Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A turizmusról és vendéglátásról szóló törvény előkészítése különös tekintettel a TDM szervezeti rendszerre GKRTE Közgyűlés, 2012. április 20. Fodor Olivér.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A turizmusról és vendéglátásról szóló törvény előkészítése különös tekintettel a TDM szervezeti rendszerre GKRTE Közgyűlés, 2012. április 20. Fodor Olivér."— Előadás másolata:

1 A turizmusról és vendéglátásról szóló törvény előkészítése különös tekintettel a TDM szervezeti rendszerre GKRTE Közgyűlés, 2012. április 20. Fodor Olivér osztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

2 2 Tartalomjegyzék A turizmusról és vendéglátásról szóló törvény-tervezet TDM szervezeti rendszer működése

3 3 A turizmust és a vendéglátást törvényi szinten a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szabályozza Szétaprózott végrehajtási jogszabályok Átfogóan egy törvényben szükséges rendezni a turisztikai és vendéglátó tevékenységeket valamint az alacsonyabb szintű végrehajtási jogszabályok felhatalmazásait Jelenlegi helyzet

4 4 A szabályozási területek Alapvető elvek, célkitűzések, definíciók Állami és területi feladatok/szervezeti felépítés Turizmusfejlesztési és vendéglátóipari stratégia A fejlesztések pénzügyi forrásai Turisztikai tevékenységekre vonatkozó előírások, hatósági jogkörök és feladatok, adatkezelés, szankciók, illegális tevékenységvégzés Vendéglátó tevékenységre vonatkozó szabályozás, tevékenységformák

5 5 A turisztikai tevékenységek gyakorlásának szabályai Az idegenvezetői, konferenciaszervező, lovas, szálláshely, tartós szálláshasználati (pl. time-share) szolgáltató, utazásszervező és utazás közvetítő tevékenységekre vonatkozó sajátos követelmények keretszabályai (nyilvántartásba vétel, előzetes bejelentés, személyi feltételek, stb.) A részletes szabályozás továbbra is alacsonyabb szintű (kormány, miniszteri) rendeletekben történik. Turisztikai és vendéglátó hatóság: nem új szervezet, hanem a végrehajtási rendeletben lesz nevesítve

6 6 A vendéglátó tevékenységek gyakorlásának szabályai A vendéglátó tevékenységformák felsorolása (melegkonyhás vendéglátóhely, cukrászda, egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhely, italüzlet, központi vendéglátó termelőüzem,zenés, táncos szórakozóhely, rendezvényi étkeztetés, lakásétterem) A tevékenység részletes szabályozására kormány- rendelet készül Személyi feltétel: szakképesítési követelményeket miniszteri rendelet fogja szabályozni

7 7 Az egyeztetés folyamata 2012. február 8-17: Közigazgatási egyeztetés és 26 szakmai szervezet általi véleményezés Március 8-13: Konzultáció a tárcákkal Március 21-22: Konzultáció a szakmai szervezetekkel 2012. március 26 - április 6: Nyílt társadalmi vita 2012. április 4 - Parlamenti nyílt nap Cél: egységes álláspont kialakítása a tervezetről

8 8 A TDM szervezeti rendszer Alapelvek A TDM szervezetben nélkülözhetetlen a települési önkormányzat, a vállalkozások (attrakciók, turisztikai szolgáltatók) és civil szervezetek együttes részvétele A TDM szervezet döntéshozatali rendjében az önkormányzat nem rendelkezhet többséggel Az önkormányzat átadja a TDM szervezetnek a turizmussal kapcsolatos feladatokat (termékfejlesztés, projektmenedzsment, turisztikai információs rendszer, marketing), és bevonja a döntéshozatalba

9 9 A TDM működésének alapelvei Önkéntesen létrejövő nonprofit szervezet (Kft., egyesület) A regisztráció célja A pályázó szervezetek működési feltételeinek ellenőrzése Egységes elvek szerint működő szervezeti hálózat kialakításának elősegítése A helyi – térségi - regionális TDM szervezetek alulról épülő szervezeti rendszert alkotnak Nemzeti TDM feladatok – Magyar Turizmus Zrt.

10 10 Szakmai elvárások I. Szervezeti keretek létrehozása (vállalkozói reprezentativitás, döntéshozatali eljárás és tagdíj rendszer) Helyi TDM szervezet feladatai – Termékfejlesztés, projektmenedzsment: attrakció és turisztikai szolgáltatások fejlesztése, attrakciófejlesztés projektmenedzsmentje, regionális vonzerőleltárhoz adatgyűjtés, kínálati profil megalapozása – Turisztikai információs rendszer működtetése: információs iroda működtetése, látogatómenedzsment – Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés – Marketing tevékenység: hozzájárulás a térségi promóció megvalósításához, részvétel kártyarendszer kialakításában – Szemléletformálás, oktatás, képzés: turistabarát szemléletmód terjesztése szolgáltatók körében – Monitoring: adatgyűjtés a turizmus hatásának elemzéséhez – Fogyasztói elégedettség mérése: a fogyasztói visszajelzések megválaszolása

11 11 Szakmai elvárások II. Térségi TDM szervezet feladatai – Termékfejlesztés: kutatási módszertan készítése, egyedi kínálati profil kialakítása, programszervezés, ajánlatok összeállítása – Turisztikai információs rendszer: térségi látogatóközpont működtetése, szállás foglalási rendszer, turisztikai táblarendszer – Együttműködés – Marketing: koncepció készítése, térségi arculat kialakítása, turisztikai kártyarendszer – Szemléletformálás: minőségbiztosítás – Monitoring: turizmus hatásainak elemzése, kutatás – Fogyasztói elégedettség mérése: egyedi arculatot támogató minőségbiztosítás TDM menedzser kiválasztása (pályázat, képzettség, összeférhetetlenség)

12 12 Szakmai elvárások III. Középtávú együttműködési megállapodás az önkormányzattal Idegenforgalmi adó (IFA) kivetése TDM szervezet fenntartható finanszírozása: önkormányzati forrásátadás, tagság hozzájárulása a feladatok megvalósításához Szolgáltatások a tagok/külső partnerek felé Tagsági kör bővítése

13 13 A TDM regisztráció Önkéntes, ingyenes, folyamatos Nem hatósági eljárás 2012. április 16-i helyzet 86 beérkezett kérelem 66 regisztrált szervezet A regisztráció eredménye 61 helyi szervezet 5 térségi szervezet

14 14 A szabályozás kérdései Az önkéntesség fenntartása mellett az egységes működési keretek, feladat megosztási rendszer kialakítása A helyi, térségi, regionális TDM szervezeti szintek szerinti feladatok definiálása A rendszer működési logikája – alulról építkezés – legyen egységes az egész országban A szakmai regisztráció kötelezővé tétele Az önkormányzati finanszírozás normatív szabályozása

15 15 Köszönöm a figyelmet! Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Email: oliver.fodor@ngm.gov.hu oliver.fodor@ngm.gov.hu


Letölteni ppt "A turizmusról és vendéglátásról szóló törvény előkészítése különös tekintettel a TDM szervezeti rendszerre GKRTE Közgyűlés, 2012. április 20. Fodor Olivér."

Hasonló előadás


Google Hirdetések