Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tereske Óvoda és Általános Iskola Integrációs Bázisintézmény

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tereske Óvoda és Általános Iskola Integrációs Bázisintézmény"— Előadás másolata:

1 Tereske Óvoda és Általános Iskola Integrációs Bázisintézmény

2

3 INTÉZMÉNYÜNK Körzeti iskolánknak 2 intézményegysége van
- óvoda / egy épületben az iskolával / - alsó tagozat Szátok településen Az innovációs munka, amelyet felvállalt a tantestület, a hátrányos helyzetű gyermekekért történt Szemléletváltás, pedagógiai megújulás Esélyegyenlőség

4 Statisztikai adatok Létszám: 102 + 49
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya: 30 %+30% Hátrányos helyzetűek :30 %+ 35% Bejáró: Napközis : 41 OKÉV engedély Gyermekétkeztetési Alapítvány /

5 Helyzetkép Nő az agresszivitás Távolodnak a gyerekek az iskolától
Nő a lemorzsolódás, a tanulási nehézség Nő a kezeletlen konfliktusok száma Növekszik a tanulási nehézséggel, tanulási zavarral küzdő gyermekek száma Elmagányosodás családon belül Deviancia, bűnözés terjedése Erkölcsi normák változása Presztizsvesztés

6 Helyzetkép Tereske és Szátok- kis települések
Alacsony foglalkoztatottság-magas munkanélküliségi ráta Végleges kirekesztődés a munka világából Újra termelődő szegénység Egy kis siker! Felnőttoktatás (26 felnőtt fejezte be az általános iskola nyolc évfolyamát, közülük többen OKJ-s vizsgát is tettek)

7 „Addig ne bíráld a szomszédodat, amíg néhány métert nem mentél a cipőjében”
A családok szociális helyzete tükröződik az iskola közösségi életében Tanítványaink jelentős része hátrányos helyzetű Veszélyeztetett, Hiperaktív Deviáns viselkedésű Tanulásban akadályozott Viszont minden gyermek szeretetre és elismerésre vágyó egyéniség, értékeik felismerése és keresése, a pozitív mintaadás a legfontosabb feladatunk

8 A pedagógusok kétségei
Tudunk-e hatékony megoldásokat a fenti problémák kezelésére (sokszor szélmalom harcot vívunk) Meg tudunk e felelni az elvárásoknak Tudunk-e segíteni Elfogadja e a szülő és a gyerek a segítségünket Jól csináljuk-e, megtettünk-e mindent A fenntartó meddig tud finanszírozni Mi lesz a HHH-s gyerekeinkkel egy mammut- iskolába Kiégés veszélye

9 Különbözőségek - tanulási stílusa - motivációja - attitűdje
- érdeklődési köre - agyfélteke dominancia - fiú – lány - etnikai különbségek

10 Különbözőségek Meglévő ismeretek – amit otthonról hozott
/ szókincs, értékrend, szokások / Képességbeli különbségek: -észlelés -figyelem -emlékezet -gondolkodás

11 SZEMLÉLETVÁLTÁS Tréningek - képzések UNICRI/ENSZ prevenciós ped.munka/
Soros/ Önfejlesztő Roma Iskolák / Magatartás és viselkedészavar kezelése Életvezetési ismeretek Konfliktuskezelés Montessori pedagógia Családpedagógia

12 Szemléletváltás Magyar Népfőiskolai Társaság képzései
Fejlesztő pedagógia Romológus képzés Drogkoordinátor képzése Deviáns viselkedés okai- háttere Konfliktuskezelés

13 SZEMLÉLETVÁLTÁS Tapasztalatcsere, kitekintés
Integrációs bázisintézmények: Gödöllő, Jászkarajenő,Magyarmecske, Vajda Péter Ált. Isk. Bp, Somogyi Béla Ált. Isk. Bp Mérei Általános Iskola Budapest Amrita Egyesület Pécs Ghandi Gimnázium Pécs Kis Tigris Gimnázium Alsószentmárton Collegium Martineum Mánfa Tanoda Gilvánfa Dr Ambedkar Gimnázium és Szakiskola

14 Jelenlegi állapot Integrációs bázisintézmény vagyunk
Zártunk egy HEFOP pályázatot, amely a megkezdett integrációs programunk megvalósítását segítette Konzorciumi partnerek voltunk egy másik HEFOP pályázatban, ez a tanodai program, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek iskolán kívüli életét színesítjük különféle programokkal Egy újabb HEFOP pályázat végén járunk, ez az iskola digitális eszközökkel való felszerelését segítette

15 Jelenlegi állapot Konzorciumi partnerek vagyunk 2 tanodai programban:
Legénden Gilvánfán Zárjuk a HEFOP pályázatot További terveink: egy középiskola indítása, ahol második esélyt kaphatnának azok a fiatalok, akik tanulmányaikat félbehagyták

16 TRÉNINGEK PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSBÓL
Kooperatív tanulás Drámajáték Integrációs Pedagógiai Rendszer Árnyalt értékelés Hatékony tanuló megismerési technikák Professzionális tanári munka integráló környezetben Projektmódszer Szociális környezet képzése Önismeret-közösségépítés gyerekeknek

17 NYÍLT NAPOK Bemutató foglalkozások - kooperativ órák - drámajáték
- tanórai differenciálás - a fejlesztő munka beépítése a tanórába és az óvoda mindennapi életébe - Montessori- módszer

18 NYÍLT NAPOK Előadások szervezése Paradigmaváltás
Magatartás és tanulászavar kezelése Szakmai napok Régiós bázisintézményi találkozók Országos Montessori Szakmai Nap Régiós Szakmai Műhely

19 KAPCSOLATAINK Országos Tanoda Szövetség Csillagfény Egyesület
Családpedagógiai Egyesület Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Tereske , Szátok / Országos Cigány Önkormányzat Miskolci Egyetem Pedagógiai Tanszéke Országos Foglalkoztatási Alap

20 KAPCSOLATAINK Szülői házzal családlátogatás szülői fórumok
családi hétvégék családterapeuta bevonása családi kirándulások munkadélutánok

21 KAPCSOLATAINK OOIH Ec – Pec Alapítvány
Ipoly Menti Népfőiskolai Társaság Ombudsman Montessori Egyesület Magyar Tudományos Akadémia

22 TANÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS Team-munka / óvoda-iskola /
team I: fejlesztő programok team II: családsegítő programok team III: tanodai munka team IV: szociális kerekasztal

23 PÁLYÁZATOK Soros Alapítvány Phare / konzorciumi partner / Integrációs
HEFOP 2.1.3 HEFOP 2.1.4 HEFOP 2.1.8

24 Tantestület tréning

25

26 Önismereti tréning

27 Módszerek Frontális osztálymunka: verbális egy szálon fut
nehéz a figyelmet fenntartani a diák passzív befogadó a tanítás-tanulás interakciója csekély alkalmazzuk

28 Kooperatív módszer Kooperatív módszer alapelvei
-építő egymásrautaltság: egyik diák fejlődéséhez társul a másik diák fejlődése. Egyik csoport sikere függ vagy társul a másik csoportéhoz

29 KOOPERATÍV MÓDSZER Egyéni felelősség
A csoport egyes tagjainak teljesítménye a csoportmunka értékét befolyásolja. Az egyén érdekelt abban, hogy feladatát a tőle telhető legjobban elvégezze

30 KOOPERATÍV MÓDSZER Egyenlő részvétel
A frontális oktatásnál egyenlőtlen a részvétel. Az egyenlő részvétel biztosítható szereposztással, munkamegosztással

31 KOOPERATÍV MÓDSZER Párhuzamos interakciók
- párokban, csoportokban aktív kommunikációt, munkát folytatnak, nem passzív befogadók

32 KOOPERATÍV MÓDSZER Úgy kell megszervezni a tanórát, hogy mindenki aktívan dolgozzon Csoportalakítás szempontjai: - véletlenszerű - vegyes csoport - azonos érdeklődésű

33 DRÁMAJÁTÉK Célja: az oktatás hatékonyabbá tétele
A tanár olyan helyzetet teremt, amelyben a gyereknek véleményt kell formálnia, mozgósítja meglévő ismereteit. Az értelem, érzelem, a jellem harmonikus fejlesztése. Módszer a kezünkben ahhoz, hogy az ismeretátadás mellett személyiségét is formáljuk.

34 Projektmódszer Mozgósítja a gyerek meglévő ismereteit és új ismeret szerzésére serkent. Egy téma köré csoportosítja az ismereteket. Projektnap: pl. farsang, multikulturális nap, karácsony,roma népismeret projektben feldolgozva

35 PROJEKTHÉT A gyermekek választása alapján téma: Az autó
Tantárgyi koncentráció: - kémia: üzemanyag - fizika: az autó működése - földrajz: az ismert autómárkák gyártóhelye a térképen - német: autómárkák keresése az interneten - matematika: sebesség, fogyasztás, gazdaságos üzemeltetés - történelem: az ipari forradalom, az autóipar fejlődése - biológia: természet és környezetvédelem - készség tárgyak: kedvenceim

36 Egyéni differenciálás
Részképességek felmérése után egyéni fejlesztési tervek készítése Tanórán saját haladási ütemének megfelelő munka végzése Sajátos nevelési igényű tanulók

37 JÓ GYAKORLAT Óvodából iskolába való átmenet segítése
Óvoda szülői ház kapcsolata Baba-mama klub Családi délutánok közösen az iskolával Nyílt napok szülőknek Témakörök projektmódszerben feldolgozva Jó reggelt projekt Erdő projekt Közös foglalkozás az elsősöknek és a nagycsoportosoknak ( A világrészek, azok állatai ) Montessori pedagógiájának alkalmazása Megyei szintű, egész napos montessori szakmai nap Publikációk a Montessori folyóíratba Játszósarok kialakítása az első osztályban az óvodai játékokból Fejlesztő eszközök, játékok készítése Egyéni és kiscsoportos fejlesztések

38 Integrációs Pedagógiai Rendszer
Szigorú törvényi szabályozás Integrációs stratégia kidolgozása, megvalósítása Sikertelenségeinket, eredménytelenségeinket tudatosabban éljük meg Intézményi önértékelés az IPR szempontjai alapján Az integrációs normatíva igénybevételének és felhasználásának feltételei / egyéni fejlesztések /

39 Siker-sikertelenség Középiskolai lemorzsolódás- sokszor a bérlet hiánya miatt gyűlik össze a maximális mulasztás A szakmát szerzők sem tudnak elhelyezkedni Érettségizett fiatalok száma kevés Munkanélküli életforma – gyerekeink reggel egyedül, későn kelnek

40 Önismereti tréning

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Tereske Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Tereske Óvoda és Általános Iskola Integrációs Bázisintézmény"

Hasonló előadás


Google Hirdetések