Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hatvani Erzsébet főigazgató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hatvani Erzsébet főigazgató"— Előadás másolata:

1 Hatvani Erzsébet főigazgató
Beszámoló az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata évi tevékenységéről a szakmai kapcsolatok tükrében Hatvani Erzsébet főigazgató Országos Bűnmegelőzési Bizottság 2007. március 20.

2 Misszió A Pártfogó Felügyelői Szolgálat célja a bűnismétlés kockázatának csökkentése. A pártfogó felügyelő az alternatív büntetések végrehajtásával, az elkövető szükséges mértékű és következetes ellenőrzésével elősegíti a büntetőjogi következmények maradéktalan érvényesülését, a közösség védelmének erősítését; támogató tevékenységével növeli az elkövető társadalmi integrációjának esélyét. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat a helyreállító igazságszolgáltatás elve alapján működik. Célja, hogy az elkövető szembesüljön tettének következményeivel, s hogy az áldozat, a megsértett közösség és a bűnelkövető közötti közvetítéssel a bűncselekmény okozta károk mérséklődjenek.

3 Igazságügyi Hivatal Összes ügy: ~250000 8479 43834 77748 ~22128 ~98000 Létszám: 804

4 Az Igazságügyi Hivatal
2006. január 1-jétől az IRM integrált, dekoncentrált szerve. ● pártfogó felügyelői tevékenység (2003. július 1-je) ( ügy/2006) ● jogi segítségnyújtás (2004. április 1-je) ( ügy/2006) ● áldozatsegítés (2006. január 1-je) (8.749 ügy/2006) ● kárpótlási feladatok (2006. január 1-je) ( ) ● lobbitevékenységgel kapcsolatos feladatok (2006. szeptember 1-je) (96+16)

5 A Pártfogó Felügyelői Szolgálat
2003. július 1-je, intézményi reform ● környezettanulmány készítése (14.460) ● pártfogó felügyelői vélemény készítése (2.617) ● közérdekű munka szervezése és ellenőrzése (14.858) ● pártfogó felügyelet végrehajtása (43.319) ● utógondozás (2.494) ● felkészülés a büntetőügyi közvetítői feladatok (mediáció) ellátására

6 Igazságügyi Hivatal

7 Igazságügyi Hivatal

8 Az alternatív, közösségi szankció
Az Európa Tanács Ajánlása /Recommendation No. R(92)16/ a közösségi büntetések és intézkedések európai minimumszabályairól ● a szabadságvesztés alternatívája ● szabadságkorlátozó kontroll és a reintegrációs támogató elemek egyéniesített egyensúlya ● az elkövetőt nem szeparálja, hanem integrálja a közösségbe ● a központban nem a megfosztás passzív elszenvedése, hanem az aktív felelősségvállalás áll ● a feltételek jogkövetkezmények melletti teljesítését a pártfogó szervezet támogatja és ellenőrzi, aki a közösség bevonásáért is felel ● preventív és resztoratív elemek ● a közösségi jelleg felértékelődése

9 A közösségi jelleg megerősödését előidéző körülmények
● A börtönnépesség növekedése ● Biztonságvesztés és a bűnözési félelem növekedése ● Költséghatékonyság igénye ● Kettős nyomtávú büntetőpolitika elve ● Sértett igényei ● Komplex megközelítés igénye, az együttműködés intenzitása

10 A közösségi jelleg felerősödése a pártfogó felügyelő módszer és eszköz együttesében
● Kontroll ● Támogatás Eszköz ● Egyéni esetkezelés ● Csoportos technikák, közösségi foglalkoztató, esetmegbeszélés, mediáció (Az egyik leghatékonyabb beavatkozási módnak számítanak a kognitív magatartás alakítás módszerei . Indulatkezelés, problémamegoldó technikák, a társadalmi életben való jártasság növelését szolgáló tréningek. Az Európa Tanács 20/2003. sz. Ajánlásának Kommentárja a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszeréről)

11 Közösségi jelleg felerősödése az együttműködésben
Miért? ● új típusú kihívások ● megfelelő válasz (időben, célzottan, arányosan, takarékosan) ● információ ● jogszabályi kötelezettség (jelzőrendszer) ● bűnmegelőzési érdekek, büntetési célok

12 Közösségi jelleg érvényesülésének akadályai az együttműködésben
Miért? ● a kompetencia határok átlépése miatti aggodalom ● a kliens bizalmának elvesztésétől való félelem ● a szakmai etikai szabályok sérülésétől való félelem ● a feladatnövekedéstől való félelem, a szokatlantól való tartózkodás ● az adatvédelmi szabályok megsértése miatti aggály ● aggodalom az információ más rendszerbe való átkonvertálása miatt ● a szervezetek rigiditása, tekintélyelvűsége, a kapcsolatok hiánya, a szabályozás elégtelensége ● pénzhiány

13 Együttműködő partnereink
● a büntetőeljárás szereplői (nyomozóhatóság, ügyészség, bíróság) ● a büntetés-végrehajtás szervezetei, javítóintézetek ● a gyermekvédelem szervezetei (gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakellátás intézményei ● az áldozatvédelem szervezetei ● oktatási intézmények ● foglalkoztatási intézmények, munkahelyek ● egészségügyi intézmények ● szociális intézmények ● önkormányzatok és intézményeik ● egyházak, civil szervezetek és támogató személyek ● menekültekkel foglalkozó szervezetek

14 Feladatok a közösségi jelleg erősítése érdekében
Minimalizálni kell az együttműködést akadályozó tényezőket. ● protokoll , kompetencia határok , feladat megosztás és szolgáltatási térkép kidolgozása ● együttműködési megállapodások, összehangolt, rendszeres együttműködés, az eredmények értékelése, hasznosság tudatosítása ● közös képzések, pályázatok, esetmegbeszélések, konzultációk ● személyes és intézményes munkakapcsolat erősítése a különböző szinteken ● szabályozás, informatika, egymással kommunikáló nyilvántartó rendszerek ● források megteremtése JOGSZABÁLYOK

15 Kötelező együttműködési előírások
Nyomozóhatóság Környezettanulmány elkészítése Ellenőrzés közös szervezése Magatartási szabályok végrehajtásában együttműködés Gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer Jelzőrendszerben való részvétel Veszélyeztetettség jelzése, gyermekvédelmi intézkedés kezdeményezése Közös esetkezelés Különleges gyermekotthonok, speciális gyermekotthonok, javítóintézetek 3. Büntetés-végrehajtási intézetek, javítóintézetek Szabadulás előtt hat hónappal szabadulás előkészítése Utógondozási feladatok 4. Elterelésben való közreműködés vádemelés elhalasztása („elterelést” biztosító intézmények)

16 Igazságügyi Hivatal

17 Igazságügyi Hivatal

18 Igazságügyi Hivatal

19 Előzmények Országos Bűnmegelőzési Bizottság pályázatából jött létre
a „Jóvá Tett Hely” Képzési, Támogató és Szabadidős Központ (Bűnmegelőzési projekt megvalósítása november október 31.) Együttműködő partnerek: Váltó-Sáv Alapítvány Közösségi Szolgáltatok Alapítványa Horizont Alapítvány Fővárosi Munkaügyi Központ Karancslapújtő Önkormányzata .

20 Szükségletek az alternatív szankciók körének bővítése – a pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként előírható csoportos foglalkozások a helyreállító igazságszolgáltatási eszközök alkalmazása társadalmi integrációt segítő szolgáltatások egy intézményben való koncentrálása (tanulás segítés, álláskeresés segítése, szociális ügyintézés) civil szervezetekkel való szoros együttműködés közösségi színtér funkció

21 Kriminálisan veszélyeztetett fiatalkorúak és fiatal felnőttek
Célcsoport: Kriminálisan veszélyeztetett fiatalkorúak és fiatal felnőttek Elsősorban pártfogó felügyelet alatt állók illetve büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak

22 Az intézménnyel együttműködő szervezetek:
Országos Addiktológiai Intézet Országos Drogmegelőzési Intézet Fővárosi Munkaügyi Központ T+T Központ Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda MAPOSZ Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola Diótörés Alapítvány Ferencvárosi Bűnmegelőzési Egyesület Magyar Társasjátékosok Egyesület Táncterápia Egyesület Önkéntes Központ Alapítvány Fiatalok a Vidékért Egyesület Iránytű Ifjúsági és Mentálhigiénés Alapítvány KIKÖTŐ Ifjúsági Kulturális és Szociális Egyesület

23 (álláskeresés, albérletkeresés, e-mail, szabadidő)
Szolgáltatásaink: Álláskeresés segítése (egyéni munkaügyi tanácsadás, újságok, önéletrajz írás, Fővárosi Munkaügyi Központ Ifjúsági Irodájának tanácsadása) Internet szoba (álláskeresés, albérletkeresés, , szabadidő) Állapotfelmérés (heti 6 órában) Tanulássegítés (korrepetálás: 5 önkéntes segítségével, iskolakeresés: „Lépj egyet előre” program) Pszichológus (heti 4 órában) Mediáció (a Fővárosi Igazságügyi Hivatal mediátoraival)

24 Programok: Indulati-kontroll csoport Szabadidős programok
Csoportos foglalkozások, tréningek Felvilágosító-megelőző (elterelő) csoportok Indulati-kontroll csoport Szabadidős programok (Kézműves foglalkozások, hennafestés, társasjátékok)

25 2006. évben a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek száma:
Forgalmi adatok: 2006. évben a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek száma: 1329 fő alkalommal Napi forgalom átlagosan: 20 fő

26

27 Pályázat címe, megpályázott komponens Együttműködő partnerek
OBMB MAKRO PÁLYÁZATOK Megye főpályázó /együttműködő Pályázat címe, megpályázott komponens Együttműködő partnerek Főváros főpályázó „Jóvá Tett Hely” Képzési, Támogató és Szabadidős Központ II. Modellprojektek kidolgozása éves korú, iskolából kimaradt fiatalkorúak és fiatal felnőttek bűnelkövetővé válásának megelőzésére 1. Váltó-Sáv Alapítvány 2. Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Karancslapujtő Községi Önkormányzat Baranya együttműködő tag Csellengő fiatalok bűnelkövetővé válásnak megelőzése Pécs veszélyeztetett területein Makro II. 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2. Pécsi Városi Rendőrkapitányság 3. Baranya Megyei Munkaügyi Központ 4. Baranya Ifjúságáért Kht. 5. Pécs Megyei Jogú Város Cigány Önkormányzata 6. Khetanipe Egyesület 7. IM PJSZ Baranya Megyei Hivatala Heves együttműködő tag „Patronus Juvenilis” Komplex Ifjúsági Bűnmegelőzési Kistérségi Projekt- Heves megye Makro II 1.Konszenzus Alapítvány Ifjúságsegítő Szervezete 2. Együttműködő tagok: 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat 4. Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzat Társulás 5. Heves Megyei Bv. Intézet 6. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 7. Családsegítő Intézet - Eger Zala Bűnelkövetővé válás megelőzése a tanköteleskorú gyermekek, az iskolából kimaradó fiatalkorúak és a fiatal felnőttek körében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

28 OBMB MIKRO PÁLYÁZATOK 2004-2005 Megye főpályázó /együttműködő tag
Megye főpályázó /együttműködő tag Pályázat címe, megpályázott komponens Együttműködő partnerek Fejér főpályázó A hatékony kommunikáció, esetkezelés, a csoportépítés technikáinak elsajátítása és fejlesztése a büntetés-végrehajtási intézetben lévők és pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében II. 2.4. A büntetés-végrehajtási intézetben lévők és a pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációját elősegítő tevékenység végzése 1. IM PJSZ Veszprém Megyei Hivatala 2. Veszpém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 3. Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 4. Baracskai Országos Bv-intézet 5. Pálhalmai Országos Bv-intézet 6. Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataCsaládsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálata 7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálata 8. Székesfehérvári Kríziskezelő Központ 9. Veszprém Szociális Gondozási központ Veszprém együttműködő tag Pest A büntetés-végrehajtási intézetben lévők és a pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációját elősegítő tevékenység végzése II. 2.4 1. Váci Fegyház és Börtön 2. Élő Reménység Alapítvány Szabolcs-Szatmár-Bereg Televíziós műsorsorozat készítése bűnmegelőzési célzattal II/2.1. Tanfolyam jellegű bűnmegelőzési szakmai képzések megvalósítása a gyermek- és a fiatalkorúakkal foglalkozóknak. Kölcsey Rádió és Televízió Műsorszolgáltató Kht. (Nyíregyháza)

29 főpályázó /együttműködő tag
Megye főpályázó /együttműködő tag Pályázat címe, megpályázott komponens Együttműködő partnerek Békés együttműködő tag Multifaktorális továbbképzési projekt az Észak-Alföldi és Kelet-Magyarországi régióban dolgozó pártfogó felügyelők számára II.2.1 AVP Hungary Közhasznú Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Közterületek szépítése, helyreállítása II.2.2 Közérdekű munka büntetésre ítéltek városszépítő és közösség-kiengesztelő jellegű munkatevékenységének szervezése 1.Kiskunhalas Város Önkormányzata 2. Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság Nógrád Szabad-Út II.2.2. 1. Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság 2.Krétakör Alapítvány "ÚJ ESÉLY" Partnerségben a bűnismétlés megelőzéséért Békés megyében II. 2.4 1. Békés Megyei Munkaügyi Központ 2. Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Győr-Moson-Sopron Oktatás, képzés, reszocializáció II.2.4. Sopronkőhidai Fegyház és Börtön Heves „Bebukottak” komplex drogprevenciós szolgáltatás beindítása és működtetése alkoholfüggő, kábítószerhasználó, pártfogó felügyelet alatt álló fiatalkorúak számára II. 2.5 Alkoholfüggő, kábítószer-használó fiatalkorú elítéltek és pártfogó felügyelet alatt állók számára szakirányú segítségnyújtás szervezése Caritas Hungarica Eger Alapítvány

30 Pályázat címe, megpályázott komponens Együttműködő partnerek
OBMB PÁLYÁZATOK Megye IH főpályázó /együttműködő Pályázat címe, megpályázott komponens Együttműködő partnerek Bács-Kiskun együttműködő Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet bűnmegelőzési projektje MAKRO III. komponens: Modellprogramok a helyreállító igazságszolgáltatás érvényesülése érdekében: a közösség javára végzett munkatevékenység szervezése a fogvatartottak, a közérdekű munka büntetésre ítéltek, valamint a pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi reintegrációjának elősegítésére. Főpályázó: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Baranya A közösségi védelem alatt álló város MAKRO II. komponens: Modellprogramok az épített és természeti környezet közösségi védelmére; a környezettudatos magatartás megerősítésére Baranya Ifjúságáért Kht., Pécs M.J.V. Önkormányzata BIOKOM Kft. Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal Apáczai Nevelési és Általános Művelődési központ Éjszaki Sport Szigetváron és Pécsett MIKRO I. komponens: Konfliktuskezelés az iskolában, az iskolai és iskolakörnyéki erőszak megelőzése. . Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület Szerva Egyesület INDÍT Közalapítvány Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola, Óvoda, Zene és Művészeti Iskola; Istvánffy Miklós Általános Iskola, Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság.

31 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Hatvani Erzsébet főigazgató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések