézményi energiagazdálkodás Marketing

46 Hogyan csináljuk? „Piackutatás” és információgyűjtés. Mennyit fordítsunk marketingre? az idő ötödét, de legalább tizedét, az idő ötödét, de legalább tizedét, a költségvetés legfeljebb 5%-át. a költségvetés legfeljebb 5%-át.

47 Beavatkozás és szabályozás Az állami szerepvállalás eszközei és lehetőségei az energetikában

48 Beavatkozás és szabályozás A piacnyitás és liberalizáció térhódításával egyidőben az állami szerepvállalás egyre csökken. Lehetőségek: jogalkotás jogalkotás közvetlen és közvetett támogatások (elsősorban fogyasztóknak) közvetlen és közvetett támogatások (elsősorban fogyasztóknak) pályázatok. pályázatok.

49 Beavatkozás és szabályozás Magyar Energia Hivatal engedélyezés, hatósági ellenőrzés és felügyelet; engedélyezés, hatósági ellenőrzés és felügyelet; árszabályozás; árszabályozás; fogyasztóvédelem. fogyasztóvédelem.

50 Beavatkozás és szabályozás Jogszabályi előírások Kapcsoltan és megújuló forrásból származó villamos energia kötelező átvétele. (KÁP: kötelező átvételi pénzalap) Kapcsoltan és megújuló forrásból származó villamos energia kötelező átvétele. (KÁP: kötelező átvételi pénzalap) Környezetbarát technológiák ösztönzése. Környezetbarát technológiák ösztönzése.

51 Beavatkozás és szabályozás Fogyasztó oldali befolyásolás Demand Side Management (DSM) árképzés, tarifapolitika és kompenzáció; árképzés, tarifapolitika és kompenzáció; szolgáltató általi direkt beavatkozás. szolgáltató általi direkt beavatkozás.

52 Beavatkozás és szabályozás Az EU energiapolitikai prioritásai Növekvő energia hatékonyság Növekvő energia hatékonyság Valamennyi polgár részére megfelelően működő belső piac megvalósítása a gáz- és a villamos- energia területén Valamennyi polgár részére megfelelően működő belső piac megvalósítása a gáz- és a villamos- energia területén A megújuló energiák támogatása A megújuló energiák támogatása A nukleáris biztonság megerősítése A nukleáris biztonság megerősítése Az európai ellátási rendszerek biztosítása és a külső energiapolitikai kapcsolatok továbbfejlesztése Az európai ellátási rendszerek biztosítása és a külső energiapolitikai kapcsolatok továbbfejlesztése Az energia politikák és a környezetvédelmi, valamint a kutatási politikák közti kapcsolatok fejlesztése. Az energia politikák és a környezetvédelmi, valamint a kutatási politikák közti kapcsolatok fejlesztése.


Letölteni ppt "Energiagazdálkodás. Rövid tartalom Intézményi energiagazdálkodás stratégiai megközelítésben Intézményi energiagazdálkodás stratégiai megközelítésben Fogyasztó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések