Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország helye a világ értéktérképén Keller Tamás (Tárki Zrt)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország helye a világ értéktérképén Keller Tamás (Tárki Zrt)"— Előadás másolata:

1 Magyarország helye a világ értéktérképén Keller Tamás (Tárki Zrt)

2 Öt hulláma volt –1981-1984 –1989-1993 –1994-1999 –1999-2004 –2005-2009 World Value Survey Összesen 97 ország adatai http://www.worldvaluessurvey.org/ Nemzetközi Összehasonlító Értékvizsgálat teljesAz teljes ötödik hullám adatait elemeztük magyarországiAz ötödik hullám magyarországi adatait kérdeztük le 2009-ben

3 Inglehart értékelmélete modernizáció A tradicionális értékeket a világi-racionális értékek váltják fel. Ez a modernizáció folyamatával párhuzamosan történik. poszt-modernizációja A világi-racionális értékek az önkifejezés értékeinek adják át a helyüket a társadalom poszt-modernizációja során. gazdasági folyamatokkal Az értékek változása a gazdasági folyamatokkal összhangban, azok hatására történik Forrás: Inglehart, Ronald (1997): Modernization and Postmodernization – Cultural and Political Change in 43 Societies. Princeton University Press, New Jersey Tradicionális értékek Világi-racionális értékek Önkifejezés értékei Modernizáció Poszt-modernizáció

4 Forrás: Welzel, Christian (2006): A Human Development View on Value Change Trends (1981-2006) http://margaux.grandvinum.se/SebTest/w vs/SebTest/wvs/articles/folder_published /article_base_83/files/presentation.zip (letöltés dátuma: 2007. november 8.) http://margaux.grandvinum.se/SebTest/w vs/SebTest/wvs/articles/folder_published /article_base_83/files/presentation.zip Poszt-modernizáció: Önkifejezés értékei Modernizáció: Világi-racionális értékek A modernizációhoz köthető értékeket felváltja a poszt- modernizációhoz köthető értékek Inglehart értékelmélete

5 Kritikai megjegyzések Keresztmetszetei Keresztmetszetei adatokból nem lehet időbeni változásra vonatkozó kijelentéseket tenni evolucionista Az evolucionista szemléletmód pontatlan fogalmi apparátus használathoz vezet ökológiai tévedés Inglehart az ökológiai tévedés csapdájába esik különbségekről Munkánk során értékrendi különbségekről, nem változásról/fejlődésről beszélünk eltérő Inglehart fogalomhasználatától eltérő elnevezésekkel dolgozunk csak makro-szinten Az eredmények értelmezésénél tudatosítani kell, hogy a kijelentések csak makro-szinten érvényesek Haller, Max (2002): Theory and Method in the Comparative Study of Values – Critique and Alternative to Inglehart. In.: European Sociological Review. 18. évf., 2. szám. Haller kritikai megjegyzései Haller kritikai megjegyzéseinek alkalmazása

6 Tradicionális-vallásos / világi-racionális gondolkodás értéktengely Tradicionális-vallásos / világi-racionális gondolkodás +- (mennyire tarja fontosnak életében a vallást?) Vallásosság (mennyire tarja fontosnak életében a vallást?) (mennyire büszke saját nemzetiségére? ) Hazaszeretet (mennyire büszke saját nemzetiségére? ) (mennyire tartaná jó dolognak, ha növekedne a tekintély tisztelete?) Tekintélytisztelet (mennyire tartaná jó dolognak, ha növekedne a tekintély tisztelete?) (engedelmességre vagy önállóságra nevelné gyermekét?) Engedelmesség (engedelmességre vagy önállóságra nevelné gyermekét?) (mennyire tartja elfogadhatatlannak a válást?) Családközpontúság (mennyire tartja elfogadhatatlannak a válást?) Forrás: Welzel, Christian (2006): A Human Development View on Value Change Trends (1981-2006) http://margaux.grandvinum.se/SebTest/wvs/SebTest/wvs/articles/folder_published/article_base_83/files/presentation.zip (letöltés dátuma: 2007. november 8.) http://margaux.grandvinum.se/SebTest/wvs/SebTest/wvs/articles/folder_published/article_base_83/files/presentation.zip

7 Zárt gondolkodás / nyitott gondolkodás értéktengely Zárt gondolkodás / nyitott gondolkodás + - Szabadság Szabadság (fontosnak tartják-e a szólásszabadság védelmét és a kormánydöntésekbe való beleszólást?) Érdekérvényesítés Érdekérvényesítés (írtak-e már alá petíciót? ) Tolerancia Tolerancia (mennyire megengedők a homoszexualitással kapcsolatban?) Önállóság Önállóság (mennyire érzik úgy, hogy sorsukat képesek befolyásolni?) Bizalom Bizalom (mennyire bíznak az emberekben?) Forrás: Welzel, Christian (2006): A Human Development View on Value Change Trends (1981-2006) http://margaux.grandvinum.se/SebTest/wvs/SebTest/wvs/articles/folder_published/article_base_83/files/presentation.zip (letöltés dátuma: 2007. november 8.) http://margaux.grandvinum.se/SebTest/wvs/SebTest/wvs/articles/folder_published/article_base_83/files/presentation.zip

8 Magyarország a világ értéktérképén Szekularizált és zárt gondolkodás Szekularizált és nyitott gondolkodás

9 Állandóság és változás 1999 2009

10 Felsőfokú végzettséggel rendelkezők

11 A 35 év alatti népesség

12 Gazdasági jellemzők szerint

13 Összegző megjegyzések Megállapítottuk, hogy a Magyarországra jellemző zárt gondolkodásmód  nem jellemző a nyugati kultúrára  nincsen kapcsolatban az ország társadalomszerkezetével  sem a gazdasági fejlettségével  időben ugyanakkor változatlan jellemző

14 Záró megjegyzések Magyarország zárt gondolkodás irányába mutató jellemzői más értéktesztekkel is kimutathatóak A Schwartz értékteszt alapján európai összehasonlításban a magyarok vezetnek a biztonság és változatlanság értékeiben Forrás: Füstös László, Szakolczai Árpád [1999]: Kontinuitás és diszkontinuitás az értékpreferenciákban (1977–1998). In: Szociológiai Szemle. No. 3. Szabados Tímea (2002): Társadalmi indikátorok, társadalmi terek. In.: Füstös László – Guba László (szerk.): Európai Társadalmi Regiszter 2002. MTA Politikai Tudományok Intézete, MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest, 180. A Rokeach értékteszt szerint Magyarország kimagaslik a biztonság értékei vonatkozásában. Hofstede kulturális értékei szerint Magyarországra a bizonytalanságkerülés és az individualizmus jellemző. Az adatok forrása: http://www.geert- hofstede.com/hofstede_dime nsions.php kisebb nagyobb Minél kisebb az index értéke, annál nagyobb jelentőséggel bír! nagyobb nagyobb Minél nagyobb az index értéke, annál nagyobb jelentőséggel bír!

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Magyarország helye a világ értéktérképén Keller Tamás (Tárki Zrt)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések