Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közvetítői eljárás pártfogó felügyelői tapasztalatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közvetítői eljárás pártfogó felügyelői tapasztalatai"— Előadás másolata:

1 A közvetítői eljárás pártfogó felügyelői tapasztalatai
Törzs Edit 2008. november 14.

2 Büntetőpolitikai kihívások A komplex büntetőjogi reform céljai
Az alternatív büntetési formák kiszélesítése/A diverzió intenzívebb alkalmazása Bűnmegelőzési, büntetési és integrációs érdekek következetes érvényesítése A kettős nyomtávú büntetőpolitika érvényesítése a megsértett közösség és az áldozat érdekeinek érvényesítése A közösségi büntetések és intézkedések intenzívebb alkalmazása A közösségek bűnmegelőzésben vállalt aktív szerepvállalása A büntetőeljárás egyszerűsítése Költségcsökkentés

3 Közvetítői eljárás - a helyreállító igazságszolgáltatás egyik eszköze
Bűncselekmény: nem elsősorban normasértés, hanem konfliktus, egy valódi személy, vagy a közösség megsértése Sértett érdekeinek előtérbe kerülése A jogkövetkezmény célja a sérelem jóvátétele Aktivitást vár el mind az elkövető, mind a sértett oldaláról Nem stigmatizál; célja az elkövető reintegrációja

4 A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás definíciója a Bktv
A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás definíciója a Bktv.-ben A Bktv. 2. § (1) szerint: „A közvetítői eljárás a bűncselekmény elkövetésével kiváltott konfliktust kezelő eljárás, amelynek célja, hogy a büntetőeljárást lefolytató bíróságtól, illetőleg ügyésztől független, harmadik személy (közvetítő) bevonásával – a sértett és a terhelt (résztvevők) közötti konfliktus rendezésének megoldását tartalmazó, a bűncselekmény következményeinek jóvátételét és a terhelt jövőbeni jogkövető magatartását elősegítő – írásbeli megállapodás jöjjön létre.”

5 A mediáció alkalmazásának törvényi feltételei I. – Btk.
Közvetítői eljárás alkalmazható - egyes személy elleni (Btk. XII. fejezet I. és III. cím), vagy - közlekedési (Btk. XIII. fejezet), vagy - vagyon elleni (Btk. XVIII. fejezet) bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban HA a cselekmény ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő.

6 A mediáció alkalmazásának törvényi feltételei II. – Btk.
Kizáró okok - az elkövető többszörös vagy különös visszaeső, - a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, - a bűncselekmény halált okozott, - a szándékos bűncselekményt az elkövető: a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt, a szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a szabadságvesztés végrehajtásának befejezése előtt, próbára bocsátás, vagy vádemelés elhalasztásának tartama alatt követte el.

7 A mediáció alkalmazásának törvényi feltételei III. – Be.
A büntetőeljárási törvény szabályai: A Be. 221/A. § (3) alapján az ügy közvetítői eljárásra utalható, ha a gyanúsított a nyomozás során beismerő vallomást tett, a gyanúsított vállalja, és képes a sértett kárát megtéríteni vagy a bűncselekmény káros következményeit más módon a sértettnek jóvátenni, a gyanúsított és a sértett is hozzájárult a közvetítői eljárás lefolytatásához, valamint - a bűncselekmény jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított személyére tekintettel a bírósági eljárás lefolytatása mellőzhető, vagy megalapozottan feltehető, hogy a bíróság a tevékeny megbánást a büntetés kiszabása során értékelni fogja.

8 Kik járnak el mediátorként?
Erre a feladatra külön kiképzett pártfogó felügyelők (jelenleg 70 fő) 2008-tól az Igazságügyi Hivatallal szerződött, képzett ügyvédek (jelenleg 42 fő) Mindenkinek mentori rendszer, továbbképzés

9 A közvetítői eljárás folyamata
bíróság vagy ügyész kérhet pártfogó felügyelői véleményt, emellett kötelezően meghallgatja a feleket, kéri hozzájárulásukat ügyészi határozat vagy bírói végzés a büntetőeljárás felfüggesztéséről és az ügy közvetítői eljárásra utalásáról (a felfüggesztés időtartama max. 6 hónap) A megyei hivatalhoz érkezést követően az illetékesség vizsgálata, szükség szerint hiánypótlás, kapcsolatfelvétel a felekkel, a terhelt és a sértett személyes találkozásának előkészítése. 15 napon belül ki kell tűzni az első közvetítői megbeszélés időpontját, és arra az alapvető tájékoztatást is tartalmazó idézést kell küldeni. 1.

10 a megállapodás megkötése
A közvetítői eljárás folyamata MEDIÁCIÓS ÜLÉS közvetítői megbeszélés, amelyen terhelt és sértett is személyesen jelen van a megállapodás megkötése ha ez megszületik, írásba kell foglalni, a jelenlévő felek kapnak belőle 2.

11 A mediátor szerepe Pártatlan, nem hoz döntést, nem ad tanácsot
Kérdésekkel segíti a felek kommunikációját A felek közötti kommunikáció minőségét változtatja meg Segíti a feleket érzelmeik és szükségleteik megfogalmazásában Bizalmat épít Megállapodás realitáskontrollja Megállapodás utánkövetése

12 A mediációs ülés folyamatának áttekintése
Első szakasz: Bevezetés Második szakasz: Megszakítás nélküli idő Harmadik szakasz: Eszmecsere Negyedik szakasz: Megállapodás kidolgozása Ötödik szakasz: A megállapodás megírása Hatodik szakasz: Az ülés lezárása

13 Néhány módszertani tapasztalat a mediációs ülésekről
Beismerő vallomás és felelősségvállalás Kártérítés vagy jóvátétel? Mediáció nem természetes személy sértettekkel Mediáció fiatalkorúakkal

14 3. A közvetítői eljárás folyamata (folytatás)
A megállapodásban foglaltak teljesítése, vagy a teljesítés megkezdése a befejezéstől számított 15 napon belül jelentés (+ megállapodás) küldése az ügyet közvetítői eljárásra utaló ügyésznek vagy bírónak, a sértettnek, a terheltnek, képviselőiknek A közvetítő (hosszabb teljesítés esetén a pártfogó felügyelő) ezt követően is figyelemmel kíséri a megállapodásban foglaltak teljesítését. Ha a terhelt nem teljesít, vagy a sértett magatartása miatt nem lehet teljesíteni, erről a közvetítő az ügyészt vagy a bíróságot értesíti. 3.

15 Tevékeny megbánás – Btk.
A sikeres mediáció: Büntethetőséget megszüntető ok: Felnőtt korúaknál a max. 3 évi szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények esetében Fiatalkorúaknál a max. 5 évi szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények esetében 2. A büntetés korlátlanul enyhíthető: Felnőtt korúaknál a min. 3 max. 5 évi szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények esetében

16 Terheltek és sértettek elégedettsége
1580 vizsgált kérdőív; külön sértett, terhelt Harmaduk hallott korábban a mediációról Előzetes tájékoztatással való elégedettség – 96,3% Voltak-e zavaró körülmények – 12% Mennyire volt elégedett a közvetítő munkájával – 95,7% Mennyire felelt meg érdekeinek az eljárás – S: 97,5% T: 96%

17 Mediátorok tapasztalatai
A válaszadók ügyeinek 78%-ában született megállapodás – sikertelenség oka legtöbbször az elkövető távolmaradása Kevés azon megállapodások száma, amely túlmutat a bocsánatkérésen és az anyagi jóvátételen Az első évben problémát a tapasztalat hiánya jelentette – ebben segített a mentori rendszer, képzések, konzultációs lehetőség Társszervekkel való kapcsolat jó, de jónak tartanának közös képzéseket, több közös szakmai rendezvényt Javaslatok: felfüggesztési határidő, mediációra utalható bűncselekmények körének szélesítése Általános visszajelzés: kihívás, sok sikerélmény, pozitívan nyilatkoztak a módszerről

18 Hogyan járul hozzá a mediáció a büntetőeljárások gyors befejezéséhez?
Az ügyek 80%-át már az ügyészségi szakban mediációra utalják (2008) A legfeljebb 6 hónapos felfüggesztési határidőn belül az ügyek 80 %-ában születik megállapodás. A megállapodással végződő ügyek felében a megállapodás a felfüggesztést követő 2 hónapon belül megszületik. A vizsgált megállapodások több mint 80%-a a felfüggesztés időtartamán belül teljesült is. A vizsgált ügyek 80%-ában a megállapodás létrejöttétől számított 3 hónapon belül sor került a büntetőeljárás megszüntetésére.

19 Megállapodások vizsgálata
Túlsúlyban az anyagi jóvátételt tartalmazó megállapodások. A kutatásban 300 olyan megállapodás elemzése, amelyekben szerepelt nem anyagi jóvátétel. Típusok: 1.) szimbolikus gesztusgyakorlás 2.) kapcsolat lezárására vonatkozó megállapodás 3.) a személyes kapcsolat javítása 4.) az eredeti állapot helyreállítása 5.) a sértett valamely egyéb szükségletét kielégítő megállapodások

20 Néhány statisztikai adat 2008. I. félévéről

21 2008. első félév összes érkezett ügyek száma megyei bontásban

22 Érkezett ügyek száma havonta

23 Megállapodások teljesülése a 2008. első félévében befejezett ügyekben

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A közvetítői eljárás pártfogó felügyelői tapasztalatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések