Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Népszerű fogalom manapság a környezettudatosság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Népszerű fogalom manapság a környezettudatosság."— Előadás másolata:

1

2 Népszerű fogalom manapság a környezettudatosság.
Sokat használják olyan témakörben is, amihez igazából nincs sok köze. A környezettudatosság olyan cselekmények sorozata, amelyek a környezet, az élőhelyek, a sokféleség védelmében vállalt tudatos felelősségvállalást tartják szem előtt.

3 -A környezettudatos szemléletet és gondolkodásmódot ki kell alakítani és fenn kell tartani.
- Ami a legfontosabb, hogy a berögzült, környezetre káros szokásokon kell változtatni, ami kezdetben lemondásokkal és adott esetben pénzügyi ráfordításokkal jár, hosszabb távon viszont megtérülnek a befektetések. - A környezettudatosság fogalma együtt jár a fenntarthatóságéval.

4 A Nemzeti Környezetvédelmi Programban (NKP) lévő környezettudatosságra vonatkozó célok .
 - Oktatás: már fiatalon el kell kezdeni. Az oktatási törvény változtatásával belekerült a környezeti és egészségnevelési program. Létrejöttek a környezettudatosságot támogató nemzeti szintű támogató keretrendszerek, mint a zöld óvodák, iskolák, valamint egyéb fejlesztési és tehetséggondozási programok. A program célja az iskolákban, oktatási intézményekben a környezettudatosság és a fenntarthatóság fejlesztése, oktatási segédanyagokban való részletes kifejtése, a további megkezdett programok folytatása, valamint az együttműködés fejlesztése a kisebb közösségek, szülők, iskolák között. A szakképzés fontos terület a környezettudatos szemléletmód elterjedése és helyes használata céljából. Fontos eredménye volt az elmúlt időszaknak, hogy megalakult a Környezettudatos Szakképző Iskola Hálózat. A cél a környezeti, természeti és vízügyi szakképzés hatékonyságának és igényességének növelése, nem szakmai végzettségek esetén a környezettudatosság és fenntarthatóság szerepének hangsúlyozása, a környezetvédelmi végzettséggel rendelkezők munkába állásának megkönnyítése. A felsőoktatási intézmények képzési programjának szerves része kell legyen a környezettudatosság. A szemléletformálás akkor hatékony, ha az a mindennapokban is megjelenik, célja, hogy a lakosság tájékozott legyen.

5  - Környezettudatos termelés és fenntartható fogyasztás: kutatások alapján elmondható, hogy a jelenlegi gazdasági és fogyasztási szokások nem fenntarthatóak. A népesség és az ipari termelés hatására a természeti erőforrások kimerülőben vannak, míg a hulladékok mennyisége egyre növekszik. „Olyan termelési módszereket és fogyasztási szokásokat kell elterjeszteni, amelyek a társadalom és az egyén valódi jólétét, a társadalmi esélyegyenlőséget, igazságosságot szolgálják, egyúttal megvalósítva az erőforrásokkal való fenntartható és takarékos gazdálkodást, elkerülve a környezeti értékek pusztulását.” (NKP). A hazai életben a fenntartható fogyasztás magatartásformái alig terjednek, aminek a fő oka a reklámokban elhangzó ellentétes tartalmak (vegyél, fogyassz, és ne gondolkodj!). A cél a tudatos vásárlás szintjének emelése, a fenntartható fogyasztási alternatívák versenyképességének növelése, a fogyasztói érdekvédelemben a fenntarthatóság érdekeinek képviselése. A környezettudatos termelés nehezebb téma, adott esetben ugyanis jelentős beruházásokkal járhat. Cél ezért a környezetterhelés mértékét csökkentő és segítő elvek bevezetése és alkalmazása (irányítási rendszerek, életciklus-elemzés), valamint az átlátható, számon kérhető vállalati működés.

6  - Környezeti információkhoz való hozzáférés: a környezeti információk a vonatkozó jogszabályok szerint nyilvánosak. Egyre nagyobb igény mutatkozik ezek hozzáférésére az egyének vagy a cégek, vállalatok részéről. A mai világban ennek feltétele egy megfelelő információs háttér. A Környezetvédelmi Minisztérium Országos Környezetvédelmi Információs Rendszere (OKIR) nemrég került beüzemelésre, és számos hasznos információval szolgál az érdeklődő közönségnek. A Zöld-Pont Irodák Országos Hálózata országos lefedettséget biztosító, egységes tartalmat közvetítő egyablakos ügyintézést tesz elehetővé. A Környezetvédelmi Tanácsadó Irodák Hálózata az egész országot lefedő, lakossági tanácsadásban jártas irodák hálózata.

7 A turizmus környezeti hatásainak felmérése, tudatosítása:
A turizmus a fenntartható fejlődés elérésének kérdésében kiemelt jelentőséggel bír: a szabadidő minőségi eltöltésén keresztül szolgálja az életminőség javítását, hozzájárul a helyi közösség szociális jólétéhez munkaalkalmat teremtő és gazdasági potenciálján keresztül, illetve kölcsönhatásban áll az 59 természeti, kulturális és épített környezet állapotával (terhelési potenciál és turisztikai vonzerő). Utóbbi szempont miatt a turizmus hosszú távú eredményességének záloga a természeti környezet értékeinek megőrzése.” (NKP). A turizmusnak több hátrányos és több előnyös tulajdonsága is van. Előbbinél említhető az utazás során felszabaduló üvegházgázok mennyisége, ami annál több, minél messzebb utazik valaki. Előnye a pozitív irányú tudatformálás, az ország vagy a világ természeti, környezeti és kulturális értékeinek megismerése.

8 AZ EGYESÜLET CÉLJA Az Ócsai Tájvédelmi Körzet természeti és kulturális értékeinek megóvása, megismertetése, valamint ismeretterjesztő előadások tartása. Elősegítjük ezen értékek megismerésére irányuló turizmust és idegenforgalmat. Támogatnánk az ócsai önkormányzat idegenforgalmi koncepciójának kidolgozását.

9 Ócsán működő turizmussal foglalkozó civil szervezetek
1980 Templom Alapítvány 1998 Ócsai Természetvédelmi és Idegenforgalmi Közhasznú Egyesület 2003 Pince Egyesület 1974 Madárvárta Egyesület

10 Az elmúlt évek történései :
1990 – töl napjainkig 90 000 fő vendéget fogadtunk. kulturális rendezvényeinken( Gregor koncert 3200 fő Világ Táncosai fő

11 Bábáskodtunk a Tourinform iroda létrehozásában
Javaslatot tettünk az Ócsai önkormányzat idegenforgalmi koncepciójának kidolgozására    Terveik: Ócsai Művészeti Fesztivál szervezése - Ócsai zenei napok folytatása - Honlapunk frissítése Terveink között szerepelt kistérségi civil szervezetek szövetségének létrehozása. A szövetség célja hozzájárulni és elősegíteni a kistérségben a turizmus fejlesztését, mely a kistérség jövője szempontjából alapvető fontosságú. Segítjük az Ócsai ,és térségi civil szervezetek Nemzeti Civil Alapprogramhoz benyújtott működési és szakmai pályázatainak elkészítését. (NEA, Nemzeti Együttműködési Alap)

12 Marketing : Utazás kiállításokon 8 alkalommal vettünk részt
Az Ifjúsági szálláshelyek kiállításán rendszeresen képviseltettük az egyesületet Az évek során 80 000 db Ócsát népszerűsítő szórólapot , plakátot készítettük . Egyesületünk rendelkezik marketing tervel.

13 Utazás kiállítás

14 Így kezdődött

15

16

17 Ócsai Zenei Napok

18 A zenei napok előzetese
Részlet a koncertből

19 A világ táncosai

20 Jótékonysági koncertek

21 1 % kampány

22 1 % kampány koszonjuk-eDvt8gfLHb2C76jE

23 Selyemréti tanösvény

24

25

26 Madárvárta

27 Nagy az érdeklődés

28 Pincesor

29

30 Köszönöm a figyelmet www.ocsainfo.hu

31 A vendégek befogadásáról és gyámolításáról
„A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén… Mert amiként külön-különb tájakról és tartományokról jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli. Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.” /Szent István király: Intelmek/


Letölteni ppt "Népszerű fogalom manapság a környezettudatosság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések