Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő."— Előadás másolata:

1 Pedagógus életpálya Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

2 „ A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedék hazafias nevelése és minőségi oktatás érdekében” – született meg a évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről.

3 A McKinsey jelentés: „ Az iskolarendszer minősége a tanárok teljesítményétől függ”
"A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa." /Karácsony Sándor/

4 A pedagógusok ma Társadalmi presztízs alacsony,
Kevesen választják a pedagógus pályát; nem látják a szakmai előrelépés, fejlődés lehetőségeit, pályaelhagyók száma nőtt, A bolognai rendszerű képzés hatása, Növekedett a pedagógusok terhelése.

5 A pedagógusok helyzetének változása
A pedagógusképzés megújítása, Kiszámítható előmeneteli rendszer lehetősége - életpálya, A pedagógus életpálya-modellben a képzés, a pályakezdők mentorálása, és a pedagógusok egész pályafutás alatt zajló – szakmai fejlődése egységes rendszerré kell, hogy összeálljon.

6 Teljesítményalapú rendszerek
Egyéni teljesítménybérek. Iskolaalapú javadalmazás. Az életpálya-modell koncepció az „egyéni teljesítmény” értékelésén alapul.

7 Az életpálya célja Cél: A pálya vonzóvá tétele, kiszámíthatóság,
A jó pedagógusok megtartása, A köznevelési rendszer minőségének javítása, Emelkedhet a pedagógusoknak jelentkezők száma, A pálya presztízse nő, Az egyéni érdemeket honorálja, hivatástudat. Motiválja a tanárokat a saját karriercéljuk érvényesítése.

8 A pedagógus előmeneteli rendszer
Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény § A Nkt. 95. § (3) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer szeptember 1-én lép hatályba.

9 Az életpálya 1. fokozat: Gyakornok 2. fokozat: Pedagógus I.
3. fokozat: Pedagógus II. 4. fokozat: Mesterpedagógus feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés 5. fokozat: Kutatótanár feltétele: PhD, 8/14 év gyakorlat, 2. minősítés)

10

11

12 A minősítő vizsga és eljárás 1.
Nkt. 62.§: A minősítési eljárás során minden pedagógusra egységes, nyilvános szabályok vonatkoznak. A minősítő bizottság a pedagógus teljes körű tevékenységét és az intézmény pedagógiai programja, SZMSZ-e, pedagógus munkaköri leírása alapján vizsgálja. Nkt. 65. § (8) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás részletes szabályait, a sikeres minősítő vizsgához és minősítési eljáráshoz, az alkotói szabadság igénybevételéhez szükséges követelményeket külön jogszabály állapítja meg.

13 Minősítő vizsga és minősítő eljárás 2.
Minősítő vizsga: a Gyakornok részére. Minősítő eljárás: a pályán lévő pedagógusnak. A minősítést a kormányhivatal szervezi. A minősítésre a pedagógus a kormányhivatalnál jelentkezik. A minősítési eljárás összetett folyamat a minősítés szempontjai, az eljárásban résztvevők, a módszerek és a minősítő eljárás időtartama tekintetében is.

14 Nem felelt meg Ha a Gyakornok a megismételt minősítő vizsgán,
vagy a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus a megismételt minősítési eljárás eredményeként „nem felelt meg” minősítést kapott, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik.Nkt. 64. § (8)

15 Jogorvoslat, ha nem felelt meg
A pedagógus a minősítő vizsga és a minősítési eljárás hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.

16 A bizottság tagjai A megyei kormányhivatal által delegált, felkészített szakértő A fenntartó szándékait is képviselő intézményvezető a.) A pedagógusképző intézmény felkészített oktatója b.) A Pedagógus Kar szakértője /a kar megalakulásáig a minősítendő pedagógussal hasonló munkakörben dolgozó minősített pedagógus.

17 A minősítési szempontok
A bizottságnak figyelembe kell venni többek között: A pedagógussal készített interjút és önértékelést (portfóliót) Az intézményvezető összegző véleményét Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésen készült jegyzőkönyveket A foglalkozás-megfigyelések eredményeit A pedagógus munkájával kapcsolatos dokumentumokat A munkaközösség-vezetők, a diákok és a szülők véleményét

18 A szakértő személye a) felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel; pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal; továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, valamint akit pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, vagy a pedagógus-munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta tíz évnél kevesebb idő telt el, vagy b) rendelkezik a hivatal engedélyével

19 Élet-pálya elemek Illetményalap Jutalom Kereset kiegészítés Pótlékok
Alkotói szabadság Nyugdíj előtti munkaidő csökkentés lehetősége

20 Illetményalap Az illetményalap figyelembe veszi az iskolai végzettséget. A mindenkori minimálbér összegének függvényében változik A pedagógus, (Gyakornok kivételével) a pedagógus-munkakörben töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik. A rendszer bevezetését követően a Pótlékokkal járó, egyes „többletfeladatok” (osztályfőnökség, mentori munka stb.) ellátásának már feltétele lesz a minősítés és megfelelő fokozat megléte.

21 Illetményalap A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt, az illetményalap százalékában a Nkt. 65. § (1) 7. melléklete állapítja meg. Főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan százaléka Nkt. 65. § (2) Egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka Nkt. 65. § (2)

22 A garantált illetményalap %-ban - 7. sz. melléklet

23 Az illetményalap összege
Kategória/év Gyakornok (forintban) Pedagógus I. Pedagógus II. Mester pedagógus Kutató tanár 1. 0-2/4 2. 3-5 3. 6-8 4. 9-11 5. 12-14 6. 15-17 7. 18-20 8. 21-23 9. 24-26 10. 27-29 11. 30-32 12. 33-35 13. 36-38 14. 39-41 15. 42-44

24 Az illetményalap összege
Kategória/év Gyakornok (forintban) Pedagógus I. Pedagógus II. Mester pedagógus Kutató tanár 1. 0-2/4 2. 3-5 3. 6-8 4. 9-11 5. 12-14 6. 15-17 7. 18-20 8. 21-23 9. 24-26 10. 27-29 11. 30-32 12. 33-35 13. 36-38 14. 39-41 15. 42-44

25 2013. 09. 01. főiskolai végzettséggel
Forrás: Petróczi Gábor .

26 2013. 09. 01. egyetemi végzettséggel
Forrás: Petróczi Gábor

27 Jutalom éves összege Nkt. 65. § (4)
Nem haladhatja meg: Intézményvezető esetében a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 15 %-t, Beosztott esetében az éves illetményének, munkabérének 15 %-t.

28 Kereset kiegészítés Nkt. 65. § (5)
Az intézmény vezetésében résztvevők részére: Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézmény többi vezetőjét az intézményvezető kereset-kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 10 %-t.

29 Pótlékok 8. sz. melléklet

30 Forrás: Petróczi Gábor http://www. petroczi. eoldal

31 Alkotói szabadság Nkt. 65. § (5)
A legalább Pedagógus II. fokozatot elért pedagógus tízévenként – tudományos kutatáshoz, vagy egyéni tudományos továbbképzésen való részvételhez – legfeljebb egy évi fizetés nélküli szabadságot vehet igénybe. (segítheti: ösztöndíj, pályázat, felkérés stb.)

32 Nyugdíj előtti munkaidő csökkentés
Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus, óvodai dajka választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat, illetménye, munkabére pedig csak a munkaidő-csökkentés arányának ötven százalékával csökken. Azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus munkakörben vagy óvodai dajkaként.

33 Újabb kormányrendelet fogja rögzíteni
a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez szükséges követelményeket, a minősítő bizottság működését, a szakmai kritériumokat az eljárások során adható minősítések feltételeit, a garantált illetményt, a megismételt minősítő vizsga és minősítési eljárások költségét, valamint az ezért kérhető díj mértékét, befizetésének szabályait.

34 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés
Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét A pedagógiai-szakmai ellenőrzés ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést az Oktatási Hivatal szervezi a kormányhivatal közreműködésével Az ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése

35 Az intézmény ellenőrzését legalább három szakértőből álló csoport végzi
A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatát jegyzőkönyvben rögzíti Az ellenőrzésben az a köznevelési szakértő vehet részt, aki a külön jogszabályban előírt továbbképzés követelményeit teljesítette A köznevelési intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása során az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés eredményét figyelembe kell venni Az ellenőrzés eredményei beszámítanak a pedagógusok minősítésébe

36 Pedagógus Vezető Intézmény Előzetes felkészülés
pedagógiai dokumentumok vizsgálata vezetői elemzés vizsgálata (önértékelés) szakértői egyeztetés, pedagógiai dokumentumok vizsgálata legutóbbi ellenőrzés eredményének vizsgálata vezetői pályázat, legutóbbi ellenőrzés eredményének vizsgálata fenntartói nyilatkozat, egyéb dokumentumok ellenőrzése, mérési eredmények vizsgálata Helyszíni ellenőrzés dokumentumelemzés, óralátogatás dokumentumelemzés, óra/tevékenység/foglalkozás látogatás int. bejárása megbeszélés 2 óra megbeszélés 1 óra interjú 30 perc interjú fenntartóval, vezetővel interjú fenntartóval, vezetővel, tanulókkal, szülőkkel Lezárás összegzés, szakértők értékelnek

37 Folyamatban van: A minősítési szempontrendszer kidolgozása
Értékelőlapok kidolgozása A minősítések eljárásrendjének kidolgozása Képzési programok kidolgozása Képzők képzése Szakértők képzése Pilot projektek lebonyolítása Korrekció

38 TÁMOP programok OFI, OH, Educatio TÁMOP 3.1.1.: XXI. sz. közoktatás
1. Tartalmi fejlesztések (kerettantervek, iskolai implementáció, hatásvizsgálat) 2. Pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének felülvizsgálata 3. A nevelést-oktatást fejlesztő pilóta programok: ökoiskola, egésznapos iskola, komplex művészeti nevelés, természettudományos nevelés, gyakorlati életre nevelés, felzárkóztatás, jó gyakorlatok 4. A köznevelés ágazati irányítási és szakmapolitikájának támogatása

39 TÁMOP programok TÁMOP 3.1.5: A pedagógusképzés támogatása
1. Szaktanácsadói rendszer szakmai, tartalmi kereteinek felülvizsgálata- pilóta program 2. Meglévő képzések felülvizsgálata 3. Pedagógus életpálya-modell Pályakezdők speciális segítése: szempontrendszer kidolgozása a jelentkezők elkötelezettségének mérésére; gyakornoki évek szakmai segítése; vizsgarendszer feltételeinek kidolgozása; Szaktanácsadók felkészítése az értékelés- minősítés folyamatában való részvételre- pilóta programok Minősítési eljárás szakmai feltételeinek kidolgozása- bizottság tagjainak felkészítése

40 TÁMOP programok TÁMOP 3.1.8: Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban
A tanulói teljesítménymérés rendszerének továbbfejlesztése Intézményi önértékelés és külső értékelés rendszerének fejlesztése - pedagógiai szakmai ellenőrzés rendszere Az intézmények minőségfejlesztési folyamatának fejlesztése MKKR fejlesztése

41 Forrás 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
Thaisz Miklós: Pedagógus életpálya SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértő Iroda felhívása Petróczi Gábor: Fizetések az új pedagógus életpálya modellben

42 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Mosolits Lászlóné mosolitsne
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Mosolits Lászlóné


Letölteni ppt "„ A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések