Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország helye a világ értéktérképén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország helye a világ értéktérképén"— Előadás másolata:

1 Magyarország helye a világ értéktérképén
Keller Tamás (Tárki Zrt)

2 Összesen 97 ország adatai
World Value Survey Nemzetközi Összehasonlító Értékvizsgálat Öt hulláma volt Összesen 97 ország adatai Az ötödik hullám magyarországi adatait kérdeztük le 2009-ben Az teljes ötödik hullám adatait elemeztük

3 Inglehart értékelmélete
A tradicionális értékeket a világi-racionális értékek váltják fel. Ez a modernizáció folyamatával párhuzamosan történik. A világi-racionális értékek az önkifejezés értékeinek adják át a helyüket a társadalom poszt-modernizációja során. Az értékek változása a gazdasági folyamatokkal összhangban, azok hatására történik Önkifejezés értékei Poszt-modernizáció Modernizáció Világi-racionális értékek Tradicionális értékek Forrás: Inglehart, Ronald (1997): Modernization and Postmodernization – Cultural and Political Change in 43 Societies. Princeton University Press, New Jersey

4 Inglehart értékelmélete
A modernizációhoz köthető értékeket felváltja a poszt-modernizációhoz köthető értékek Modernizáció: Világi-racionális értékek Forrás: Welzel, Christian (2006): A Human Development View on Value Change Trends ( ) (letöltés dátuma: november 8.) Poszt-modernizáció: Önkifejezés értékei

5 Haller kritikai megjegyzéseinek alkalmazása
Kritikai megjegyzések Haller kritikai megjegyzéseinek alkalmazása Haller kritikai megjegyzései Munkánk során értékrendi különbségekről, nem változásról/fejlődésről beszélünk Inglehart fogalomhasználatától eltérő elnevezésekkel dolgozunk Az eredmények értelmezésénél tudatosítani kell, hogy a kijelentések csak makro-szinten érvényesek Keresztmetszetei adatokból nem lehet időbeni változásra vonatkozó kijelentéseket tenni Az evolucionista szemléletmód pontatlan fogalmi apparátus használathoz vezet Inglehart az ökológiai tévedés csapdájába esik Haller, Max (2002): Theory and Method in the Comparative Study of Values – Critique and Alternative to Inglehart. In.: European Sociological Review. 18. évf., 2. szám.

6 Tradicionális-vallásos / világi-racionális gondolkodás
Tradicionális-vallásos / világi-racionális gondolkodás értéktengely + - Tradicionális-vallásos / világi-racionális gondolkodás Vallásosság (mennyire tarja fontosnak életében a vallást?) Hazaszeretet (mennyire büszke saját nemzetiségére? ) Tekintélytisztelet (mennyire tartaná jó dolognak, ha növekedne a tekintély tisztelete?) Engedelmesség (engedelmességre vagy önállóságra nevelné gyermekét?) Családközpontúság (mennyire tartja elfogadhatatlannak a válást?) Forrás: Welzel, Christian (2006): A Human Development View on Value Change Trends ( ) (letöltés dátuma: november 8.)

7 Zárt gondolkodás / nyitott gondolkodás
Zárt gondolkodás / nyitott gondolkodás értéktengely + - Zárt gondolkodás / nyitott gondolkodás Szabadság (fontosnak tartják-e a szólásszabadság védelmét és a kormánydöntésekbe való beleszólást?) Érdekérvényesítés (írtak-e már alá petíciót? ) Tolerancia (mennyire megengedők a homoszexualitással kapcsolatban?) Önállóság (mennyire érzik úgy, hogy sorsukat képesek befolyásolni?) Bizalom (mennyire bíznak az emberekben?) Forrás: Welzel, Christian (2006): A Human Development View on Value Change Trends ( ) (letöltés dátuma: november 8.)

8 Magyarország a világ értéktérképén
Szekularizált és zárt gondolkodás Szekularizált és nyitott gondolkodás

9 Állandóság és változás
2009 1999

10 Felsőfokú végzettséggel rendelkezők

11 A 35 év alatti népesség

12 Gazdasági jellemzők szerint

13 Összegző megjegyzések
Megállapítottuk, hogy a Magyarországra jellemző zárt gondolkodásmód nem jellemző a nyugati kultúrára nincsen kapcsolatban az ország társadalomszerkezetével sem a gazdasági fejlettségével időben ugyanakkor változatlan jellemző

14 Záró megjegyzések A Rokeach értékteszt szerint Magyarország kimagaslik a biztonság értékei vonatkozásában. A Schwartz értékteszt alapján európai összehasonlításban a magyarok vezetnek a biztonság és változatlanság értékeiben Magyarország zárt gondolkodás irányába mutató jellemzői más értéktesztekkel is kimutathatóak Hofstede kulturális értékei szerint Magyarországra a bizonytalanságkerülés és az individualizmus jellemző. Minél kisebb az index értéke, annál nagyobb jelentőséggel bír! Minél nagyobb az index értéke, annál nagyobb jelentőséggel bír! Szabados Tímea (2002): Társadalmi indikátorok, társadalmi terek. In.: Füstös László – Guba László (szerk.): Európai Társadalmi Regiszter MTA Politikai Tudományok Intézete, MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest, 180. Forrás: Füstös László, Szakolczai Árpád [1999]: Kontinuitás és diszkontinuitás az értékpreferenciákban (1977–1998). In: Szociológiai Szemle. No. 3. Az adatok forrása:

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Magyarország helye a világ értéktérképén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések